Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

 • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
 • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
 • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
 • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
 • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
 • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
 • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
 • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
 • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

Legaliseren van documenten

 • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
 • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
 • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
 • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
 • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

Gereed maken van documenten

 • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
 • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
 • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
 • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
 • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
 • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

Gebruik maken van juridisch adviseur

 • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
 • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

 

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten