Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit van Weijers & Eliaerts - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroads: volgen uit selectie
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

Dit boek is onderdeel van een 3-delige serie. De overige titels zijn:

De serie focust op gevorderde bachelor en master studenten en is ook goed bruikbaar ter verdieping in een maatschappelijke carriere binnen de jeugdcriminaliteit

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit - Weijers & Eliaerts - 2e druk

Samenvattingen van Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit - Weijers & Eliaerts

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Jeugdcriminologie

 Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Jeugdcriminologie

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat vind de wetenschap, media en politiek van jeugdcriminaliteit? - Chapter 1
  • Wat is de historische context van jeugdcriminaliteit? - Chapter 2
  • Hoe verloopt de ontwikkeling in jeugdcriminaliteit in het begin van de eenentwintigste eeuw? - Chapter 3
  • Hoe uit zich antisociaal gedrag bij jongeren? - Chapter 4
  • Wat kenmerkt de adolescent? - Chapter 5
  • Wat kenmerkt delinquent gedrag tijdens de adolescentie? - Chapter 6
  • Wanneer komen jongeren met een licht verstandelijke beperking in aanraking met jeugdcriminaliteit? - Chapter 7
  • Is er een verband tussen gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie? - Chapter 8
  • Wanneer komen meisjes in aanraking met jeugdcriminaliteit? - Chapter 9
  • Wat is de sociaaleconomische context van jeugdcriminaliteit? - Chapter 10
  • Wat is de schoolcontext van jeugdcriminaliteit? - Chapter 11
  • Wat is het verband tussen jeugdcriminaliteite, maatschappelijke kwetsbaarheid, school en verstedelijking? - Chapter 12
  • Wat is de gezinscontext van jeugdcriminaliteit? - Chapter 13
  • Wat is de invloed vriendschap op jeugdcriminaliteit? - Chapter 14
  • Wat onderscheidt kattenkwaad van ernstig deliquent gedrag? - Chapter 16
  • Wat is de invloed van groepsvorming op jeugdcriminaliteit? - Chapter 17
  • Wat is de relatie tussen slachtofferschap, daderschap en leefstijl binnen de jeugdcriminaliteit? - Chapter 18
  • Wat is het effect van jeugdgeweld op sociale interacties? - Chapter 19
  • Hoe is het om de cybercrime in Nederland gesteld onder de jeugd? - Chapter 20
  • Hoe uit zich seksueel delinquent gedrag? - Chapter 21
  • Hoe relateren criminologische theorieën immigratie aan misdaad? - Chapter 22
  • Hoe uit zich crimineel gedrag van allochtone en autochtone jongeren in Rotterdamse achterstandswijken? - Chapter 24
  • Is jeugdcriminaliteit een Marokkanenprobleem? - Chapter 25
  • Waarom worden sommige moslims radicaal? - Chapter 26
  • Welke beschermende factoren spelen rol bij het beëindigen van een crimineel carrière? - Chapter 27
  • Wat is het effect van werk en uitkeringen op ernstige criminaliteit? - Chapter 28
  • Wanneer stoppen jongeren met het vertonen van deliquent gedrag? - Chapter 29

Samenvattingen bij de vorige druk van Jeugdcriminologie

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Jeugdcriminologie

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: volgen uit de selectie
Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws