Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

 

Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

 • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
 • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
 • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
 • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
 • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
 • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
 • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
 • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
 • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

Legaliseren van documenten

 • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
 • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
 • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
 • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
 • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

Gereed maken van documenten

 • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
 • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
 • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
 • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
 • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
 • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

Gebruik maken van juridisch adviseur

 • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
 • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

 

Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Meer partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten