Studieboek materieel strafrecht van Kelk & de Jong - Boek & JoHo's

 

Geschiedenis van dit boek

 

Gegevens bij de 6e druk

 • Auteur(s): Kelk & de Jong
 • Druk/Jaar van uitgave: 6e / 2016
 • ISBN: 9789013137682

 

Gegevens bij de 5e druk

 • Auteur(s): C. Kelk
 • Druk/Jaar van uitgave: 5e druk, 2013
 • ISBN: 9013116116

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong - 7e druk

 

Samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht - Kelk & De Jong

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk van Studieboek materieel strafrecht

Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Studieboek materieel strafrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Welke essentialia kent het Nederlandse strafrecht? - Chapter 1
  • Wat zijn strafbare feiten en daders? - Chapter 2
  • Wat is het legaliteitsbeginsel? - Chapter 3
  • Wat houdt het begrip wederrechtelijkheid in? - Chapter 4
  • Wat betekent causaliteit in het strafrecht? - Chapter 5
  • Wat betekent schuld in het strafrecht? - Chapter 6
  • Waarin kunnen strafuitsluitingsgronden worden onderverdeeld? - Chapter 7
  • Welke voorwaarden gelden er voor strafbare poging? - Chapter 8
  • Welke vormen van deelneming en medeplegen zijn er? - Chapter 9
  • Wanneer zijn rechtspersonen strafbaar? - Chapter 10
  • Wat zijn de strafrechtelijke sancties en meting? - Chapter 11
  • Welke strafrechtelijke sancties kunnen er ten uitvoer gelegd worden? - Chapter 12

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 6e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Studieboek materieel strafrecht

Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland