Samenvattingen & Studiehulp

 

Toolshops voor JoHo abonnees

 

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: je abonnement checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field_abonnementsvorm].

 

Samenvattingen en studiehulp zoeken

 

Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

Boeksamenvattingen

Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
 • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of verouderde kennis ophalen.

BulletPointsamenvattingen

JoHo samenvattingen in bullets

 • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
 • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
 • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent). Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

Samenvattingen van wetenschappelijke artikelen

JoHo Samenvattingen van artikelen en publicaties

 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel te vinden.
 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

TentamenTickets

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
 • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs.
 • In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering.

Tentamenvragen & OefenTentamens

JoHo's van oude tentamens en oefenmateriaal

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
 • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.

Samenvattingen van colleges, werkgroepen & Study Notes

JoHo's van lessen, werkgroepen en colleges

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

Samenvattingen van arresten

JoHo's van arresten (jurisprudentie)

 • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

Samenvattingen Shops per opleiding en per studie

JoHo samenvattingen shops en studiehulp per opleiding en stad

JoHo samenvattingen shops en studiehulp per opleiding en stad

Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
JoHo samenvattingen shops en studiehulp per studie

JoHo samenvattingen shops en studiehulp per studie

Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
Samenvattingen Shops Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen
Samenvattingen Shops Communicatiewetenschappen & Marketing Opleidingen
Samenvattingen Shops Economie en Economische Opleidingen
Samenvattingen Shops Geneeskunde & Zorgopleidingen
Samenvattingen Shops Internationale Studies & Politieke Opleidingen
Samenvattingen Shops Pedagogiek & Onderwijsstudies
Samenvattingen Shops Psychologie & Gedragsstudies
Samenvattingen Shops Rechten & Juridische Opleidingen
Samenvattingen Shop Sociologie & Maatschappij
Samenvattingen Shop Wetenschap en onderzoek
Psychologie & Gedragsstudies: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Psychologie & Gedragsstudies: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shops Psychologie & Gedragsstudies

 

Samenvattingen en studiehulp inzetten

 

Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

Vrij te gebruiken en gesponsord voor JoHo abonnees 

Voordelig voor JoHo donateurs

Verkrijgbaar voor iedereen

Wie kan waar gebruik van maken en voor welke prijs?

JoHo abonnees

Samenvattingen en studiehulp gebruiken

 • JoHo abonnees kunnen het hele jaar gratis printsamenvattingen afhalen bij JoHo, studievereniging of thuis laten bezorgen

 • JoHo abonnees hebben toegang tot alle online samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -trainingen en extra studiehulp op JoHo.org

 • JoHo abonnees krijgen inzicht in de wijze waarop de tentamens afgenomen gaan worden

 • JoHo abonnees krijgen tips en trucs voor de meeste efficiënte studiemethodes

Bijdrage

 • JoHo abonnees dragen 20 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

 • JoHo abonnees die tevens donateur zijn, krijgen 10 euro korting op hun JoHo abonnement

 • JoHo abonnees die zich in de periode juli tot en met december aansluiten, maken in de eerste maanden gratis gebruik van de voordelen en services bij hun abonnement. 

Sluit je aan 

 

JoHo donateurs

Samenvattingen en studiehulp gebruiken

 • JoHo donateurs hebben toegang tot alle gedeelde collegeaantekeningen, oude tentamens en overige studiehulp op JoHo WorldSupporter(.org)

 • JoHo donateurs krijgen 20% korting op thuisbezorgde geprinte samenvattingen

 • JoHo donateurs krijgen 10 euro korting bij het afsluiten van een JoHo abonnement

Bijdrage

 • JoHo donateurs dragen vanaf 5 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

Sluit je aan 

 

Iedereen

Samenvattingen en studiehulp gebruiken

 • Iedereen kan de eerste chapters van veel boeksamenvattingen op JoHo.org inzien zonder eerst abonnee te worden

 • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) samenvattingen vinden en gebruiken die door medestudenten gratis zijn geplaatst

 • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) een account aanmaken om eigen aantekeningen en studiehulp te delen met medestudenten

 • Iedereen kan geprinte JoHo's bestellen voor 5 euro per stuk, plus verzend- en verwerkingskosten

 

Toegang tot JoHo services

 
 
Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

Hoe check je de status van samenvattingen en studiehulp per vak? 

 • Op de online JoHo Samenvattingen Shop van een studie of studiefase kun je de status van een nieuwe JoHo (samenvatting & studiehulp) vinden via de advies- en assortimentswijzer of via de Mededelingen in de Vak- of Boektools.

 • Voor de samenstelling van de materialen is JoHo mede afhankelijk van de samenwerkende studieverenigingen en de openbare bronnen op de universiteitswebsites.

 • Over het algemeen houdt dat in dat uiterlijk twee weken na de start van een vak de definitieve planning voor publicatie in de Tools en Toolshops verwerkt wordt.

 Gepubliceerd 

 • Indien de status op 'Gepubliceerd' staat, is de online samenvatting direct te gebruiken voor JoHo abonnees en is de printsamenvatting direct te bestellen om af te halen of thuis te laten sturen. 

 Verwacht

 • Indien de status op 'Verwacht' staat, betekent dat dat de samenvattingen op dit moment nog geschreven en/ of geredigeerd worden.

 • Indien een samenvatting verwacht wordt, staat er ook altijd een indicatie van de publicatiedatum aangegeven. In de praktijk zijn samenvattingen vaak al eerder gepubliceerd of worden de eerste delen van de samenvatting al eerder gepubliceerd.

 Vertraagd

 • JoHo streeft ernaar om de samenvatting uiterlijk op de verwachte datum beschikbaar te maken, maar het kan uiteraard voorkomen dat daar een wijziging in komt.

 • Auteurs werken vaak onder grote tijdsdruk en in een aantal gevallen is de voorgeschreven literatuur laat bekend. Bij voorbaat dank voor het begrip indien dit in een enkel geval vertraging oplevert. 

 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor het afhalen van gratis Print samenvattingen? 

Afhalen bij je studievereniging

 • Per studievereniging kan de werkwijze verschillen en zijn er verschillende tijden waarop het mogelijk is om af te halen 

 • Via de samenvattingen shop van jouw studiefase kun je zien of, hoe en wanneer er afhaalmogelijkheden zijn en je studievereniging zal er zelf ook over communiceren via sociale media en websites. 

Afhalen bij een JoHo support center

 • Wekelijks zijn er mogelijkheden tot afhalen in het JoHo support center van Den Haag. Zie voor de actuele afhaalmomenten de contact met JoHo-pagina 

 • In Den Haag zijn de printsamenvattingen van alle studies en instellingen af te halen.

Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

Samenvatting of studiemateriaal zoeken

Samenvattingen menu's

 • Via het hoofdmenu kan je bij het kopje samenvattingen naar de meest gebruikte pagina's
 • Daarnaast vind je hoog op de pagina's over samenvattingen en studiehulp een speciaal samenvattingenmenu

Startpagina

 • Via de Startpagina krijg je een overzicht van alle studies en studiegebieden waar je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) voor kunt vinden

Tool Shops

 • Via de JoHo Tool Shops kan je gericht naar het assortiment voor jouw studie en studierichting
 • Een Tool Shop is een overzichtspagina per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen of bestellen.

Studie Topics

 • Via de specifieke JoHo Topics over kennis en studiegebieden kan je naar de beste en meest relevante samenvattingen en studiehupmaterialen.
 • Deze optie kan je gebruiken als er geen JoHo Tool Shop voor jouw studie of studierichting beschikbaar is

Searchpagina

 • Via de 'zoeken' pagina kun je zoeken op boektitel, auteur, onderwerp en soort pagina.

Samenvattingen FAQ

 • Via de Samenvattingen FAQ kan je zoeken naar vragen en antwoorden rond samenvattingen en studiehulp

Zoeken via de JoHo Samenvattingen Shops

  Ga naar jouw JoHo ToolShop  van jouw studierichting

  • Hier op de World of JoHo website (joho.org/nl) vind je alle samenvattingen en studiehulp die JoHo voor jou heeft laten maken via de Tool Shops
  • Deze Tool Shops bevatten samenvattingen en studiehulpmiddelen die zijn samengesteld per vak en studiegebied om je optimaal te ondersteunen bij het halen van je vakken en je verder te laten verdiepen in je studie

  Check de JoHo Advies & Assortimentswijzers

  • In de JoHo Tool Shops vind je per vak JoHo Vak- en assortimentswijzers voor tips bij het vak en een overzicht van het aanbod aan gepubliceerde en verwachte samenvattingen en studiehulp.

  Samenvattingen online gebruiken

  Vak- en Boektools

  • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of per boek op 1 pagina

  • Word JoHo abonnee  of log in om direct te kunnen studeren en aantekeningen te maken

  Chapters en Bundels

  • Zijn de samenvattingen niet verzameld in een Vak- of Boektool, dan kun je de samenvattingen gebruiken per hoofdstuk of per artikel 

  • Alle hoofdstukken zijn gebundeld in 'Bundels'. Je kunt daarmee onderaan een hoofdstuk naar een volgend hoofdstuk navigeren

   

   

  Studeren en tentamens halen

   

  Tentamens halen & Leren - Toolshop
  Studietalent & Leercompetenties: betrokken thema's

  Studietalent & Leercompetenties: betrokken thema's

  Arrest & Jurisprudentie: van samenvatting tot interpretatie
  Onderwijs & Hoorcolleges - Aantekeningen & Notes
  Planning & Tijdgebrek: bij studie, werk en ontspanning
  Repetitor & Bijles: voor studie en opleiding
  Scripties & Verslagen - Papers & Essays
  Studieboeken & Studiestof- in samenvatting of uittreksel
  Studietalent & Leercompetenties: voor studie, cursus en training
  Studievaardigheden & Studieresultaten
  Tentamens & Examens: Oefening en vaardigheden
  Wetenschappelijke Artikelen & Publikaties: in samenvatting en bulletpoints

   

  Help Desk & Support Centers

   

  Samenvattingen & Studiehulp: Basisvragen en antwoorden - FAQ Bundel

  Samenvattingen & Studiehulp: Basisvragen en antwoorden - FAQ Bundel

  Wat zijn JoHo samenvattingen en studiematerialen?

  Wat zijn JoHo samenvattingen en studiematerialen?

  JoHo samenvattingen en studiematerialen kan je in 7 verschillende vormen tegenkomen:

  Boeksamenvattingen

  • JoHo Boeksamenvattingen van studieboeken of vakliteratuur geven je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.

  BulletPointsamenvattingen

  • JoHo BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen

  Artikelsamenvattingen

  • JoHo Artikelsamenvattingen zijn volledige samenvattingen van wetenschappelijke artikelen die je tijdens en na je studie zult gebruiken. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven.

  Arrestsamenvattingen

  • JoHo Arrestsamenvattingen zijn korte samenvattingen van jurisprudentie die je helpen je om de essentie van het arrest snel te vinden en te doorgronden

  TentamenTickets

  • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat je moet gaan leren en hoe je moet studeren.

  TentamenTests

  • JoHo TentamenTests bestaan uit bundels met tentamen- en oefenvragen die zorgen voor extra begrip, het testen van je kennis en inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen

  Study Notes & Sheets

  • JoHo Study notes en sheets zijn samenvattingen van colleges, werkgroepen die je meer inzicht geven in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden.

   

  Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

  Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

  Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

  Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

  Vrij te gebruiken en gesponsord voor JoHo abonnees 

  Voordelig voor JoHo donateurs

  Verkrijgbaar voor iedereen

  Wie kan waar gebruik van maken en voor welke prijs?

  JoHo abonnees

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo abonnees kunnen het hele jaar gratis printsamenvattingen afhalen bij JoHo, studievereniging of thuis laten bezorgen

  • JoHo abonnees hebben toegang tot alle online samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -trainingen en extra studiehulp op JoHo.org

  • JoHo abonnees krijgen inzicht in de wijze waarop de tentamens afgenomen gaan worden

  • JoHo abonnees krijgen tips en trucs voor de meeste efficiënte studiemethodes

  Bijdrage

  • JoHo abonnees dragen 20 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  • JoHo abonnees die tevens donateur zijn, krijgen 10 euro korting op hun JoHo abonnement

  • JoHo abonnees die zich in de periode juli tot en met december aansluiten, maken in de eerste maanden gratis gebruik van de voordelen en services bij hun abonnement. 

  Sluit je aan 

   

  JoHo donateurs

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo donateurs hebben toegang tot alle gedeelde collegeaantekeningen, oude tentamens en overige studiehulp op JoHo WorldSupporter(.org)

  • JoHo donateurs krijgen 20% korting op thuisbezorgde geprinte samenvattingen

  • JoHo donateurs krijgen 10 euro korting bij het afsluiten van een JoHo abonnement

  Bijdrage

  • JoHo donateurs dragen vanaf 5 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  Sluit je aan 

   

  Iedereen

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • Iedereen kan de eerste chapters van veel boeksamenvattingen op JoHo.org inzien zonder eerst abonnee te worden

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) samenvattingen vinden en gebruiken die door medestudenten gratis zijn geplaatst

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) een account aanmaken om eigen aantekeningen en studiehulp te delen met medestudenten

  • Iedereen kan geprinte JoHo's bestellen voor 5 euro per stuk, plus verzend- en verwerkingskosten

   

  Toegang tot JoHo services

   
   
  Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

  Hoe weet je of je een JoHo samenvatting al online kunt gebruiken, kunt bestellen of kunt afhalen?

  Hoe check je de status van samenvattingen en studiehulp per vak? 

  • Op de online JoHo Samenvattingen Shop van een studie of studiefase kun je de status van een nieuwe JoHo (samenvatting & studiehulp) vinden via de advies- en assortimentswijzer of via de Mededelingen in de Vak- of Boektools.

  • Voor de samenstelling van de materialen is JoHo mede afhankelijk van de samenwerkende studieverenigingen en de openbare bronnen op de universiteitswebsites.

  • Over het algemeen houdt dat in dat uiterlijk twee weken na de start van een vak de definitieve planning voor publicatie in de Tools en Toolshops verwerkt wordt.

   Gepubliceerd 

  • Indien de status op 'Gepubliceerd' staat, is de online samenvatting direct te gebruiken voor JoHo abonnees en is de printsamenvatting direct te bestellen om af te halen of thuis te laten sturen. 

   Verwacht

  • Indien de status op 'Verwacht' staat, betekent dat dat de samenvattingen op dit moment nog geschreven en/ of geredigeerd worden.

  • Indien een samenvatting verwacht wordt, staat er ook altijd een indicatie van de publicatiedatum aangegeven. In de praktijk zijn samenvattingen vaak al eerder gepubliceerd of worden de eerste delen van de samenvatting al eerder gepubliceerd.

   Vertraagd

  • JoHo streeft ernaar om de samenvatting uiterlijk op de verwachte datum beschikbaar te maken, maar het kan uiteraard voorkomen dat daar een wijziging in komt.

  • Auteurs werken vaak onder grote tijdsdruk en in een aantal gevallen is de voorgeschreven literatuur laat bekend. Bij voorbaat dank voor het begrip indien dit in een enkel geval vertraging oplevert. 

   

   

  Wat zijn de mogelijkheden voor het afhalen van gratis Print samenvattingen? 

  Afhalen bij je studievereniging

  • Per studievereniging kan de werkwijze verschillen en zijn er verschillende tijden waarop het mogelijk is om af te halen 

  • Via de samenvattingen shop van jouw studiefase kun je zien of, hoe en wanneer er afhaalmogelijkheden zijn en je studievereniging zal er zelf ook over communiceren via sociale media en websites. 

  Afhalen bij een JoHo support center

  • Wekelijks zijn er mogelijkheden tot afhalen in het JoHo support center van Den Haag. Zie voor de actuele afhaalmomenten de contact met JoHo-pagina 

  • In Den Haag zijn de printsamenvattingen van alle studies en instellingen af te halen.

  Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

  Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

  Samenvatting of studiemateriaal zoeken

  Samenvattingen menu's

  • Via het hoofdmenu kan je bij het kopje samenvattingen naar de meest gebruikte pagina's
  • Daarnaast vind je hoog op de pagina's over samenvattingen en studiehulp een speciaal samenvattingenmenu

  Startpagina

  • Via de Startpagina krijg je een overzicht van alle studies en studiegebieden waar je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) voor kunt vinden

  Tool Shops

  • Via de JoHo Tool Shops kan je gericht naar het assortiment voor jouw studie en studierichting
  • Een Tool Shop is een overzichtspagina per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen of bestellen.

  Studie Topics

  • Via de specifieke JoHo Topics over kennis en studiegebieden kan je naar de beste en meest relevante samenvattingen en studiehupmaterialen.
  • Deze optie kan je gebruiken als er geen JoHo Tool Shop voor jouw studie of studierichting beschikbaar is

  Searchpagina

  • Via de 'zoeken' pagina kun je zoeken op boektitel, auteur, onderwerp en soort pagina.

  Samenvattingen FAQ

  • Via de Samenvattingen FAQ kan je zoeken naar vragen en antwoorden rond samenvattingen en studiehulp

  Zoeken via de JoHo Samenvattingen Shops

   Ga naar jouw JoHo ToolShop  van jouw studierichting

   • Hier op de World of JoHo website (joho.org/nl) vind je alle samenvattingen en studiehulp die JoHo voor jou heeft laten maken via de Tool Shops
   • Deze Tool Shops bevatten samenvattingen en studiehulpmiddelen die zijn samengesteld per vak en studiegebied om je optimaal te ondersteunen bij het halen van je vakken en je verder te laten verdiepen in je studie

   Check de JoHo Advies & Assortimentswijzers

   • In de JoHo Tool Shops vind je per vak JoHo Vak- en assortimentswijzers voor tips bij het vak en een overzicht van het aanbod aan gepubliceerde en verwachte samenvattingen en studiehulp.

   Samenvattingen online gebruiken

   Vak- en Boektools

   • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of per boek op 1 pagina

   • Word JoHo abonnee  of log in om direct te kunnen studeren en aantekeningen te maken

   Chapters en Bundels

   • Zijn de samenvattingen niet verzameld in een Vak- of Boektool, dan kun je de samenvattingen gebruiken per hoofdstuk of per artikel 

   • Alle hoofdstukken zijn gebundeld in 'Bundels'. Je kunt daarmee onderaan een hoofdstuk naar een volgend hoofdstuk navigeren

    

   Wie schrijven en maken de JoHo samenvattingen en studiehulp?

   Wie schrijven en maken de JoHo samenvattingen en studiehulp?

   Auteurs

   • JoHo werkt met auteurs die de vakken en onderwerpen in een eerder stadium hebben afgerond en doorgrond (ouderejaars studenten, afgestudeerden, bijlesdocenten) en die daardoor in staat worden geacht om 'boven de stof' te kunnen staan. De aantekeningen van de colleges en werkgroepen worden gemaakt door studenten die het vak zelf volgen.

   • De kwaliteit per auteur kan uiteraard verschillen, maar over het algemeen zijn de samenvattingen van hoge kwaliteit.

   • Begrip gevraagd: het kan voorkomen dat de auteurs van JoHo bij het maken van collegeaantekeningen of samenvattingen waarvan de literatuur laat bekend wordt gemaakt, onder grote tijdsdruk werken en daarbij een enkele keer niet aan hun gemiddelde kwaliteit voldoen. Dit wordt in het algemeen bij de betreffende samenvatting aangegeven en deze samenvatting is dan online gratis te gebruiken.

   Masterstudenten, afgestudeerden, bijlesdocenten

   • Maken samenvattingen van boeken, artikelen en arresten
   • Maken vakgerichte tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets

   Ouderejaars studenten, repetitoren, ervaren JoHo auteurs

   • Maken vakgerichte tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets
   • Vullen samenvattingen van boeken, artikelen en arresten aan

   Studenten die vakken volgen

   • Maken college-aantekeningen en sheetnotes
   • Vullen tentamentips, voorbeeldvragen en TentamenTickets aan

   Samenvattingenauteur of studiehulpuitgever worden bij JoHo

   Wie kan een tentamen op alleen JoHo samenvattingen en studiehulp halen?

   Wie kan een tentamen op alleen JoHo samenvattingen en studiehulp halen?

    

   • In de praktijk komt het regelmatig voor dat studenten hun tentamens halen door alleen te studeren en te oefenen met de JoHo's, zeker als er gebruik wordt gemaakt van de verschillende JoHo's.

   • Het uiteindelijke resultaat hangt uiteraard samen met veel meer factoren en het gebruik van JoHo's geeft dan ook geen garantie op succes.

   • JoHo raadt aan om de JoHo's te gebruiken als aanvullende hulpmiddelen, en niet als vervanging van bijvoorbeeld het volgen van de colleges of bestuderen van boeken.

   • Gebruik ook de keuzekits 'studeren en tentamens halen' en de specifieke JoHo TentamenTickets die vaak bij de JoHo's worden gegeven voor de beste voorbereiding. 

   Studiehulp & JoHo: Startpagina samenvattingen
   Samenvattingen & Studiehulp: producten en services - FAQ Bundel

   Samenvattingen & Studiehulp: producten en services - FAQ Bundel

   Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

   Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

   Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

   Online samenvattingen

   • Alle samenvattingen worden altijd eerst online gepubliceerd en online zijn samenvattingen daardoor regelmatig eerder beschikbaar. 
   • Bij veel vakken en boeken is er online aanvullende studiehulp die niet in de prints is opgenomen, zoals bulletsamenvattingen, specifieke tentamentips- & tickets en aanvullende, aanbevolen of alternatieve samenvattingen en tentamentests.

   Print samenvattingen 

   • De Print samenvattingen verschillen inhoudelijk niet van de online samenvatting, maar bevatten meestal wel alleen de meest essentiele samenvattingen en studiehulp bij een vak of bij een boek, zoals de uitgebreide samenvatting of de tentamentests. 
   Wat zijn JoHo Boeksamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo Boeksamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo Boeksamenvattingen

   • Een JoHo boeksamenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied
   • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de laatste druk, samenvattingen van oudere drukken zijn vaak ook beschikbaar

   Gebruik

   • JoHo boeksamenvattingen worden door studenten vooral gebruikt bij de voorbereiding op hun colleges en tentamens
   • JoHo boeksamenvattingen worden door afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals gebruikt om zich snel in te lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving te raadplegen of kennis op te halen.

   Meer lezen

   Wat zijn JoHo BulletPoints en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo BulletPoints en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo BulletPoints

   • BulletPoint boeksamenvattingen zijn ultrakorte boeksamenvattingen weergegeven in bullets
   • BulletPoint studiehulpmiddelen bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (die zorgen ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent en MC tentamens kan voorbereiden).

   Gebruik

   • BulletPoints kan je in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken
   • Als student gebruik je BulletPoints om de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens te bestuderen
   • Als werkende gebruik je BulletPoints om snel de kernpunten van een boek of vakgebied door te nemen

   Meer lezen

   Wat zijn JoHo Artikelsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo Artikelsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo Artikelsamenvattingen

   • Artikelsamenvattingen zijn korte samenvattingen van (wetenschappelijke) artikelen
   • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven

   Gebruik

   • Als student helpen de artikelsamenvattingen je om deze essentie van het verhaal snel te vinden
   • Als werkende kan je geregeld teruggrijpen naar de artikelsamenvattingen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te volgen

   Meer lezen

   Wat zijn JoHo TentamenTickets en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo TentamenTickets en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo TentamenTickets

   • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren
   • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs. In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering

   Gebruik

   • Studenten die zich oriënteren op een nieuw vak gebruiken TentamenTickets om te doorgronden hoe ze het vak het beste kunnen aanpakken
   • Studenten die tentamens hebben gebruiken TentamenTickets om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden

   Meer lezen

   Wat zijn JoHo TentamenTests en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo TentamenTests en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo TentamenTests

   • JoHo TentamenTests zijn samengesteld uit oude tentamens, oefenvragen en oefenmateriaal

   Gebruik

   • Als student zorgt het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen voor extra begrip, test het je kennis en geeft het je inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen
   • Handige studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
   • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen, krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen
   • Al werkende kan je de Tentamentests gebruiken om te kijken hoe met jouw kennis op jouw vakgebied gesteld is

   Meer lezen

   Wat zijn JoHo Study Notes en hoe gebruik je ze?

   Wat zijn JoHo Study Notes en hoe gebruik je ze?

   JoHo Study Notes

   • JoHo Study Notes zijn samenvattingen van lessen, werkgroepen en colleges. Door aantekeningen te lezen, krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden.

   Gebruiken als student

   • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
   • Let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

   Gebruiken als professional

   • Als werkende kan je study notes gebruiken om colleges van bekende of talentvolle docenten op jouw vakgebied snel en efficient tot je te nemen

   Meer lezen

    

   Wat zijn JoHo Arrestsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   Wat zijn JoHo Arrestsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

   JoHo Arrestsamenvattingen

   • JoHo Arrestsamenvattingen zijn korte samenvattingen van jurisprudentie (arresten) die je helpen je om de essentie van het arrest snel te doorgronden

   Gebruiken als student

   • Studeer je rechten, of volg je een juridische opleiding, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen.

   Gebruiken als professional

   • Heb je later direct of indirect te maken met juridische zaken dan kunnen de Arrestsamenvattingen een snel inzicht verschaffen in de meest recente interpretaties op de diverse rechtsgebieden door de Nederlandse rechtspraak en de internationale gerechtshoven

   Meer lezen

   Samenvattingen & Studiehulp: zoeken en online studeren - FAQ Bundel

   Samenvattingen & Studiehulp: zoeken en online studeren - FAQ Bundel

   Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

   Hoe kan je online zoeken of gebruik maken van JoHo samenvattingen en studiehulp?

   Samenvatting of studiemateriaal zoeken

   Samenvattingen menu's

   • Via het hoofdmenu kan je bij het kopje samenvattingen naar de meest gebruikte pagina's
   • Daarnaast vind je hoog op de pagina's over samenvattingen en studiehulp een speciaal samenvattingenmenu

   Startpagina

   • Via de Startpagina krijg je een overzicht van alle studies en studiegebieden waar je JoHo's (Samenvattingen & Studiehulp) voor kunt vinden

   Tool Shops

   • Via de JoHo Tool Shops kan je gericht naar het assortiment voor jouw studie en studierichting
   • Een Tool Shop is een overzichtspagina per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen of bestellen.

   Studie Topics

   • Via de specifieke JoHo Topics over kennis en studiegebieden kan je naar de beste en meest relevante samenvattingen en studiehupmaterialen.
   • Deze optie kan je gebruiken als er geen JoHo Tool Shop voor jouw studie of studierichting beschikbaar is

   Searchpagina

   • Via de 'zoeken' pagina kun je zoeken op boektitel, auteur, onderwerp en soort pagina.

   Samenvattingen FAQ

   • Via de Samenvattingen FAQ kan je zoeken naar vragen en antwoorden rond samenvattingen en studiehulp

   Zoeken via de JoHo Samenvattingen Shops

    Ga naar jouw JoHo ToolShop  van jouw studierichting

    • Hier op de World of JoHo website (joho.org/nl) vind je alle samenvattingen en studiehulp die JoHo voor jou heeft laten maken via de Tool Shops
    • Deze Tool Shops bevatten samenvattingen en studiehulpmiddelen die zijn samengesteld per vak en studiegebied om je optimaal te ondersteunen bij het halen van je vakken en je verder te laten verdiepen in je studie

    Check de JoHo Advies & Assortimentswijzers

    • In de JoHo Tool Shops vind je per vak JoHo Vak- en assortimentswijzers voor tips bij het vak en een overzicht van het aanbod aan gepubliceerde en verwachte samenvattingen en studiehulp.

    Samenvattingen online gebruiken

    Vak- en Boektools

    • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of per boek op 1 pagina

    • Word JoHo abonnee  of log in om direct te kunnen studeren en aantekeningen te maken

    Chapters en Bundels

    • Zijn de samenvattingen niet verzameld in een Vak- of Boektool, dan kun je de samenvattingen gebruiken per hoofdstuk of per artikel 

    • Alle hoofdstukken zijn gebundeld in 'Bundels'. Je kunt daarmee onderaan een hoofdstuk naar een volgend hoofdstuk navigeren

     

    Hoe werkt het op een JoHo Samenvattingen Shop pagina?

    Hoe werkt het op een JoHo Samenvattingen Shop pagina?

    Toolshop voor samenvattingen en studiehulp (Samenvattingen Shops)

    • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen, waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn en waar je geprinte samenvattingen kunt afhalen.

    Hoe werkt het in het kort?

    1. Check de Advies & Assortimentswijzers voor tips bij het vak en overzicht van het aanbod aan samenvattingen en studiehulp
    2. Vind alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per Vak- of Boektool

    3. Word JoHo abonnee en studeer online of haal gratis JoHo's af bij de pickup balies of laat ze thuis bezorgen

    4. Bestel online als je nog geen abonnee kunt worden

    Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

    • Vakwijzers & Online Studeren

     • In de Advies & Assortimentswijzers vind je tips over het vak, een overzicht van welke JoHo's er voor jou online en geprint zijn of worden verwacht en welke daarvan nuttig, nodig of essentieel zijn.
    • Vaktools & Boektools

     • In de Vak- en Boektools vind je alle samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -training en extra studiehulp verzameld per vak of boek
     • Als je JoHo abonnee bent en bent ingelogd, kun je op 1 pagina alle samenvattingen en studiehulp per vak of per boek lezen en aantekeningen maken
    • Studiehulp bestellen

     • Onder Studiehulp bestellen vind je een link naar de Printshop of naar een Shopbundel per studiefase waar je gemakkelijk alle (gratis) geprinte samenvattingen kunt bestellen om te komen afhalen of thuis laten bezorgen.

    • Studiesupport & Coaching

     • Onder Studiesupport & Coaching vind je o.a. of er een pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen in jouw stad is, samenwerkende partnerverenigingen en de favoriete Study Coach die actief is op JoHo Worldsupporter.

    • Help Desk

    • Aanmelden als JoHo donateur & abonnee

     • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners. Voor keuzehulp kan je de volgende keuzewijzer JoHo abonnementen lezen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?
     

    Footprints & Content bewaren:

    • Heb je gevonden wat je zocht, bewaar dan je gevonden pagina's in je eigen account.
    • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn of wat hij of zijn nog moet bestuderen.
    • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

    Niet gevonden wat je zocht?

    • Je kunt onder op elke Samenvattingen Shop gebruik maken van het samenvattingenmenu of via een van de zoekvelden op auteur of titel zoeken.
    • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
    • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's (Topics) waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via de menu's.
    • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier
    Hoe bewaar je samenvattingen en studiehulp op je eigen account?

    Hoe bewaar je samenvattingen en studiehulp op je eigen account?

      Footprints

    • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan iedere pagina van de website zien wat zijn favorieten (footprints) zijn of wat hij of zijn nog moet bestuderen.

    • Deze footprints kan je op elke pagina waar je bent achterlaten (via 'Add to my pages'), zodat je de volgende keer de weg makkelijk weer terug kan vinden

    Samenvattingen & Studiehulp: vooraf bestellen en afhalen - FAQ bundel

    Samenvattingen & Studiehulp: vooraf bestellen en afhalen - FAQ bundel

    Post- of pickupbestelling plaatsen

    Kies je gewenste producten

    => voeg ze toe aan je winkelmandje

    => doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

    => bepaal aan het einde of je betaald wilt laten bezorgen of gratis wilt afhalen

    Bij pickupbestellingen is het handig om tevoren te checken of je nog voldoende JoHo pinpoints hebt (je hebt er 1 per product nodig), en anders eerst extra pinpoints  te bestellen

    Hoe werkt het: printsamenvattingen afhalen bij de pickupbalies in een JoHo support center of bij een studievereniging?

    Hoe werkt het: printsamenvattingen afhalen bij de pickupbalies in een JoHo support center of bij een studievereniging?

    Gratis geprinte samenvattingen afhalen - Exclusief voor JoHo abonnees

    Bestellen met je JoHo PinPoints

    JoHo abonnees krijgen jaarlijks minimaal 10 JoHo PinPoints om gratis geprinte samenvattingen te kunnen bestellen.

    1. Ga naar de JoHo Samenvattingen Shop van jouw opleiding

    2. Log in, check je Pinpoints (vraag extra Pinpoints aan indien je er niet genoeg hebt)

    3. Voeg de geprinte samenvattingen toe aan je winkelmandje

    4. Kies voor afhalen bij een pickupbalie

    5. Haal je bestelling op tijdens een van de afhaalmomenten

    Afhalen bij je studievereniging

    • Per studievereniging kan de werkwijze verschillen en zijn er verschillende tijden waarop het mogelijk is om af te halen 

    • Via de Samenvattingen shop  van jouw studiefase kun je zien of, hoe en wanneer er afhaalmogelijkheden zijn en je studievereniging zal er zelf ook over communiceren via sociale media en websites. 

    Afhalen bij een JoHo support center

    • Check de actuele afhaalmomenten via de contact met JoHo-pagina 

    • In Den Haag zijn de printsamenvattingen van alle studies en instellingen af te halen, in Leiden en Utrecht alleen van de studies in die stad. 

    Hoe werkt het: printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

    Hoe werkt het: printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

     Hoe werkt het printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

     • Voeg via de Samenvattingen Shop van jouw studie de printsamenvattingen toe aan je winkelmandje.
     • Vul je gegevens in en kies voor de optie Shipping.
     • Maak je bestelling definitief door af te rekenen via je eigen JoHo-account via o.a. Ideal, Paypal, CreditCard of via een (sepa)machtiging.
     • Binnen enkele werkdagen ontvang je de samenvattingen op het opgegeven adres.

     Kosten & betaalwijze

     • Word online donateur of abonnee als je de JoHo's met korting wilt kopen of gratis wilt ontvangen.
     • De korting en eventuele PinPoints worden automatisch verwerkt als je ingelogd bent.
     • Voor alle te verzenden bestellingen bedragen de verzend- & verwerkingskosten €7,50
     • Je kunt afrekenen via o.a. Ideal, Paypal, CreditCard of via een (sepa)machtiging.
     Kun je bij de pickupbalies geprinte samenvattingen laten afhalen door iemand anders?
     Wat zijn JoHo Pinpoints?

     Wat zijn JoHo Pinpoints?

     Wat zijn JoHo PinPoints?

     • JoHo PinPoints zijn punten die je in kunt zetten om gratis geprinte samenvattingen te bestellen
     • Je kunt JoHo PinPoints inzetten voor zowel de afhaalservice als de bezorgservice. 
     • JoHo abonnees krijgen jaarlijks minimaal 10 PinPoints
     Hoe kun je JoHo Pinpoints inzetten voor extra voordeel?

     Hoe kun je JoHo Pinpoints inzetten voor extra voordeel?

     Hoe kun je JoHo PinPoints inzetten om gratis samenvattingen af te halen of thuis te laten bezorgen?

     1. Ga naar de printshop van jouw opleiding

     2. Log in, check je Pinpoints (vraag extra Pinpoints aan indien je er niet genoeg hebt)

     3. Voeg de geprinte samenvattingen toe aan je winkelmandje

     4. Kies voor afhalen bij een pickupbalie

     5. Haal je bestelling op tijdens een van de afhaalmomenten

     Hoe kun je aan nieuwe of extra Pinpoints komen?

     Hoe kun je aan nieuwe of extra Pinpoints komen?

     Hoeveel PinPoints krijgen JoHo abonnees per jaar?

     • Ieder jaar worden je JoHo PinPoints weer aangevuld tot 10 bij de start van het kalenderjaar.

     Hoe kun je aan extra PinPoints komen via de bij JoHo aangesloten partners?

     • Verschillende JoHo partners kunnen leden of klanten extra PinPoints laten aanvragen bij JoHo voor extra voordeel.
     • Om extra JoHo PinPoints aan te vragen vul je een contactformulier in onder vermelding van de JoHo partner waarbij je bent aangesloten.
     • De extra PinPoints staan binnen twee werkdagen op je account

     Kun je ook extra PinPoints bijbestellen?

     Ja, indien je extra PinPoints nodig hebt, dan kun je deze ook bijbestellen

     1. Ga naar Extra JoHo pinpoints voor abonnees
     2. Kies voor één PinPoint voor 2,50 of vijf voor 10 euro
     3. Reken af met Ideal, PayPal of creditcard
     4. De extra PinPoints staan direct op je account.
     Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

     Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

     Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

     Indien je de inhoud van je bestelling wilt wijzigen, een andere pickup locatie wilt kiezen of liever de bestelling thuisbezorgd ontvangt, kun je gewoon een nieuwe bestelling plaatsen met de juiste gegevens.

     Indien je ingezette PinPoints of betaalde verzend- en verwerkingskosten retour wilt ontvangen, kun je het contactformulier  invullen onder vermelding van je bestelnummer die je kunt vinden via je JoHo account pagina  en in de e-mailbevestiging die je hebt gekregen na het plaatsen van de bestelling.

     Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

     Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

     Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en en JoHo samenvattingen online?

     Online samenvattingen

     • Alle samenvattingen worden altijd eerst online gepubliceerd en online zijn samenvattingen daardoor regelmatig eerder beschikbaar. 
     • Bij veel vakken en boeken is er online aanvullende studiehulp die niet in de prints is opgenomen, zoals bulletsamenvattingen, specifieke tentamentips- & tickets en aanvullende, aanbevolen of alternatieve samenvattingen en tentamentests.

     Print samenvattingen 

     • De Print samenvattingen verschillen inhoudelijk niet van de online samenvatting, maar bevatten meestal wel alleen de meest essentiele samenvattingen en studiehulp bij een vak of bij een boek, zoals de uitgebreide samenvatting of de tentamentests. 
     Samenvattingen & Studiehulp: bestellen en ontvangen - FAQ Bundel

     Samenvattingen & Studiehulp: bestellen en ontvangen - FAQ Bundel

     Post- of pickupbestelling plaatsen

     Kies je gewenste producten

     => voeg ze toe aan je winkelmandje

     => doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

     => bepaal aan het einde of je betaald wilt laten bezorgen of gratis wilt afhalen

      

     Bij pickupbestellingen is het handig om tevoren te checken of je nog voldoende JoHo pinpoints hebt (je hebt er 1 per product nodig), en anders eerst extra pinpoints  te bestellen

     Hoe werkt het: printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

     Hoe werkt het: printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

      Hoe werkt het printsamenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen?

      • Voeg via de Samenvattingen Shop van jouw studie de printsamenvattingen toe aan je winkelmandje.
      • Vul je gegevens in en kies voor de optie Shipping.
      • Maak je bestelling definitief door af te rekenen via je eigen JoHo-account via o.a. Ideal, Paypal, CreditCard of via een (sepa)machtiging.
      • Binnen enkele werkdagen ontvang je de samenvattingen op het opgegeven adres.

      Kosten & betaalwijze

      • Word online donateur of abonnee als je de JoHo's met korting wilt kopen of gratis wilt ontvangen.
      • De korting en eventuele PinPoints worden automatisch verwerkt als je ingelogd bent.
      • Voor alle te verzenden bestellingen bedragen de verzend- & verwerkingskosten €7,50
      • Je kunt afrekenen via o.a. Ideal, Paypal, CreditCard of via een (sepa)machtiging.
      Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

      Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

      Kun je een geplaatste bestelling van samenvattingen voor pickup of post later nog wijzigen?

      Indien je de inhoud van je bestelling wilt wijzigen, een andere pickup locatie wilt kiezen of liever de bestelling thuisbezorgd ontvangt, kun je gewoon een nieuwe bestelling plaatsen met de juiste gegevens.

      Indien je ingezette PinPoints of betaalde verzend- en verwerkingskosten retour wilt ontvangen, kun je het contactformulier  invullen onder vermelding van je bestelnummer die je kunt vinden via je JoHo account pagina  en in de e-mailbevestiging die je hebt gekregen na het plaatsen van de bestelling.

      Hoe kun je met een JoHo servicepakket geprinte samenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen zonder verzend- en verwerkingskosten?

      Hoe kun je met een JoHo servicepakket geprinte samenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen zonder verzend- en verwerkingskosten?

      Hoe kun je met een JoHo servicepakket geprinte samenvattingen bestellen en thuis laten bezorgen zonder verzend- en verwerkingskosten?

      Kies je gewenste producten

      => voeg ze toe aan je winkelmandje

      => doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

      => kies aan het einde voor Home Delivery JoHo subscriber with Service Package

      => de geprinte samenvattingen worden binnen enkele werkdagen thuisbezorgd

      Wat zijn JoHo Pinpoints?

      Wat zijn JoHo Pinpoints?

      Wat zijn JoHo PinPoints?

      • JoHo PinPoints zijn punten die je in kunt zetten om gratis geprinte samenvattingen te bestellen
      • Je kunt JoHo PinPoints inzetten voor zowel de afhaalservice als de bezorgservice. 
      • JoHo abonnees krijgen jaarlijks minimaal 10 PinPoints
      Hoe kun je aan nieuwe of extra Pinpoints komen?

      Hoe kun je aan nieuwe of extra Pinpoints komen?

      Hoeveel PinPoints krijgen JoHo abonnees per jaar?

      • Ieder jaar worden je JoHo PinPoints weer aangevuld tot 10 bij de start van het kalenderjaar.

      Hoe kun je aan extra PinPoints komen via de bij JoHo aangesloten partners?

      • Verschillende JoHo partners kunnen leden of klanten extra PinPoints laten aanvragen bij JoHo voor extra voordeel.
      • Om extra JoHo PinPoints aan te vragen vul je een contactformulier in onder vermelding van de JoHo partner waarbij je bent aangesloten.
      • De extra PinPoints staan binnen twee werkdagen op je account

      Kun je ook extra PinPoints bijbestellen?

      Ja, indien je extra PinPoints nodig hebt, dan kun je deze ook bijbestellen

      1. Ga naar Extra JoHo pinpoints voor abonnees
      2. Kies voor één PinPoint voor 2,50 of vijf voor 10 euro
      3. Reken af met Ideal, PayPal of creditcard
      4. De extra PinPoints staan direct op je account.
      Samenvattingen & Studiehulp: zelf bijdragen en JoHo WorldSupporter - FAQ bundel

      Samenvattingen & Studiehulp: zelf bijdragen en JoHo WorldSupporter - FAQ bundel

      Hoe kan je JoHo WorldSupporter inzetten voor je studie, je tentamens, of je studiegenoten?

      Hoe kan je JoHo WorldSupporter inzetten voor je studie, je tentamens, of je studiegenoten?

      Het platform WorldSupporter(.org) kan je inzetten voor o.a

      • online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
      • online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepen.
      • online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
      • het samenstellen van je eigen bundels met relevante studiehulp.
      • het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, aantekeningen, blogs, tickets, films, discussies, events, recepten, bijbanen en meer.
      WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

      WorldSupporter: Wat vind je op JoHo WorldSupporter en hoe maak je er gebruik van?

       

      WorldSupporter website

       

      Het platform 'WorldSupporter'

      • Op het JoHo WorldSupporter platform kan je o.a. internationaal en lokaal samenvattingen delen en ervaringen uitwisselen met je medestudenten. Je vindt er profielen (magazines) van studenten, studentenorganisaties en vele anderen die jou in deze de wereld een handje willen helpen.

      • Via deze profielen delen je medestudenten onder andere hun samenvattingen, oefenmaterialen en aantekeningen.

      • Als je materiaal wilt delen dan kan je dat beschikbaar maken voor iedereen, voor iedereen met een gratis WorldSupporter profiel of voor JoHo donateurs

      • Het grootste deel van de JoHo oefenmaterialen en aantekeningen vind je tegenwoordig ook op WorldSupporter

      Hoe maak je gebruik van WorldSupporter

      • Een WorldSupporter account creëer je in een paar minuten en is gekoppeld aan je Persoonlijke WorldSupporter profiel.

      • Jouw WorldSupporter profiel fungeert als je eigen platform voor alle content die jij op WorldSupporter aanmaakt of verzamelt.

      • Jouw WorldSupporter profiel laat ook alle content zien die recent is aangemaakt door de organisaties, groepen en personen die jij persoonlijk volgt.

      • Jouw WorldSupporter profiel geeft aan wat jij bijdraagt aan de wereld om je heen. Het laat zien wat jij voor anderen doet, gedurende je opleiding, tijdens je werk, op vakantie of in je vrije tijd. Het doel is om enerzijds anderen te inspireren ook meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld of specifiek jouw favoriete projecten en goede doelen. Anderzijds is het ook een tool waarmee je voor jezelf of je naaste omgeving een goed beeld kan creëren van jouw activiteiten, de rol die je speelt of de doelen die jij in het leven wilt behalen

      • Aangezien WorldSupporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling word je daar ook gevraagd om je eigen WorldSupporter mini-cv aan te maken zodat je medesupporters een beeld van je kunnen krijgen en jij een goed beeld krijgt van de personen en organisaties die jij zou willen volgen

      Wat kan ik doen om studenten in ontwikkelingslanden te steunen met studiehulp?
      Hoe kan ik lesmateriaal doneren aan vrijwilligers en docenten over de gehele wereld?
      Hoe kan je feedback geven op samenvattingen of studiehulp of helpen de kwaliteit te verbeteren?

      Hoe kan je feedback geven op samenvattingen of studiehulp of helpen de kwaliteit te verbeteren?

      Feedback & Ondersteuning

      • Bij de samenstelling van de JoHo’s wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kwaliteit te waarborgen, maar zonder jullie hulp en inspanningen met betrekking tot het aanleveren en verbeteren zou dat niet mogelijk zijn.

      • Heb je op- of aanmerkingen, laat het dan weten. Neem contact op  onder vermelding van je studie en stad of kom langs en vraag naar één van de JoHo medewerkers.

      Auteur worden voor JoHo - Job Shop
      Auteur zijn bij JoHo - Toolshop
      Summaries & Study Support: for international students in the Netherlands - FAQ Bundle

      Summaries & Study Support: for international students in the Netherlands - FAQ Bundle

      What types of summaries and study assistance does JoHo offer?

      What types of summaries and study assistance does JoHo offer?

      JoHo summaries and study materials can be found in 6 different forms:

      Book summaries

      • JoHo Book summaries of textbooks or professional literature give you insight into the main and side issues of the most essential and current literature in your field

      BulletPoint Summaries

      • JoHo BulletPoint summaries are ultra-short summaries displayed in bullets
      • BulletPoints can also consist of glossary and definition lists or stamp questions

      Article summaries

      • JoHo Article Summaries are complete summaries of scientific articles that you will use during and after your studies
      • The essence of this can often be expressed in a few paragraphs or sometimes even a few sentences

      ExamTickets

      • JoHo ExamTickets consist of short bullets with subject-oriented exam tips and sample questions, so that you know what you have to learn and how you should study

      ExamTests

      • JoHo Exam Tests consist of bundles of exam and practice questions that provide extra understanding, test your knowledge and give insight into the way in which an exam will be taken

      Study Notes & Sheets

      • JoHo Study notes and sheets are summaries of lectures, working groups that give you more insight into what is considered important by teachers.
      Who can pass an exam with JoHo summaries and study assistance?

      Who can pass an exam with JoHo summaries and study assistance?

      Passing your exam with JoHo summaries and study assistance

      • It often happens that students pass their exams by only studying and practicing with the JoHo summaries and study assistance - especially if the different JoHo’s are used.

      • The final result is of course related to many more factors and the use of JoHo's therefore gives no guarantee of success.

      • JoHo recommends using the JoHo’s as additional tools and not as a substitute for, for example, attending lectures or studying books.

      • You can also use the specific JoHo ExamTickets that are often given with the JoHo’s for the best preparation.

      How do you get free sponsored summaries and what do summaries cost when they are not sponsored?

      How do you get free sponsored summaries and what do summaries cost when they are not sponsored?

      Free to use and sponsored for JoHo subscribers

      Beneficial for JoHo members

      Available for everyone

      Who can use what and for what price?

      JoHo subscribers

      Using Summaries and Study Aid

      • JoHo subscribers can pick up free print summaries all year round from JoHo, study association or have them delivered at home

      • JoHo subscribers have access to all online summaries, bullet summaries, exam tests and training, and additional study help on JoHo.org

      • JoHo subscribers gain insight into the way in which the exams will be taken

      • JoHo subscribers get tips and tricks for the most efficient study methods

      Contribution

      • JoHo subscribers contribute 20 euros per calendar year to the objectives of JoHo

      • JoHo subscribers who are also JoHo members receive a 10 euro discount on their JoHo subscription

      • JoHo subscribers who join in the period from July to December can use the benefits and services with their subscription for free in the first months.

      JoHo members

      Using Summaries and Study Aids

      • JoHo members have access to all shared lecture notes, past exams and other study assistance on JoHo WorldSupporter(.org)

      • JoHo members get a 20% discount on home-delivered printed summaries

      • JoHo members receive a 10 euro discount when taking out a JoHo subscription

      Contribution

      • JoHo members contribute from 5 euros per calendar year to the objectives of JoHo

      Everybody

      Using Summaries and Study Aid

      • Anyone can view the first chapters of many book summaries on JoHo.org without taking out a subscription

      • Anyone can find and use summaries posted by fellow students for free on JoHo WorldSupporter(.org)

      • Anyone can create an account on JoHo WorldSupporter(.org) to share their own notes and study aid with fellow students

      • Anyone can order printed JoHo's for 5 euros each, plus shipping and handling costs

      Access to JoHo services

      How can I find the JoHo summaries and study assistance?

      How can I find the JoHo summaries and study assistance?

      Do you want use online Summaries and study assistance?

      1. Go to the JoHo Summary Shops  of your study(year)

      • Here on the World of JoHo website (joho.org/nl) you will find all summaries and study assistance that JoHo has made for you via the Summaries Shops
      • These summaries and assistance have been compiled per subject and field of study to optimally support you in passing your courses and to allow you to delve further into your study.

      2. Check the JoHo Advice and Summaries per course

      • In the JoHo Summaries Shops you will find JoHo Advice & Assortment Guides per subject

      • Check the Advice & Assortment Guides for tips on the subject and an overview of the range of published and expected summaries and study assistance

      3. Check the Course and Book Tools for your courses

      • In the Course and Book Tools you will find all summaries, bullet summaries, exam tests and training and extra study assistance collected per course or per book

      • Become a JoHo subscriber  or log in to study and take notes immediately

      Do you want to use print summaries?

      Pick up prints at one of the pickup counters (for JoHo subscribers)

      1. Go to JoHo Summaries Shop  of your our study(year)
      2. Check the JoHo Advice & Assortment Guides
       • In the Advice & Assortment Guides you can see whether the Print summaries for your courses have already been published or are still expected
      3. Go to the Printshop for your field of study
       • You can find the Printshop with all printed summaries per year or per block in the Summaries shop of your our study(year)
      4. Log in and check your Pinpoints
       • Request extra Pinpoints if you don't have enough
      5. Add the printed summaries to your shopping cart
      6. Choose to pick up at a pickup counters (pick-up at convenient location) at JoHo or at your study association
      7. Check the pick-up times and pick up your order

      Have prints sent to your home adress

      1. Go to JoHo Summaries Shop  of your field of study
      2. Check the JoHo Advice & Assortment Guides
      3. Go to the Printshop for your field of study
      4. Log in as a JoHo subscriber to use your Pinpoints or order with a discount
      5. Add the printed summaries to your shopping cart
      6. Choose for shipping to your home address
      7. Pay with Ideal, Paypal or Credit card
      8. The summaries will be sent within a few working days.
      How do you know whether you can already use, order or pick up a JoHo summary online?

      How do you know whether you can already use, order or pick up a JoHo summary online?

      How do you check the status of summaries and study assistance per subject?

      • You can find the status of a new JoHo (summary & study assistance) in the online JoHo Summaries Shop of a study or study phase via the advice and assortment guide or via the Announcements in the Subject or Book Tools.

       Published

      • If the status is set to 'Published', the online summary can be used immediately by JoHo subscribers and the print summary can be ordered immediately for pickup or to have it sent to your home.

      Expected

      • If the status is set to 'Expected', this means that the summaries are still being written and/or edited.
      • If a summary is expected, an indication of the publication date is always indicated. In practice, summaries, or the first part of the summaries, are often published before the expected dates.

       Delayed

      • JoHo strives to make the summary available at latest on the expected date, but it is of course possible that this will be changed.
      • Authors often work under great time pressure and in a number of cases the prescribed literature is known late. Thank you in advance for understanding if this causes delay in a single case.

      What are the options for getting free Print summaries?

      Pick up at your study association

      • The possibilities may differ per study association and there may be different times when it is possible to pick up
      • In the summaries shop of your study year you can see if, how and when there are pick-up options and your study association will also communicate about it via social media and websites.

      Pick up at a JoHo support center

      • Weekly pick-up options are available in one of the JoHo support centers in The Hague, Leiden and Utrecht. For the current pick-up times, see the contact with JoHo page
      • The print summaries of all studies and universities can be picked up in The Hague, in Leiden and Utrecht only the summaries for the studies in that city.
      Who makes the JoHo summaries and study assistance?

      Who makes the JoHo summaries and study assistance?

      Authors

      • JoHo works with authors who have completed and understood the courses and subjects at an earlier stage (Master students, graduates, tutors) and who are therefore considered able to stand 'above the material'. The notes of the lectures and tutorials are made by students who follow the course themselves.

      • The quality per author can of course differ, but in general the summaries are of high quality.

      • Understanding requested: it is possible that the authors of JoHo, when making lecture notes or summaries of which the literature is published late, work under great time pressure and occasionally do not meet their average quality. This is generally indicated with the relevant summary and this summary can then be used online free of charge.

      Master students, graduates, tutors

      • Create summaries of books and articles
      • Create subject-oriented ExamTests, sample questions and ExamTickets

      Senior students, rehearsals, experienced JoHo authors

      • Create subject-oriented ExamTests, sample questions and ExamTickets
      • Check and edit summaries of books and articles

      Students taking courses

      • Create lecture notes and sheetnotes
      • Check and edit exam tips, sample questions and ExamTickets
      How does a JoHo summary shop work?

      How does a JoHo summary shop work?

      Summary Shops

      • Summaries Shops are overview pages per study or study phase where you can get decision aid for all JoHo summaries and study aid materials, where you can check whether the online and printed summaries are already available and where you can pick up printed summaries.

      How does it work in short

      1. Check the Advice & Assortment Guides for tips on the course and an overview of the summaries and study assistance
      2. Find all summaries, bullet summaries, exam tests and training and extra study help collected by Course or Book tool
      3. Join JoHo as a JoHo subscriber  and study online or pick up JoHo's for free at the pickup counters or have them delivered at home
      4. Order online if you don't want to become a subscriber yet

      What can you find in a Summary Shop?

      • Advice & Assortment Guides:

       • In the Advice & Assortment Guides you will find tips about the course, an overview of which JoHo's are available or expected for you online and in print and which of them are useful, necessary or essential.
      • Course Tools and Book Tools

       • In the Course and Book Tools you will find all summaries, bullet summaries, exam tests and training and extra study assistance collected per course or book
       • If you are a JoHo subscriber and are logged in, you can read all summaries and study assistance per course or per book and take notes per tool or chapter
      • Order summaries & Delivery:

       • Under 'Printed & Delivery' help you will find a link to the Print Shop or to a Shop Bundle per study year where you can easily order all (free) printed summaries to pick up or have them delivered at home.
      • Join JoHo as a subscriber:

       • If you join JoHo (for less than 1.50 per month!) you can study online for free all year round and collect at least 10 summaries for free through sponsorship of JoHo partners.

      Footprints & Tips

      • When you have found what you were looking for, save your pages in your own account.
      • Anyone who is logged in as a JoHo member or subscriber can see his or her favorites at the bottom of every online page of the website or what he or she still needs to study.
      • You can leave these footprints on every page where you are so that you can easily find your way back next time.

      Didn't find what you were looking for?

      • You can use the 'Helpdesk & Support' section at the bottom of any Summaries Shop or search by author or title via one of the search fields.
      • All important study fields have their own Topic pages (in Dutch) where you can find more about the background of the study field, summaries of the most important textbooks, related vacancies, related internships abroad and other useful information.
      • You can pose a question by telephone or the online contact form
      WorldSupporter: What is JoHo Worldsupporter Project?

      WorldSupporter: What is JoHo Worldsupporter Project?

       

      Worldsupporter Website 

       

      The WorldSupporter Project

      • You Facebook about your private life, use LinkedIn for your career. But where do you share everything you do, think and initiate for a better world? That's what WorldSupporter is for!

      • The JoHo WorldSupporter project is an online community in which individuals and organizations inspire and help each other on a local and global level

      • You can share and find everything there is to help someone else, travel responsibly, study well, develop yourself and work for an organization that cares for a better world

      • You can gain knowledge, share experiences, answer questions, post comments, and publish your own WorldSupporter CV

      • You can share your summaries, photos, blogs, magazines, events, sustainable recipes and tips for others

      • You can meet involved Supporters from over 150 countries and help making the world around them a better place

      How can I use JoHo WorldSupporter for my studying?

      How can I use JoHo WorldSupporter for my studying?

      Your study, your knowledge, your personal development, your WorldSupporter

      • On the JoHo WorldSupporter platform you can, among other things, share international and local summaries and exchange experiences with your fellow students. You will find magazines from students, student organizations and many other Supporters who want to help each other

      • Summaries, exercise materials and notes that you can use for your studies are shared through these magazines

      • You can also share your knowledge on the platform and use your personal development to help others with their studies and careers. For example, you can share your self-made summaries or post your best study tips

      • Most of the JoHo practice materials and lecture notes can now also be found on WorldSupporter to contribute to a world of knowledge sharing and personal development

      JoHo & Memberships for internationals students in the Netherlands
      Summary Shops for international students in the Netherlands - Start
      JoHo Contact & Support centers - Startbundel

      JoHo Contact & Support centers - Startbundel

      JoHo & Contact opnemen: bereikbaarheid, openingstijden en adressen
      JoHo contactformulier en advieswegwijzer
      Abonnementen & Contact opnemen
      Verzekeringen & Contact opnemen: advies en informatie
      Verzekeringen & Contact over lopende verzekeringen
      JoHo & World Experience Center Den Haag
      JoHo & Amsterdam
      JoHo & Groningen
      JoHo & Leiden
      JoHo & Utrecht
      Crossroad: kiezen uit de bundel
      JoHo: paginawijzer

       Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

       Tools & Info

      1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
      2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

       

       

      JoHo: concept begrijpen

      JoHo Missie, Visie & Concept

      Missie & Visie

      • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
      • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

      Concept

      • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
      • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
      • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
      JoHo: verantwoord verzekeren

      Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

      • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
      • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
      • je reis
      • je bagage
      • je ongevallen
      • je sporten
      • je repatriëring naar huis
      • je aansprakelijkheden

      Verzekeringscheck doen  

      Verzekeringen afsluiten  

       

                             

      JoHo: footprint achterlaten

      To my lists & bundles

      (donateursservice)