Geluk & Levenskeuze: weten wat je wilt en willen wat je weet

 

Tevreden voelen met je studie, je werkzaamheden en de invulling van je leven

 

Content gevoel - Geluksgevoel - Goed gevoel

Behulpzaamheid -  Betrokkenheid - Inlevingsvermogen - Onafhankelijkheid

Stabiliteit - Stapgerichtheid - Vrijheid - Zelfbewustzijn - Zingeving

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid?

 • Contentheid is een vorm van geluk en tevredenheid. Bij contentheid wordt uitgegaan van de voorwaarden die leiden tot een leven waarbij je bewust, onafhankelijk, zinvol  en evenwichtig in het leven komt te staan.

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.
 • Tot de belangrijkste contenties worden gerekend:
  • Zelfbewust zijn en voelen
  • Onafhankelijk zijn en voelen
  • Onbeperkt zijn en voelen
  • Zinvol zijn en voelen
  • Evenwichtig zijn en voelen
  • Betrokken zijn en voelen
  • Behulpzaam zijn en voelen
  • Stapgericht zijn en voelen
  • Ervaren zijn en voelen

Hoe verhouden contenties zich met waarden en normen?

 • Waarden en normen zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.
 • Dit streven is in principe terug te brengen tot overleven en in stand houden van de groep, waarbij groepen die streven naar tevredenheid een sterkere kans maken op overleving.
 • Persoonlijke waarden kan je zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.), maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid). Hier kan je ook spreken van je eigen idealen.
 • Deze idealen vormen de basis voor je contentheid, ofwel de (contentionele) waarden die leiden tot een leven waarbij je meer bewust, onafhankelijk, zinvol, betrokken, behulpzaam of evenwichtig in het leven komt te staan.

Hoe verhouden contenties zich met competenties?

 • Vaardigheden (competenties) kunnen worden ingezet om bepaalde waarden te bereiken.
 • Vaardigheden staan in het algemeen in verband met een bepaalde staat van gesteldheid of gevolg van emoties, ze hebben daar invloed op.

Hoe verhouden contenties zich met emoties?

 • Emoties fungeren als prikkels, signalen (van gesteldheid) die aangeven dat je een andere kant op zou moeten bewegen, of die juist bevestigen dat je op een goede weg zit.
 • Vaardigheden en emoties kan je in meer of mindere mate leren beheersen, controleren, stimuleren, aanleren of afleren.

Meer lezen over waarden en normen

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

 

  Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

  • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
  • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
  • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Betrokkenheid
  • Creativiteit
  • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
  • Integer zijn
  • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
  • Organisatiebewustzijn
  • Professioneel handelen
  • Samenwerken
  • Vermogen tot aanpassen
  • Zelfvertrouwen hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

  • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
  • Netwerken
  • Oordeel vormen
  • Overtuigen
  • Resultaatgerichtheid
  • Visie hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

  • Authenticiteit/Eigenheid 
  • Communiceren
  • Creativiteit
  • Durf hebben
  • Netwerken
  • Omgevingsbewust zijn
  • Ondernemen
  • Oordeel vormen
  • Plannen & Organiseren
  • Samenwerken
  • Stressbestendig zijn
  • Vermogen tot aanpassen
  • Zelfvertrouwen hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

  • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
  • Betrokkenheid
  • Communiceren
  • Durf hebben
  • Klantgerichtheid (klanten helpen)
  • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
  • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
  • Organisatiebewustzijn
  • Overtuigen
  • Plannen & organiseren
  • Professioneel handelen
  • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
  • Samenwerken
  • Visie hebben

  Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

  Wat is wijsheid rond je levenskeuzes en de vaardigheid om daar mee om te gaan?

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

  Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

   

  "Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
      "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

  Confucius (685–758)

  "Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten.Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

  Patrick Schriel

  "Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

  Loesje

  'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

  Emmy van Deurzen

  Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

  Constance Baker Motley (1921-2005)

  Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

  Fjodor Dostojewski (1821-1881)

   

  Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

   

  Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
  KRISHNAMURTI (1895-1986)
   
  De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
  WILLIAM JAMES (1842-1910)
   
  Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. e kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
  ZIG ZIGLAR (1926 - )
   
  Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
  ARISTOTELES (384-322 v.C )
   
  Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
  FJODOR DOSTOJEWSKI (1821-1881)
   
  De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter. Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
  BOEDDHA (623 – 543 vC)

   

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

   

  Breng onder woorden wat je echt wilt

   in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

  Japanse habit

  Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

  Japans gezegde

  Het zijn de verschillen die ons mooi maken

  Mexicaans gezegde

  Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

  Chinees gezegde

  "Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

  Amadou Hampate Ba

   

   

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

  Wat is wijsheid rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

   

  “When it is dark enough, you can see the stars.”

  Ralph Waldo Emerson

   

  “Patience is not passive waiting.
  Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

  Ray A. Davis

   

  “Do not be afraid to face your difficulty.
  Turn toward it.
  Lean into the wind. Hold your ground.”

  Jack Kornfield

   

  “You cannot find yourself till you lose yourself.”

  Abhijit Naskar

   

  “A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.”

  Lao Tzu

   

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

  Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

   

  Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

  • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
  • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

  Thich Nhat Hanh

  Realistisch positivisme werkt

  Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

  Ben Tiggelaar

  “Patience is not passive waiting.

  Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

  Ray A. Davis

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond kennisdeling, studie en talent

  Wat is wijsheid rond studie en kennisopname?

  "Studeren is een vak apart, maar waar een wil is, is een weg"

  Studiebol

  ''Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus"

  Constance Baker Motley

  "Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart"

  Krishnamurti

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond keuzes maken, besluitvorming en onafhankelijkheid

  "Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit"

  Japans gezegde

   

  Heb je vaak last van keuzestress?

  0 - ja
  0 - nee 
  0 - nu wel

  Loesje

   

  Het verschil tussen slecht nieuws en goed nieuws,
  is de kans om bewust na te denken en keuzes te maken
  over dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijken.
  (....)

   

  Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
  Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.
  Franciscus van Assisi (1181-1226)
   
  Het geheim van een krijger is dat hij gelooft zonder te geloven...
  Geloven zonder meer zou hem ontslaan van het onderzoeken.
  Als een krijger gelooft, doet hij dat bij wijze van keuze...

  Don Juan (Carlos Castaneda)

   

  Elk gedrag moet op een bepaald ogenblik
  in een bepaalde levenssituatie
  de beste keuze zijn geweest

  (....)

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

  Wat is wijsheid rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn?

   

    It always seems impossible until it’s done

  Nelson Mandela 

  Realistisch positivisme werkt : Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

  Ben Tiggelaar

  Waardeer je leraren: Erken je invloeden --> op de derde dag van Tet, een belangrijk feest in het nieuwe maanjaar jan/feb, gaat men in Vietnam op bezoek bij een leraar van vroeger 

  Vietnamees gezegde

  “Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.”

  Lao Tzu

  Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden, maar door de toekomst laat bepalen.

  Martin Heidegger(1889-1976)

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

   

  Wat is wijsheid rond recht, onrecht, tolerantie en intolerantie?

   

  "A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

  Hugo de Groot

  "In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

  Immanuel Kant

  "Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

  Jean-Jacques Rousseau

  "Auctoritas, non veritas facit legem" Geen enkele orde heeft een definitieve waarheidsgrond; als het erop aankomt heb je een competente autoriteit nodig om de orde te handhaven

  Thomas Hobbes

  "Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws"

  Plato

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

  Martin Luther king, Jr.

   

   

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

  Wat is wijsheid rond zingeving, motivatie, ervaringen, activiteiten, werk en inzet

   

  "De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft."

  (Indira Ghandi, 1917-1984)

   

  "Zij die wakker zijn, leven in een toestand van voortdurende verwondering"

  Boeddha (623 – 543 v.C.)

   

  Sommige mensen zijn als boze kinderen. Ze doen anderen pijn zonder het zelfs maar te merken. Boos zijn op deze ongelukkige mensen is als boos zijn op een vuur dat je heeft verbrand.

  (Dalai Lama)

   

  Echt belangrijke zaken werden vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn

  (Dale Carnegie)

   

  Wie werk als een reis beschouwt, en niet als een vakantie, zal ervaring rijker worden en niet een illusie armer

  (JoHoratio)

   

  Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

  (Mahatma Ghandi, 1869-1948)

   

  Werk je aan de baan waar je van houdt, dan levert dat meer energie op dan je vrije tijd.

  (JoHoratio)

   

  Succes is op weg zijn naar je droom, en genieten van de tocht

  (Waarmaker)

   

  "Zelf moet je fouten mogen maken en anderen moet je fouten niet te kwalijk nemen ...Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik overweeg er spoedig nog enkele bij te maken"

  (...)

   

  Klassiekers

   

  Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken

  Confucius (551 - 479 v.Chr.)

   

  Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

  - Franciscus van Assisi (1181-1226)

   

  "Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren…"

  Boeddha (623 – 543 v.C.)

     

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: crossroads uit selectie
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen