Justitiële Interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren van Weijers - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied

 

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de eerste druk

 • Auteurs: Ido Weijers

 • ISBN: 9789089740229

 • Jaar van uitgave: 2008

 • Opmerkingen: als wordt gesproken over de editie uit 2014 wordt inhoudelijk dezelfde editie als die van 2008 bedoeld

 

Gegevens bij de tweede druk

 • Auteurs: Ido Weijers

 • ISBN: 9789462365681

 • Jaar van uitgave: 2016

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: de Jeugdwet is grondig herzien en verwerkt in deze druk. De eerste druk is nu vooral als basisinleiding bruikbaar.

 

Over dit boek

Dit boek is onderdeel van een 3-delige serie. De overige titels zijn:

De serie focust op gevorderde bachelor en master studenten en is ook goed bruikbaar ter verdieping in een maatschappelijke carriere binnen de jeugdcriminaliteit

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren - Weijers - 2e druk

Samenvattingen van Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren - Weijers

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Justitiële interventies

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Justitiële interventies

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de algemene aspecten van justitiële interventies? - Chapter 1
  • Welke verschillende organisaties zijn betrokken in de jeugdstrafrechtketen? - Chapter 2
  • Wat is de betekenis van een taakstraf in het jeugdstrafrecht? - Chapter 3
  • Wat is de jeugdreclassering? - Chapter 4
  • Wat zijn justitiële jeugdinrichtingen? - Chapter 5
  • Wat is de risico- en behoeftetaxatie bij jeugdige daders? - Chapter 6
  • Wie zijn de deskundige in het strafproces? - Chapter 7
  • Wat werkt in de aanpak van jeugdcriminaliteit? - Chapter 8
  • Wat werkt er bij de risicojongeren? - Chapter 9
  • Welke interventies bestaan er voor jongeren met antisociaal gedrag? - Chapter 10
  • Wat zijn effectieve interventies voor delinquente meisjes? - Chapter 11
  • Wat zijn de schadelijke effecten van interventies? - Chapter 12
  • Vergt een praktijkonderzoek alternatieve onderzoeksmethodes? - Chapter 13
  • Hoe werkt mentoring in de jeugdzorg? - Chapter 14
  • Is de Halt-afdoening effectief? - Chapter 15
  • Wat betekent de leerstraf Tools4U in de praktijk? - Chapter 16
  • Wat is het Multi Systeem Therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag? - Chapter 17
  • Wat is Relationele Gezinstherapie? - Chapter 18
  • Welke behandelingen werken gezinsgericht in justitiële jeugdinrichtingen? - Chapter 19
  • Wat is het orthopedagogisch klimaat in de residentiële justitiële jeugdzorg? - Chapter 20
  • Wat is de individuele psychotherapie bij jeugdige veelplegers? - Chapter 21
  • Wat is de strafrechtsketen en jeugdige delinquenten met een LVB? - Chapter 22
  • Hoe kunnen jongeren worden gemotiveerd in het kader van de jeugdreclassering? - Chapter 23
  • Hoe moeten de jongeren zich aanpassen aan de vrijheidsbeneming? - Chapter 24

 

Boeksamenvatting bij de vorige druk

JoHo Worldsupporter.org

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Justitiële interventies

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws