Biological Psychology van Kalat - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

Het boek van Kalat gaat over het vakgebied van de biologische psychologie. In het boek worden heel veel verschillende onderdelen van dit vakgebied besproken. Er wordt daarom begonnen met een introductiehoofdstuk, waarin wordt uitgelegd wat deze tak van sport inhoudt. Er worden voorbeelden gegeven en verwachtingen geschept over wat je in de hoofdstukken van het boek allemaal gaat lezen.

Hoofdstuk 1 gaat vervolgens over zenuwcellen; de basis die je eigenlijk nodig hebt om de rest van de hoofdstukken te kunnen begrijpen. In hoofdstuk 2 gaat Kalat door op een ander belangrijk onderdeel van de biologie van de mens: synapsen. Met kennis over deze twee wat kleinere – maar essentiële – onderdelen van het menselijk lichaam, gaat hoofdstuk 3 verder in op de gehele anatomie van de mens, en hoe die onderzocht kan worden. In hoofdstuk 4 wordt daarna uitgelegd hoe het eigenlijk kan dat de mens er zo uitziet en op deze manier werkt, en welke rol evolutie daarin heeft gespeeld. Een accent wordt gelegd op de ontwikkeling van de hersenen. Vanaf hoofdstuk 5 worden er verschillende onderdelen uitgelicht, beginnend met de ogen en zicht. In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de andere zintuiglijke systemen: gehoor, mechanische zintuigen en chemische zintuigen. Hoofdstuk 7 laat hierop aansluitend zien hoe beweging werkt in de mens. Hoofdstuk 8 focust volledig op slaap, en de functies van slaap. In hoofdstuk 9 gaat het boek verder op dingen die – net als slaap – van binnenuit worden geregeld. Interne regulatie is dan ook het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk, en er wordt gekeken naar temperatuur, dorst en honger. Hoofdstuk 10 laat zien hoe mensen zich reproduceren, en welke rol hormonen daarin spelen. Hoofdstuk 11 bouwt hierop voor door diep in te gaan op emoties en hoe die tot stand komen. Ook wordt er daar aandacht besteed aan stress en hoe dit van invloed kan zijn op de gezondheid van mensen. In hoofdstuk 12 valt te lezen hoe mensen leren, hoe het geheugen werkt, en of er zoiets bestaat als een algemene intelligentie. Hoofdstuk 13 gaat vervolgens verder in op wat specifieke cognitieve processen, zoals taal en lateralisatie van de hersenen. Het boek eindigt met een hoofdstuk wat expliciete aandacht besteedt aan psychologische stoornissen. Het gaat hier om middelenmisbruik, stemmingsstoornissen, schizofrenie en Autisme Spectrum Stoornissen. Dit hoofdstuk concludeert een uitgebreide weergave van het vakgebied van de biologische psychologie – en de onderwerpen die daarin belangrijk zijn.

 

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 12e druk

 • Auteurs: James W. Kalat

 • ISBN: 9781305105409

 • Jaar van uitgave: 2015

 

 

Gegevens bij de 11e druk

 • Auteurs: James W. Kalat

 • ISBN: 9781111831004

 • Jaar van uitgave: 2013

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Biological Psychology - Kalat - 13th edition

Summaries and ExamTests with Biological Psychology - Kalat

 

Booksummaries to be used with the 13th edition of Biological Psychology

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

 Print: summaries in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Biological Psychology

 Booksummary: list of contents for the online and printed summaries

 • The English booksummary contains the following chapters:
  • What is biological psychology? - Chapter 0
  • What are nerve cells and nerve impulses? - Chapter 1
  • What is the function of synapses? - Chapter 2
  • What does the human Vertebrate Nervous System look like? - Chapter 3
  • How did the human Vertebrate Nervous System develop throughout evolution? - Chapter 4
  • How does visual perception work in the human brain? - Chapter 5
  • How do the other senses work? - Chapter 6
  • How can the human brain control body movement? - Chapter 7
  • What is sleep and why is it important for the human brain? - Chapter 8
  • How does the human body regulate temperature, thirst and hunger? - Chapter 9
  • How can hormones influence sexual behaviour? - Chapter 10
  • What are the relationships between emotions, stress and health? - Chapter 11
  • What is the biology of learning and memory? - Chapter 12
  • What is the biology of cognitive functions? - Chapter 13
  • How can mental disorders be explained and defined biologically? - Chapter 14
 • The Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in? - Chapter 0
  • Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - Chapter 1
  • Wat is de functie van synapsen? - Chapter 2
  • Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd? - Chapter 3
  • Hoe hebben de hersenen zich genetisch gezien evolutionair ontwikkeld? - Chapter 4
  • Wat zegt de biologische psychologie over het zicht en de verwerking van hetgeen je ziet? - Chapter 5
  • Hoe werken de andere zintuigen? - Chapter 6
  • Wat is motoriek en hoe werkt het? - Chapter 7
  • Wat is slaap? - Chapter 8
  • Hoe werkt interne regulatie van temperatuur, dorst en honger? - Chapter 9
  • Welke invloed hebben hormonen op seksueel gedrag? - Chapter 10
  • Hoe verhouden emoties, stress en gezondheid zich ten opzichte van elkaar? - Chapter 11
  • Hoe werkt leren, het geheugen en intelligentie? - Chapter 12
  • Hoe werken de cognitieve functies in de hersenen? - Chapter 13
  • Wat zijn mentale ziekten en hoe kun je deze indelen? - Chapter 14
  • Scheikundige voorkennis (Bijlage A)
  • Over het gebruik van dieren en menselijke subjecten in neurowetenschappelijk onderzoek (Bijlage B)

Summaries with the previous editions of Biological Psychology

JoHo.org: summaries with the 12th edition

Related summaries & other materials with Biological Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Biological Psychology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

 Evolution is quite a complicated concept, try to understand it based on the general misconceptions about evolution described in the book. A characteristic of evolution can be derived from every misconception. For example: the misconception that evolution means improvement has the accompanying characteristic that evolution actually means the fitness of a certain characteristic.

 Note that the way autism is described has changed a few years ago. It is no longer about different forms, such as Asperger, but about a disorder that can be placed somewhere on the continuum of autism spectrum disorder.

 Log in as a subscriber to read more tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

Biological Psychology van Kalat - Boek & JoHo's

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws