Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk - Barkhuysen - 8e druk

Samenvattingen van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk - Barkhuysen

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat houdt bestuursrecht in het Awb-tijdperk in? - Chapter 1
  • Wat is de relatie tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht? - Chapter 2
  • Bestuur en belanghebbende: wie zijn dat? - Chapter 3
  • Wat is bestuursbevoegdheid en welke beginselen zijn hierbij betrokken? - Chapter 4
  • Besturen: wat is een “besluit”? - Chapter 5
  • Wat zijn bijzondere rechtsnormen? - Chapter 6
  • Wat zijn algemene rechtsnormen? - Chapter 7
  • Wat zijn procedurele rechtsnormen? - Chapter 8
  • Hoe zijn de beginselen van openbaarheid en inspraak opgebouwd? - Chapter 9
  • Hoe worden bestuurlijke wetten en regels gehandhaafd? - Chapter 10
  • Hoe wordt bestuurlijk en respressief toezicht gehouden? - Chapter 11
  • Hoe werkt bestuursrechtelijke rechtsbescherming? - Chapter 12
  • Hoe worden klachten door bestuur en ombudsman behandeld? - Chapter 13
  • Wat is de procedure bij een bezwaar en een administratief beroep? - Chapter 14
  • Hoe wordt rechtsbescherming tegen overheidsgedragingen gegeven? - Chapter 15
  • Wat is de procedure bij een beroepschrift? - Chapter 16
  • Wat is de rol van de burgerlijke rechter? - Chapter 17
  • Met welke instrumenten regelt de overheid privaatrecht en bestuursrecht? - Chapter 18
  • Wat is de regeling bij onrechtmatige daad en nadeelcompensatie? - Chapter 19
  • Wat is het verband tussen Nederlands, Europees en internationaal bestuursrecht? - Chapter 20

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 7e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 7e druk
 • Online BulletPointsamenvatting bij de 7e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Dit boek vormt een inleiding tot het bestuursrecht. De drie belangrijkste begrippen in dit rechtsgebied zijn:

 • Bestuursorgaan (art. 1:1 Awb)
 • Belanghebbende (art. 1:2 Awb)
 • Besluit (art. 1:3 Awb)

Zorg dat je deze drie begrippen goed onder die knie krijgt, aangezien ze in vrijwel elke bestuursrechtelijke casus terugkomen!

Het bestuursrecht is 'het recht van, voor, en tegen de overheid'. Om het rechtsgebied goed te begrijpen, is kennis over drie 'functies' van belang. Deze drie functies kunnen vertaald worden naar:

 • Bestuursorgaan. Dit is het recht 'van' het overheidsbestuur; wie of wat behoort er toe?
 • Besluit. Dit is het recht 'voor' het overheidsbestuur; wanneer is sprake van een besluit? Tevens ook deels het recht 'tegen' het overheidsbestuur, aangezien er pas als sprake is van een besluit bezwaar of beroep gemaakt kan worden door burgers.
 • Belanghebbende. Dit is van belang voor het recht 'tegen' de overheid; wil men in bezwaar of beroep komen tegen een besluit, dan dient men als belanghebbende te kwalificeren.

Meer informatie over hoe je bestuursrechtelijke uitspraken kunt lezen, is hier in te zien

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws