RECHTEN Bachelor 3 & Masters

Universiteit Utrecht

Samenvattingen bestellen of online bestuderen = aanmelden => inloggen => vakwijzer checken => keuze maken

Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

 • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
  • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
  • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
  • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

Hoe werkt het in het kort?

 1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
 2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
 3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
 4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

 • Assortimentswijzers

  • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
  • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
  • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
 • Boektools

  • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
 • Postbestellingen & Pickup in print

  • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
  • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
 • Studiesupport & Coaching

  • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
  • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
  • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
 • Help Desk

  • Voor eerste hulp bij samenvattingen
 • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

  • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
  • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

Footprints & Content bewaren

 • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
 • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
 • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

Niet gevonden wat je zocht?

 • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
 • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
 • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
 • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
 • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier
 

Vak- en assortimentswijzers

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - UU

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - UU

Boeksamenvatting bij The Concept of Law van H.L.A. Hart

Boeksamenvatting bij The Concept of Law van H.L.A. Hart

Samenvattingen en studiehulp bij The Concept of Law van H.L.A. Hart

 • Boeksamenvatting bij The Concept of Law van H.L.A. Hart is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wetten en bevelen - Chapter 2
 • Wat zijn de verschillende soorten wetten? - Chapter 3
 • Soeverein en het volk - Chapter 4
 • Recht als samenkomst van primaire en secundaire regels - Chapter 5
 • Bulletpoint Formalisme en regel-scepticisme - Chapter 7
 • De wet en Moraliteit - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

Arrest & Jurisprudentie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers

Boeksamenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers

Samenvatting gedeeld op JoHo WorldSupporter

Een samenvatting bij Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoud:

 •     Wat is de functie van een onderneming in de economie? - Chapter 1
 •     Welke bedrijfeconomische vakgebieden bestaan er? - Chapter 2
 •     Welke financiële overzichten bestaan er? - Chapter 3
 •     Hoe stel je een ondernemingsplan op? - Chapter 4
 •     Hoe bereken je de verwachte winst uit investeringsprojecten? - Chapter 5
 •     Wat is werkkapitaalbeheer? - Chapter 6
 •     Hoe verwerk je het eigen vermogen in de boekhouding? - Chapter 7
 •     Hoe verwerk je vreemd vermogen in de boekhouding? - Chapter 8
 •     Hoe beoordeel je of een bedrijf financieel gezond is? - Chapter 9
 •     Hoe zijn financiële markten gestructureerd? - Chapter 10
 •     Welke verschillende soorten kosten bestaan er? - Chapter 11
 •     Hoe bereken je de kosten voor een bedrijf? - Chapter 12
 •     Hoe ga je als bedrijf om met indirecte kosten? - Chapter 13
 •     Hoe bepaal je een budget? - Chapter 14
 •     Wat is het doel van externe verslaggeving? - Chapter 15
 •     Op welke manieren kun je een jaarrekening benaderen? - Chapter 16
 •     Wat is een kasstroomoverzicht? - Chapter 17
 •     Wanneer moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld? - Chapter 18
 •     Basisboek Bedrijfseconomie van Koetzier en Brouwers - Begrippenlijst

Samenvattingen en studiehulp bij Koetzier & Brouwers gebruiken

Studie en kennis bij Bedrijfseconomie

Financieel management en financiele administratie als studie en kennisgebied

Stagelopen en werken in het buitenland bij Bedrijfseconomie

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management en organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

 • Een samenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het omgevingsrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat de doorwerking in omgevingsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat de milieueffectrapportage? - Chapter 3
 • Wat is omgevingskwaliteit? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat plannen binnen het omgevingsrecht? - Chapter 5
 • Wat wordt bedoeld met de regulering van activiteiten? - Chapter 6
 • Waaruit bestaan handhaving, rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht? - Chapter 7
 • Waaruit bestaat omgevingswet? - Chapter 8
 • Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Samenvattingen en studiehulp bij European Union Law van Barnard & Peers

 • Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Inhoudsopgave

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
 • What are the sources of international law? - Chapter 2
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3
 • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
 • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
 • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
 • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
 • What is the international law of the sea? - Chapter 8
 • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
 • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
 • What is international economic law? - Chapter 11
 • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
 • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
 • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
 • What is international criminal law? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Inleiding Handelsrecht van Van Huizen

Boeksamenvatting bij Inleiding Handelsrecht van Van Huizen

Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding Handelsrecht van Van Huizen

 • Boeksamenvatting bij Inleiding Handelsrecht van Van Huizen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Internationaal koopcontract - Chapter 1
 • Betaling - Chapter 2
 • Toonder- en Orderpapieren - Chapter 3
 • De bankgarantie en het documentair accreditief - Chapter 4
 • Verzekeringsovereenkomst - Chapter 5
 • Goederenvervoer - Chapter 6
 • Geprinte samenvatting van Inleiding Handelsrecht - Van Huizen - 6e druk
 • Inleiding Handelsrecht - Van Huizen - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen als advocaat of jurist

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama

Samenvattingen en studiehulp bij Familierecht: een introductie van Schrama

 • Boekamenvatting bij Familierecht: een introductie van Schrama is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de aard en ontwikkeling van het familierecht en welke bronnen kent dit rechtsgebied? - Chapter 1
 • Wat is er op internationaal niveau geregeld op het gebied van het familierecht? - Chapter 2
 • Hoe is het procesrecht rondom familierecht geregeld? - Chapter 3
 • Wat houdt het personenrecht in? - Chapter 4
 • Welke bescherming is er voor meerderjarigen? - Chapter 5
 • Wat is de regelgeving omtrent het huwelijk en geregistreerd partnerschap? - Chapter 6
 • Wat is er geregeld in het huwelijkvermogensrecht? - Chapter 7
 • Hoe wordt een huwelijk wettelijk gezien beëindigd? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels omtrent het ongehuwd samenleven? - Chapter 9
 • Wat houdt het afstammingsrecht in? - Chapter 10
 • Welke regels gelden er omtrent adoptie? - Chapter 11
 • Welke regelgeving is er voor minderjarigen? - Chapter 12
 • Wat houdt gezag wettelijk gezien in? - Chapter 13
 • Hoe is de verdeling van taken en informatie geregeld? - Chapter 14
 • Welke bescherming is er voor het kind? - Chapter 15
 • Wat zijn de regels omtrent partneralimentatie? - Chapter 16
 • Wat zijn de regels omtrent kinderalimentatie? - Chapter 17
 • Wat houdt het erfrecht in? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

 • Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. Inleiding op het arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandigheden
 • Hoofdstuk 3. Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Hoofdstuk 4. Arbeidsmarkt
 • Hoofdstuk 5. Collectief arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 6. Medezeggenschap
 • Hoofdstuk 7. Werknemersverzekeringen
 • Hoofdstuk 8. Europees en Internationaal

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser

Boeksamenvatting bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser

Samenvattingen en studiehulp bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser

 • Boeksamenvatting bij Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten van Asser is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 2. Onderverdeling van zakelijke rechten
 • Hoofdstuk 4. Burenrecht
 • Hoofdstuk 5. Mandeligheid
 • Hoofdstuk 6. Erfdienstbaarheden
 • Hoofdstuk 7. het recht van erfpacht
 • Hoofdstuk 8: het recht van opstal
 • Hoofdstuk 10: Appartementsrecht

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

Samenvattingen en studiehulp bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

 • Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de aspecten van het huwelijk en de ontbinding daarvan? - Chapter 1
 • Wat zijn de algemene kenmerken van huwelijksvermogensrecht? - Chapter 2
 • Welke rechten en plichten kennen echtgenoten? - Chapter 3
 • Wat is wettelijke gemeenschap van goederen? - Chapter 4
 • Welke aspecten kent de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen? - Chapter 5
 • Wat zijn huwelijkse voorwaarden? - Chapter 6
 • Wat zijn verrekenbedingen? - Chapter 7
 • Wat is koude uitsluiting? - Chapter 8
 • Wat zijn vergoedingsrechten? - Chapter 9
 • Hoe verloopt faillissement en schuldsanering? - Chapter 10
 • Welke aspecten kent internationaal privaatrechtelijk huwelijksvermogensregime? - Chapter 11
 • Hoe werkt het geregistreerd partnerschap? - Chapter 12
 • Hoe verloopt de beëindiging van het huwelijk? - Chapter 13
 • Wat houdt het echtscheidingsconvenant in? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Studiebundel Rechten Masters - UU

Studiebundel Rechten Masters - UU

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Samenvattingen en studiehulp bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

 • Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de BV en de NV? - Chapter 1
 • Hoe worden de BV en de NV opgericht? - Chapter 2
 • Wat is er geregeld omtrent het kapitaal van de vennootschap, het eigen vermogen en de vermogensbescherming? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels omtrent het overdragen van aandelen? - Chapter 4
 • Wat zijn de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van het bestuur? - Chapter 5
 • Wanneer is er sprake van gebondenheid aan derden? - Chapter 6
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)? - Chapter 7
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de raad van commisarissen (RvC)? - Chapter 8
 • Hoe geschiedt de toetsing van besluiten? - Chapter 9
 • Wat zijn de regels omtrent het jaarverslag en de jaarrekening? - Chapter 10
 • Wat houdt de geschillenregeling en het recht van enqûete in? - Chapter 11
 • Wat is er geregeld omtrent de statutenwijziging, omzetting en ontbinding? - Chapter 12
 • Wat zijn de regels omtrent fuseren? - Chapter 13
 • Wat houdt de structuurvennootschap in? - Chapter 14
 • Waarom staat de structuurvennootschap onder vuur? - Chapter 15
 • Wat is er op Europees niveau geregeld omtrent de vennootschap? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Ondernemingsrecht en Rechtspersonen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al.

 • Boeksamenvatting bij Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht van Bakels et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1. Inleiding op het arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandigheden
 • Hoofdstuk 3. Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Hoofdstuk 4. Arbeidsmarkt
 • Hoofdstuk 5. Collectief arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 6. Medezeggenschap
 • Hoofdstuk 7. Werknemersverzekeringen
 • Hoofdstuk 8. Europees en Internationaal

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Samenvattingen en studiehulp bij Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

 • Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat omvat het internationaal privaatrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat het internationaal bevoegdheidsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat het conflictenrecht? - Chapter 3
 • Wat omvat het recht inzake erkenning en tenuitvoerlegging? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

 • Een samenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het omgevingsrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat de doorwerking in omgevingsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat de milieueffectrapportage? - Chapter 3
 • Wat is omgevingskwaliteit? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat plannen binnen het omgevingsrecht? - Chapter 5
 • Wat wordt bedoeld met de regulering van activiteiten? - Chapter 6
 • Waaruit bestaan handhaving, rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht? - Chapter 7
 • Waaruit bestaat omgevingswet? - Chapter 8
 • Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik

Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik

Samenvattingen en studiehulp bij Handboek erfrecht van Van Mourik

 • Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 en de betekenis van het algemeenovergangsrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn de algemene bepalingen van het erfrecht? - Chapter 2
 • Wanneer is er sprake van erfopvolging bij versterf? - Chapter 3
 • Wat is de wettelijke verdeling in het erfrecht bij versterf? - Chapter 4
 • Wat zijn de wilsrechten in het erfrecht bij versterf? - Chapter 5
 • Wat zijn de algemene aspecten van de uiterste wilsbeschikking? - Chapter 6
 • Wat zijn de bijzondere aspecten van de uiterste wilsbeschikking? - Chapter 7
 • Wie kunnen de uiterste wilsbeschikkingen maken en wie genieten daaruit voordeel? - Chapter 8
 • Wat zijn makingen onder tijdsbepaling en makingen onder voorwaarde? - Chapter 9
 • Wat is de legitieme portie? - Chapter 10
 • Welke andere wettelijke rechten bestaan er? - Chapter 11
 • Wat zijn de keuzemogelijkheden van de erfgenaam in het huidige recht? - Chapter 12
 • Wat zijn de gevolgen van erfopvolging? - Chapter 13
 • Wat is de rechtspositie van de executeur? - Chapter 14
 • Wat is het testamentair bewind? - Chapter 15
 • Welke regels gelden er ten opzichte van vereffening? - Chapter 16
 • Wat zijn de hoofdlijnen van de verdeling? - Chapter 17
 • Wat zijn de hoofdlijnen van het schenkingsrecht? - Chapter 18
 • Wat zijn de hoofdlijnen van het internationaal erfrecht? - Chapter 19

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen

Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen

Samenvattingen en studiehulp bij Bijzonder strafrecht van Kristen

 • Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Historische ontwikkeling van het bijzonder strafrecht - Chapter 2
 • Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch recht - Chapter 3
 • De Wet op economische delicten - Chapter 6
 • De Algemene wet inzake rijksbelastingen - Chapter 8
 • Fiscale delicten - Chapter 9
 • De Wet op het financieel toezicht - Chapter 10
 • Marktmisbruik - Chapter 11
 • Het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht - Chapter 12
 • Wederrechtelijkheid in het bijzonder strafrecht - Chapter 13
 • Subjectieve bestanddelen - Chapter 14
 • Sancties - Chapter 15
 • De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing - Chapter 16
 • Vervolging en berechting - Chapter 17

 

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot

Boeksamenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot

Samenvattingen en studiehulp bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot

 • Boeksamenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waar vindt de staatsleer haar oorsprong? - Chapter 1
 • Wat is het verschil tussen een onafhankelijke en soevereine staat? - Chapter 2
 • Wat is het verband tussen soevereiniteit en vrijheid? - Chapter 3
 • Welke invloed hebben de samenleving en Staat op elkaar? - Chapter 4
 • Wat is er bijzonder aan de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland? - Chapter 5
 • Wat is er opvallend aan de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika? - Chapter 6
 • Hoe verliep de staatsrechtelijke geschiedenis van de Republiek Frankrijk? - Chapter 7
 • Wat valt er op aan de geschiedenis van Bondsrepubliek Duitsland? - Chapter 8
 • Hoe werd de Nederlandse staat gevormd? - Chapter 9
 • Hoe werd de eenheidsstaat gevestigd? - Chapter 10
 • Hoe is de parlementaire democratie ontstaan? - Chapter 11
 • Welke algemene staatsbegrippen zijn van belang? - Chapter 12
 • Wat is er belangrijk bij constitutie en grondrechten? - Chapter 13
 • Hoe zijn grondrechten opgebouwd? - Chapter 14
 • Welke algemene kennis over grondrechten is van belang? - Chapter 15
 • Wat is het verband tussen grondrechten en gelijkheid? - Chapter 16
 • Wat wordt verstaan onder vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering en betoging? - Chapter 17
 • Wat is vrijheid van belijdenis? - Chapter 18
 • Wat is het verband tussen grondrechten en persoonlijke vrijheden? - Chapter 19
 • Hoe worden vermogensrechten beschermt? - Chapter 20
 • Wat wordt verstaan onder sociale grondrechten? - Chapter 21
 • Wat is het verband tussen grondrechten en onderwijsvrijheid? - Chapter 22
 • Hoe interacteren regering en koning met elkaar? - Chapter 23
 • Hoe interacteren regering en ministers met elkaar? - Chapter 24
 • Welke rol neemt De Staten-Generaal in? - Chapter 25
 • Welke andere raden, kamers en colleges zijn belangrijk? - Chapter 26
 • Hoe is het recht georganiseerd? - Chapter 27
 • Welke brug is er tussen een staatsorgaan en het publiek? - Chapter 28
 • Wat is het verband tussen organen en functies? - Chapter 29
 • Hoe ziet een wetgevende functie er over het algemeen uit? - Chapter 30
 • Wat is er van belang bij buitenlandse betrekkingen? - Chapter 31
 • Wat is de plaats van Nederland in de EU? - Chapter 32
 • Wat is het belang van veiligheidsbestuur in de Grondwet? - Chapter 33
 • Hoe wordt het bestuur gecontroleerd? - Chapter 34
 • Hoe worden de financiën van de Staat geregeld? - Chapter 35
 • Wat wordt verstaan onder het begrip rechtspraak? - Chapter 36
 • Hoe verloopt de decentralisatie van wetgevende en uitvoerende macht? - Chapter 37
 • Wat is de rol van provincies? - Chapter 38
 • Wat is de rol van gemeenten? - Chapter 39
 • Wat is de rol van de waterschappen? - Chapter 40
 • Welke lichamen met verordende bevoegdheid zijn er? - Chapter 41
 • Hoe is Het Koninkrijk der Nederlanden opgebouwd? - Chapter 42
 • Hoe verloopt de samenwerking en het staatsrecht van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten? - Chapter 43

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann

Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann

Samenvattingen en studiehulp bij Constitutioneel Recht van Kortmann

 • Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Keuzewijzer voor samenvattingen van Constitutioneel Recht - Kortmann - 7e herziene druk
 • Wat is het staatsrecht? - Chapter 1
 • Wat is de rol van de staat in het volkenrecht? - Chapter 2
 • Hoe is de geschiedenis tot aan het Koninkrijk verlopen? - Chapter 3
 • Welke functies vervult het staatsrecht? - Chapter 4
 • Wat betekent soevereiniteit voor een staat? - Chapter 5
 • Wat houdt decentralisatie in? - Chapter 6
 • Wat zijn de grenzen van het staatsrecht? - Chapter 7
 • Wat is het staatsrecht precies? Deel II - Chapter 1
 • Hoe worden ambten en bevoegdheden in het centrale overheidsverband ingevuld? Deel II - Chapter 2
 • Hoe wordt de regulerende functie van het staatsrecht ingevuld? Deel II - Chapter 3
 • Hoe verloopt decentralisatie? Deel II - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Staatsrecht & Bestuurskunde als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

Samenvattingen en studiehulp bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

 • Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Ontwikkeling van de EU - Craig - Chapter 1
 • Competentie en het Verdrag van Lissabon - Craig en De Burca - Chapter 3
 • Instrumenten en de hierarchie van normen in de EU - Craig en De Burca - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Europees recht & Europese Unie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten

Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten

Samenvattingen en studiehulp bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten

 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Belastbaar feit (algemeen) (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 1
 • Het begrip ‘verkrijging’ (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 2
 • Verkrijging van economische eigendom (art. 2, lid 2, WBR) - Chapter 3
 • Verhouding art. 2, lid 2 – art. 4, lid 1, onderdeel a, WBR - Chapter 4
 • Het voorwerp van de verkrijging - Chapter 5
 • Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR) - Chapter 6
 • Maatstaf van heffing (art. 9 t/m 13 en art. 52 WBR) - Chapter 7
 • De maatstaf bij verkrijging van een nieuw beperkt recht na afstand van het oude (art. 9, lid 2, WBR) - Chapter 8
 • Tarief en vrijstellingen (art. 14 en 15 WBR) - Chapter 9
 • Teruggave – kwijtschelding – ambtshalve vermindering (art. 19 WBR, art. 63 en 65 AWR) - Chapter 10
 • Btw bij verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - Chapter 11

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet van Martens & Sonneveldt

Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet van Martens & Sonneveldt

Samenvattingen en studiehulp bij Wegwijs in de Successiewet van Martens & Sonneveldt

 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet van Martens & Sonneveldt is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is een belastbaar feit? - Chapter 1
 • Wanneer is er sprake van verkrijginging krachtens erfrecht? - Chapter 2
 • Hoe werkt verkrijginging krachtens schenking of gift? - Chapter 3
 • Hoe werkt waardering? - Chapter 4
 • Hoe werken tarieven en vrijstellingen? - Chapter 5
 • Wat voor formele bepalingen zijn er? - Chapter 6

Naar de samenvatting

Meer lezen

Fiscaal Recht & Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Handboek Gezondheidsrecht van Leenen et al.

Boeksamenvatting bij Handboek Gezondheidsrecht van Leenen et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Handboek Gezondheidsrecht van Leenen et al.

 • Boeksamenvatting bij Handboek Gezondheidsrecht van Leenen et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is gezondheidsrecht nou eigenlijk? - Chapter 1
 • Wat voor een rechtsbeginselen spelen een rol bij het gezondheidsrecht? - Chapter 2
 • Wat voor een rol speelt zelfbeschikkingsrecht in de gezondheidszorg? - Chapter 3
 • Wat is abortus provocatus? - Chapter 4
 • Wat voor een rechten hebben minderjarigen? - Chapter 5
 • Wat zijn de rechten van de patiënt? - Chapter 6
 • Wat is het toestemmingsvereiste? - Chapter 7
 • Wat voor rechten hebben psychiatrische patiënten en onbekwamen? - Chapter 8
 • Wat voor een rol speelt zelfbeschikkingsrecht bij euthanasie? - Chapter 9
 • Wat is er geregeld in de wettelijke regelingen rondom beroepsbeoefening ?- Chapter 10
 • Wat zijn de regelingen voor de gezondheidspsycholoog en psychotherapeut? - Chapter 11
 • Wat zijn de regelingen rondom strafrechtelijke aansprakelijkheid? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Sociale geneeskunde en Gezondheidsrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als arts of zorgverlener

Postbestellingen & Pickup in print

Rechten & Juridische Opleidingen: Print- & Pickup Shop

Studiesupport & Coaching

JoHo & Utrecht: support centers en partners

JoHo & Utrecht: support centers en partners

  Samenvattingen & Pickup Points

  Samenvattingen en studiehulp 

  • Alle samenvattingen en studiehulp materialen worden online gepubliceerd op JoHo.org en JoHo WorldSupporter.org
  • De samenvattingen die geprint beschikbaar zijn kunnen besteld worden via de Samenvattingen Shops op JoHo.org en thuisbezorgd of afgehaald worden
  • JoHo abonnees kunnen hun JoHo PinPoints voor gratis printsamenvattingen nu ook inzetten bij postbestellingen
  • Check je eigen studie: Samenvattingen en studiehulp in Utrecht

  Samenvattingen en studiehulp: Pickup

  • Je kunt vooraf via je eigen account printsamenvattingen en studiehulp bestellen en klaar laten leggen
   • Ga naar de Samenvattingen toolpagina van jouw opleiding en check welke Printsamenvattingen er voor jou beschikbaar zijn
   • Log in, check je Pinpoints (vraag extra Pinpoints aan indien je er niet genoeg hebt)
   • Voeg de geprinte samenvattingen toe aan je winkelmandje
   • Kies voor afhalen bij een pickup point (pickupbalie)
   • Haal je bestelling op tijdens een van de afhaalmomenten
  • Ter plaatse bestellen
   • Indien je niet vooraf besteld hebt, dan kan dat ook ter plaatse. Zorg er dan wel voor dat je je inloggegevens bij de hand hebt en indien nodig, je betaalgegevens en -benodigdheden
   • Ben je (nog) niet bij JoHo aangemeld, dan kun je dat online of ter plekke abonnee worden  en direct een bestelling plaatsen. Er geldt dan soms een korte wachttijd
   • Het is niet mogelijk om geprinte samenvattingen af te halen zonder dat je bij JoHo bent aangesloten

  Pickup Points: Locatie en tijd

  Coaching-, Reis- en Verzekeringsservices

  Backpacker Outlet & Reiskringloop winkel

  Coaching voor je persoonlijke ontwikkeling

  Coaching bij vertrek naar buitenland

  • Zie de themapagina's en toolshops op JoHo.org voor o
   • Stages, Vrijwilligerswerk of Betaald werk in het buitenland
   • Gap Year, Backpacken of wereldreis maken in het buitenland
   • Emigratie & Vertrek naar het buitenland
   • Veiligheid & Gezondheid in het buitenland
   • Lees meer bij: coaching bij vertrek naar buitenland 

  Verzekeringen bij vertrek naar het buitenland

   Bijbanen & Werken voor JoHo

   • JoHo blijft doorlopend op zoek naar (parttime) medewerkers, auteurs, Summary supporters & WorldSupporter bloggers. Check de actuele mogelijkheden of neem contact op
   • Lees meer bij: JoHo & bijbanen

   JoHo & Locaties

   • De afgelopen jaren heeft het verlenen van online support, het online gebruik van alle tools, samenvattingen, keuzehulp en advieswijzers door JoHo donateurs, abonnees en verzekerden een grote vlucht genomen. De omstandigheden in het jaar 2020/21 zorgden voor een versnelling van deze ontwikkeling, evenals een versnelde groei van de postorderservices. De behoefte aan fysieke contactmomenten bleek dermate afgenomen dat de rol van het fysiek support center daarmee overbodig werd
   • Vanaf zomer 2022 zijn alle services van het support center in Utrecht overgenomen door de online, de telefonische en de postorderservices van JoHo en worden de pickup services verzorgd door de lokale studiepartners en studieverenigingen 

   JoHo support and pickup points: English version

   Aanmelden, actief worden of tools gebruiken

    

   Aansluiten bij JoHo

   JoHo tools inzetten

   Help Desk

   Aanmeldingen & JoHo: Startpagina's I
   Samenvattingen & JoHo: startpagina's
   JoHo: waarom JoHo samenvattingen

   JoHo samenvattingen gebruiken (kort)

   Voor optimaal en vrij gebruik van alle JoHo Samenvattingen, Studiehulp, TentamenTickets, Oefententamens, BulletPoints en Lesaantekeningen

   ....en haal je op je sloffen je tentamen!

   JoHo: nieuwsblog samenvattingen - 2023/2024

   Nieuwsblog over het gebruik van de online JoHo samenvattingen en geprinte samenvattingen en studiehulp

   Update:  september 2023

   JoHo: meer samenvattingen of informatie zoeken
   JoHo: paginawijzer

   Wat is een toolshop voor samenvattingen en studiehulp: 'Samenvattingen Shop'

   • Samenvattingen Shops zijn overzichtspagina's per studie of studiefase
    • Waar je keuzehulp kunt krijgen voor alle JoHo samenvattingen en studiehulpmaterialen (JoHo's)
    • Waar je kunt checken of de online en geprinte samenvattingen al aanwezig zijn
    • Waar je kunt vinden hoe je geprinte samenvattingen kunt bestellen of afhalen

   Hoe werkt het in het kort?

   1. Je checkt de assortimentswijzers: voor het overzicht van alle samenvattingen, studiehulp, en de tentamentips per vak
   2. Je gebruikt de boektool: voor alle online samenvattingen, bullets, studiehulp en tentamenoefeningen die bij het voorgeschreven boek horen
   3. Je sluit je aan bij JoHo als abonnee: studeer daarna online, of haal gratis samenvattingen af bij de pickup balies, of laat ze voordelig thuis bezorgen
   4. je bestelt per post: als je nog geen abonnee kunt worden

   Wat vind je in een Samenvattingen Shop?

   • Assortimentswijzers

    • je vindt hier een overzicht van alle JoHo's die voor jou al online zijn gezet, geprint klaarliggen, of nog verwacht worden
    • Je vindt er tips over het bestuderen van het vak en over welke JoHo's het meest nuttig, nodig of essentieel zijn.
    • Via de assortimentswijzers kom je bij de boektools
   • Boektools

    • Je vindt hier de webpagina's waar je per boek, alle recente samenvattingen, bullets, tentamentests en en tentamentrainingen online kunt bestuderen of gebruiken
   • Postbestellingen & Pickup in print

    • Je vindt hier de navigatie naar de printshop van je studiefase, of de bestelpagina van de betrokken boeken
    • Via deze printshop kan je gebruik maken van de post- en afhaalservices voor je samenvattingen
   • Studiesupport & Coaching

    • Je vindt hier de samenwerkende studieverenigingen
    • Je vindt hier de procedure die je moet volgen als je gebruik wil maken van  de pickupbalie voor het afhalen van (gratis) geprinte samenvattingen
    • Je vindt hier de studentcoaches van jouw studie die actief zijn op JoHo Worldsupporter.org
   • Help Desk

    • Voor eerste hulp bij samenvattingen
   • Aanmelden als JoHo donateur en abonnee

    • Sluit je je bij JoHo aan (voor nog geen 1,50 per maand!) dan kan je het hele jaar door gratis online studeren en minimaal 10 samenvattingen gratis afhalen door sponsoring van JoHo partners.
    • Aanmelden en aansluiten bij JoHo

   Footprints & Content bewaren

   • Heb je gevonden wat je zocht, dan kan je je gevonden pagina's bewaren op in je eigen  online account.
   • Iedereen die is ingelogd als JoHo donateur of abonnee kan onderaan op elke online pagina van de website zien wat zijn favorieten zijn,  of wat hij of zij nog moet bestuderen.
   • Deze footprints kan je elke pagina waar je bent achterlaten,  zodat je de volgende keer weer makkelijk de weg weer terug vindt.

   Niet gevonden wat je zocht?

   • De samenvattingen shops op JoHo.org zijn met name gericht op de studies psychologie en pedagogiek. Voor studies zoals bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde en rechten kan je hier op JoHo.org nog wel samenvattingen en studiehulp vinden, maar in toenemende mate is het aanbod al via op JoHo worldsupporter.org te gebruiken: het platform om kennis en studiehulp te delen of te gebruiken
   • Je kunt via je eigen accountpagina of de zoekpagina's op auteur of titel van een boek zoeken.
   • Je kunt ook naar de startpagina van samenvattingen en studiehulpmaterialen gaan.
   • Alle belangrijke studiegebieden hebben eigen verzamelpagina's ('Thema's') waar je meer kunt vinden over de achtergronden van het vak, samenvattingen van de belangrijkste leerboeken, gerelateerde vacatures, gerelateerde stages in het buitenland en meer handige en nuttige informatie. Je kunt deze verzamelpagina's vinden via het menu bovenaan elke pagina
   • Je kunt een vraag stellen via de telefoon of het online contactformulier