Contact
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 
Waarom de ISIS Incoming verzekering?

Familie en vrienden verzekerd

Voor buitenlandse familie, vrienden en kennissen, maar ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland verblijven. Ook geschikt voor buitenlandse stagiairs en studenten in Nederland

Uitgebreide dekking in Nederland

Spoedeisende medische zorg, bagage, buitengewone kosten (zoals repatriëring), aansprakelijkheid en ongevallen meeverzekerd

Korte vakanties binnen Europa

avontuurlijke sporten en wintersport meeverzekerd

Premie per dag

dus nooit teveel betalen

Eenvoudig verlengen als de verzekerde langer in Nederland wil blijven

tot maximaal 2 jaar

24/7 hulp van alarmcentrale

Assistentie in meerdere talen

Voldoet aan de eisen van het Schengenvisum

Ruime dekking, die voldoet aan eisen van de IND

Korting voor JoHo Donateurs

Korting op de premie en geen verlengingskosten

 

 

Aanvraag- & afsluitformulier

 

Aandachtspunten

Afsluiten voor vertrek

 • De verzekering kan alleen worden afgesloten vóór vertrek naar Nederland.

Afsluiten met Nederlands woonadres

 • De verzekering moet worden afgesloten door een verzekeringnemer met een Nederlands woonadres.

Afsluiten met Nederlands IBAN rekeningnummer

 • De premie kan alleen worden afgeschreven van een Nederlands IBAN rekeningnummer.

Is de te verzekeren persoon al in Nederland?

 

Isis Incoming Travel Insurance
Start
Policy Holder
Address in The Netherlands
Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5

verzekering afsluiten

 

Keuzehulp & Advies

 

Advies

 

Is de bezoeker ouder dan 45 jaar?

 • De ISIS Incoming verzekering kan niet worden aangevraagd voor mensen van boven de 45 jaar.
 • Voor mensen van boven deze leeftijd wordt de JoHo OOM Schengen Visitor aangeraden.
ISIS Incoming: Keuzehulp

Bij de ISIS Incoming kun je met drie keuzes de dekking afsluiten die past bij de situatie van de te verzekeren persoon:

Keuze 1: Woonland in Europa of daarbuiten (wereld)

 • Bij het bepalen van de premie voor de ISIS Incoming wordt rekening gehouden met het woonland.
 • Dit is het land waar de verzekerde naar toe wordt gebracht in geval van ernstige ziekte of overlijden.
 • Omdat repatriëring doorgaans duurder is naar landen buiten Europa, is de premie hiervoor iets hoger.
 • Europa is inclusief de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Keuze 2: Dekking

 • Je kunt kiezen voor verschillende dekkingen: ISIS A, B of C. Bij dekking B en C zijn kosten van spoedeisende medische zorg verzekerd tot aan de kostprijs; dekking A kent een maximum van € 70.000.
 • Belangrijke verschillen zijn daarnaast de hoogtes van de verzekerde bedragen en eigen risico's (zie “Waarvoor en voor welke bedragen ben je verzekerd met de ISIS Incoming?”)

Keuze 3: Bagage in Nederland meeverzekeren?

 • Bagage is tijdens de reis tussen het land van herkomst en Nederland standaard meeverzekerd.
 • Als je je bagage ook tijdens je verblijf in Nederland of tijdens een korte vakantie vanuit Nederland wilt meeverzekeren, kun je de aanvullende bagage dekking kiezen.

 

Langdurig verblijf in Nederland

 

 • Komen je familieleden of vrienden niet voor een tijdelijk bezoek, maar is de verzekerde in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Of ben je zelf van plan om je weer in Nederland te vestigen?
 • Neem contact op met JoHo om te bepalen welke verzekering het best past bij de situatie.

 

Dekking & Voorwaarden

 

Medische dekking


ISIS A

 • Let op, kosten van medische zorg zijn tot € 70.000 meeverzekerd. Dit lijkt een fors bedrag, maar als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis en operaties moet ondergaan, kunnen de kosten al snel hoog oplopen.

ISIS B

 • Medische zorg is verzekerd tot aan de kostprijs. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland (vakantie binnen Europa en in land van herkomst). Wel heb je voor medische kosten een eigen risico per gebeurtenis van € 25.

ISIS C

 • Bij deze dekking zijn de gedekte bedragen binnen alle categorieën het hoogst. Medische zorg is tot aan de kostprijs verzekerd, zonder eigen risico. Houd er wel rekening mee dat ISIS Incoming uitsluitend spoedeisende en onvoorziene medische zorg dekt.

 

Aansprakelijheid, Ongevallen, Repatriëring & Bagage

Aansprakelijkheid

 

a b c
225.000 350.000 450.000

 

Overlijden na een ongeval

 

A B C
3500 4500 7000

 

Medische Repatriëring

 

A B C
Volledig Volledig Volledig

 

Bagage*

 

A B C
1500 1750 2250
 • * Bagage dekking tijdens verblijf in Nederland is optioneel.
 • Deze dekking geldt dus alleen als je hier tijdens het afsluiten voor hebt gekozen en het op je polisblad is terug te vinden.
 • Bagage is wel standaard mee verzekerd tijdens de heen- en terugvlucht van de bezoeker.

 

Keuzehulp

Waarvoor ben je verzekerd met de ISIS Incoming?

 • De dekking van ISIS Incoming is vergelijkbaar met die van een reisverzekering. De verzekering biedt dekking voor:

1) Spoedeisende medische zorg: ISIS Incoming kent een ruime vergoeding van spoedeisende en onvoorziene medische zorg in Nederland (bij dekking B of C zelfs tot aan de kostprijs. Bestaande kwalen en aandoeningen, alsook alle kosten die samenhangen met zwangerschap, zijn uitgesloten van dekking.

2) Bagage: Dekking voor diefstal of schade tijdens de reis van het thuisland en Nederland. Bagage verzekeren binnen Nederland is optioneel.

3) Buitengewone kosten: Repatriëring wordt vergoed als de verzekerde met spoed terug moet naar je land van herkomst. Bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden, overlijden of medische noodzaak.

4) Ongevallen: Als de verzekerde invalide raakt of komt te overlijden als gevolg van een ongeval, ontvangt de verzekerde (of de nabestaanden) een eenmalige uitkering.

5) Aansprakelijkheid: In het geval de verzekerde iemand anders schade berokkent en hij/zij op moet draaien voor de kosten.

Waar staan alle dekkingen op een rij?

Waar geldt de ISIS Incoming?

 • De verzekering is bedoeld voor mensen die Nederland als hoofddoel van hun reis hebben.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens reizen van maximaal 2 weken in de andere landen van Europa.
 • De verzekering geldt niet in de overzeese gebiedsdelen van deze landen (zoals Aruba en Curaçao).
 • De verzekering geldt niet in het land van herkomst, met uitzondering van het moment van aanvang van de reis en tijdens één tussentijds bezoek van maximaal 31 dagen.
 • Let op: kosten als gevolg van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand etc.) zijn uitgesloten.

 

 

Polisvoorwaarden

 

Premie & Betaling

 

ISIS Incoming: Premies

Hoeveel bedraagt de premie?

 De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en het land van herkomst.

 • Bagage tijdens de reis is standaard meeverzekerd; bagage in Nederland en tijdens vakanties binnen Europa is aanvullend te verzekeren.
 • De onderstaande premies zijn per persoon per dag en exclusief assurantiebelasting*.  ISIS A ISIS B ISIS C
Herkomst Europa € 1,35 € 1,60 € 1,95
Herkomst Wereld € 1,60 € 1,90 € 2,25
Bagage (tijdens verblijf in Nederland en tijdens korte vakanties) € 0,15 € 0,20 € 0,25

* = De assurantiebelasting op ISIS Incoming bedraagt doorgaans minder dan 0,5%.Dit betekent dat je op een totale premie van € 100, slechts € 0,50 assurantiebelasting betaalt.

Korting voor donateurs

JoHo donateurs krijgen korting op de premie van de ISIS Incoming Insurance.

Word JoHo donateur

 

Problemen & Schade melden

 

ISIS Incoming: Schade melden

De stappen voor het indienen van een claim

 1. Download het schadeaangifteformulier en vul deze in.
 2. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 3. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email.
 4. Let op: Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld.

Meer informatie over schade melden? Ga naar de pagina voor schademeldingen

 

English

 

Contact

 

Contact

Tel +31 (0)88-3214567

Skype: Monday-Friday 12.00-17.00 via joho.foundation 

Mail: info@joho.org or use the contactform 

Appointments: contact JoHo for information via 088-3214567 

 

JoHo support centers

Amsterdam - The Hague - Utrecht - Leiden - Groningen 

Manila (Philippines)    Bejing (China)    Willemstad (Curacao)

Good coverage for family and friends from abroad

Complete package for relatives, friends or acquaintances visiting the Netherlands. Also suitable for interns and students coming to the Netherlands for a short period of time.

Extensive coverage

Emergency medical costs, luggage, repatriation, liability and accidental death are included

Short vacations within Europe are covered

including adventure sports, like skiing and mountain biking

Premium per day

So you never pay too much

Extension possible

Up to two years

24/7 emergency assistance

Multilingual service

According to Schengenvisum requirements

Extensive coverage, in accordance with IND conditions for a visa

Discount for JoHo members

Lower premium and no extension fees