  Chapter 

 • legalisatie betekent dat buitenlandse instanties en autoriteiten zekerheid hebben omtrent de rechtsgeldigheid van deze documenten
 • denk bijvoorbeeld aan aktes die je burgerlijke staat en identiteit weergeven
 • Nederland heeft met een aantal landen legalisatieverdragen afgesloten. Dat houdt in dat documenten niet, of slechts één keer, gelegaliseerd en/of vertaald te worden.
 • start ruim voor vertrek met het legaliseren van belangrijke documenten
 • officieel geregistreerde diploma's (dus niet van cursussen e.d.) legaliseer je bijvoorbeeld eerst via DUO om vervolgens een apostille op te halen bij een rechtbank (zie hieronder); soms moet je langskomen, soms kan je documenten (aangetekend) opsturen
 • wetgeving verandert, waardoor je bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille, kunt gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen

Welke soorten documenten dienen vaak te worden gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland?

 • overheidsdocumenten: afschrift van de burgerlijke stand, kopie van paspoort, verblijfsdocument
 • diploma’s: diploma, cijferlijst, certificaat, bewijs van inschrijving bij een opleiding
 • medische verklaringen: gezondheidsverklaring, medicijnverklaring, dierenpaspoort
 • juridische documenten: volmachten, beschikking van een rechtbank, document van een advocaat, document van een notaris,
 • zakelijke documenten: statuten, analyserapport, exportdocument, certificaat van herkomst

Het CDC (Consulair Dienstencentrum) legaliseert documenten van een aantal organisaties rechtstreeks wanneer op het document de naam en handtekening staan van een bevoegde medewerker.

 • legalisatie kan direct aan de balie, of via post. Via post is er een verwerkingstijd van 2 tot 3 weken.
 • meestal heb je nog een andere legalisatie nodig voordat je naar het CDC gaat; bijvoorbeeld van een rechtbank of de Kamer van Koophandel.
 • na legalisatie door het CDC moet het document vaak nog een legalisatie hebben van de ambassade of het consulaat van het land waar je het document gaat gebruiken.

Bij formele aanvragen moet je kopieën van de benodigde documenten laten certificeren. In Australie is dat gemakkelijk, daar kun je dat doen in veel winkelcentra bij de Justice of Peace of anders op een politiebureau of door iemand anders die daarvoor bevoegd is (arts, apotheker of iets dergelijks).

Australië emigrant

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen