Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

Financieel adviseur

bespreken en aanscherpen van de in de Oriëntatiefase opgestelde begroting

verdiepen in het belastingbeleid op je nieuwe woonbestemming

advies vragen over fiscale zaken & afronding met belasting (zeker wanneer je als ondernemer naar het buitenland gaat of nog bezittingen/vermogen in NL houdt na emigratie)

bespreken van je huidige financiën en financiële contracten

verdiepen in systemen rondom salarisbetaling: in lokale of internationale valuta, in Nederland of in je nieuwe woonland

informeren naar gevolgen voor Pensioen & AOW

gebruik maken van belastingteruggave op in Nederland aangeschafte goederen voor je emigratie

doornemen van de Extra aandachtspunten omtrent je bankzaken in Nederland en het buitenland

Betaalmiddelen & valuta

verdiepen in de op je bestemming gangbare betaalmiddelen: hoe betalen inwoners hun meest gangbare zaken (cash, credit card, pinpas, shopcard, cheques etc.)

verdiepen in (nieuwe) biljetten en munten, wisselkoersen, leren omrekenen en advies inwinnen over handig gebruik maken van wisselkoersen

contact leggen met creditcardmaatschappij voor het wijzen van creditcardvaluta in die van je bestemmingsland

overzicht maken van cadeaubonnen die je (+gezinsleden) nog hebt en deze besteden of aan anderen cadeau geven; denk ook aan andere typisch Nederlandse spaarsystemen of -tegoeden, airmiles etc.

Geld overmaken

verdiepen in manieren om geld over te maken, van en naar je nieuwe woonland; zeker wanneer je regelmatig internationale transacties denkt te gaan maken

uitzoeken welke exchange organisaties ervaring hebben met financiële transacties tussen je nieuwe en oude woonland

Bankzaken

vragen naar de gevolgen van lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden

tijdig stopzetten automatische incasso's

eventueel om laten zetten van je Nederlandse bankrekeningen in niet-ingezetene rekening (soms verplicht)

pasjes inleveren of vernietigen bij het stopzetten van je bankrekeningen

rente bij laten schrijven

advies inwinnen over het openen van een bankrekening op je nieuwe woonbestemming; verdiepen in lokale banksystemen

verzamelen van benodigde documenten voor het openen van een nieuwe bankrekening

advies inwinnen bij je bank (of financieel adviseur) over effectenportefeuilles (bank of vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)

regelen van automatische incasso's als in Nederland bepaalde rekeningen doorlopen, bv. bij onderhuur

bespreken van bankzaken met je vertrouwenspersoon en hem of haar toegang geven tot (een deel van) je financiën

checken en herinrichten van wachtwoorden rondom internetbankieren en je verdiepen in het gebruik van openbare (internet)netwerken

Kredieten

advies inwinnen over het al dan niet afsluiten van je oude hypotheek en het aangaan van een nieuwe hypotheek in je nieuwe woonland

gebruik maken van ervaren bemiddelaars, zeker als je (nog) niet vertrouwd bent met de (financieel-zakelijke) taal van contracten in je nieuwe woonland

verdiepen in kredietverstrekkers als je aanvullende leningen nodig hebt

afronden van lopende schulden en verplichtingen voor vertrek

Fiscale zaken & belastingdienst

gebruik maken van de Checklist Belasting & fiscale zaken

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten