Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk?

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk?

 

Wat zijn de kernvragen van accountancy en boekhouden?

 • De financiële gegevens van een bedrijf worden vastgelegd in de boekhouding en accountancy.
 • Centrale vragen die worden behandeld in accounting en boekhouden zijn onder andere:
  • Hoe identificeer en analyseer je bedrijfstransacties die de financiële positie van een organisatie beïnvloeden?
  • Wat zijn activa en passiva?
  • Wat zijn debiteuren en wat zijn crediteuren?
  • Wat is het verschil tussen rekenen met opbrengsten/kosten en rekenen met inkomsten/uitgaven?
  • Hoe maak je een balans op, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een jaarrekening?
  • Hoe kun je accountancy en boekhouden gebruiken om keuzes te maken in economische activiteiten?

Waarom zijn accountancy en boekhouden relevant?

 • Accountancy en boekhouden geven via financiële overzichten inzicht in bedrijfsmatige en economische activiteiten.
 • Accountancy en boekhouden kunnen niet los worden gezien van zaken doen en management. Er wordt gekeken vanuit de visie van het management van een bedrijf en de investeerders. Andersom zijn financiële overzichten essentieël voor het interpreteren van resultaten, afwegen van inkomsten en uitgaven en maken van keuzes in het beleid van een bedrijf.
 • Dit kennisgebied is interessant voor iedereen die inzicht wil hebben in de financiële gevolgen van activiteiten.
 • Behalve voor boekhouders, accountants, controllers (die ervoor zorgen dat een onderneming financieel gestuurd wordt) en treasurers (die ervoor zorgen dat de financiële stromen binnen een onderneming optimaal verlopen). is dit kennisgebied ook relevant voor managers, ondernemers en mensen die een bedrijf of organisatie op willen zetten.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten