  Chapter 

Summaries & ExamTests with An Introduction to Cognitive Psychology - Groome

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of An Introduction to Cognitive Psychology

  Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: Practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of An Introduction to Cognitive Psychology

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat wordt er onderzocht in de cognitieve psychologie? - Chapter 1
  • Welke theorieën over perceptie zijn er? - Chapter 2
  • Hoe werkt het hebben, verdelen en behouden van aandacht? - Chapter 3
  • Welke vormen van perceptie- en aandachtsstoornissen zijn er? - Chapter 4
  • Wat is er bekend over de werking van het kortetermijngeheugen? - Chapter 5
  • Wat is er bekend over de werking van het langetermijngeheugen? - Chapter 6
  • Wat is amnesie en welke vormen bestaan er? - Chapter 7
  • Wat zijn ontwikkelingen rond de thema's probleemoplossing en redeneren? - Chapter 8
  • Wat zijn mogelijke gevolgen van letsel aan de frontale kwab? - Chapter 9
  • Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal? - Chapter 10
  • Hoe kan het vermogen om taal te gebruiken aangetast worden? - Chapter 11
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is being researched in cognitive psychology? - Chapter 1
  • What theories about perception exist? - Chapter 2
  • How does having, distributing and maintaining attention work? - Chapter 3
  • What forms of perception and attention disorders exist? - Chapter 4
  • What is known about the short-term memory? - Chapter 5
  • What is known about the long-term memory? - Chapter 6
  • What is amnesia and what forms of amnesia exist? - Chapter 7
  • What are developments around the issues of problem solving and reasoning? - Chapter 8
  • What are the possible consequences of injury to the frontal lobe? - Chapter 9
  • How does recognizing, understanding and speaking of language work? - Chapter 10
  • How can the ability to use language be affected? - Chapter 11

Booksummary with former editions of Cognitive Psychology

WorldSupporter

Related summaries & other materials with An Introduction to Cognitive Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen