Wat houdt legalisatie van documenten in?

 • legalisatie betekent dat buitenlandse instanties en autoriteiten zekerheid hebben omtrent de rechtsgeldigheid van deze documenten
 • denk bijvoorbeeld aan aktes die je burgerlijke staat en identiteit weergeven
 • Nederland heeft met een aantal landen legalisatieverdragen afgesloten. Dat houdt in dat documenten niet, of slechts één keer, gelegaliseerd en/of vertaald te worden.
 • start ruim voor vertrek met het legaliseren van belangrijke documenten
 • officieel geregistreerde diploma's (dus niet van cursussen e.d.) legaliseer je bijvoorbeeld eerst via DUO om vervolgens een apostille op te halen bij een rechtbank (zie hieronder); soms moet je langskomen, soms kan je documenten (aangetekend) opsturen
 • wetgeving verandert, waardoor je bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille, kunt gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen

Welke soorten documenten dienen vaak te worden gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland?

 • overheidsdocumenten: afschrift van de burgerlijke stand, kopie van paspoort, verblijfsdocument
 • diploma’s: diploma, cijferlijst, certificaat, bewijs van inschrijving bij een opleiding
 • medische verklaringen: gezondheidsverklaring, medicijnverklaring, dierenpaspoort
 • juridische documenten: volmachten, beschikking van een rechtbank, document van een advocaat, document van een notaris,
 • zakelijke documenten: statuten, analyserapport, exportdocument, certificaat van herkomst

Het CDC (Consulair Dienstencentrum) legaliseert documenten van een aantal organisaties rechtstreeks wanneer op het document de naam en handtekening staan van een bevoegde medewerker.

 • legalisatie kan direct aan de balie, of via post. Via post is er een verwerkingstijd van 2 tot 3 weken.
 • meestal heb je nog een andere legalisatie nodig voordat je naar het CDC gaat; bijvoorbeeld van een rechtbank of de Kamer van Koophandel.
 • na legalisatie door het CDC moet het document vaak nog een legalisatie hebben van de ambassade of het consulaat van het land waar je het document gaat gebruiken.

Bij formele aanvragen moet je kopieën van de benodigde documenten laten certificeren. In Australie is dat gemakkelijk, daar kun je dat doen in veel winkelcentra bij de Justice of Peace of anders op een politiebureau of door iemand anders die daarvoor bevoegd is (arts, apotheker of iets dergelijks).

Australië emigrant

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten