Huisvesting & Woonruimte: bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

 

Huis en woonruimte zoeken, vinden en inrichten bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

Waar moet je op letten als je een huis wilt huren bij lang verblijf in het buitenland?

Waar moet je op letten als je een huis wilt huren bij lang verblijf in het buitenland?

Eerste keuzehulp bij woonruimte zoeken en huren?

 • een huurhuis vind je via je werkgever (als je wordt uitgezonden), via vrienden, bekenden, familie, collega's in Nederland of het buitenland, via social media, advertenties, via een verhuurkantoor of agent, via drukbezochte publiekslocaties met prikborden, via Nederlandse clubs of verenigingen of via relocation bureaus.
 • ga je (eerst) huren? Probeer altijd de duur van het contract zoveel mogelijk te koppelen aan de verwachte verblijfsduur: tussentijds verhuizen kost tijd, geld en veel energie.
 • voordeel van (eerst) huren voordat je gaat kopen is dat je voor jezelf tijd creëert om gedegen onderzoek te doen naar woonwensen, beschikbare koopwoningen, financieringsmogelijkheden en -regels etc.
 • in een aantal landen is het hebben van een vast adres (te bewijzen via huurcontract en het afsluiten van nutsvoorzieningen) voldoende bewijs van inschrijving; de minimale periode die nodig is voor het verkrijgen van fiscaal inwonerschap (meestal een aantal maanden) start dan per ingang van het huurcontract.
 • check bij het opstellen van een huurcontract wat inbegrepen is; denk ook aan zaken als tuin- en zwembadonderhoud, sneeuwruimen, beschikbaar stellen van (functionerende) apparaten, de staat van het huis.
 • diegene die het huurcontract ondertekent of mede-ondertekent is juridisch gezien huurder.
 • een huurcontract met een beperkte huurperiode kan automatisch worden verlengd, tenzij je binnen de voorgeschreven opzegperiode via de juiste weg opzegt.
 • als huurder teken je vaak ook voor de inventarislijst; check of alles aanwezig is en of er gebreken zijn. Je bent er dus ook voor verantwoordelijk en dient de inventaris te verzekeren.
 • je bent niet verplicht om te betalen via automatische bankmachtiging; een stok achter de deur als de verhuurder gebreken niet oplost of andere verplichtingen niet nakomt.
 • check altijd welke kosten wel en niet inbegrepen zijn, inclusief of exclusief gas, water en licht, servicekosten etc.
 • let op dat de in het huurcontract opgenomen woonoppervlakte ook overeenkomt met de praktijksituatie; vaak worden bijkomende kosten ook berekend over die oppervlakte, en lang niet altijd verrekend met de periode gedurende het jaar dat je er wel of niet bent.
 • check de bereikbaarheid van je woning tot eventuele overlast, van bouwkundige staat tot centraal onderhoud in de omgeving en van nutsvoorzieningen tot een eventuele bewonersvereniging.
 • huur je een woning met meerdere personen, dan is ieder individueel verantwoordelijk voor betaling van de volledige huursom.
 • ook in het buitenland zijn opzegtermijnen vaak wettelijk vastgesteld. Alleen in zeer bijzondere gevallen (sterfgeval, ernstige ziekte, overplaatsing vanwege werk) kan een wettelijke opzegtermijn worden verkort.
 • tegelijkertijd willen de meeste verhuurders zekerheid hebben van een minimale huurperiode, bijvoorbeeld een minimum aantal maanden. Gebruik je de huurwoning alleen als (korte) overbrugging om te zoeken naar een koopwoning, realiseer je dan dat het vaak alsnog mogelijk is om onder het toegezegde minimum uit te komen door op de juiste manier (veelal schriftelijk) op te zeggen en vervolgens alleen de wettelijke minimale opzegtermijn in acht te nemen. E.e.a. natuurlijk ook afhankelijk van wat er in je huurcontract expliciet is vastgelegd, en de energie c.q. kosten die je wilt steken in het meningsverschil over wat er contractueel is vastgelegd versus wettelijke verplichting.
Wat zijn aandachtspunten als je een huis wilt kopen bij een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten als je een huis wilt kopen bij een lang verblijf in het buitenland?

Aandachtspunten bij het kopen van een huis in het buitenland

 • ook in Nederland gaan de meeste huizenkopers niet over één nacht ijs bij het kopen van een (nieuwe) woning...dus waarom jezelf in het buitenland overhaasten?
 • probeer, mits haalbaar, ter plaatse te gaan kijken; vraag binnen de lokale netwerken naar ervaringen met makelaars en ga er, net als in Nederland, vanuit dat de “beste” woningen vaak via mond-tot-mond reclame verkocht worden.
 • oriënteer je via internet maar staar je er niet op blind (te veel aanbod, foutieve informatie -een verkeerde foto-, eigendoms perikelen). In een aantal landen is juist het via internet beschikbaar gemaakte aanbod kleiner dan wanneer je bij een makelaar binnenstapt, of heeft de makelaar in zijn kantoor veel meer gedetailleerde info beschikbaar dan online.
 • een flink deel van de huizenverkoop verloopt, afhankelijk van bestemming, in het buitenland niet via de makelaar maar via een notaris of rechtstreeks tussen verkoper en koper. Veel rondvragen, relaties onderhouden en zelf gaan kijken kan je de betere tip opleveren.
 • bij online advertenties plaatst men in een aantal landen bewust weinig foto's van het huis zelf, om te voorkomen dat er andere makelaars op af komen
 • in een aantal landen is het niet gebruikelijk een huis te "stylen" (of op te ruimen) wanneer een bezichtiging plaatsvindt...stel je in op het bekijken van een huis waarbij je nog veel persoonlijke items van de huidige eigenaar tegenkomt of waarbij je 'door de troep heen moet kijken'
 • dubbelcheck zoveel mogelijk persoonlijk de (internet)informatie van makelaars omtrent reistijden naar supermarkt, school, werk, vliegveld etc.
 • vind je (online) een woning die je op het eerste gezicht aanspreekt, maak dan gebruik van internettools als Google maps en Google Earth om een eerste indruk te krijgen van de (omgeving van de) woning
 • onderhoud relaties met makelaars; maak duidelijk dat je meer bent dan een van de vele snelle oriënteerders
 • het aanbod van huur- en koopwoningen is, net als in Nederland, seizoensafhankelijk; hou hier rekening mee bij de timing van je verkenningstrips en emigratiemoment
 • de prijzen die gehanteerd worden op expat woning sites zijn soms bewust hoger dan de prijzen voor dezelfde woningen op sites voor lokale inwoners; check bij voorkeur dus (ook) de laatste
 • veel makelaars in het buitenland zijn nog altijd vele malen actiever voor de verkopende dan voor de kopende partij. Ook komt het voor dat men zich als aankoopmakelaar voordoet, maar in de praktijk door de verkopende partij wordt betaald. Als de aankoopmakelaar in dezelfde regio actief is als de verkoopmakelaar, zullen ze elkaar over het algemeen te vriend willen houden.
 • eenzelfde woning kan in het buitenland bij meerdere makelaars of notarissen (tegen verschillende prijzen) aangeboden worden. Het is niet ongebruikelijk dat je bij het regelen van een bezichting een mini-contractje ondertekent dat je - wanneer je overgaat tot koop- verplicht de woning te kopen via de makelaar die de bezichtiging regelde. Kies je alsnog een andere makelaar, dan ontvang je van de initiële makelaar een "boete" van een aantal procenten van de aankoopsom.
 • let bij het kopen ook op de verkoopbaarheid van het huis op de langere termijn aan lokale inwoners of andere expats
 • binnen Europa is het kopen van onroerend goed niet in Europees recht vastgelegd; de eigendomsverordeningen liggen bij de lidstaten zelf
 • koop je onroerend goed buiten Europa dan kunnen andere of aanvullende regels gelden; soms moet je een minimaal bedrag investeren in het land of huis, heb je een aanvullende vergunning nodig of dien je de aankoop onder te brengen in een firma (bijvoorbeeld een bv)
 • leg jezelf niet vast met een koopcontract als je verblijfsvergunning nog niet rond is, ga dan liever eerst huren
 • creeër voldoende (tijd)ruimte, net als bij het kopen van een huis in Nederland, als je ook nog een huis in Nederland te verkopen hebt. Financieringsproblemen bij de koper van jouw 'oude' huis in Nederland kunnen de boel soms flink vertragen.
 • check welke kosten voor jouw rekening komen bij de aankoop (overdracht, notaris, courtage, hypotheek afsluitkosten, inschrijving kadaster, valutarisico,  etc.)
 • check bij de koop van een huis altijd wie rechtmatig eigenaar is (kopie eigendomsakte, kadastrale gegevens)
 • check welke spullen (inventaris) inbegrepen zijn bij de koop; in het buitenland is het vrij gebruikelijk dat de oude eigenaar een aantal zaken meeneemt tenzij je e.e.a. schriftelijk vastlegt
 • neem een (plaatstelijke) architect, aannemer of andere tussenpersoon in de hand die een bouwkundig & taxatierapport opstelt omtrent de staat van het huis, eventuele gebreken, te verwachten (kosten van) verbouwingen e.d.: het geeft je zelf uiteraard meer inzicht maar kan ook ondersteunend werken bij de onderhandelingen omtrent aankoopprijs. Maak heldere afspraken over de kosten van het bouwkundig rapport.
 • overweeg gebruik te maken van een professioneel onderhandelaar; ieder land heeft eigen regels en wetten rondom de aankoop van een huis. In sommige landen is een mondeling bod echt bindend of is bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering geen standaard contractonderdeel. Laat je hierdoor niet verrassen!
 • maak je gebruik van een onafhankelijk onderhandelaar dan zal deze onderzoek doen naar de achtergronden van de woning; het komt bijvoorbeeld voor dat een woning al jaren te koop staat tegen verschillende vraagprijzen. Die kennis is essentieel als je gaat onderhandelen.
 • let, bij het kopen of verbouwen van een woning, extra op eventuele verplichtingen aan derden (erfpacht, erfdienstbaarheden) die het koopproces soms flink kunnen vertragen, eventuele achterstallige schulden of andere beslagen, verbouwingsregels en maak een voorbehoud dat de koop alleen doorgaat wanneer alle bouwvergunningen verkregen worden
 • is het huis (eerder) verhuurd, let dan extra op eventuele lopende huurcontracten, "huurcontracten voor het leven" etc.
 • betaal waar mogelijk de koopsom in termijnen; dat geeft je ruimte rondom bijvoorbeeld het oplossen van verborgen gebreken
 • voor de afweging rondom het inzetten van eigen geld of het aangaan van een lening/hypotheek: maak gebruik van financieel advies rondom zaken als
  • inkomstenbelasting over buitenlandse woning
  • mogelijkheden tot vermindering box 3 ter voorkoming van dubbele belasting
  • fiscale gevolgen in het buitenland
  • gevolgen voor vermogensbelasting
  • gevolgen voor inkomstenbelasting bij verhuur van tweede woning
  • erfbelasting bij nalaten van onroerend goed in het buitenland
 • bij het regelen van een hypotheek: check welke financieringsregels gelden.
  • soms is de inbreng van eigen geld in de hypotheek een vereiste om de hypotheek te kunnen afsluiten.
  • net als in Nederland moet je ook in het buitenland inzicht geven in te verwachten reguliere inkomsten: Dat kan eenvoudigweg je salaris zijn, maar ga je zelf onderemen dan lever je (in de lokale taal vertaalde en vaak door een boekhouder gevalideerde) omzet en winstverwachtingen in.
  • hou er rekening mee dat er in het buitenland vergeleken met Nederland geen (of een veel lagere) hypotheekrente aftrek geldt
  • er kunnen vereisten gelden dat je fiscaal inwoner bent van het land waar je de hypotheek wilt afsluiten; daar zit dan vaak een minimale verblijfsduur (minimaal aantal dagen per jaar) aan verbonden
 • bij het afsluiten van een hypotheek: check tijdig welke documentatie (in welke taal) vereist is; minimaal paspoort, inkomstenverklaring, (evt.) trouwboekje, uittreksel geboorteregister
 • bij alle regelzaken omtrent de aankoop van een huis: hou rekening met wachttijden, soms langer dan je in Nederland gewend was. Bv. de tijd tussen voorlopig en definitief koopcontract (soms maanden), langere middagpauzes van makelaars, gemeentelijke of financiële instanties, e.d. Wil je iets gedaan krijgen neem dan persoonlijk (telefonisch) contact op of ga bij voorkeur langs; vertrouw -afhankelijk van je nieuwe woonbestemming natuurlijk- niet teveel op internet en e-mail.
 • bij het verbouwen van je nieuwe huis: koop materialen ter plaatse of in de regio: busjes en/of bouwvakkers vanuit Nederland laten komen is op de korte termijn gemakkelijker (niet per definitie goedkoper!), maar kost je veel lokale goodwill
 • bij het verbouwen van je nieuwe huis: zorg dat er geen inrichtingsverkeer ontstaat: iedereen wil in de beginfase altijd helpen, maar het is wel zo leuk als er eens iets (spontaans) tegenover staat.

Wij kochten een gastenverblijf in het Zwarte Woud. Alle ruimtes hebben een eigen uitstraling, heel bijzonder. Aan het onderhoud was de laatste tien jaar door de vorige eigenaar niets gedaan; alle kamers moesten nodig worden gerenoveerd, gemoderniseerd en worden aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen. Die extra benodigde investering hadden we snel gezien én meegecalculeerd in onze berekeningen.

Duitsland emigratie stel

In Griekenland kent men niet zoiets als een aannemer. Iedereen doet een deeltje van de verbouwing: de man van de fundering, de man van het ijzervlechtwerk, de man van de electra, de man van het metselwerk, de man die komt stucen...niemand werkt met elkaar, en soms werkt men tegen elkaar in. Dat is in Nederland soms ook zo, maar dan heb je in de aannemer in ieder geval nog een centraal aanspreekpunt.

Griekenland emigrant

Na eerste pogingen met een Spaanse aannemer (bleek achteraf niet goed bekend te staan in de regio) en Engelse aannemer (werklui bleven na 1 week weg) vonden we -via via- een betrouwbare en ervaren Spaanse bouwvakker. Had altijd in de bouw gewerkt, maar zat nu zonder baan. Hij vormde een bouwploeg, het bleek een gouden greep. Vakkundige lui die goed volgens de planning werkten en open communiceerden waar het nodig was. Vanaf de start van de verbouwing spraken we veel meer Spaans, en ging onze basis met sprongen vooruit. Een welkom bijkomend voordeel!

Spanje emigrant

Onze Duitse aannemer was totaal niet zelfstandig! Bij elk plintje vroegen ze hoe zij het aan moesten pakken, om gek van te worden! Uiteindelijk kozen we voor een Nederlands bedrijf die de klus klaarde. Die communiceerden wel op de manier die ik gewend was. Tegelijkertijd realiseerde ik me hoe sterk mijn Nederlandse gebruiken en manier van communiceren nog was.

Duitsland emigrant

Het was een hele onderneming om een stuk grond te kopen in Griekenland. Voor de aankoop van de grond moesten we uiteraard stukken ondertekenen bij een notaris. Incl. benodigde getuigen, maar die hadden we niet. Onze taxichauffeur werd getuige, samen met de man van de kiosk op de hoek van straat van de notaris. Een docente Engels kwam een en ander vertalen. Op die manier kochten we ruim 4.000 m2 grond!

Griekenland emigrant

Waar op te letten als je, al dan niet via je werkgever, gebruik maakt van een makelaar/real estate agent om een woning voor lang verblijf in het buitenland te vinden?

Waar op te letten als je, al dan niet via je werkgever, gebruik maakt van een makelaar/real estate agent om een woning voor lang verblijf in het buitenland te vinden?

 • Ga je via een bedrijf aan de slag op je nieuwe bestemming dan heeft men vaak al contacten met makelaars en kan het regelen van woonruimte relatief snel geregeld zijn.
 • Maak je gebruik van een verkenningstrip dan maakt het makelaarskantoor een programma voor je. Je gaat dan onder andere huizen/appartementen bekijken, winkels, ziekenhuizen en eventueel scholen.
 • Stel je er op in dat veel van de huizen of appartementen die je te zien krijgt veelal ongeschikt zijn; het is nu eenmaal wat je real estate firma in portefeuille heeft.
 • Laat je niet te snel overhalen om een keuze te maken; vaak kom je er alsnog achter dat er veel geschiktere huisvesting is, vaak op een veel betere lokatie.
 • Het is dan soms ook raadzaam (als het bedrijf daarmee instemt) eerst een paar maanden in een serviced apartment te verblijven. Tegen de tijd dat je container met inboedel aankomt, heb je dan waarschijnlijk een leuke woning gevonden.
Wat is handig om te inventariseren in je nieuwe woning in het buitenland?

Wat is handig om te inventariseren in je nieuwe woning in het buitenland?

 • hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten
 • breedte van alle deuren
 • hoogte en breedte van alle ramen
 • mogelijkheden om zonwering te bevestigen
 • hoogte van muurtjes onder de ramen
 • beschikbare ruimte voor koelkast
 • beschikbare ruimte voor fornuis
 • plaats aansluiting telecom aansluitingen en afstand tot de plaats waar je routers, radio, TV etc. wilt plaatsen
 • aantal en plaats stopcontacten
 • voorschriften van de huiseigenaar & gemeente
 • wanneer komt de gemeentereiniging langs
 • is er aansluiting op het gasnet
 • wanneer is de schoorsteen de laatste keer geveegd
 • is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken
 • is het houden van huisdieren toegestaan
 • kan de verhuiswagen tot voor de deur komen
 • is er een hijsbalk aanwezig
 • is er een lift beschikbaar voor de verhuizing
 • kan er een verhuislift geplaatst worden

Tips & ervaringen rondom Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Locatie: Eerst droomden we van een buitenhuis met een groot stuk grond. Maar voor onze kinderen zou zo'n geïsoleerde omgeving niet echt aantrekkelijk zijn. Uiteindelijk zochten we een huis in een kleinere stad. De kinderen kunnen nu naar school fietsen, makkelijk met vrienden afspreken en, als ze wat groter zijn, uitgaan in de stad. (Portugal)
 • Huis kopen: Wij kochten een gastenverblijf in het Zwarte Woud. Alle ruimtes hebben een eigen uitstraling, heel bijzonder. Aan het onderhoud was de laatste tien jaar door de vorige eigenaar niets gedaan; alle kamers moesten nodig worden gerenoveerd, gemoderniseerd en worden aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen. Die extra benodigde investering hadden we snel gezien én meegecalculeerd in onze berekeningen. (Duitsland)

   

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  Werken in het buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  JoHo: tips en quotes

  Tips van JoHo donateurs

  • hou online een emigratiedagboek of  persoonlijk magazine bij voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt in alle fasen van emigratie

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen