Choice Assistance with summaries of Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy - 6th edition

  Chapter

Summaries & ExamTests with Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy

 

Booksummaries to be used with the 6th edition of Work in the 21st Century

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Work in the 21st Century

Booksummaries: list of contents for the printed versions

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat is industriële en organisatiepsychologie? - Chapter 1
  • Welke onderzoeksmethoden en statistiek wordt er gebruikt in de I-O psychologie? - Chapter 2
  • Wat zijn individuele verschilllen en beoordelingen? - Chapter 3
  • Wat heeft werk analyse en prestatie met elkaar te maken? - Chapter 4
  • Wat houdt prestatiemeting in? - Chapter 5
  • Wat zijn de personeelsbeslissingen? - Chapter 6
  • Wat is de rol van training en ontwikkeling? - Chapter 7
  • Wat houdt de motivatie om te werken in? - Chapter 8
  • Wat is de relatie tussen attituden, emoties en werk? - Chapter 9
  • Wat is de relatie tussen stress en het welzijn van werknemers? - Chapter 10
  • Wat is de rol van eerlijkheid, gerechtigheid en diversiteit op de werkvloer? - Chapter 11
  • Hoe werkt leiderschap in een organisatie? - Chapter 12
  • Wat is de rol van teams in organisaties? - Chapter 13
  • Wat is de organisatie theorie, dynamiek en veranderingen? - Chapter 14
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is Industrial and Organizational Psychology? - Chapter 1
  • Which research methods and statistics are used in I-O psychology? - Chapter 2
  • What are individual differences and assessments? - Chapter 3
  • What do job analysis and performance have to do with each other? - Chapter 4
  • What does performance measurement entail? - Chapter 5
  • What are staffing decisions? - Chapter 6
  • What is the role of training and development? - Chapter 7
  • What is working motivation? - Chapter 8
  • What is the relationship between attitudes, emotions and work? - Chapter 9
  • What is the relationship between stress and the well-being of employees? - Chapter 10
  • What is the role of justice, fairness and diversity in the workplace? - Chapter 11
  • How does leadership work in an organization? - Chapter 12
  • What is the role of teams in organizations? - Chapter 13
  • What is the organization theory and what is meant by dynamics and changes? - Chapter 14

Booksummaries with former editions

 JoHo.org: summaries with the 4th edition

Key differences: between the 6th edition and previous editions of the book

 • In the sixth edition every chapter has been updated to the current times
 • In the sixth edition new topics are treated such as corporate social responsibility, big data, mobile assessment, work analysis, neuroscience in leadership, and positive work environments

Related summaries & other materials with Work in the 21st Century

Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

More related info »
JoHo: crossroad bundle

Memberservice: Make personal notes

When you are a JoHo member, you can make your own notes, which will then be displayed in the 'notes' field. These notes are and will only be visible to you. So you can make personal notes or, for example, give your own answers to questions

Chapters: How does it work?

Crossroads

 • Navigate to parent or related web pages

Footprints

 • Add this page to your personal lists

 • The lists are available in the footer of every page

 • Adding pages is a JoHo member service

My JoHo

 • You'll find all information about your membership & JoHo services on your user page

Upgrade

 • You'll find the option to upgrade your membership to the level you need to view all information

My Notes

 • You'll find the option to make an read your personal notes, after logging in

 • Making personal notes is a JoHo member service

Print this

 • You'll find an option to converse this page into a convenient print version

 • This option is a JoHo member service

Related Bundles

 • By using the JoHo bundles you can navigate to the next page, chapter or content

Add Footprints or Bookmarks
 
   
Make personal notes