Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

Checklist Praktische voorbereiding bij emigratie en als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

Oriëntatie

uitzoeken of een "bekende buitenstaander" je kan ondersteunen bij het praktische regelwerk (dubbelchecken)

uitzoeken van vervoersopties naar nieuwe woonland; autohuur, vliegtickets, regelen van ophaalservice vanaf het vliegveld

regelen van een goede regiokaart/wegenkaart/stadsplattegrond van je nieuwe woonplek & omgeving

benaderen van alle relevante instanties, verenigingen, abonnementen, leveranciers etc. en vraag om bevestiging van opzegging (vaak een tijdrovende klus!); maak gebruik van de Keuzehulp voor een (lange) overzichtslijst

voor vertrek al oriënteren op openbaar vervoer, verbindingen van en naar je nieuwe woonlocatie, taxi services etc.

uitzoeken van service & onderhoudsmogelijkheden ter plaatse als je een eigen auto meeneemt

informeren naar mogelijkheden voor huishoudelijke hulp; vraag ervaringen andere expats

regelen van een lokaal postadres (hotel/tijdelijk adres) totdat definitieve woonplek bekend is

van alle mee-emigrerende gezinsleden voldoende recente pasfoto´s laten maken

lijst maken van alle instanties en organisaties die je op de hoogte moet brengen van je aanstaande vertrek naar het buitenland

Voorbereiding van kinderen

gebruik maken van beschikbare werkboeken emigratie speciaal gericht op kinderen

kinderen gefaseerd afscheid laten nemen van vertrouwde omgeving en tegelijkertijd alvast laten wennen aan nieuwe omgeving

oriënteren op mogelijkheden voor kinderopvang en oppas

inplannen van extra taallessen

(digitaal) eerste contacten leggen met nieuwe school, waar haalbaar al vóór vertrek

Financiële middelen

regelen van voldoende contanten, cheques en saldi op je (internationale) betaalrekeningen om de eerste periode door te komen

Laatste week voor vertrek

laatste spullen retourneren aan rechtmatige eigenaren; denk bv. aan bibliotheekboeken

wegbrengen of op laten halen laatste grofvuil, milieubox

verhuisdatum delen met o.a. buren en omwonenden (i.v.m. overlast en/of afscheid nemen)

inkopen doen voor laatste dagen en verhuisdag

plek vrijmaken/afzetten voor verhuiswagen (middag vantevoren)

voorwaarden en procedure doornemen omtrent melden schade tijdens verhuizing

uitschrijven bij gemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

voorwaarden en procedure doornemen omtrent vervoer van je huisdier (zie Keuzehulp en Checklist elders)

Woning

afgeven huissleutels als je huurwoning hebt (corporatie, nieuwe onderhuurders, vertrouwenspersoon/zaakwaarnemer); denk ook aan bij derden ondergebrachte sleutels

opnemen meterstanden voor eindafrekening

beëindigen van nutsvoorzieningen (gas, water, electra)

laatste afspraken maken met huurders en/of zaakwaarnemer als je je huis aanhoudt en onderverhuurt (denk ook aan meterstanden)

afspraken maken over ophalen laatste spullen en vuilnis

definitief afsluiten van de woning (deuren, ramen, kranen, achterblijvende apparatuur)

Verhuisdag

tijd inplannen voor uitzoeken en (zelf) inpakken + evt. schoonmaken & drogen van bepaalde goederen

herbevestigen van de verhuisdag-datum met je verhuizer ong. een week vooraf, om verrassingen te voorkomen

regelen van opvang voor je kinderen

zorgen voor een goed vindbare afgeschermde plek voor belangrijke spullen & documenten, zodat deze niet ongewenst te vroeg meeverhuizen (belangrijke documenten, sleutels, medicijnen e.d.)

regelen van voldoende drank & maaltijden op de verhuisdag

regelen van voldoende ruimte voor verhuiswagen op de verhuisdag

bespreken van extra aandachtspunten met de coördinator aan het begin van de verhuisdag

checken en dubbelchecken van alle ruimtes voordat de verhuizer weg is

nogmaals doornemen van de aandachtspunten voor vertrek rondom vervoer, eten en drinken wanneer je je huisdier per vliegtuig meeneemt

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten