Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je na een lang verblijf terugkeert uit het buitenland?

Leerplicht

 • wanneer je niet meer in Nederland was ingeschreven en terugkeert uit het buitenland, dan schrijf je je zo snel als mogelijk weer in bij de gemeente waar je gaat wonen
 • daarmee word je weer opgenomen in de Basisregistratie Personen
 • automatisch gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar van je woongemeente
 • deze checkt na verloop van tijd of je kind weer gekoppeld is aan een school; zo niet dan neemt hij of zij contact op
 • uiteraard vergt deze procedure enige tijd en kost ook de aanmelding bij een school enige tijd; daar wordt rekening mee gehouden

Scholing

 • hou er wel rekening mee dat wanneer je terugkeert naar Nederland, de (oude/nieuwe) school in Nederland zal vragen naar het onderwijs van je kinderen tijdens het verblijf in het buitenland, met eventuele aanvullende tests.
 • als je kunt aantonen dat je bv. met afstandsonderwijs, al dan niet aanvullend op een lokale school, je kind "op niveau" hebt gehouden, voorkom je dat een school beslist dat je kind een of meerdere jaren moet overdoen.
 • heeft je kind in het buitenland fysiek op een school gezeten, begin dan al tijdig (voor daadwerkelijke terugkeer) met het samenstellen van een onderwijsdossier

Lees meer aandachtspunten omtrent de overgang van onderwijs in het buitenland naar onderwijs in Nederland in de Keuzehulp bij Terugkeer voor abonnees.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten