RECHTEN Bachelor & Master

Vrije Universiteit

Samenvattingen bestellen of online bestuderen = aanmelden => inloggen => vakwijzer checken => keuze maken

Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

 • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
  • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
  • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
  • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

Hoe werkt het in het kort?

 1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
 2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
 3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
 4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

 • Assortimentswijzers

  • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
  • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
  • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
 • Boektools

  • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
 • Postbestellingen & Pickup in print

  • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
  • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
 • Studiesupport & Coaching

  • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
  • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
  • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
 • Help Desk

  • Voor eerste hulp bij samenvattingen
 • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

  • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
  • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

Footprints & Content bewaren

 • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
 • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
 • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

Niet gevonden wat je zocht?

 • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
 • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
 • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
 • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
 • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier
 

Vak- en assortimentswijzers

Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU

Studiebundel Rechten Bachelor 1 - VU

Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

 • Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is staatsrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2
 • Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3
 • Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5
 • Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6
 • Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7
 • Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8
 • Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9
 • Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10
 • Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11
 • Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12
 • Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13
 • Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14
 • Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15
 • Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16
 • Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a.

 • Boeksamenvatting bij Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap van Taekema e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Contextualisme en rechtsbegrip
 • Hoofdstuk 2: Rechtsbegrip en de indeling van het juridische landschap
 • Hoofdstuk 3: Het normatieve moment van het rechtsbegrip: het recht als systeem van bronnen en begrippen
 • Hoofdstuk 4: Het ideële moment; waarden van mensen & recht
 • Hoofdstuk 5: Het actuele moment; maatschappelijke gebruiken/praktijken
 • Hoofdstuk 6: Democratische rechtsstaat
 • Hoofdstuk 7: Persoon, feit en handeling
 • Hoofdstuk 8: Het strafrecht
 • Hoofdstuk 9: De omstandigheden van het geval in het privaatrecht
 • Hoofdstuk 10: Bestuur en burger: de normering van overheidshandelen
 • Hoofdstuk 11: Recht als praktijk: de rechtspraak
 • Hoofdstuk 12: Recht als wetenschap
 • Begrippenlijst

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht & Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 • Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn rechtshandelingen en overeenkomsten? - Chapter 1
 • Hoe komt een rechtshandeling tot stand? - Chapter 2
 • Hoe werken volmacht en vertegenwoordiging? - Chapter 3
 • Welke gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid bestaan er? - Chapter 4
 • Wat zijn de gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid? - Chapter 5
 • Wat zijn algemene voorwaarden? - Chapter 6
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van de overeenkomst voor partijen? - Chapter 7
 • Wanneer heeft een overeenkomst rechtsgevolgen voor derden? - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Samenvattingen en studiehulp bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

 • Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het goederenrecht in - Chapter 1
 • Wat zijn openbare registers? - Chapter 2
 • Wat zijn de regelingen voor verkrijging en verlies van goederen? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels voor overdracht? - Chapter 4
 • Hoe zit de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid inelkaar? - Chapter 5
 • Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming? - Chapter 6
 • Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring? - Chapter 7
 • Wat is bezit? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels van gemeenschap? - Chapter 9
 • Wat is eigendom? - Chapter 10
 • Wat houdt het burenrecht en mandeligheid in? - Chapter 11
 • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 12
 • Wat houden appartementsrechten in? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent verhaal en voorrang? - Chapter 14
 • Wat is het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud? - Chapter 15
 • Wat is een financiëlezekerheidsovereenkomst? - Aanhangsel

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Samenvattingen en studiehulp bij Familierecht: een introductie van Schrama

 • Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de aard en ontwikkeling van het familierecht en welke bronnen kent dit rechtsgebied? - Chapter 1
 • Wat is er op internationaal niveau geregeld op het gebied van het familierecht? - Chapter 2
 • Hoe is het procesrecht rondom familierecht geregeld? - Chapter 3
 • Wat houdt het personenrecht in? - Chapter 4
 • Welke bescherming is er voor meerderjarigen? - Chapter 5
 • Wat is de regelgeving omtrent het huwelijk en geregistreerd partnerschap? - Chapter 6
 • Wat is er geregeld in het huwelijkvermogensrecht? - Chapter 7
 • Hoe wordt een huwelijk wettelijk gezien beëindigd? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels omtrent het ongehuwd samenleven? - Chapter 9
 • Wat houdt het afstammingsrecht in? - Chapter 10
 • Welke regels gelden er omtrent adoptie? - Chapter 11
 • Welke regelgeving is er voor minderjarigen? - Chapter 12
 • Wat houdt gezag wettelijk gezien in? - Chapter 13
 • Hoe is de verdeling van taken en informatie geregeld? - Chapter 14
 • Welke bescherming is er voor het kind? - Chapter 15
 • Wat zijn de regels omtrent partneralimentatie? - Chapter 16
 • Wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? - Chapter 17
 • Wat houdt het erfrecht in? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels ea.

Boeksamenvatting bij Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels ea.

 • Boeksamenvatting bij Hoofdzaken van het bestuursrecht van Michiels ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdzaken van het bestuursrecht - Chapter 0
 • Wat is bestuursrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van bestuursrecht? - Chapter 2
 • Hoe is het bestuur ingedeeld? - Chapter 3
 • Wat zijn de rechten en plichten van bestuursorganen? - Chapter 4
 • Welke normen zijn er voor bestuurlijk handelen? - Chapter 5
 • Hoe is de handhaving van het bestuursrecht geregeld? - Chapter 6
 • Hoe werken de rechtsbescherming en het klachtrecht in het bestuursrecht? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie van Maris & Jacob

Boeksamenvatting bij Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie van Maris & Jacob

Samenvattingen en studiehulp bij Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie van Maris & Jacob

 • Boeksamenvatting bij Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie van Maris & Jacob is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Welke stromingen kent de rechtsfilosofie? - Chapter 1
 • Hoe ontwikkelde de rechtsfilosofie zich in de Oudheid en in de Middeleeuwen? - Chapter 2
 • Hoe begon de moderne tijd van de rechtsfilosofie en wat zijn de gedachten in deze tijd? - Chapter
 • Wat zijn de gedachten van Hobbes, Locke en Spinoza? - Chapter 4
 • Door welke gedachten wordt de Verlichting gekenmerkt? - Chapter 5
 • Wat zijn de gedachten van Kant (1724-1804)? - Chapter 6
 • Hoe ontwikkelde de rechtsfilosofie zich in de 19e eeuw? - Chapter 7
 • Welke ontwikkelingen waren er in de eerste helft van de 20e eeuw? - Chapter 8
 • Welke ontwikkelingen waren er in de tweede helft van de 20e eeuw? - Chapter 9
 • Welke conclusies kunnen er getrokken worden met betrekking tot recht, orde en vrijheid? - Chapter 10

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij For European Law: An Introduction to European Lawv van Schütze

Boeksamenvatting bij For European Law: An Introduction to European Lawv van Schütze

Samenvattingen en studiehulp bij For European Law: An Introduction to European Lawv van Schütze

 • Boeksamenvatting bij For European Law: An Introduction to European Lawv van Schütze is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de structuur van de Europese Unie? - Chapter 1
 • Wat voor regelgeving is afkomstig van de Europese wetgever? - Chapter 2
 • Wat zijn de bevoegdheden van de EU? - Chapter 3
 • Hoe zit het met mensenrechten in Europa? - Chapter 4
 • Wat is rechtstreekse werking? - Chapter 5
 • Wie geniet het primaat? - Chapter 6
 • Wat zijn prejudiciële beslissingen en hoe is staatsaansprakelijkheid geregeld? - Chapter 7
 • Hoe is handhaving in de EU geregeld? - Chapter 8
 • Hoe is het vrij verkeer van goederen geregeld? - Chapter 9
 • Hoe werkt het vrij verkeer van personen in de Europese Unie? - Chapter 10
 • Hoe is het Europese mededingingsrecht opgesteld? - Chapter 11
 • Wat houdt 12. Art. 102 VWEU in? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis van Hallebeek

Boeksamenvatting bij Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis van Hallebeek

Samenvattingen en studiehulp bij Lijf ende Goedt: de juridische bescherming van de menselijke persoon en diens vermogen; een schets van de westerse rechtsgeschiedenis van Hallebeek

 • Boeksamenvatting bij Lijf ende Goedt van Hallebeek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Over het boek

 • Rechtsgeschiedenis helpt het recht in sociaal historische context te begrijpen en is van belang voor het begrip van de onderlinge samenhang van de ons omringende rechtsstelsels.
 • De externe of uitwendige rechtsgeschiedenis is samengevat in de woorden Lijf Ende Goedt, is van alle tijden en plaatsen.

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Studiebundel Rechten Bachelor 2 - VU

Studiebundel Rechten Bachelor 2 - VU

Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

 • Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt verbintenissenrecht in? - Chapter 1
 • Wat houdt nakoming in? - Chapter 2
 • Wat houdt niet-nakoming in? - Chapter 3
 • Welke schulden en vorderingen kunnen ontstaan uit verbintenissen? - Chapter 4
 • Hoe komen verbintenissen aan een einde en wat houdt verjaring in? - Chapter 5

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 • Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn rechtshandelingen en overeenkomsten? - Chapter 1
 • Hoe komt een rechtshandeling tot stand? - Chapter 2
 • Hoe werken volmacht en vertegenwoordiging? - Chapter 3
 • Welke gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid bestaan er? - Chapter 4
 • Wat zijn de gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid? - Chapter 5
 • Wat zijn algemene voorwaarden? - Chapter 6
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van de overeenkomst voor partijen? - Chapter 7
 • Wanneer heeft een overeenkomst rechtsgevolgen voor derden? - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu

Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu

Samenvattingen en studiehulp bij Materieel strafrecht van De Hullu

 • Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het materieel strafrecht afgebakend? - Chapter 1
 • Wat is de wetgeving op het gebied van strafrecht? - Chapter 2
 • Wat is de objectieve kant van het strafbare feit? - Chapter 3
 • Hoe ziet de subjectieve zijde van het strafbare feit er uit? - Chapter 4
 • Wat is de inhoud van de verschillende strafuitsluitingsgronden? - Chapter 5
 • Wat is de inhoud van de leerstukken poging en voorbereiding? - Chapter 6
 • Wat houdt deelneming binnen het strafrecht in? - Chapter 7
 • Wat is meervoudige aansprakelijkstelling? - Chapter 8
 • Moet het materiële strafrecht worden herzien? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Samenvattingen en studiehulp bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

 • Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het goederenrecht in - Chapter 1
 • Wat zijn openbare registers? - Chapter 2
 • Wat zijn de regelingen voor verkrijging en verlies van goederen? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels voor overdracht? - Chapter 4
 • Hoe zit de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid inelkaar? - Chapter 5
 • Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming? - Chapter 6
 • Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring? - Chapter 7
 • Wat is bezit? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels van gemeenschap? - Chapter 9
 • Wat is eigendom? - Chapter 10
 • Wat houdt het burenrecht en mandeligheid in? - Chapter 11
 • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 12
 • Wat houden appartementsrechten in? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent verhaal en voorrang? - Chapter 14
 • Wat is het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud? - Chapter 15
 • Wat is een financiëlezekerheidsovereenkomst? - Aanhangsel

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers

Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers

Samenvattingen en studiehulp bij International Law van Klabbers

 • Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het internationaal recht ontstaan? - Chapter 1
 • Hoe is internationaal recht gemaakt? - Chapter 2
 • Wat geldt ten aanzien van het verdragenrecht? - Chapter 3
 • Wie zijn de subjecten van internationaal recht? - Chapter 4
 • Wat zegt het internationaal recht over jurisdictie, bevoegdheden en immuniteiten? - Chapter 5
 • Wat is de positie van het individu in het internationaal recht? - Chapter 6
 • Wat houdt het internationaal aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 7
 • Welke gerechten en tribunalen kent het internationaal recht? - Chapter 8
 • Wat zegt het internationaal recht over sancties, tegenmaatregelen en collectieve veiligheid? - Chapter 9
 • Wat houdt het verbod op het gebruik van geweld in? - Chapter 10
 • Hoe luidt het recht met betrekking tot gewapende conflicten? - Chapter 11
 • Wat houdt het internationaal strafrecht in? - Chapter 12
 • Wat regelt het internationaal recht over zeeën, lucht en ruimte? - Chapter 13
 • Hoe beschermt internationaal recht het milieu? - Chapter 14
 • In hoeverre regelt internationaal recht de wereldeconomie? - Chapter 15
 • Wat is de verhouding tussen internationaal recht en nationale rechtsorde? - Chapter 16
 • Wat zijn de politieke en ethische aspecten van internationaal recht en ‘global governance’? - Chapter 17
 • Wat is het belang van internationaal recht en wat zijn de beperkingen? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Samenvattingen en studiehulp bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

 • Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de BV en de NV? - Chapter 1
 • Hoe worden de BV en de NV opgericht? - Chapter 2
 • Wat is er geregeld omtrent het kapitaal van de vennootschap, het eigen vermogen en de vermogensbescherming? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels omtrent het overdragen van aandelen? - Chapter 4
 • Wat zijn de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van het bestuur? - Chapter 5
 • Wanneer is er sprake van gebondenheid aan derden? - Chapter 6
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)? - Chapter 7
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de raad van commisarissen (RvC)? - Chapter 8
 • Hoe geschiedt de toetsing van besluiten? - Chapter 9
 • Wat zijn de regels omtrent het jaarverslag en de jaarrekening? - Chapter 10
 • Wat houdt de geschillenregeling en het recht van enqûete in? - Chapter 11
 • Wat is er geregeld omtrent de statutenwijziging, omzetting en ontbinding? - Chapter 12
 • Wat zijn de regels omtrent fuseren? - Chapter 13
 • Wat houdt de structuurvennootschap in? - Chapter 14
 • Waarom staat de structuurvennootschap onder vuur? - Chapter 15
 • Wat is er op Europees niveau geregeld omtrent de vennootschap? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Ondernemingsrecht en Rechtspersonen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe heeft het bestuursrecht zich in de geschiedenis ontwikkeld? - Chapter 1
 • Hoe is het bestuursrecht ingedeeld en opgebouwd? - Chapter 2
 • Wat zijn bestuursorganen en welke (juridische) bevoegdheden hebben ze? - Chapter 3
 • Wie is belanghebbende en hoe dient een bestuursorgaan hiermee om te gaan? - Chapter 4
 • Wat zijn bestuurshandelingen? - Chapter 5
 • Welke rechtsbescherming is van toepassing op het bestuursrecht? - Chapter 6
 • Wat betekent normering binnen het bestuursrecht? - Chapter 7
 • Wat zijn beginselen van behoorlijk bestuur? - Chapter 8
 • Welke facetten zijn onderdeel van openbaarheid van bestuur? - Chapter 9
 • Hoe is het privaatrechtelijk handelen van bestuursorganen geregeld? - Chapter 10
 • Waarvan maakt de overheid gebruik bij uitvoering vna haar taken? - Chapter 16
 • Welke mogelijkheiden zijn er tot eenzijdig dwingend bestuur? - Chapter 17
 • Welke vormen van presterend bestuur zijn er? - Chapter 18
 • Wat zijn overeenkomsten, privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen binnen het bestuursprocesrecht? - Chapter 19
 • Wat houdt bestuurlijke handhaving in? - Chapter 20
 • Welke toezicht is er op naleving van het bestuursrecht? - Chapter 21
 • Welke sancties bestaan er binnen het bestuursrecht? - Chapter 22

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - VU

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - VU

Boeksamenvatting bij Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk van Klink & Broekers-Knol

Boeksamenvatting bij Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk van Klink & Broekers-Knol

Samenvattingen en studiehulp bij Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk van Klink & Broekers-Knol

 • Boeksamenvatting bij Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk van Klink & Broekers-Knol is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wanneer ontstond de retorica? - Chapter 1
 • Welke vier wetten voor succesvolle communicatie zijn te onderscheiden? - Chapter 2
 • Wat is het onderscheid tussen moderne en klassieke pleitretoriek? - Chapter 3
 • Wat is het gevaar van de retoriek? - Chapter 4
 • Wat is het nut van decorum, probatio en refutatio? - Chapter 5
 • Welke functie heeft het pleidooi in het proces? - Chapter 6
 • Welk nut heeft retorica bij de rechter? - Chapter 7
 • Wat zijn ethos, pathos en logos? - Chapter 8
 • Welke tegenargumenten kun je verwachten? - Chapter 9
 • Wat zijn de belangrijkste redeneerfouten? - Chapter 10
 • Hoe deel je je betoog in? - Chapter 11
 • Welke stijlkenmerken dient een juridisch pleidooi te bezitten? - Chapter 12
 • Hoe wordt een betoog verlevendigd? - Chapter 13
 • Hoe onthoud je je pleidooi? - Chapter 14
 • Wat is van belang bij de presentatie van een betoog? - Chapter 15
 • Hoe werkt een betoog in de praktijk van een proces? - Chapter 16
 • Op welke wijze zet je het betoog op? - Chapter 17
 • Hoe werken argumenten, beschouwing en pleitnota in de rechtspraktijk? - Chapter 18
 • Hoe gaat het mondelinge gedeelte van het juridisch pleidooi in zijn werk? - Chapter 19
 • Welke adviezen zijn relevant bij pleiten in bestuursrechtelijke of fiscale zaken? - Chapter 20
 • Hoe gaat het requisitoir? - Chapter 21
 • Wat is de rol van retoriek in het heden? - Chapter 22

Naar de samenvatting

Meer lezen

Wetenschap en onderzoek als studie en kennisgebied

Werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij onderzoeksorganisaties of wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht: Onrechtmatige daad van Verheij

Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht: Onrechtmatige daad van Verheij

Samenvattingen en studiehulp bij Monografieën Privaatrecht: Onrechtmatige daad van Verheij

 • Boeksamenvatting bij Monografieën Privaatrecht: Onrechtmatige daad van Verheij is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de procedure bij een onrechtmatige daad? - Chapter 1 (7)
 • Welke regels voor persoonlijke aansprakelijkheid zijn er bij onrechtmatigheden? - Chapter 2 (7)
 • Welke aansprakelijkheden berusten op kwaliteit? - Chapter 3 (7)
 • Welke andere vormen van aansprakelijkheid zijn er? - Chapter 4 (7)
 • Welke soorten schadevergoedingen zijn er? - Chapter 5 (7)

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels

 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe heeft het bestuursrecht zich in de geschiedenis ontwikkeld? - Chapter 1
 • Hoe is het bestuursrecht ingedeeld en opgebouwd? - Chapter 2
 • Wat zijn bestuursorganen en welke (juridische) bevoegdheden hebben ze? - Chapter 3
 • Wie is belanghebbende en hoe dient een bestuursorgaan hiermee om te gaan? - Chapter 4
 • Wat zijn bestuurshandelingen? - Chapter 5
 • Welke rechtsbescherming is van toepassing op het bestuursrecht? - Chapter 6
 • Wat betekent normering binnen het bestuursrecht? - Chapter 7
 • Wat zijn beginselen van behoorlijk bestuur? - Chapter 8
 • Welke facetten zijn onderdeel van openbaarheid van bestuur? - Chapter 9
 • Hoe is het privaatrechtelijk handelen van bestuursorganen geregeld? - Chapter 10
 • Waarvan maakt de overheid gebruik bij uitvoering vna haar taken? - Chapter 16
 • Welke mogelijkheiden zijn er tot eenzijdig dwingend bestuur? - Chapter 17
 • Welke vormen van presterend bestuur zijn er? - Chapter 18
 • Wat zijn overeenkomsten, privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen binnen het bestuursprocesrecht? - Chapter 19
 • Wat houdt bestuurlijke handhaving in? - Chapter 20
 • Welke toezicht is er op naleving van het bestuursrecht? - Chapter 21
 • Welke sancties bestaan er binnen het bestuursrecht? - Chapter 22

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens

Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens

Samenvattingen en studiehulp bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens

 • Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de economische aspecten van belastingheffing? - Chapter 1
 • Wat zijn de juridische aspecten van de belastingwetgeving? - Chapter 2
 • Hoe verloopt een gerechtelijke procedure ingeval van belastingzaken? - Chapter 3
 • Hoe ziet de structuur van de Wet op de inkomstenbelasting eruit? - Chapter 4
 • Wat zijn loonheffingen? - Chapter 5
 • Welke rol speelt de ondernemer in de inkomstenbelasting? - Chapter 6
 • Wat houdt de jaarwinst als onderdeel van de totale winst in? - Chapter 7
 • Wat zijn ondernemersfaciliteiten? - Chapter 8
 • Welke samenwerkingsvormen en omzettingen van rechtsvormen zijn mogelijk? - Chapter 9
 • Wat wordt bedoeld met overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, eigen woning en oudedagsvoorzieningen in box 1? - Chapter 10
 • Wat is een aanmerkelijkbelanghouder? - Chapter 11
 • Wie kwalificeren als beleggers in de inkomstenbelasting? - Chapter 12
 • Wat houdt de vennootschapsbelasting in? - Chapter 13
 • Welke speciale regelingen vinden we in de vennootschapsbelasting? - Chapter 14
 • Wat houden fusie en splitsing in? - Chapter 15
 • Wat houdt de belasting van vermogen in? - Chapter 16
 • Wat houdt de omzetbelasting in? - Chapter 17
 • Wat zijn de internationale elementen van belastingheffing? - Chapter 18
 • Wat zijn enkele Europese aspecten van belastingheffing? - Chapter 19

Naar de samenvatting

Meer lezen

Fiscaal recht en belastingsrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Jaarrekeninglezen voor juristen van De Geus & Scholten

Boeksamenvatting bij Jaarrekeninglezen voor juristen van De Geus & Scholten

Samenvattingen en studiehulp

 • Samenvattingen Shop Rechten - VU is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. De jaarrekening: balans & winst-en-verliesrekening
 • Hoofdstuk 2. Boek 2, Titel 9 BW
 • Hoofdstuk 3. Debetzijde van de balans
 • Hoofdstuk 4. De creditzijde van de balans
 • Hoofdstuk 5. Bedrijfsmatige veranderingen van het eigen vermogen
 • Hoofdstuk 6. Kengetallen
 • Hoofdstuk 7. Waardering van de onderneming
 • Hoofdstuk 8. Aanverwante onderwerpen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

 

Boeksamenvatting bij Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie van Hertogh & Weyers

Boeksamenvatting bij Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie van Hertogh & Weyers

Samenvattingen en studiehulp bij Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie van Hertogh & Weyers

 • Boeksamenvatting bij Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie van Hertogh & Weyers

Inhoudsopgave

 • Wat is het perspectief van de rechtssociologie? - Chapter 1
 • Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? - Chapter 2
 • Wat leren wetsevaluaties ons over de effectiviteit van wetgeving? - Chapter 3
 • Wanneer is zelfregulering een effectieve aanvulling op overheidsregulering? - Chapter 4
 • Wat moet iedere jurist weten over rechtspluralisme? - Chapter 5
 • Wat doen ambtenaren als ze de regels toepassen? - Chapter 6
 • Wat maakt rechtshandhaving effectief? - Chapter 7
 • Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in beelden en praktijken van het politiewerk? - Chapter 8
 • Welke verschillende wegen leggen geschillen af? - Chapter 9
 • Hoe en wanneer procederen bedrijfen? - Chapter 10
 • Worden rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken wel nageleefd? - Chapter 11
 • Wat is de rol van rechtspraak in de multiculturele samenleving? - Chapter 12
 • Is mediation een alternatief voor rechtspraak? - Chapter 13
 • Hoe staat het met de autonomie van de juridische beroepen? - Chapter 14
 • Wat is de rol van de ombudsman? - Chapter 15
 • Wat is de mening van burgers over het recht? - Chapter 16
 • Heeft de burger vertrouwen in de rechter? - Chapter 17
 • Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht? - Chapter 18
 • Draagt wetgeving bij aan gelijkheid? - Chapter 19
 • Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht? - Chapter 20
 • Hoe beïnvloedt wetgeving de artsen? - Chapter 21
 • Wat zijn de effecten van het migratierecht? - Chapter 22
 • Wat is de maatschappelijke betekenis van het recht in tijden van transitional justice? - Chapter 23

Naar de samenvatting

Meer lezen

Sociologie en maatschappelijke dienstverlening als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen op het gebied van sociaal en maatschappelijk werk

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Samenvattingen en studiehulp bij Familierecht: een introductie van Schrama

 • Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de aard en ontwikkeling van het familierecht en welke bronnen kent dit rechtsgebied? - Chapter 1
 • Wat is er op internationaal niveau geregeld op het gebied van het familierecht? - Chapter 2
 • Hoe is het procesrecht rondom familierecht geregeld? - Chapter 3
 • Wat houdt het personenrecht in? - Chapter 4
 • Welke bescherming is er voor meerderjarigen? - Chapter 5
 • Wat is de regelgeving omtrent het huwelijk en geregistreerd partnerschap? - Chapter 6
 • Wat is er geregeld in het huwelijkvermogensrecht? - Chapter 7
 • Hoe wordt een huwelijk wettelijk gezien beëindigd? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels omtrent het ongehuwd samenleven? - Chapter 9
 • Wat houdt het afstammingsrecht in? - Chapter 10
 • Welke regels gelden er omtrent adoptie? - Chapter 11
 • Welke regelgeving is er voor minderjarigen? - Chapter 12
 • Wat houdt gezag wettelijk gezien in? - Chapter 13
 • Hoe is de verdeling van taken en informatie geregeld? - Chapter 14
 • Welke bescherming is er voor het kind? - Chapter 15
 • Wat zijn de regels omtrent partneralimentatie? - Chapter 16
 • Wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? - Chapter 17
 • Wat houdt het erfrecht in? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann

Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann

Samenvattingen en studiehulp bij Constitutioneel Recht van Kortmann

 • Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Keuzewijzer voor samenvattingen van Constitutioneel Recht - Kortmann - 7e herziene druk
 • Wat is het staatsrecht? - Chapter 1
 • Wat is de rol van de staat in het volkenrecht? - Chapter 2
 • Hoe is de geschiedenis tot aan het Koninkrijk verlopen? - Chapter 3
 • Welke functies vervult het staatsrecht? - Chapter 4
 • Wat betekent soevereiniteit voor een staat? - Chapter 5
 • Wat houdt decentralisatie in? - Chapter 6
 • Wat zijn de grenzen van het staatsrecht? - Chapter 7
 • Wat is het staatsrecht precies? Deel II - Chapter 1
 • Hoe worden ambten en bevoegdheden in het centrale overheidsverband ingevuld? Deel II - Chapter 2
 • Hoe wordt de regulerende functie van het staatsrecht ingevuld? Deel II - Chapter 3
 • Hoe verloopt decentralisatie? Deel II - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Staatsrecht & Bestuurskunde als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Postbestellingen & Pickup in print

Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop

Studiesupport & Coaching

JoHo & Amsterdam: support centers en partners

JoHo & Amsterdam: support centers en partners

Samenvattingen & Pickup Points

Samenvattingen en studiehulp 

 • Alle samenvattingen en studiehulp materialen worden online gepubliceerd op JoHo.org en JoHo WorldSupporter.org
 • De samenvattingen die geprint beschikbaar zijn kunnen besteld worden via de Samenvattingen Shops op JoHo.org en thuisbezorgd worden
 • JoHo abonnees kunnen hun JoHo PinPoints voor gratis printsamenvattingen nu ook inzetten bij postbestellingen
 • Check je studie en studiehulp: Samenvattingen en studiehulp in Amsterdam

Pickup Points

 • Dit studieseizoen worden er geen pickup points gefaciliteerd door een van de studiepartners

Coaching-, Reis- en Verzekeringsservices

  Coaching voor je persoonlijke ontwikkeling

  Coaching bij vertrek naar buitenland

  • Zie de themapagina's en toolshops op JoHo.org voor o.a.
   • Stages, Vrijwilligerswerk of Betaald werk in het buitenland
   • Gap Year, Backpacken of wereldreis maken in het buitenland
   • Emigratie & Vertrek naar het buitenland
   • Veiligheid & Gezondheid in het buitenland
   • Lees meer bij: coaching bij vertrek naar buitenland   

  Verzekeringen bij vertrek naar het buitenland

  WorldSupporter winkel

  • Er is in het JoHo support center in Leiden ook een WorldSupporter winkel met de backpacker outlet, de fair trade shop en de reiskringloop, waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.
  • Bezoektijden: zie JoHo Leiden

   Bijbanen & Werken voor JoHo

   • JoHo blijft doorlopend op zoek naar (parttime) medewerkers, auteurs, Summary supporters & WorldSupporter bloggers. Check de actuele mogelijkheden of neem contact op
   • Lees meer bij: JoHo & bijbanen

   JoHo & Locaties

   • De afgelopen jaren heeft het verlenen van online support, het online gebruik van alle tools, samenvattingen, keuzehulp en advieswijzers door JoHo donateurs, abonnees en verzekerden een grote vlucht genomen. De omstandigheden in het jaar 2020/21 zorgden voor een versnelling van deze ontwikkeling, evenals een versnelde groei van de postorderservices. De behoefte aan fysieke contactmomenten bleek dermate afgenomen dat de rol van het fysiek support center daarmee overbodig werd
   • Vanaf zomer 2021 zijn alle services van het support center in Amsterdam overgenomen door de online, de telefonische en de postorderservices van JoHo en worden de eventuele pickup services verzorgd door de lokale studiepartners en studieverenigingen 

    JoHo support and pickup points: English version

    Aanmelden, actief worden of tools gebruiken

     

    Aansluiten bij JoHo

     

    JoHo tools inzetten

     Help Desk

     Aanmeldingen & JoHo: Startpagina's I
     Samenvattingen & JoHo: startpagina's
     JoHo: waarom JoHo samenvattingen

     JoHo samenvattingen gebruiken (kort)

     Voor optimaal en vrij gebruik van alle JoHo Samenvattingen, Studiehulp, TentamenTickets, Oefententamens, BulletPoints en Lesaantekeningen

     ....en haal je op je sloffen je tentamen!

     JoHo: nieuwsblog samenvattingen - 2023/2024

     Nieuwsblog over het gebruik van de online JoHo samenvattingen en geprinte samenvattingen en studiehulp

     Update:  september 2023

     JoHo: meer samenvattingen of informatie zoeken
     JoHo: paginawijzer

     Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

     • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
      • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
      • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
      • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

     Hoe werkt het in het kort?

     1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
     2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
     3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
     4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

     Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

     • Assortimentswijzers

      • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
      • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
      • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
     • Boektools

      • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
     • Postbestellingen & Pickup in print

      • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
      • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
     • Studiesupport & Coaching

      • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
      • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
      • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
     • Help Desk

      • Voor eerste hulp bij samenvattingen
     • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

      • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
      • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

     Footprints & Content bewaren

     • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
     • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
     • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

     Niet gevonden wat je zocht?

     • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
     • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
     • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
     • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
     • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier