Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen van De Blois - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen - De Blois - 10e druk

 

Samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen - De Blois

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 10e druk van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is de betekenis en de functie van het recht? - Chapter 1
  •  Hoe wordt het recht ingedeeld? - Chapter 2
  •  Welke rechtsbronnen kunnen worden onderscheiden? - Chapter 3
  •  Hoe is de wetgevende en bestuurlijke bevoegdheid georganiseerd? - Chapter 4
  •  Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd? - Chapter 5
  •  Hoe is de wetgeving geregeld in Nederland? - Chapter 6
  •  Wat houdt het bestuursrecht in? - Chapter 7
  •  Welke rechtsbescherming is er tegen de overheid en bestuursorganen? - Chapter 8
  •  Wat houdt het privaatrecht en specifiek het vermogensrecht in? - Chapter 9
  •  Wat is de verbintenisscheppende overeenkomst? - Chapter 10
  •  Wat houdt de onrechtmatige daad in? - Chapter 11
  •  Welke sancties zijn er in het vermogensrecht? - Chapter 12
  •  Wat houdt het burgerlijk procesrecht in? - Chapter 13
  •  Wat is de betekenis van het strafrecht? - Chapter 14
  •  Wat is de betekenis van de delictsomschrijving in het strafrecht? - Chapter 15
  •  Wat houden de strafrechtelijke begrippen 'schuld' en 'wederrechtelijkheid' in? - Chapter 16
  •  Wat is er geregeld omtrent het strafprocesrecht? - Chapter 17
  •  Wat houdt het voorbereidend onderzoek en het eindonderzoek in strafzaken in? - Chapter 18
  •  Welke sancties zijn er in het strafrecht? - Chapter 19
  •  Wat is de betekenis van het internationale recht? - Chapter 20
  •  Welke internationale organisaties zijn belangrijk? - Chapter 21
  •  Wat is er op internationaal niveau geregeld omtrent de mensenrechten? - Chapter 22

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 8e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

Crossroad: kiezen uit de bundel
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws