Inleiding recht van Cliteur & Ellian - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroads: volgen uit selectie

Historie van dit boek

Gegevens bij de 6e druk:

 • Auteurs: P. Cliteur, A. Ellian
 • ISBN: 9789013141276
 • Jaar van uitgave: 2017

 

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: P. Cliteur, A. Ellian
 • ISBN: 9789013128925
 • Jaar van uitgave: 5/2015

 

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteurs: P. Cliteur, A. Ellian
 • ISBN: ISBN10: 9013112668
 • Druk/Jaar van uitgave: 4/2014

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding Recht - Cliteur & Ellian - 7e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Inleiding recht - Cliteur & Ellian

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk van Inleiding recht

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Online: oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Inleiding recht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Welke rechtsverkenningen zijn belangrijk? - Chapter 1
  • Waaruit bestaan rechtsvinding en rechtswetenschap? - Chapter 2
  • Hoe ziet het Nederlandse staatsrecht er uit? - Chapter 3
  • Waaruit is het strafrecht opgebouwd? - Chapter 4
  • Wanneer en hoe wordt privaatrecht toegepast? - Chapter 5
  • Wanneer worden rechtsvergelijking en volkenrecht gebruikt? - Chapter 6
  • Hoe zijn de mensenrechten tot stand gekomen? - Chapter 7

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 4e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Inleiding recht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Inleiding recht

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

De auteurs van dit boek willen het verhaal van het recht vertellen. Dit doen ze door enkele belangrijke vraagstukken uit de rechtsgeleerdheid uitgebreid uit te werken en te verduidelijken met voorbeelden. Hierdoor ontstaat er een levendig beeld van het recht, dat duidelijker is dan wanneer de onderwerpen enkel kort benoemd worden.

De belangrijkste onderwerpen betreffen klassieke arresten, maar ook onderwerpen zoals de Europese Unie en belangrijke wetten worden besproken.

Dit boek vormt dan ook een geschikte inleiding tot de rechtswetenschap voor studenten en andere geïnteresseerden.

Gedegen voorbereiding op Rechtsgeleerdheid

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Geprinte samenvatting van Inleiding recht - Cliteur & Ellian - 7e druk
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

Crossroad: volgen uit de selectie
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws