Social Cognition: From Brains to Culture van Fiske & Taylor - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Social Cognition: From Brains to Culture - Fiske & Taylor - 3rd edition

Summaries and ExamTests of Social Cognition: From Brains to Culture - Fiske & Taylor

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Social Cognition

 Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: Summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Social Cognition

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is social cognition and which place does it have in the psychology? - Chapter 1
  • What are the dual modes in social cognition? - Chapter 2
  • Which role does attention and encoding have in social cognition? - Chapter 3
  • How are certain events stored in your memory and what’s the role of its mental representation? - Chapter 4
  • What is 'the self' in social cognition? - Chapter 5
  • What are attribution processes? - Chapter 6
  • Which shortcuts can be distinguished in the social cognition? - Chapter 7
  • What does accuracy and efficiency in social inference mean? - Chapter 8
  • What are the cognitive structures of attitudes? - Chapter 9
  • How does the cognitive processing of attitudes work? - Chapter 10
  • What are the cognitive aspects of stereotyping? - Chapter 11
  • What is the interplay of cognitive and affective biases? - Chapter 12
  • How does a person go from social cognition to affect? - Chapter 13
  • How does a person go from affect to social cognition? - Chapter 14
  • What does self-regulation mean? - Chapter 15
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Wat houdt sociale cognitie in en welke plaats heeft het binnen de psychologie? - Chapter 1
  • Wat zijn duale modellen in sociale cognitie? - Chapter 2
  • Welke rol spelen aandacht en codering in de sociale cognitie? - Chapter 3
  • Hoe zijn bepaalde gebeurtenissen in het geheugen opgeslagen en wat is de rol van de mentale representatie van deze herinneringen? - Chapter 4
  • Wat is de rol van 'de zelf' in de sociale cognitie? - Chapter 5
  • Wat zijn attributieprocessen? - Chapter 6
  • Welke shortcuts worden er onderscheiden binnen de sociale cognitie? - Chapter 7
  • Wat houdt accurate en efficiënte sociale inferentie in? - Chapter 8
  • Wat zijn de cognitieve structuren van attitudes? - Chapter 9
  • Hoe geschiedt de cognitieve verwerking van attitudes? - Chapter 10
  • Wat zijn de cognitieve aspecten van stereotypering? - Chapter 11
  • Wat houdt het samenspel van cognitieve en affectieve biases in? - Chapter 12
  • Hoe wordt er van sociale cognitie naar affect gegaan? - Chapter 13
  • Hoe wordt er van affect naar sociale cognitie gegaan? - Chapter 14
  • Wat houdt zelfregulatie in? - Chapter 15

Related summaries & other materials with Social Cognition

 Alternative booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study Areas

ExamTickets with Social Cognition

 ExamTickets

 • Important terms from this book: automatisation, motivation, the concept of the Self, attribution, attention, memory, judging and decision-making, stereotypes, affection, and emotion.
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws