Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen van De Blois - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen - De Blois - 10e druk

 

Samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen - De Blois

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 10e druk van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is de betekenis en de functie van het recht? - Chapter 1
  •  Hoe wordt het recht ingedeeld? - Chapter 2
  •  Welke rechtsbronnen kunnen worden onderscheiden? - Chapter 3
  •  Hoe is de wetgevende en bestuurlijke bevoegdheid georganiseerd? - Chapter 4
  •  Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd? - Chapter 5
  •  Hoe is de wetgeving geregeld in Nederland? - Chapter 6
  •  Wat houdt het bestuursrecht in? - Chapter 7
  •  Welke rechtsbescherming is er tegen de overheid en bestuursorganen? - Chapter 8
  •  Wat houdt het privaatrecht en specifiek het vermogensrecht in? - Chapter 9
  •  Wat is de verbintenisscheppende overeenkomst? - Chapter 10
  •  Wat houdt de onrechtmatige daad in? - Chapter 11
  •  Welke sancties zijn er in het vermogensrecht? - Chapter 12
  •  Wat houdt het burgerlijk procesrecht in? - Chapter 13
  •  Wat is de betekenis van het strafrecht? - Chapter 14
  •  Wat is de betekenis van de delictsomschrijving in het strafrecht? - Chapter 15
  •  Wat houden de strafrechtelijke begrippen 'schuld' en 'wederrechtelijkheid' in? - Chapter 16
  •  Wat is er geregeld omtrent het strafprocesrecht? - Chapter 17
  •  Wat houdt het voorbereidend onderzoek en het eindonderzoek in strafzaken in? - Chapter 18
  •  Welke sancties zijn er in het strafrecht? - Chapter 19
  •  Wat is de betekenis van het internationale recht? - Chapter 20
  •  Welke internationale organisaties zijn belangrijk? - Chapter 21
  •  Wat is er op internationaal niveau geregeld omtrent de mensenrechten? - Chapter 22

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 8e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws