Werk als reisleider of groepsbegeleider in het buitenland verzekeren

Ben je verzekerd in het buitenland

  tijdens je werk als reisleider, groepsbegeleider of leerlingbegeleider?

  Waarom specifiek verzekeren als je een groep gaat begeleiden in het buitenland, of als reisleider gaat werken?

  • Als reisleider of begeleider kan je met bijzondere risico’s te maken krijgen.
  • Normale reisverzekeringen geen dekking als je in het buitenland aan het werk bent . Dit betekent dat je niet verzekerd bent voor kosten die direct of indirect voortvloeien uit jouw werk als reisbgeleider.
  • Werkgevers kunnen meestal geen, of geen volledige, verzekering, aanbieden. Wel vergoeden ze soms de kosten van de verzekering die je zelf afsluit.
  • In sommige gevallen moet je je ook lokaal verzekeren of meldt je werkgever je hier voor aan.
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt.

  Waarom een speciale verzekering voor je langere verblijf in het buitenland?

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen.
  • Het kan lastig zijn om in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op de hulp van een Nederlandse alarmcentrale.
  • Zie verder de overwegingen bij 'Verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland'.

  Wanneer ben je verzekerd als er iets met een groepsdeelnemer gebeurt tijdens de reis?

  •  In principe is hier sprake van beroepsaansprakelijkheid en zal je werkgever hier maatregelen voor moeten treffen.

  Wat betekent het voor je verzekering als ik ook een vergoeding krijg voor mijn werkzaamheden?

  • De dekking van je zorgverzekering in Nederland vervalt (van rechtswege) zodra je langer dan een paar maanden betaalde werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland (in sommige landen is dat al eerder).
  • Wanneer er sprake is van groepen begeleiden waarbij je zelf ook steeds vanuit Nederland vertrekt kan dat anders liggen, lees meer in de advieswijzer.

  Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

  1 - je gaat betaald werken in het buitenland

  • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
  • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
  • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
  • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

  2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

  • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

  3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

  • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
  • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

  4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

  • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
  • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

  Wat kan jij doen?

   • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
   • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

   Waar moet je rekening mee houden?

   • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
   • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
   • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
   • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
   • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

   Meer lezen?

   Direct verzekeren?

   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Woon je voor langere of onbepaalde tijd in het buitenland en kom je voor een tijdelijk bezoek naar Nederland, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode en/of voor het bezoek aan familie, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

   • check of je verzekering ook een Nederland-dekking biedt (vaak wel als je werelddekking hebt, maar er zijn uitzonderingen)
   • check of er een maximale periode is voor je tijdelijk verblijf in Nederland; het overschrijden van die periode betekent bij de meeste verzekeraars dat de verzekering "geacht wordt te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde"
   • check de toegestane frequentie van een bezoek aan Nederland (vaak één of enkele keren per verzekerd jaar)
   • check of een uitstapje naar een land buiten Nederland eveneens is verzekerd (bijvoorbeeld als je met je familie vanuit Nederland een vakantie naar een land buiten Nederland boekt)
   • check waarvoor je precies bent verzekerd tijdens het tijdelijke bezoek; er kunnen bijvoorbeeld rubrieken/modules worden uitgesloten van dekking bij een tijdelijk bezoek aan Nederland
   • check na welke periode van verblijf in Nederland je weer verplicht bent je in te schrijven in Nederland; je bent dan ook weer verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten (vanaf het moment dat je weer ingezetene bent); het moment van inschrijven bij je gemeente is hierin een belangrijke factor
   • hou er rekening mee dat er ander eigen risico's kunnen gelden voor bepaalde rubrieken bij een tussentijds bezoek aan Nederland
   • hou er rekening mee dat de verzekeraar je periode van verblijf in Nederland kan checken aan de hand van aan te leveren boekings- en/of vluchtgegevens
   • kom je tijdelijk terug vanwege een bevalling in Nederland, dan zijn er aanvullende aandachtspunten en verschilt per verzekering wat vergoedt wordt (denk ook aan reiskosten van meereizende partner en/of kinderen); vraag advies aan JoHo
   • hou er rekening mee dat een internationale ziektekostenverzekering veelal geen dekking geeft in Nederland zolang je een verzekeringsplicht hebt voor de basiszorgverzekering in Nederland
   Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

   Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

   Wanneer moet je je weer inschrijven bij tussentijds bezoek aan Nederland als je bent uitgeschreven?

   • Wanneer je voor tijdelijk bezoek (<4 maanden) terugkomt naar Nederland, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente.
   • Wel is het verstandig om te zorgen dat je goed verzekerd bent tijdens je tijdelijke verblijf in Nederland.
   • Regel bijvoorbeeld een 'Incoming' verzekering zodat je ook tijdens je verblijf in Nederland gedekt bent voor bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg
   • Ga je werken in Nederland? Dan kan het zijn dat je je weer dient aan te melden voor de Nederlandse zorgverzekering.

    

   Dekking bij werkzaamheden in het buitenland: per verzekering

   Special ISIS: vragen en antwoorden over werkzaamheden die wel of niet verzekerd zijn

   Special ISIS: vragen en antwoorden over werkzaamheden die wel of niet verzekerd zijn

   Hoe check je de dekking van je verzekering bij werkzaamheden die je in het buitenland gaan uitvoeren?

   De meeste werkzaamheden zijn onder de Special ISIS verzekering gedekt. Je kunt in dit overzicht per functie of soort werk controleren in hoeverre jouw werkzaamheden onder de dekking vallen. Bij een aantal van genoemde werkzaamheden zie je voorbeelden genoemd van wat wel en niet onder dekking valt. Je kunt de meeste werkzaamheden in drie groepen indelen:

   1 - Werkzaamheden zonder risico

   • Wanneer er sprake is van werkzaamheden zonder bijzondere gevaren dan wil dat zeggen dat je de schade wel vergoed kan krijgen bij een ongeluk, bij ziekte of bij schade die voorkomt uit die werkzaamheden.
   • Indien jijzelf echter onnodige en onverantwoorde risico's hebt genomen, dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed

   2 - Werkzaamheden met licht risico

   • Werkzaamheden met lichte risico's mogen in het algemeen gedaan worden door iedereen met de juiste opleiding, achtergrond of ervaring
   • Dat wil zeggen dat ze moeten worden uitgevoerd door iemand waarvan verwacht mag worden dat die gezien zijn of haar opleiding, achtergrond of ervaringen daar geen problemen mee veroorzaakt
   • Als je dus over onvoldoende ervaring, opleiding of deskundigheid beschikt dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed
   • Dit zal met name het geval zijn als jij die werkzaamheden zelf uitvoert,  en/of als jij daar zelf direct bij betrokken bent

   3 - Werkzaamheden met hoog risico

   • Bepaalde werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn uitgesloten
   • Dat wil dus zeggen dat je bij ziekte of bij schade de kosten niet vergoed kan krijgen als die schade voorkomt uit die werkzaamheden. Andere schades worden wel vergoed

   Wat dekt de verzekering bij agrarische werkzaamheden het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Boerderijmedewerker & Boerderijwerk
   • Veldwerker & Veldwerk
   • Tuinman & Tuinwerk
   • Fruitplukker & Fruit plukken
   • Groenteplukker & Groente plukken

   Werkzaamheden met licht risico

   • Tractorrijden
    • Gedekt: rijden zonder en met aanhanger of machine
    • Niet gedekt: Het aan- en afkoppelen van landbouwwerktuig als je geen agrarische opleiding hebt gehad
   • Veeboerderijmedewerker & Veeteeltwerkzaamheden
    • Gedekt: vee voeren
    • Niet gedekt: inenten van vee, vee hoeden te paard of op een quad
   • Kweker & Kweekwerkzaamheden

   Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

   • Hoefsmederij

   Wat dekt de verzekering bij administratieve en economische werkzaamheden in het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Administratief medewerker & Administratieve werkzaamheden
   • Callcentermedewerker & Helpdeskwerk
   • Fondsenwerver & Fondsenwerving
   • HR medewerker & personeelswerk
   • Management & Leidinggevende werkzaamheden
   • Marketeer & Sales werkzaamheden
    • Gedekt: werkzaamheden als marktkoopman
   • PR medewerker & Communicatiewerk

   Wat dekt de verzekering bij horeca en toeristische werkzaamheden in het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Barmedewerker & Horecawerkzaamheden
    • Gedekt: werkzaamheden als kelner
   • Campingmedewerker & Campingwerk
   • Cruisemedewerker & Scheepswerk
   • Duikschoolmedewerker & Duikschoolwerk
   • Event medewerker & Animatiewerk
    • Gedekt: werkzaamheden als discjockey
   • Hotelmedewerker & Hotelwerk
    • Gedekt: werkzaamheden al receptiemedewerker
    • Gedekt: werkzaamheden als badmeester
   • Host & Host werkzaamheden
   • Restaurantmedewerker & Restaurantwerk
   • Reisleider & Reisorganisatiewerk
   • Schoonmaker & Schoonmaakwerk

   Werkzaamheden met licht risico

   • Kok & Kokswerkzaamheden
    • Gedekt: reguliere keukenwerkzaamheden
    • Niet gedekt: het gebruik van een beenderzaag als je daar niet voor opgeleid bent

   Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

   • Stewardess

   Wat dekt de verzekering bij juridische en bestuurlijke werkzaamheden in het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Bestuurder & Bestuurlijke werk
   • Fiscalist & Fiscale werkzaamheden
   • Jurist & Juridische werkzaamheden

   Werkzaamheden met licht risico

   • Beveiliger & Beveiligingswerk
    • Niet gedekt: het gebruik van beveiligingsattributen als pepperspray, wapenstok etc. als je daar niet voor opgeleid bent

   Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

   • Jachtopziener & Jachtwerkzaamheden

   Wat dekt de verzekering bij maatschappelijke en culturele werkzaamheden in het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Sociale en cultureel werk
   • Vertaler & Tolkwerkzaamheden
   • Archeoloog

   Werkzaamheden met licht risico

   • Journalist & journalistieke werk
    • Niet gedekt: werkzaamheden in oorlogsgebieden
   • Fotograaf
    • Niet gedekt: werkzaamheden in oorlogsgebieden
   • Ontwikkelingswerker & Hulpverlening
    • Niet gedekt: afhankelijk van de rol en werkzaamheden, zie daarvoor de andere werkzaamheden
   • Wetenschapper & Onderzoekswerk
    • Niet gedekt: afhankelijk van de rol en werkzaamheden, zie daarvoor de andere werkzaamheden
    • Niet gedekt: ga je een PHD doen, en verdien je een redelijk salaris neem dan contact op met JoHo

   Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

   • Professioneel sporter & sportbeoefening
    • Gedekt: trainerswerkzaamheden zijn wel toegestaan
    • Niet gedekt: alle andere professionele sporten en sportbeoefening, bijvoorbeeld voor wedstrijden en toernooien

   Wat dekt de verzekering bij medische en verzorgende werkzaamheden in het buitenland?

   Medisch werk

   • Werkzaamheden zonder risico
    • Gedekt: verzorgend werk (verschonen, aandacht geven)
    • Gedekt: licht medische werkzaamheden. Onder licht medisch werk wordt o.a. verstaan alle handelingen die niet onder medisch handelen vallen. Waarbij je dit niet te letterlijk moet nemen maar echt kijkt naar werkzaamheden die geen of weinig risico met zich meebrengen. Zo kan bijvoorbeeld een stagiair materialen aangeven aan een verpleegkundige of een arts, ondersteunen bij rapportages en observaties of in bepaalde gevallen iemands temperatuur opnemen of een wond verzorgen
    • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt
    • Niet gedekt: aansprakelijkheid
   • Werkzaamheden met hoog risico
    • Gedekt: de kosten van schade die niet voortkomt uit de werkzaamheden als arts of verpleegkundige
    • Niet gedekt: schade voortkomend uit (betaald) werk als arts of verpleegkundige

   Dierenverzorging

   • Werkzaamheden zonder risico
    • Gedekt: straathonden en -katten opvang, opvoeding & medische handelingen
   • Werkzaamheden met licht risico
    • Niet gedekt: werkzaamheden met wildlife (niet-gedomesticeerde dieren), zoals voeren en hokken schoonmaken, als je over onvoldoende ervaring, opleiding of deskundigheid beschikt
   • Werkzaamheden met hoog risico
    • Niet gedekt: werkzaamheden met wildlife (niet-gedomesticeerde dieren) met direct contact of medische handelingen

   Fysiotherapeut & Paramedische werkzaamheden

   • Werkzaamheden zonder risico
    • Gedekt: licht medisch werk zonder medische handelingen
    • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt

   Verpleegkundige & Verpleging

   • Werkzaamheden zonder risico
    • Gedekt: licht medisch werk zonder medische handelingen
    • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt

   Wat dekt de verzekering bij pedagogische en psychologische werkzaamheden in het buitenland?

    

   Werkzaamheden zonder risico

   • Au pair & Gezinsondersteuning
   • Coach & Coachingswerkzaamheden
   • Kinderverzorger & Kinderverzorging
   • Leraar & Onderwijswerkzaamheden
   • Psycholoog & Geestelijke opvang

   Werkzaamheden met licht risico

   • Duikinstructeur
    • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
    • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines (dieper dan 40 meter, decompressieduiken, nitroxduiken, grotduiken)
   • Kliminstructeur en klimgids
    • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
    • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines, bergbeklim- en trekkingactiviteiten boven 6.500 meter
   • Ski- of snowboardleraar & Skischoolwerk
    • Gedekt: Off piste skiën of snowboarden is toegestaan, maar je moet bijvoorbeeld het lawinegevaar en de weersvoorspellingen goed gecheckt hebben en dat kunnen aantonen. Off-piste skiën als er een lawinerisico van 2 of hoger is, is niet gedekt
    • Gedekt: Gebruik van een funpark is toegestaan, mits je een helm draagt
    • Niet gedekt: De dekking vervalt bij skispringen, skivliegen, skistunten, ski-alpinismen en solo off piste skiën of snowboarden
   • Sportleraar (tennis, golf, ..)
    • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
    • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines
   • (Kite)surf-, zeil of waterski-instructeur
    • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
    • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines
   • Wandelgids
    • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
    • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines, bergbeklim- en trekkingactiviteiten boven 6.500 meter of op routes die onbekend zijn, routes in slecht bereikbaar gebied en routes die als risicovol bekend staan

   Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

   • Kracht- en vechtsportdocent

   Wat dekt de verzekering bij technische en transportwerkzaamheden in het buitenland?

   Werkzaamheden zonder risico

   • Informaticus & Ict-werkzaamheden
   • Controleur & Controlewerkzaamheden
   • Magazijnmedewerker & Logistieke werkzaamheden

   Werkzaamheden met licht risico: dekking is aanwezig als je de juiste opleiding, achtergrond of ervaring hebt

   • Bouwvakker & Bouwwerk:
    • Metselaar & Metselwerk
    • Loodgieter & Leidingwerk
    • Timmerman & Timmerwerk
    • Schilder & Schilderwerk
    • Stratenmaker & Stratenmakerij
    • Stucadoor & Stucadoorswerkzaamheden
    • Tegelzetter & Tegelzetterij
   • Chauffeur & Vervoerswerk
   • Electricien & Electrawerkzaamheden
    • Niet gedekt: werkzaamheden onder hoogspanning
   • Ingenieur & Technisch ontwikkelingswerk
   • Geluidstechnicus & Filmwerk
   • Monteur & Montagewerk
    • Lasser & laswerkzaamheden
    • Automonteur & Autoreparatie
    • Plaatwerker & Plaatwerk
   • Productiemedewerker & Productiewerk
    • Meubelstoffeerder
    • Houtbewerker & houtbewerking: met lichte machines
     •  Niet gedekt: ongevallendekking vervalt ook bij gebruik van lichte houtbewerkingmachines
    • Drukker & drukkerijwerk
    • Kasbouwer & Kasbouwwerk
    • kleermaker & Kledingproductiewerk
    • Standbouwer & Standbouw
   • Laborant & Laboratoriumwerk
   • Verhuizer & Verhuiswerk

   Werkzaamheden met hoog risico  (Niet gedekt)

   • Bemanningslid van een vliegtuig (of andere vorm van vliegverkeer)
   • Bemanningslid op een schip buiten de territoriale zee
   • Boomrooierij
   • Bruggenbouw
   • Electra werk met hoogspanning
   • Houtbewerker & houtbewerking:  met zware machines
   • Internationaal wegvervoer (vrachtwagen of buschauffeur)
   • Offshore werk
   • Slachtwerkzaamheden
   • Sloopwerkzaamheden
   • Technische werkzaamheden in de olie-/petrochemische industrie

   Meer informatie zoeken

    
    
   Globetrotter verzekering: welke werkzaamheden in het buitenland mag je uitvoeren, en welke toeslag moet je daarvoor kiezen?

   Globetrotter verzekering: welke werkzaamheden in het buitenland mag je uitvoeren, en welke toeslag moet je daarvoor kiezen?

   Verzekerd zijn tijdens werkzaamheden met de Globetrotter verzekering

   • Voor werkzaamheden die niet administratief of toezichthoudend van aard zijn, geldt bij de Globetrotter verzekering een risicotoeslag.
   • De toeslag wordt gerekend over de premie voor S.O.S hulpverlening, Ongevallen, Medische kosten en Werelddekking.
   • Je betaalt deze toeslag altijd voor de gehele periode dat je de verzekering afsluit. Stel dat je dus een jaar aan het reizen bent en tijdens dat jaar één maand als fruitplukker aan de slag gaat, dan betaal je voor het gehele jaar 10% toeslag.
   • Hieronder vind je meer informatie over de verschillende categorieën die er voor de beroepsrisico's gelden.
   • Staat jouw soort werk er niet bij, neem dan contact op met JoHo.

   Werkzaamheden zonder verhoogd risico

   • Voor werkzaamheden die als administratief en toezichthoudend worden beschouwd, geldt geen risicotoeslag.

   Voorbeelden van beroepen zonder verhoogd risico

   • standaard kantoorwerk.
   • au pair.
   • animatieteam medewerker.
   • administratief werk.
   • ICT medewerker.
   • leraar.
   • badmeester.
   • horeca werk (muv kok).
   • receptiemedewerker.
   • etaleur.
   • golfleraar.
   • kelner/ ober/ serveerster.
   • manicure.
   • marktkoopman.
   • musicus.

   Werkzaamheden met licht verhoogd risico

   • Voor sommige werkzaamheden geldt er een licht risico, bijvoorbeeld omdat de arbeid een goede fysieke conditie vereist.
   • Werkzaamheden met een licht verhoogd risico spelen zich af buiten een kantoor.
   • De risicotoeslag voor deze werkzaamheden bedraagt 10%.

   Voorbeelden van werkzaamheden met een licht verhoogd risico

   • agrarier zonder machines.
   • fruitplukken.
   • archeoloog.
   • arts.
   • bakker.
   • bijenhouder.
   • bloemist.
   • discjockey.
   • duikinstructeur.
   • film/geluidstechnicus.
   • fotograaf.
   • fysiotherapeut.
   • interieurverzorger.
   • journalist.
   • kapper.
   • laborant.
   • magazijnbediende.
   • medisch assistent.
   • ski- / snowboardleraar.
   • specialist.
   • meubelstoffeerder.
   • surf- / zeilleraar.
   • tennisleraar.
   • tuinman/ hovenier.
   • verpleegkundige.

   Werkzaamheden met verhoogd risico

   • Voor sommige werkzaamheden geldt er een hoger risico, bijvoorbeeld omdat de arbeid fysiek veeleisend is, of omdat je in contact komt met dieren of machines.
   • Voor werkzaamheden waarbij je veel achter het stuur van een voertuig zit, wordt ook een verhoogd risico gerekend.
   • De risicotoeslag voor deze werkzaamheden bedraagt 25%.

   Voorbeelden van werkzaamheden met een verhoogd risico

   • agrarier met machines.
   • bankwerker.
   • betonijzervlechter.
   • beveiligingsbeambte.
   • bouwvakker.
   • chauffeur.
   • dierenarts/ dierenverzorger.
   • drukker.
   • electricien laagspanning.
   • ingenieur meewerkend.
   • jachtopziener.
   • kassenbouwer.
   • kleermaker.
   • kok.
   • kracht- / vechtsportdocent.
   • kweker.
   • lasser.
   • loodgieter.
   • metselaar.
   • automonteur.
   • plaatwerker.
   • schilder.
   • (niet slachtend) slager.
   • hoefsmid.
   • standbouwer.
   • stratenmaker.
   • stucadoor.
   • tegelzetter.
   • timmerman.
   • verhuizer.
   • werken op een ranch (met paarden en koeien).

   Werkzaamheden met sterk verhoogd risico

   • Werkzaamheden die constant een hoge fysieke inspanning en concentratie vergen, worden gezien als bijzonder risicovol.
   • Het betreft werkzaamheden die zich op gevaarlijke locaties afspelen en / of omgang met zware machines vereisen.
   • De risicotoeslag voor deze werkzaamheden bedraagt 100%.

   Voorbeelden van werkzaamheden met een sterk verhoogd risico

   • boomrooier.
   • bruggenbouwer.
   • electricien hoogspanning.
   • metaalbewerker.
   • slachtend slager.
   • sloper.

   Uitgesloten werkzaamheden

   Voor een kleine selectie werkzaamheden geldt dat deze nooit verzekerd zijn. Dit geldt voor:

   • offshore werk.
   • technische werkzaamheden in de olie-/petrochemische industrie.
   • internationaal wegvervoer (vrachtwagen - of bus chauffeur).
   • oorlogsjournalistiek (verslaggever, reporter of (foto)journalist).
   • bemanningslid van een vliegtuig (of andere vorm van vliegverkeer).
   • bemanningslid op een schip buiten de territoriale zee.

   Verzekeringen voor reisleiders en reisbegeleiding in het buitenland: advieswijzer en vergelijken

   Verzekeringen voor reisleiders en reisbegeleiding in het buitenland: advieswijzer en vergelijken

   Welke dekking adviseert JoHo voor reisleiders en reisbegeleiders in het buitenland?

   JoHo adviseert iedereen die rondreis, studiereis of groepsreis gaat begeleiden in het buitenlandd dat

   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
   • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
   • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

   Welke onderdelen wil je goed verzekeren als reisbegeleider?

   Medische kosten

   • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet of niet volledig worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat de gebeurtenis te maken heeft met je beroep, bedrijf, functie of andere werkzaamheden.
   • Zorg voor aanvullende dekking op je zorgverzekering tot kostprijs.

   Repatriëring en tussentijds bezoek aan Nederland

   • Je kunt te maken krijgen met een onverwachte terugkeer naar Nederland vanwege omstandigheden in de familie, in de groep  of in het land van je bestemming. Zorg dat je een goede dekking hebt voor repatriëring en SOS kosten in het buitenland.
   • Wanneer je vanuit het buitenland actief bent is het van belang dat je verzekering tussentijds bezoek aan Nederland toestaat.

   Advieswijzer voor het begeleiden van een of beperkt aantal reizen per jaar, met als vertrekbasis Nederland

   Advieswijzer voor het begeleiden van meerdere reizen per jaar, met als vertrekbasis Nederland

   Advieswijzer voor het begeleiden van meerdere reizen per jaar, waarbij je als begeleider meestal al in het buitenland zit

   Advieswijzer voor collectieve reisverzekering

   JoHo als tussenpersoon

   • Maak je gebruik van de bovengenoemde links, dan profiteer van de voordelen van JoHo als tussenpersoon.
   Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

   Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

   Hoe werkt de advieswijzer?

   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

   Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

   JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat:

   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
   • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
   • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
   • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

   Waar moet je extra op letten?

   • Ga je werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke advieswijzers.
   • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken.
   • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

   Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

    Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

    • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

    Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

    Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

    Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

    Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

    Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

     

      

     

     

     

     

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Verzekeren via JoHo  

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Aansluiten bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier voor verzekeringen
     
    Telefoon & Afspraken
    di t/m do tussen 11.00 - 17.00
    +31 (0)88-3214567
    Skype: op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL
     
    JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken