Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Leiden - Rechten - Bachelor 1

2015 - 2016

Historische Ontwikkeling van het Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven stof uit Prota + BulletPoints + stampvragen.

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven stof uit Beknopte Geschiedenis van het Romeinse Recht en Nova exempla.

 

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat 9 oefententamens met antwoordindicaties.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Prota

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Prota

Nova Exampla

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Nova Exampla

Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Beknopte geschiedenis

 

BulletPoints

 

Prota

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra beknopte samenvatting te gebruiken naast Prota

Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra beknopte samenvatting te gebruiken naast Beknopte geschiedenis

 

Oefenen

Prota

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen om je kennis van Prota te toetsen

Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen om je kennis van Beknopte geschiedenis te toetsen

Nova Exampla

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenvragen met antwoorden te gebruiken naast Nova Exampla

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat negen oude oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 25/05 

 • Hertentamen: 21/06

 

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, J.H.A. Lokin, (2013)

 • Onderdelen van Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht, W.J. Zwalve, (2004)

Werkboek:

 • Onderdelen van Nova Exempla, W.J. Zwalve, (2013)

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven artikelen voor dit vak + collegeaantekeningen bij week 1 t/m 3 + twee oefententamens met antwoordindicaties.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Tentamen- & oefenmateriaal - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven artikelen voor dit vak

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: bevat twee oude oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat aantekeningen bij de hoorcolleges en werkgroepen (1 t/m 6)

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 30/05

 • Hertentamen: 29/06

Voorgeschreven Literatuur:

Artikelen:

 • William K. Clifford, “The Ethics of Belief (1877)
 • H. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”
 • Carel Stolker, Rethinking the law school - Legal scholarship: venerable and vulnerable
 • Russell, Bertrand, The Scientific Outlook (1931),
 • Russell, Bertrand, “Chapter 1 Grounds of Conflict”, in: Bertrand Russell, Religion and Science, 1935,
 • Carroll, Robert T., “Lysenkoism”,
 • Hospers, John, “Language and Reality”, in: John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Fouth Edition, 1997,
 • Dworkin, Ronald, “The Moral Reading of the Constitution”, in: The New York Review of Books, 21 maart 1996,
 • Searle, John R., “Rationality and Realism, What is at stake?”
 • Montesquieu, Oeuvres complètes, II, (De l’Esprit des lois, 1748, Livre XI, Chapitre VI, De la Constitution d’Angleterre), (Mag ook in het Engels worden gelezen)
 • Wiarda, G.J., Drie typen van rechtsvinding, derde, herziene druk,
 • W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988 (1963),

Belastingrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat de samenvatting te gebruiken bij Elementair belastingrecht

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat de samenvatting te gebruiken bij Belastingrecht in hoofdlijnen + de tekst Cursus belastingrecht

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat 7 oefententamens met antwoordindicatie

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints
Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Elementair Belastingrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Elementair Belastingrecht

 

Belastingrecht in hoofdlijnen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Belastingrecht in hoofdlijnen

 

Cursus belastingrecht (internationaal belastingrecht)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de tekst Cursus belastingrecht

 

BulletPoints

 

Elementair Belastingrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Elementair Belastingrecht

 

Belastingrecht in hoofdlijnen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Belastingrecht in hoofdlijnen

 

Oefenen

 

Elementair Belastingrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Elementair Belastingrecht

 

Belastingrecht in hoofdlijnen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken uit Belastingrecht in hoofdlijnen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat 7 oude oefententamens met antwoordindicaties om je voor te bereiden op het tentamen

 

Aantekeningen

Collegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat aantekeningen bij de hoorcolleges en werkgroepen (week 1 t/m 7)

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 23/05 

 • Hertentamen: 27/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Elementair Belastingrecht 2015/2016, Stevens, de Smit (2016)

  • Hoofdstuk 1-6, 10-14 & 18

 • Belastingrecht in hoofdlijnen, Burgers, Ettema, Haas, den Ouden, van Schie, Vording, van der Wiel - Rammeloo, (2015)

  • Hoofdstuk 1, 2.1 t/m 2.9, 3.1, 3.2 (muv 3.2.3 en 3.2.5), 3.6 (muv 3.6.4, 3.6.5 en 3.6.7 t/m 3.6.12), 3.7.1, 3.8.1, 4.1 t/m 4.4 (muv 4.4.6), 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 (muv 4.9.5), 7 (muv 7.8.2) & 9 (muv 9.4)

 • Pocket Belastingwetten 2016, Geppaart, (2016)

Oriëntatievak: Grondslagen van het Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij legaliteit en legitimiteit

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en stampvragen te gebruiken bij de weerbaarheid van de democratie

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Legaliteit en legitimiteit: de grondslagen van het recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Overige ondersteunende literatuur:

Wat te doen met antidemocratische partijen?

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken. Dit boek is geen verplichte stof voor het tentamen.

 

BulletPoints

 

BulletPoints Weerbare democratie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een BulletPointsamenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

BulletPoints Legaliteit en legitimiteit

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een BulletPointsamenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Overige ondersteunende literatuur:

BulletPoints Wat te doen met antidemocratische partijen?

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een BulletPointsamenvatting bij alle hoofdstukken. Dit boek is geen verplichte stof voor het tentamen.

 

Oefenen

 

Stampvragen Weerbare democratie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken. Dit boek is geen verplichte stof voor het tentamen.

Stampvragen Legaliteit en legitimiteit

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Overige ondersteunende literatuur:

Stampvragen Wat te doen met antidemocratische partijen?

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij de voorgeschreven hoofdstukken

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 29/03

 • Hertentamen: 06/06

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Legaliteit en legitimiteit: de grondslagen van het recht, Cliteur, Ellian, (2016)

 • Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie, Rijpkema, (2015)

 

Overige ondersteunende literatuur:

 • Wat te doen met antidemocratische partijen?: de oratie van George van den Bergh uit 1936, Rijpkema, Cuperus (2014)

 

Inleiding Bestuursrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 8, 11, 12 & 14 van het boek Bestuursrecht in het tijdperk van de Awb

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 15 t/m 17 & 20 van het boek Bestuursrecht in het tijdperk van de Awb & de artikelen van de reader & de verplicht gestelde jurispudentie

Deel III:

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Dit deel bevat oefenmateriaal dat te gebruiken is om de stof beter te doorgronden en je voor te bereiden op het maken van tentamens

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints
Tentamen- & oefenmateriaal - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

Hoofdstukken en artikelen uit de reader

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken en artikelen

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven arresten

 

BulletPoints

 

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een BulletPointsamenvatting bij alle hoofdstukken

 

Tentamen- en oefenmateriaal

 

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set voorbeeld tentamenvragen inclusief antwoordindicaties

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 23/03 (Tentamen)

 • 03/06 (Hertentamen)

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Bestuursrecht in het AWB-Tijdperk, Barkhuysem, (2014)

Inleiding Europees Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I:

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven hoofdstukken inclusief BulletPoints en stampvragen, samenvattingen van de verplichte jurisprudentie en tentamenvragen bij week 1 t/m 3.

Deel II:

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven hoofdstukken inclusief BulletPoints en stampvragen, samenvattingen van de verplichte jurisprudentie en tentamenvragen bij week 4 t/m 6.

Deel III:

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: Bevat oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints
Tentamen- & oefenmaterialen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Europees Recht – Algemeen Deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij alle hoofdstukken

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven arresten

Artikelen:

 

BulletPoints

 

Europees Recht – Algemeen Deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle hoofdstukken

 

Tentamen- & oefenmaterialen

 

Europees Recht – Algemeen Deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set voorbeeld tentamenvragen inclusief antwoorden

Extra tentamenvragen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set voorbeeld tentamenvragen inclusief antwoorden

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 21/03

 • Hertentamen 01/01

 

Voorgeschreven literatuur:

 • W.T. Eijsbouts e.a. (red.), Europees Recht – Algemeen Deel (vijfde druk)

Inleiding Burgerlijk Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel  I, II & III

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor 2015-2016, te gebruiken voor de tussentoets

 

Deel IV

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: bevat oude tentamens met uitwerkingen,  te gebruiken voor de tussentoets en het eindtentamen

 

Deel V

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: bevat een samenvatting van het boek Personen- en Familierecht en Erfrecht in een notendop, te gebruiken voor het eindtentamen

 

Deel VI 

 

 • Publicatie Aanwezig
 • Inhoud: bevat een samenvatting van Hoofdstukken Intellectuele Eigendom
 • Bijzonderheden: gratis af te halen in het JoHo support center Leiden

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Hoofdstukken Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Hoofdstukken Vermogensrecht

 

Compendium Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Compendium Vermogensrecht

 

Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 

Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven jurisprudentie

 

BulletPoints

 

Hoofdstukken Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Hoofdstukken Vermogensrecht

 

Compendium Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Compendium Vermogensrecht

 

Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 

Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

Oefenen

 

Hoofdstukken Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Hoofdstukken Vermogensrecht

 

Compendium Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Compendium Vermogensrecht

 

Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Hoofdstukken Intellectueel Eigendom

 

Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Personen-, familie-, en erfrecht in een notendop

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een oefenpakket met voorbeeld tentamenvragen en antwoordmodellen om je voor te bereiden op het tentamen

 

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Deeltentamen: 30/10/2015
 • Eindtentamen: 12/01/2016

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Hoofdstukken Vermogensrecht, Nieuwenhuis, (2015)
 • Compendium Vermogensrecht, Hijma, Olthof, (2014)
 • Hoofdstukken Intellectueel Eigendom Visser, (2103)

Inleiding Internationaal Publieksrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 1 en 2, inclusief arresten

 

Deel II 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 3 en 4, inclusief arresten

 

Deel III

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven stof van de resterende weken, inclusief arresten

 

Deel IV

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen. Vanwege snel naderende tentamens is dit oefenpakket niet zo uitgebreid gecontroleerd als je normaal gesproken kunt verwachten, hierdoor kunnen er nog spel- en/of opmaakfouten in het oefenpakket voorkomen.

 

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht; Een inleiding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht

 

 

Kern van het Internationaal Publiekrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Kern van het Internationaal Publiekrecht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven arresten

 

BulletPoints

 

Kern van het Internationaal Publiekrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Kern van het Internationaal Publiekrecht

 

Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht; Een inleiding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat zeven voorbeeldtentamens met uitwerkingen.

 

  VAKINFO

  Tentamendata:

  • 5 januari 2016 (Tentamen)
  • 24 maart 2016 (Hertentamen)

  Voorgeschreven literatuur:

  • Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding, Schrijver, (2014)
  • Kern van het Internationaal publiekrecht, Nollkaemper, (2014)

  Inleiding Strafrecht

  Print

  Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
  Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

  PER GEPRINT DEEL

   

  Deel I

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op het eerste gedeelte van de voorgeschreven hoofdstukken van Strafrecht met mate

   

  Deel II

  • Publicatie : Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op het tweede gedeelte van de voorgeschreven hoofdstukken van Strafrecht met mate

   

  Deel III

  • Publicatie : Aanwezig
  • Inhoud: bevat de samenvatting van Het beslissingsmodel en van alle voorgeschreven arresten

   

  Deel IV

  • Publicatie : Aanwezig
  • Inhoud: Bevat oude tentamens met uitwerkingen

   

  Online

  Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

  PER SOORT

   

  Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

   

  Samenvattingen

   

  Strafrecht met Mate

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Strafrecht met Mate

   

  Arresten

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven jurisprudentie

   

  Het beslissingsmodel van 348 en 350

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Het beslissingsmodel van 348 en 350

   

  BulletPoints

   

  Strafrecht met Mate

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Strafrecht met Mate

   

  Het beslissingsmodel van 348 en 350

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Het beslissingsmodel van 348 en 350

   

  Oefenen

   

  Strafrecht met Mate

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Strafrecht met Mate

   

  Het beslissingsmodel van 348 en 350

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Het beslissingsmodel van 348 en 350

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata:

  • Tentamen  07/01

   

  Voorgeschreven literatuur:

  • Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, Koopmans, Bleichrodt, Verbaan, Verbeek (2014)
  • Strafrecht met mate,  Jörg, Klip, Kelk,  (12e druk)

  Beginselen van de Democratische Rechtsstaat

  Print

  Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
  Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

  PER GEPRINT DEEL

   

  Deel  I

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

   

  Deel II 

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

   

  Deel III

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

   

  Aanvulling op deel III

  • Publicatie: Aanwezig
  • deze aanvulling is gratis af te halen

   

  Deel IV

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen
  • Let op: er zitten enkele fouten in de antwoorden van het tentamen van 2012! De juiste antwoorden staan hier. Excuses voor het ongemak!

  Online

  Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

  PER SOORT

   

  Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

   

  Samenvattingen

   

  Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht.

   

  Artikelen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naastde voorgeschreven artikelen

   

  Arresten

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naastde voorgeschreven arresten

   

  BulletPoints

   

  Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht.

   

  Oefenen

   

  Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht.

   

  Oefenpakket

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat voorbeeld tentamenvragen met antwoorden om je voor te bereiden op het tentamen

   

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata: 

  • Tentamen 28/10/2015
  • Hertentamen: 19/01/2016

   

  Voorgeschreven literatuur: 

  • Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht, Belinfante (2015)

  Inleiding Recht (LAW)

  Print

  Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
  Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

  PER GEPRINT DEEL

   

  Deel  I

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016
  • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

   

  Deel  II

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016
  • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

   

  Deel III

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen 
  • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

   

  Online

  Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

  PER SOORT

   

  Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

   

  Samenvattingen

   

  Inleiding Recht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Inleiding Recht (vijfde druk)

   

   

  BulletPoints

   

  Inleiding Recht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Inleiding Recht (vijfde druk)

   

  Oefenen

   

   

  Inleiding Recht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Inleiding Recht (vijfde druk)

   

   

  Oefenpakket

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat voorbeeldtentamens met uitwerkingen.

  VAKINFO

   

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 26/10/2015
  • Hertentamen: 28/01/2016

   

  Voorgeschreven literatuur: 

  • Inleiding Recht, Cliteur (2015)

  JoHo TentamenTickets

  Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

  Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

  Studiecompetentie Check

  Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

  • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

  • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

  • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

  • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

  --------------------
  • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
  • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
  • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
  • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
  • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
  • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
  • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
  • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
  • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
  • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
  • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
  • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
  • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
  • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

   

   

  Tickets

  JoHo Samenvattingen & Studiehulp

  JoHo support center Leiden

  Op zoek naar een parttime job?

  JoHo zoekt (student) centercoaches, zaterdagmedewerkers en Summary Supporters voor JoHo Leiden Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning krijgt. Lees meer

  Openingstijden - Leiden

   

  • Maandag: 12.00 - 16.00 uur
  • Dinsdag: 12.00 - 16.00 uur
  • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur
  • Donderdag 13.30 -20.30 uur
  • Vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
  • Zaterdag: 10.30 - 17.30 uur
  • Zondag: gesloten

  Bij tentamendrukte en in de zomerperiode kunnen er extra openingstijden zijn (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

   

  Vaccinatieservice - Leiden

  Afspraak maken:

  • kan voor iedere donderdag (einde dag/avond)
  • In de zomer ruimere mogelijkheden: ook op zaterdag

  JoHo Travel Clinic

  • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
  • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
  • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
  • Van tevoren dien je een Afspraak te maken

  Kaart & Adres - Leiden

  Adres & Contactgegevens

  • Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
  • 2 minuten lopen van het Centraal Station
  • Contact opnemen

  Verzekeringen - Leiden

   

  • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
  • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen  kan zonder afspraak worden langsgekomen.
  • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)
  •  

  Winkel & Reisartikelen - Leiden

   

  • JoHo Leiden heeft een 200m2 grote World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

   

  Actief in  het buitenland - Leiden

   

  • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.
  • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

  Keuze-advies & coaching - Leiden

   

  • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
  • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
  • Log in voor de agenda en de locaties.

   

  Samenvattingen & Studiehulp - Leiden