Voldoet onderwijs-op-afstand vanuit het buitenland aan de Leerplichtwet?

 • in beginsel is de leerplicht in Nederland een schoolplicht: je kind moet fysiek aanwezig zijn op een schoollocatie.
 • ouders die bijvoorbeeld in een circus of op een kermis werken ondervangen dit bijvoorbeeld door een Rijdende School: een bus die formeel is toegewezen als schoollocatie.
 • een leerplichtambtenaar zal in principe alleen in bijzondere gevallen (veelal niet zijnde een gezinswens om een wereldreis te maken) een uitzondering op deze wet maken.
 • het beleid per gemeente, of soms zelfs binnen één gemeente, verschilt echter aanzienlijk, waardoor soms gezin A wel en gezin B geen toestemming kan krijgen voor onderwijs-op-afstand tijdens bijvoorbeeld een lange reis of wereldreis. Je kunt een leerplichtambtenaar treffen die openstaat voor argumenten, of een die strict de wet handhaaft en geen akkoord geeft.
 • er zijn verschillende organisaties die een meer gestructureerde of zelfs geaccrediteerde vorm van onderwijs-op-afstand aanbieden. Sommige organisaties hebben daarbij veel expertise opgebouwd als het gaat om leerplichtwet en argumentatie, andere niet of minder.
 • sommige organisaties die onderwijs-op-afstand organiseren hebben een formele erkenning als "school in het buitenland" voor specifieke doelgroepen, waarbij "expats" wel en "wereldreizigers" niet zijn aangewezen. Dergelijke scholen krijgen, net als iedere school in Nederland, periodiek de onderwijsinspectie langs en moeten voldoen aan de onderwijskerndoelen.
 • toch kan het zijn dat de leerplichtambtenaar een dergelijke organisatie alsnog niet erkent, omdat niet wordt voldaan aan de eis dat het kind de school ook met voldoende regelmaat fysiek bezoekt

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten