Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten voor je vertrek naar het buitenland?

Campagne doelgroep

 • besteed tijd en aandacht aan het vinden van een of meerdere kerndoelgroepen voor jouw campagne
 • benader mensen uit je eigen netwerk (familie, vrienden, collega's etc.) die in een of meerdere van deze doelgroepen vallen (eerste cirkel)
 • maak duidelijk op welke manier bereikte mensen mee kunnen helpen in het vergroten van het bereik van jouw campagne  (cirkel om je eerste cirkel heen)
 • voeg 'fans' (mensen die erg enthousiast worden van jouw campagne) toe aan je projectteam en zorg voor duidelijke taakverdeling

Je campagneverhaal

 • zorg voor een verhaal dat aanspreekt en je campagne een hoge gunfactor geeft: mensen moeten zich aangetrokken voelen
 • probeer een gevoel op te roepen dat je aan iets (mee)werkt dat heel bijzonder is
 • maak de urgentie duidelijk: waarom moet er gebeuren wat je beoogt (inhoud) en waarom moet het nú gaan gebeuren (timing)
 • verzamel voldoende content, foto's, video's e.d. die je campagneverhaal gaan ondersteunen
 • zorg voor een grondige onderbouwing: maak duidelijk waarom je doet wat je doet
 • waar mogelijk: verbind een bekend(er) persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren (hou uiteraard rekening met beeld- en portretrecht)
 • start tijdig met communiceren van je financieringsbehoefte maar zorg tegelijkertijd voor een relatief korte doorlooptijd -zie Overig
 • zorg ervoor dat bereikte mensen op meerdere manieren kunnen bijdragen: financieel, inhoudelijk, pr, kennis, tijd etc. Voor ieder wat wils!

Campagnemiddelen

 • start altijd met het opzetten van een campagneplan; probeer (beoogde) campagnedeelnemers daar bij te betrekken: zo hoor je direct of iets aanspreekt of niet en kan je je campagne waar nodig bijschaven. Kies voor ambitieuze maar tegelijkertijd ook realistische doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Maak een gespecificeerde begroting; dat geeft jezelf goed inzicht maar straalt ook gedetailleerdheid uit.
 • zorg voor een of meerdere sparring partner(s) die meelezen en je plan van opbouwende kritiek voorzien; sta open voor kritiek en plan tijd in voor het bijschaven van je campagne
 • zorg voor een plan B in je campagneplan: hoe reageer je als...welke extra middelen kun je inzetten als...etc.
 • maak een korte samenvatting: je campagneverhaal in één zin - je campagneverhaal in een korte alinea (enkele zinnen) - je campagneverhaal in één minuut
 • maak een kort campagnefilmpje, waarin je in één minuut in woord en beeld duidelijk maakt waar je je op gaat richten en wat daarvoor nodig is
 • ondersteun je campagne met een (beperkte) website en een of meerdere social media instrumenten
 • benut ook de kracht van face2face communicatie: vertel je verhaal in verenigingsverband of op andere locaties waar veel voor jouw campagne relevante mensen samenkomen; een goed verhaal leidt tot nieuwe mond-tot-mond reclame
 • wil je de pers inzetten voor jouw campagne denk dan goed na over de nieuwswaarde van je campagne en laat anderen kritische vragen bedenken, waar je transparante antwoorden bij bedenkt
 • kies een of meerdere ondersteunende campagneplatforms die passen bij de doelstelling van je project
 • wees kritisch: voorkom dat je campagnemiddel (onverwacht) meer gaat kosten dan dat het (waarschijnlijk) gaat opleveren

De benadering van potentiële crowdfunders

 • zorg voor een pro-actieve houding, met veel enthousiasme
 • benader vragen van potentiële deelnemers snel en wees daarin zo transparant mogelijk
 • benader je doelgroep(en) trapsgewijs: niet iedereen tegelijk; zodat je kunt leren van eerste benaderingen en je benadering waar nodig kunt aanpassen
 • innovatieve, creatieve benaderingen werken vaak goed; zorg voor een verrassend element, "iets nieuws"
 • ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • communiceer regelmatig met betrokken funders; hou ze op de hoogte via meerdere communicatiemiddelen
 • benut de waarde van (kleinschalige) beloningen of directe voordelen voor campagnedeelnemers; maak het aantrekkelijk om mee te doen. Formuleer duidelijk wat betrokkenheid hen oplevert.
 • benader je mensen meerdere keren, zorg dan voor andere vormen: ga niet spammen via één kanaal
 • bedank deelnemers altijd voor hun deelname en hou ze betrokken via je campagnemiddelen

Divers

 • zorg voor een relatief korte doorlooptijd van je campagne, bijvoorbeeld 30 dagen. Een te lange doorlooptijd verlaagt de urgentiewaarde van je campagne en leidt tot uitstelgedrag bij je doelgroep.
 • geef geen geld uit dat je nog niet hebt
 • wees voorbereid op tegenslag; leer van je fouten en ga er met nieuwe energie tegenaan
 • stel indicatoren op die je bij je campagne-evaluatie kunt gebruiken: op basis van het meten van welke kwalitatieve en kwantitatieve metingen kun je spreken van het slagen of (al dan niet gedeeltelijk) mislukken van je campagne. Bv. welke reacties, welke donaties, hoeveel ambassadeurs, hoeveel bereikt publiek, aantal campagneboodschappen, bereik van je campagnewebsite e.d.
 • evalueer op meerdere campagnemomenten: direct na de kick-off (eerste reacties) - halverwege je campagne - kort voor het einde van je campagne (laatste loodjes!) - na afloop van je campagne
 • werk bij grotere campagnes samen met een professionele boekhouder (al dan niet op vrijwillige basis) of accountant
 • deel je opgebouwde kennis en ervaringen tijdens het campagneproces op relevante platforms: laat zien wat goed ging en wat niet; campagnedeelnemers waarderen je openheid en het feit dat je je kennis deelt met volgoende campagnestarters

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
 • kijk naar campagnes van andere World Supporters en leer van gedeelde lessen

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten