SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Hartlief e.a. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Gegevens bij de 8e druk:

 • Auteurs: Hartlief, Keirse, Lindenbergh, Vriesendorp
 • Jaar van uitgave: 2018
 • ISBN: 9789013148312
 • Verschil met de 7e druk: update wet- en regelgeving

Gegevens bij de 7e druk

 • Auteurs: Spier & Hartlief
 • Jaar van uitgave: 2015
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier et al. - 8e druk

 

Samenvattingen van SBR 5 Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van SBR 5

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van SBR 5

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat houdt het aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 1
  • Hoe is de aansprakelijk voor eigen gedragingen geregeld (art. 6:162)? - Chapter 2
  • Waar gaat het bij kwalitatieve aansprakelijkheid om (afd. 6.3.2)? - Chapter 3
  • Het leerstuk productaansprakelijkheid; kan de producent worden aangesproken? - Chapter 4
  • Hoe is de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen geregeld (art. 185 WVW)? - Chapter 5
  • Wat is het doel van de regeling inzake oneerlijke handelspraktijken? - Chapter 6
  • Het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad; is de overheid aansprakelijk? - Chapter 7
  • Wat wordt verstaan onder werkgeversaansprakelijkheid? - Chapter 8
  • Hoe wordt de omvang van de schadevergoeding bepaald? - Chapter 9
  • Wat houdt de tijdelijke regeling verhaalsrechten in (art. 6:197)? - Chapter 10
  • Wat is zaakwaarneming en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 11
  • Wat is onverschuldigde betaling en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 12
  • Wat is ongerechtvaardige verrijking en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 13
  • Welke andere vorderingen zijn er mogelijk op grond van 6:162? - Chapter 14
  • Wat is verjaring en wat is de juridische functie? - Chapter 15

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo.org: samenvattingen bij de 7e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 7e druk
 • Online BulletPoint samenvatting bij de 7e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 6e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij SBR 5

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets bij SBR 5

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Dit deel in de boekenreeks over burgerlijk recht gaat specifiek in op de aansprakelijkheid die is verbonden aan verschillende soorten verbintenissen en de schadevergoedingen behorend bij onrechtmatige daden.

Ook opgenomen zijn een definitie van onrechtmatige daad, de onrechtmatige overheidsdaad, arbeidsongevallen en beroepsziekten, zaakwaarneming en verjaring.

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws