Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition

  Chapter 

Summaries & ExamTests with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Research Methods in Psychology

Online: summary in chapters

 Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

 Print: Summary in chapters in support centers

 Print: practice questions in chapters in support centers

 • Pickup location: available in JoHo study support center in Groningen (address &  hours) and The Hague (address & hours
 • Form: Printed and bundled, A4 format
 • Contents: Dutch practice questions to be used with all chapters
 • Availability: Also available without JoHo membership - for free or with discounts for JoHo members and subscribers

Content Prints with summaries of Research Methods in Psychology

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is the psychological way of thinking? - Chapter 1
  • What are sources of information in psychological research? - Chapter 2
  • What are the interrogation tools for consumers? - Chapter 3
  • What are the ethical guidelines for psychological research? - Chapter 4
  • What are good measures in psychology? - Chapter 5
  • How do we use surveys and observations? - Chapter 6
  • How to estimate the frequencies of behaviours and attitudes? - Chapter 7
  • Why not do some bivariate correlation research? - Chapter 8
  • What is multivariate correlational research? - Chapter 9
  • How can causal claims be evaluated with the help of experiments? - Chapter 10
  • Where and how can we determine the influence of confounding and obscure factors? - Chapter 11
  • How to deal with experiments that have more than one independent variable? - Chapter 12
  • What are quasi-experiments? - Chapter 13
  • How to apply the results of a study to the real world? - Chapter 14
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Wat is de psychologische manier van denken? - Chapter 1
  • Wat zijn bronnen van informatie in psychologisch onderzoek? - Chapter 2
  • Wat zijn de onderzoeksinstrumenten voor consumenten? - Chapter 3
  • Wat zijn de ethische richtlijnen voor psychologisch onderzoek? - Chapter 4
  • Wat zijn goede metingen in de psychologie? - Chapter 5
  • Hoe gebruiken we een survey en observaties? - Chapter 6
  • Hoe schat je de frequenties van gedrag en overtuigingen? - Chapter 7
  • Wat houdt bivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 8
  • Wat houdt multivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 9
  • Hoe kunnen causale claims geëvalueerd worden met behulp van experimenten? - Chapter 10
  • Wat is de invloed van confouncing en obscure factors? - Chapter 11
  • Hoe moet je omgaan met experimenten die meer dan een onafhankelijke variabele bevatten? - Chapter 12
  • Wat zijn quasi-experimenten? - Chapter 13
  • Resultaten van een onderzoek toepassen in het dagelijks leven? - Chapter 14

Related summaries & other materials with Research Methods in Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Lees of zoek verder »
Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Solidariteit: keuze maken

DSW Zorgverzekeraar was al de meest klantvriendelijke zorgverzekeraar van Nederland, maar is nu ook verkozen tot het meest ontwrichtende merk - het best scorende merk in termen van ‘opschudding’ op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer over DSW Zorgverzekeraar 

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten