Samenvattingen bestellen of online bestuderen = aanmelden => inloggen => vakwijzer checken => keuze maken

Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

 • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
  • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
  • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
  • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

Hoe werkt het in het kort?

 1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
 2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
 3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
 4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

 • Assortimentswijzers

  • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
  • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
  • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
 • Boektools

  • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
 • Postbestellingen & Pickup in print

  • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
  • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
 • Studiesupport & Coaching

  • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
  • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
  • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
 • Help Desk

  • Voor eerste hulp bij samenvattingen
 • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

  • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
  • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

Footprints & Content bewaren

 • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
 • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
 • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

Niet gevonden wat je zocht?

 • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
 • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
 • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
 • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
 • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier
 

Vak- en assortimentswijzers

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

ASSORTIMENT BLOK 1

 

 

Inleiding in de Psychologie

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op joho.org

Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op worldsupporter.org

Prints & pickup bij Inleiding in de Psychologie

Het vak Inleiding in de Psychologie studeren

 • Over het vak: Bij het vak Inleiding in de Psychologie wordt je ingeleid in de belangrijkste stromingen binnen de Psychologie, je maakt kennis met het empirisme en het nativisme, met Piaget en Pavlov en leert wie er vaker dromen: kinderen of volwassenen.
 • Tentamentips: Zoals bij de meeste inleidende vakken worden bij veel onderwerpen slechts tipjes van de sluier opgelicht en houd je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

Inleiding in de Methodologie en Statistiek

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op joho.org

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op worldsupporter.org

  Het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek studeren

  • Over het vak: Je leert tijdens dit vak omgaan met de kernbegrippen en basisprincipes van onderzoek en beschrijvende statistiek. Je maakt kennis met de begrippen correlationaliteit en validiteit en aan het einde van de cursus kun je berekenen hoe groot de kans is als dat je een voldoende voor het vak haalt als je naar alle hoorcolleges bent geweest en een IQ van 120 hebt.
  • TentamenTips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van.

  Geschiedenis van de Psychologie

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op joho.org

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op worldsupporter.org

   Prints & pickup bij Geschiedenis van de Psychologie

   Het vak Geschiedenis van de Psychologie studeren

   • Over het vak: Bij dit vak duik je de geschiedenis in. Je verkent de de raakvlakken van de psychologie met filosofie en fysiologie. Je maakt kennis met Freud, Kant en Darwin en vele anderen die je de komende jaren zult blijven tegenkomen tijdens de opleiding.
   • TentamenTips: Je leert bij dit vak zoveel verschillende namen van filosofen, waarvan je meestal tot voor kort nog maar vaag gehoord had, dat het vak soms wat weg heeft van de introductietijd op je nieuwe universiteit. Probeer net als bij het voorstelrondje bij je nieuwe groepje bij iedere persoon kort voor je zelf iets te bedenken waarmee je die persoon associeert en kunt onthouden.

    

   Assortment per course with Psychology Bachelor 1 at University of Leiden

   Assortment per course with Psychology Bachelor 1 at University of Leiden

   ASSORTMENT BLOCK 1


   Introduction to Psychology

    Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology at joho.org

    Online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology at worldsupporter.org

    Studying the course Introduction to Psychology

    • About the course: In the Introduction to Psychology course, you will be introduced to the main trends within Psychology, you will become acquainted with empiricism and nativism, with Piaget and Pavlov and you will learn who dreams more often: children or adults.
    • Examtips: As with most introductory courses, many subjects only touch the corner of the veil and are likely to leave you feeling hazy. Don't be put off, as the years go by you will gain more and more insight into the relationship with your studies and your appreciation will also grow.

    Introduction to Methodology and Statistics

     Online Summaries and study assistance with Introduction to Methodology and Statistics at joho.org

     Online Summaries and study assistance with Introduction to Methodology and Statistics at worldsupporter.org

     Studying the course Introduction to Methodology and Statistics

     • About the course: During this course you will learn to deal with the core concepts and basic principles of research and descriptive statistics. You will be introduced to the concepts of correlationality and validity and at the end of the course you will be able to calculate how likely it is that you will pass the course if you have attended all lectures and have an IQ of 120.
     • Examtips: For most students statistics has not been the reason to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study.

     History of Psychology

      Online Summaries and study assistance with History of Psychology at joho.org

      Online Summaries and study assistance with History of Psychology at worldsupporter.org

      Studying the course History of Psychology

      • About the course: In this course you dive into history. You explore the interfaces of psychology with philosophy and physiology. You will become acquainted with Freud, Kant and Darwin and many others that you will continue to encounter during the course in the coming years.
      • Examtips: You learn so many different names of philosophers in this course, of which you had only vaguely heard until recently, that the course sometimes resembles the introduction period at your new university. Just like with the introduction round with your new group, try to think of something for yourself with which you associate and remember that person.

      Other blocks and courses

       

       All blocks and courses

        

       Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

       Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

       Assortiment

       Ontwikkelingspsychopathologie

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelingspsychopathologie op joho.org

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelingspsychopathologie op worldsupporter.org

        Prints & pickup bij Ontwikkelingspsychopathologie

        Het vak Ontwikkelingspsychopathologie studeren

        • Over het vak: Het vak Ontwikkelingspsychologie leert je met een ontwikkelingspsychopathologisch perspectief te kijken naar verschillende problemen en stoornissen in de kindertijd en adolescentie.

        Psychometrie

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrie op joho.org

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrie op worldsupporter.org

         Prints & pickup bij Psychometrie

         Stress, Gezondheid en Ziekte

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Stress, Gezondheid en Ziekte op joho.org

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Stress, Gezondheid en Ziekte op worldsupporter.org

          Prints & pickup bij Stress, Gezondheid en Ziekte

          Het vak Stress, Gezondheid en Ziekte studeren

          • Over het vak: Bij dit vak leer je onder andere over de oorzaken en effecten van stress. Daarnaast doe je ervaring op met het systematisch verzamelen van informatie rondom een onderwerp dat je bestudeert. Dit vak bouwt voort op de kennis van het vakken 'Inleiding in de Psychologie' en 'Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (PKG)'.
          Assortment per course with Psychology Bachelor 2 at University of Leiden

          Assortment per course with Psychology Bachelor 2 at University of Leiden

          ASSORTMENT BLOCK 1


          Developmental Psychopathology

          Online Summaries and study assistance with Developmental Psychopathology at joho.org

          Online Summaries and study assistance with Developmental Psychopathology at worldsupporter.org

          Psychometrics

          Online Summaries and study assistance with Psychometrics at joho.org

          Online Summaries and study assistance with Psychometrics at worldsupporter.org

          Stress, Health, and Disease

          Online Summaries and study assistance with Stress, Health, and Disease at joho.org

          Online Summaries and study assistance with Stress, Health, and Disease at worldsupporter.org

          Other blocks and courses

           

           All blocks and courses

            

           Assortment per elective course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

           Assortment per elective course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden


           Block 1

           Cross-cultural Psychology of Health and Illness

           Online Summaries and study assistance with Cross-cultural Psychology of Health and Illness at joho.org

           Online Summaries and study assistance with Cross-cultural Psychology of Health and Illness at worldsupporter.org

           Prints & pickup with Cross-cultural Psychology of Health and Illness

           Psychology of Advertising

           Online Summaries and study assistance with Psychology of Advertising at joho.org

           Online Summaries and study assistance with Psychology of Advertising at worldsupporter.org

           Prints & pickup with Psychology of Advertising

           Block 2

           Artificial Intelligence

           Online Summaries and study assistance with Artificial Intelligence at worldsupporter.org

           Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

           Online Summaries and study assistance with Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse at worldsupporter.org

            

           More blocks and elective courses

            

           More blocks and elective courses

            

           Assortment per specialisation course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

           Assortment per specialisation course of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden


           Blocks 1 & 3

           Applied Cognitive Psychology

           Online Summaries and study aid with Applied Cognitive Psychology at worldsupporter.org

           Clinical Child and Adolescent Psychology

           Online Summaries and study aid with Clinical Child and Adolescent Psychology at worldsupporter.org

           Clinical Neuropsychology

           Online Summaries and study aid with Clinical Neuropsychology at joho.org

           Online Summaries and study aid with Clinical Neuropsychology at worldsupporter.org

           Prints & pickup with Clinical Neuropsychology

           Clinical Psychology

           Online Summaries and study aid with Clinical Psychology at worldsupporter.org

           Economic and Consumer Psychology

           Online Summaries and study aid with Economic and Consumer Psychology at worldsupporter.org

            Blocks 2 & 4

            Cognitive Neuroscience

             Online Summaries and study aid with Cognitive Neuroscience at joho.org

             Online Summaries and study aid with Cognitive Neuroscience at worldsupporter.org

              Health and Medical Psychology

               Online Summaries and study aid with Health and Medical Psychology at joho.org

               Online Summaries and study aid with Health and Medical Psychology at worldsupporter.org

               Prints & pickup with Health and Medical Psychology

               School Psychology

                Online Summaries and study aid with School Psychology at joho.org

                Online Summaries and study aid with School Psychology at worldsupporter.org

                Social Psychology in Organisations

                 Online Summaries and study aid with Social Psychology in Organisations at joho.org

                 Online Summaries and study aid with Social Psychology in Organisations at worldsupporter.org

                 Assortment per Master Specialisation of Psychology at University of Leiden

                 Assortment per Master Specialisation of Psychology at University of Leiden

                 Masters Leiden University

                  

                 • The summary tools are grouped per Master. For each Master you can see the state of the JoHo Tools with prescribed literature
                 • Updates about literature and tools will follow during the academic year

                 Master Child and Adolescent Psychology

                 • Literature: Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen by Tak et al., 8th edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by Tak et al. Dutch bulletsummaries, summaries and ExamTests with all chapters of the book are published
                 • Literature: Behavior modification: What it is and how to do it by Martin & Pear, 5th edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by Martin & Pear Dutch bulletsummaries, summaries and ExamTests with all chapters of the book are published
                 • Literature: Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families by Graham & Reynolds, 3rd edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by Graham & Reynolds summaries with all chapters of the book are published
                 • Literature: Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice by O’Donohue & Fisher, 1st edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by O’Donohue & Fisher summaries with all chapters of the book are published

                 Master Clinical Psychology

                 • Literature: Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice by O’Donohue & Fisher, 1st edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by O’Donohue & Fisher summaries with all chapters of the book are published

                 Master Clinical Neuropsychology

                 • Literature: Neuropsychological Assessment by Lezak et al., 5th edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by Lezak et al. summaries with all chapters of the book are published

                 Master Economic and Consumer Psychology

                 • Literature: Applying Social Psychology: From problems to solutions by Buunk et al, 3rd edition
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Buunk et al summaries with all chapters of the book are published
                 • Literature: Influence: Science and Practice by Cialdini, 5th edition
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Cialdini summaries with all chapters of the book are published

                 Master Health and Medical Psychology

                 • Literature: Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice by O’Donohue & Fisher, 1st edition
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by O’Donohue & Fisher summaries with chapters 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13 & 14 of the book are published

                 Master School Psychology

                 • Literature: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering van Pameijer & Beukering
                  • State of JoHo Tools: in the booktool with the book by Pameijer & Beukering summaries with all chapters of the book are published

                 Master Social and Organisational Psychology

                 • Literature: Getting to a Yes: negotiating an agreement without giving in by Fisher et al., 3rd edition
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Fisher et al summaries with all chapters of the book are published
                 • Literature: Discovering statistics using IBM SPSS statistics by Field, 5th edition
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Field summaries and ExamTests with all chapters of the book are published

                 Elective courses

                 • Literature: Discovering statistics using IBM SPSS statistics by Field, 5th edition (You can still also use the fourth edition of the book)
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Field summaries and ExamTests with all chapters of the book are published
                 • Literature: Straight choices. The psychology of decision making by Newell et al., 2nd edition
                  • State of the JoHo Tools: in the booktool with the book by Newell et al., summaries with all chapters of the book are published

                 Postbestellingen & Pickup in print

                 Maak voor het afhalen of bestellen van je printsamenvattingen gebruik van de Printshop

                 Studiesupport & Coaching

                 JoHo & Leiden: support centers en partners

                 JoHo & Leiden: support centers en partners

                 Attentie!

                 • Wegens grootschalig onderhoud en de aanstaande verbouwing zal de vestiging van JoHo In Leiden tijdelijk gesloten zijn tot aan de winter van 2023/2024
                 • De vestiging in Den Haag blijft gedurende die periode geopend op woensdagen

                 Samenvattingen & Pickup Points

                 Samenvattingen en studiehulp 

                 • Alle samenvattingen en studiehulp materialen worden online gepubliceerd op JoHo.org en JoHo WorldSupporter.org
                 • De samenvattingen die geprint beschikbaar zijn kunnen besteld worden via de Samenvattingen Shops op JoHo.org en thuisbezorgd of afgehaald worden
                 • JoHo abonnees kunnen hun JoHo PinPoints voor gratis printsamenvattingen ook inzetten bij postbestellingen
                 • Check je eigen studie: Samenvattingen en studiehulp in Leiden

                 Samenvattingen en studiehulp: Pickup

                 • Je kunt vooraf via je eigen accountpagina printsamenvattingen of studiehulp bestellen en klaar laten leggen
                  • Ga naar de Samenvattingen toolpagina van jouw opleiding en check welke Printsamenvattingen er voor jou beschikbaar zijn
                  • Log in, check je Pinpoints (vraag extra Pinpoints aan indien je er niet genoeg hebt)
                  • Voeg de geprinte samenvattingen toe aan je winkelmandje
                  • Kies voor afhalen bij een pickup point (pickupbalie)
                  • Haal je bestelling op tijdens een van de afhaalmomenten
                 • Ter plaatse bestellen
                  • Indien je niet vooraf besteld hebt, dan kan dat ook ter plaatse. Zorg er dan wel voor dat je je inloggegevens bij de hand hebt en indien nodig, je betaalgegevens en -benodigdheden
                  • Ben je (nog) niet bij JoHo aangemeld, dan kun je dat online of ter plekke abonnee worden en direct een bestelling plaatsen. Er geldt dan soms een korte wachttijd
                  • Het is niet mogelijk om geprinte samenvattingen af te halen zonder dat je bij JoHo bent aangesloten

                 Pickup Points: Lokatie en tijd

                 • Labyrint  - studievereniging voor psychologie Leiden
                 • Emile  - studievereniging voor pedagogiek Leiden
                 • JoHo Leiden
                  • Pickup dagen: van 1 april t/m half mei op elke woensdag van 12.00-16.00 (bestellingen kunnen tot uiterlijk dinsdag 16 uur worden geplaatst).
                  • Wegens grootschalig onderhoud en een aanstaande verbouwing zal de vestiging In Leiden tijdelijk gesloten zijn tot aan de winter van 2023/2024
                  • Pickup adres: Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden

                 Coaching-, Reis- en Verzekeringsservices

                 Reisartikelen en reiskringloop

                 • Tijdens de afhaalmomenten is ook de reiskringloopwinkel geopend
                 • Afrekenen verloopt via je eigen online JoHo account en via IDeal, Paypal of creditcard. Betalen met pin of cash is niet mogelijk
                 • Ben je geen JoHo donateur of abonnee, dan kun je dat online of ter plekke worden 
                 • Voor het meest uitgebreide assortiment reis- en reiskringloopartikelen kun je het JoHo World Experience center in Den Haag  bezoeken

                 Coaching voor je persoonlijke ontwikkeling

                 Coaching bij vertrek naar buitenland

                 • Zie de themapagina's en toolshops op JoHo.org voor o.a.
                  • Stages, Vrijwilligerswerk of Betaald werk in het buitenland
                  • Gap Year, Backpacken of wereldreis maken in het buitenland
                  • Emigratie & Vertrek naar het buitenland
                  • Veiligheid & Gezondheid in het buitenland
                  • Lees meer bij: coaching bij vertrek naar buitenland 

                 Verzekeringen bij vertrek naar het buitenland

                  Bijbanen & Werken voor JoHo

                  • JoHo blijft doorlopend op zoek naar (parttime) medewerkers, auteurs, Summary supporters & WorldSupporter bloggers. Check de actuele mogelijkheden of neem contact op
                  • Lees meer bij: JoHo & bijbanen  

                  JoHo & Locaties

                  • De afgelopen jaren heeft het verlenen van online support, het online gebruik van alle tools, samenvattingen, keuzehulp en advieswijzers door JoHo donateurs, abonnees en verzekerden een grote vlucht genomen. De omstandigheden in het jaar 2020/21 zorgde voor een versnelling van deze ontwikkeling, evenals een versnelde groei van de postorderservices. De behoefte aan fysieke contactmomenten bleek dermate afgenomen dat de rol van het fysieke support center daarmee steeds verder afnam
                  • Vanaf zomer 2021 zijn de meeste services van de support centers overgenomen door de online, de telefonische en de postorderservices van JoHo, en worden de pickup services verzorgd door de lokale studiepartners en studieverenigingen

                    Kaart & Adres

                    JoHo in Leiden

                    JoHo support and pickup points: English version

                    Aanmelden, actief worden of tools gebruiken

                     

                    Aansluiten bij JoHo

                     

                    JoHo tools inzetten

                     

                      

                     Help Desk

                     Aanmeldingen & JoHo: Startpagina's I
                     Samenvattingen & JoHo: startpagina's
                     JoHo: waarom JoHo samenvattingen

                     JoHo samenvattingen gebruiken (kort)

                     Voor optimaal en vrij gebruik van alle JoHo Samenvattingen, Studiehulp, TentamenTickets, Oefententamens, BulletPoints en Lesaantekeningen

                     ....en haal je op je sloffen je tentamen!

                     JoHo: nieuwsblog samenvattingen - 2022/23

                     Nieuwsblog over het gebruik van de online JoHo samenvattingen en geprinte samenvattingen en studiehulp

                     Update:  september 2023

                     JoHo: crossroads via de bundels
                     JoHo: meer samenvattingen of informatie zoeken
                     JoHo: paginawijzer

                     Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

                     • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
                      • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
                      • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
                      • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

                     Hoe werkt het in het kort?

                     1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
                     2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
                     3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
                     4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

                     Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

                     • Assortimentswijzers

                      • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
                      • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
                      • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
                     • Boektools

                      • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
                     • Postbestellingen & Pickup in print

                      • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
                      • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
                     • Studiesupport & Coaching

                      • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
                      • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
                      • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
                     • Help Desk

                      • Voor eerste hulp bij samenvattingen
                     • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

                      • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
                      • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

                     Footprints & Content bewaren

                     • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
                     • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
                     • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

                     Niet gevonden wat je zocht?

                     • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
                     • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
                     • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
                     • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
                     • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier