RECHTEN startpagina

Universiteit Leiden

Assortimentswijzers

Studiebundel Rechten Bachelor 1 - UL

Studiebundel Rechten Bachelor 1 - UL

Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian

 • Boeksamenvatting bij Inleiding Recht van Cliteur & Ellian is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Welke rechtsverkenningen zijn belangrijk? - Chapter 1
 • Waaruit bestaan rechtsvinding en rechtswetenschap? - Chapter 2
 • Hoe ziet het Nederlandse staatsrecht er uit? - Chapter 3
 • Waaruit is het strafrecht opgebouwd? - Chapter 4
 • Wanneer en hoe wordt privaatrecht toegepast? - Chapter 5
 • Wanneer worden rechtsvergelijking en volkenrecht gebruikt? - Chapter 6
 • Hoe zijn de mensenrechten tot stand gekomen? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat en jurist

 

Boeksamenvatting bij A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian

Boeksamenvatting bij A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian

Samenvattingen en studiehulp bij A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian

 • Boeksamenvatting bij A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waar gaat het boek A New Introduction to Jurisprudence: Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law over? - Chapter 0
 • Wat is de synthese tussen natuurrecht en rechtspositivisme? - Chapter 1
 • Is de democratische rechtsstaat een toekomstbestendige regeringsvorm? - Chapter 2
 • Wat is de juiste verhouding tussen staat en religie? - Chapter 3
 • Hebben waarden en normen universele gelding? - Chapter 4
 • Wat zijn de klassieke wortels van het moderne recht? - Chapter 5

Naar de samenvatting

Meer lezen

Filosofie & Rechtsgeschiedenis als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea.

 • Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is staatsrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2
 • Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3
 • Hoe functioneert de Europese Unie? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat de regering? - Chapter 5
 • Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 6
 • Welke adviesorganen zijn er en welke functies hebben zij? - Chapter 7
 • Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 8
 • Hoe komt wetgeving tot stand? - Chapter 9
 • Hoe verloopt herziening van de Grondwet? - Chapter 10
 • Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 11
 • Hoe zijn de financiën, het buitenlands beleid en defensie geregeld? - Chapter 12
 • Hoe is de rechtspraak georganiseerd? - Chapter 13
 • Wat zijn de grondrechten? - Chapter 14
 • Hoe is het beginsel van decentralisatie vormgegeven? - Chapter 15
 • Hoe zijn de provincies, gemeenten en waterschappen geregeld? - Chapter 16
 • Wat is de structuur van het Koninkrijk? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Samenvattingen en studiehulp bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

 • Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1
 • Wat zijn de belangrijke begrippen in het vermogensrecht? - Chapter 2
 • Welke plaats heeft de rechtshandeling in het vermogensrecht? - Chapter 3
 • Hoe geschiedt de vertegenwoordiging in het vermogensrecht? - Chapter 4
 • Wat houdt de rechtsvordering in? - Chapter 5
 • Wat houdt het goederenrecht in? - Chapter 6
 • Hoe geschiedt de overdracht van een goed? - Chapter 7
 • Welke aparte gevallen van overdracht zijn er? - Chapter 8
 • Welke vormen van derdenbescherming zijn er bij het verkrijgen van een goed? - Chapter 9
 • Wat houdt verjaring in? - Chapter 10
 • Wat zijn het bezit en het houderschap? - Chapter 11
 • Waar staat het bewind in de Nederlandse wetgeving? - Chapter 12
 • Wat houdt de gemeenschap in? - Chapter 13
 • Wat houdt eigendom in? - Chapter 14
 • Wat zijn beperkte rechten? - Chapter 15
 • Wat zijn (beperkte) gebruiksrechten? - Chapter 16
 • Wat zijn (beperkte) zekerheidsrechten en het verhaalsrecht? - Chapter 17
 • Wat is het verbintenissenrecht? - Chapter 18
 • Welke bijzondere overeenkomsten zijn er? - Chapter 19
 • Hoe gaat de verbintenis over, teniet en komt deze tot stand? - Chapter 20
 • Wat zijn de rechten van de schuldeiser? - Chapter 21
 • Hoe geschiedt de nakoming van verbintenissen? - Chapter 22
 • Hoe kan de nakoming opgeschort worden? - Chapter 23
 • Wat houdt schuldeisersverzuim in? - Chapter 24
 • Wanneer is er recht op schadevergoeding wegens wanprestatie? - Chapter 25
 • Wat zijn de regels omtrent schadevergoeding? - Chapter 26
 • Welke regels gelden er omtrent de onrechtmatige daad? - Chapter 27
 • Wat houden zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in? - Chapter 28
 • Wat zijn obligatoire overeenkomsten? - Chapter 29
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand? - Chapter 30
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van een overeenkomst? - Chapter 31
 • Wat houdt de wederkerige overeenkomst in? - Chapter 32
 • Bijzondere overeenkomsten I: wat houden koop en ruil in? - Chapter 33
 • Bijzondere overeenkomsten II: wat zijn de regels omtrent goederen? - Chapter 34
 • Bijzondere overeenkomsten III: wat is er geregeld omtrent werkzaamheden? - Chapter 35
 • Bijzondere overeenkomsten IV: welke overige typen zijn er? - Chapter 36
 • Wat is het overgangsrecht bij het vermogensrecht? - Chapter 37

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht van Schrijver

Boeksamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht van Schrijver

Samenvattingen en studiehulp bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht van Schrijver

 • Boeksamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht van Schrijver is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Supersamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht
 • Hoe omschrijven we het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 0
 • Wat is de geschiedenis van het internationale publiekrecht? - Chapter 1
 • Hoe verhoudt de aard van het internationale publiekrecht zich tot het nationale recht? - Chapter 2
 • Wat zijn de bronnen van het internationale publiekrecht? - Chapter 3
 • Wat zijn de subjecten van het internationale publiekrecht? - Chapter 4
 • Hoe wordt er omgegaan met soevereiniteit, jurisdictie en aansprakelijkheid? - Chapter 5
 • Wat is het verdragenrecht? - Chapter 6
 • Wat is het recht van internationale organisaties? - Chapter 7
 • Wat zijn enkele klassieke onderwerpen van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 8
 • Wat zijn enkele moderne onderwerpen van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 9
 • Wat is het wereldrecht over het gebruik van militair geweld? - Chapter 10
 • Hoe is vreedzame geschilbeslechting en handhaving van het internationaal publiekrecht geregeld? - Chapter 11
 • Wat is de functie van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans

Boeksamenvatting bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans

 

Samenvattingen en studiehulp bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans

 • Boeksamenvatting bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv van Koopmans is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt beslissingsmodel in en welke vragen worden er in dit model gesteld? - Chapter 1
 • Wat houden de formele voorvragen van art. 348 Sv in? - Chapter 2
 • Wat houden de materiële hoofdvragen van art. 350 Sv in? - Chapter 3
 • Wat houden schuld en wederrechtelijkheid in als bestanddelen van de delictsomschrijving? - Chapter 4
 • Hoe worden wetstermen in de tenlastelegging overgenomen? - Chapter 5
 • Wat is de inhoud van het vonnis? - Chapter 6
 • Hoe worden de beslissingen in het vonnis gemotiveerd? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

 • Een samenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt bestuursrecht in het Awb-tijdperk in? - Chapter 1
 • Wat is de relatie tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht? - Chapter 2
 • Bestuur en belanghebbende: wie zijn dat? - Chapter 3
 • Wat is bestuursbevoegdheid en welke beginselen zijn hierbij betrokken? - Chapter 4
 • Besturen: wat is een “besluit”? - Chapter 5
 • Wat zijn bijzondere rechtsnormen? - Chapter 6
 • Wat zijn algemene rechtsnormen? - Chapter 7
 • Wat zijn procedurele rechtsnormen? - Chapter 8
 • Hoe zijn de beginselen van openbaarheid en inspraak opgebouwd? - Chapter 9
 • Hoe worden bestuurlijke wetten en regels gehandhaafd? - Chapter 10
 • Hoe wordt bestuurlijk en respressief toezicht gehouden? - Chapter 11
 • Hoe werkt bestuursrechtelijke rechtsbescherming? - Chapter 12
 • Hoe worden klachten door bestuur en ombudsman behandeld? - Chapter 13
 • Wat is de procedure bij een bezwaar en een administratief beroep? - Chapter 14
 • Hoe wordt rechtsbescherming tegen overheidsgedragingen gegeven? - Chapter 15
 • Wat is de procedure bij een beroepschrift? - Chapter 16
 • Wat is de rol van de burgerlijke rechter? - Chapter 17
 • Met welke instrumenten regelt de overheid privaatrecht en bestuursrecht? - Chapter 18
 • Wat is de regeling bij onrechtmatige daad en nadeelcompensatie? - Chapter 19
 • Wat is het verband tussen Nederlands, Europees en internationaal bestuursrecht? - Chapter 20

Naar de samenvatting

Meer lezen

Staatsrecht en bestuursrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a.

Boeksamenvatting bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a.

 • Boeksamenvatting bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is democratische zelfverdediging? - Chapter 0
 • Wat is de verhouding tussen weerbare democratie en 'democratie als zelfcorrectie'? (B. Rijpkema) - Chapter 1
 • Hoe kan het concept van de weerbare democratie theoretisch gerechtvaardigd worden? (G. Molier) - Chapter 2
 • Wat heeft Claude Lefort te zeggen over de kracht en de zwaktes van de democratie? (B. Verheijen) - Chapter 3
 • Hoe kan de democratie daadwerkelijk beschermd worden? (P. van Schie) - Chapter 4
 • Wat zijn de problemen met de militante democratie? (J.Doomen) - Chapter 5
 • Wat vormt de daadwerkelijke basis van een weerbare democratie? (A. Ellian) - Chapter 6
 • Waarom moet de EU maatregelen nemen om de democratie te beschermen? (L.F.M Besselink) - Chapter 7
 • Kan Europa gezien worden als de beschermer van de democratische rechtsstaat? (R. Lawson) - Chapter 8
 • Hoe verhouden totalitarisme, islamisme en het EVRM zich tot elkaar? (D. Suurland) - Chapter 9
 • Hoe verhouden salafisme en de democratie zich tot elkaar? (D. Verhofstadt) - Chapter 10
 • Wat is een weerbare en een meebuigende democratie? (P. Cliteur) - Chapter 11

Naar de samenvatting

Meer lezen

Staatsrecht & Bestuurskunde als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Beleidsmedewerker & Bestuurskundige

Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

Samenvattingen en studiehulp bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

 • Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Een inleiding tot het Europees recht - Chapter 1
 • Wat is het institutionele kader van de Europese Unie? - Chapter 2
 • Welke besluitvormingsprocedures zijn er in de Europese Unie? - Chapter 3
 • Welke rechtsbeginselen gelden in de Europese Unie? - Chapter 4
 • Hoe is de rechtsbescherming geregeld in de Europese Unie? - Chapter 5
 • Wat houdt het marktintegratiebeleid in? - Chapter 6
 • Wat houdt het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in? - Chapter 7
 • Welke mededingingsregels gelden in de Europese Unie? - Chapter 8
 • Wat is het economisch en monetair beleid van de Europese Unie? - Chapter 9
 • Wat houdt het sectorenbeleid en het flankerend beleid in? - Chapter 10
 • Wat is er geregeld omtrent het externe beleid van de Europese Unie? - Chapter 11
 • Hoe geschiedt de ontwikkeling van de Europese integratie? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin & Brandsma

Boeksamenvatting bij Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin & Brandsma

Samenvattingen en studiehulp bij Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin & Brandsma

 • Boeksamenvatting bij Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin & Brandsma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe ziet de geschiedenis van het vermogensrecht er uit? - Chapter 1
 • Hoe zag het procesrecht er in de Romeinse tijd uit? - Chapter 2
 • Wat valt er op aan het personen- en familierecht in de Romeinse tijd? - Chapter 3
 • Wat is er belangrijk bij het goederenrecht in de Romeinse tijd? - Chapter 4
 • Welke verschillen zijn er tussen het verbintenissenrecht uit de Romeinse tijd en de huidige tijd? - Chapter 5
 • Welke invloed heeft de Romeinse tijd op het erfrecht gehad? - Chapter 6

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a.

Boeksamenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a.

 • Boeksamenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het belastingrecht in Nederland? - Chapter 1
 • Hoe is de inkomstenbelasting geregeld in Nederland? - Chapter 2
 • Wat zijn de regels omtrent loonheffingen? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels omtrent vennootschapsbelasing? - Chapter 4
 • Wat zijn de regels omtrent erfbelasting en schenkbelasting? - Chapter 5
 • Hoe wordt de omzetbelasting in Nederland vormgegeven? - Chapter 6
 • Hoe is het belastingrecht formeel geregeld? - Chapter 7
 • Wat zijn de Europese regels omtrent belastingen? - Chapter 8
 • Hoe is het belastingrecht internationaal geregeld? - Chapter 9
 • Belastingrecht in hoofdlijnen - Bressers - 7e druk - BulletPoints
 • Belastingrecht in hoofdlijnen - Bressers - 7e druk - TentamenTickets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Fiscaal Recht & Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis

 • Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Vermogensrecht van Nieuwenhuis is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
 • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
 • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
 • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
 • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
 • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
 • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
 • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
 • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
 • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
 • Executie en faillissement - Chapter 11
 • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
 • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht van Mellema-Kranenburg & Cornelissen

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht van Mellema-Kranenburg & Cornelissen

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht van Mellema-Kranenburg & Cornelissen

 • Boeksamenvatting bij Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het personen- en familierecht in? - Chapter 1
 • Wat is het huwelijksvermogensrecht? - Chapter 2
 • Wat is het erfrecht? - Chapter 3

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser

 • Boeksamenvatting bij Hoofdstukken intellectuele eigendom van Visser is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het handelsnaamrecht? - Chapter 1
 • Wat is het merkenrecht? - Chapter 2
 • Wat is het modellenrecht? - Chapter 3
 • Wat is het auteursrecht? - Chapter 4
 • Wat is het octrooirecht? - Chapter 5
 • Wat zijn de aanverwante beschermingsvormen van IE-rechten? - Chapter 6

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Kern van het internationaal publiekrecht van Nollkaemper

Boeksamenvatting bij Kern van het internationaal publiekrecht van Nollkaemper

Samenvattingen en studiehulp bij Kern van het internationaal publiekrecht van Nollkaemper

 • Kern van het internationaal publiekrecht van Nollkaemper is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het hedendaagse internationaal publiekrecht ontstaan? - Chapter 1
 • Wie mogen er deelnemen aan het rechtsverkeer van de internationale rechtsorde? - Chapter 2
 • Wanneer is een staat een staat? - Chapter 3
 • Wat is een internationale organisatie? - Chapter 4
 • Wat zijn de rechtsbronnen binnen de internationale rechtsorde? - Chapter 5
 • Wat is het verdragenrecht? - Chapter 6
 • Wat houdt het aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 7
 • Hoe wordt het staatsgezag afgebakend? - Chapter 8
 • Hoe worden individuen beschermd binnen de internationale rechtsorde? - Chapter 9
 • Hoe is wereldwijde vrede en veiligheid geregeld? - Chapter 10
 • Hoe wordt de economische en duurzame ontwikkeling gereguleerd binnen de internationale rechtsorde? - Chapter 11
 • Wat zijn de middelen voor geschillenbeslechting binnen de internationale rechtsorde? - Chapter 12
 • Hoe werkt het internationaal recht door in de nationale rechtsorde? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van Kronenberg en De Wilde

Boeksamenvatting bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van Kronenberg en De Wilde

Samenvattingen en studiehulp bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van Kronenberg en De Wilde

 • Boeksamenvatting bij Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht van Kronenberg en De Wilde is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is strafrecht? - Chapter 1
 • Wat is het materieel strafrecht? - Chapter 2
 • Wat betekent opzet en schuld in het strafrecht? - Chapter 3
 • Welke strafuitsluitingsgronden zijn er? - Chapter 4
 • Welke betekenis hebben poging en voorbereiding in het strafrecht? - Chapter 5
 • Wat is deelneming in het strafrecht? - Chapter 6
 • Wat is het strafprocesrecht? - Chapter 7
 • Wat is het voorbereidend onderzoek? - Chapter 8
 • Wanneer is er sprake van vervolging? - Chapter 9
 • Wat is de betekenis van het onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 10
 • Wat is het rechterlijke beslissingsschema? - Chapter 11
 • Welke regels kent het bewijsrecht? - Chapter 12
 • Welke maatregelen en straffen bestaan er? - Chapter 13
 • Welke rechtsmiddelen bestaan er? - Chapter 14
 • Wat is de betekenis van mensenrechten in het strafrecht? - Chapter 15
 • Wat is de strafrechtelijke rechtsvinding? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van Zwalve

Boeksamenvatting bij Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van Zwalve

Samenvattingen en studiehulp bij Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van Zwalve

 • Boeksamenvatting bij Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht van Zwalve is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is de grote invloed van het Romeinse recht op het recht wereldwijd ontstaan? - Chapter 1
 • Welke bronnen lagen ten grondslag aan het Romeinse recht? - Chapter 2
 • Hoe is het Romeinse recht gecodificeerd en welke gevolgen had dit? - Chapter 3

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Studiebundel Rechten Bachelor 2 - UL

Studiebundel Rechten Bachelor 2 - UL

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

 • Een samenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt bestuursrecht in het Awb-tijdperk in? - Chapter 1
 • Wat is de relatie tussen het algemeen en bijzonder bestuursrecht? - Chapter 2
 • Bestuur en belanghebbende: wie zijn dat? - Chapter 3
 • Wat is bestuursbevoegdheid en welke beginselen zijn hierbij betrokken? - Chapter 4
 • Besturen: wat is een “besluit”? - Chapter 5
 • Wat zijn bijzondere rechtsnormen? - Chapter 6
 • Wat zijn algemene rechtsnormen? - Chapter 7
 • Wat zijn procedurele rechtsnormen? - Chapter 8
 • Hoe zijn de beginselen van openbaarheid en inspraak opgebouwd? - Chapter 9
 • Hoe worden bestuurlijke wetten en regels gehandhaafd? - Chapter 10
 • Hoe wordt bestuurlijk en respressief toezicht gehouden? - Chapter 11
 • Hoe werkt bestuursrechtelijke rechtsbescherming? - Chapter 12
 • Hoe worden klachten door bestuur en ombudsman behandeld? - Chapter 13
 • Wat is de procedure bij een bezwaar en een administratief beroep? - Chapter 14
 • Hoe wordt rechtsbescherming tegen overheidsgedragingen gegeven? - Chapter 15
 • Wat is de procedure bij een beroepschrift? - Chapter 16
 • Wat is de rol van de burgerlijke rechter? - Chapter 17
 • Met welke instrumenten regelt de overheid privaatrecht en bestuursrecht? - Chapter 18
 • Wat is de regeling bij onrechtmatige daad en nadeelcompensatie? - Chapter 19
 • Wat is het verband tussen Nederlands, Europees en internationaal bestuursrecht? - Chapter 20

Naar de samenvatting

Meer lezen

Staatsrecht en bestuursrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Samenvattingen en studiehulp bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

 • Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1
 • Wat zijn de belangrijke begrippen in het vermogensrecht? - Chapter 2
 • Welke plaats heeft de rechtshandeling in het vermogensrecht? - Chapter 3
 • Hoe geschiedt de vertegenwoordiging in het vermogensrecht? - Chapter 4
 • Wat houdt de rechtsvordering in? - Chapter 5
 • Wat houdt het goederenrecht in? - Chapter 6
 • Hoe geschiedt de overdracht van een goed? - Chapter 7
 • Welke aparte gevallen van overdracht zijn er? - Chapter 8
 • Welke vormen van derdenbescherming zijn er bij het verkrijgen van een goed? - Chapter 9
 • Wat houdt verjaring in? - Chapter 10
 • Wat zijn het bezit en het houderschap? - Chapter 11
 • Waar staat het bewind in de Nederlandse wetgeving? - Chapter 12
 • Wat houdt de gemeenschap in? - Chapter 13
 • Wat houdt eigendom in? - Chapter 14
 • Wat zijn beperkte rechten? - Chapter 15
 • Wat zijn (beperkte) gebruiksrechten? - Chapter 16
 • Wat zijn (beperkte) zekerheidsrechten en het verhaalsrecht? - Chapter 17
 • Wat is het verbintenissenrecht? - Chapter 18
 • Welke bijzondere overeenkomsten zijn er? - Chapter 19
 • Hoe gaat de verbintenis over, teniet en komt deze tot stand? - Chapter 20
 • Wat zijn de rechten van de schuldeiser? - Chapter 21
 • Hoe geschiedt de nakoming van verbintenissen? - Chapter 22
 • Hoe kan de nakoming opgeschort worden? - Chapter 23
 • Wat houdt schuldeisersverzuim in? - Chapter 24
 • Wanneer is er recht op schadevergoeding wegens wanprestatie? - Chapter 25
 • Wat zijn de regels omtrent schadevergoeding? - Chapter 26
 • Welke regels gelden er omtrent de onrechtmatige daad? - Chapter 27
 • Wat houden zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in? - Chapter 28
 • Wat zijn obligatoire overeenkomsten? - Chapter 29
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand? - Chapter 30
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van een overeenkomst? - Chapter 31
 • Wat houdt de wederkerige overeenkomst in? - Chapter 32
 • Bijzondere overeenkomsten I: wat houden koop en ruil in? - Chapter 33
 • Bijzondere overeenkomsten II: wat zijn de regels omtrent goederen? - Chapter 34
 • Bijzondere overeenkomsten III: wat is er geregeld omtrent werkzaamheden? - Chapter 35
 • Bijzondere overeenkomsten IV: welke overige typen zijn er? - Chapter 36
 • Wat is het overgangsrecht bij het vermogensrecht? - Chapter 37

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.

Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.

Samenvattingen en studiehulp bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea.

 • Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat voor ondernemingsvormen zijn er? - Chapter 1
 • Hoe worden de verschillende ondernemingen opgericht? - Chapter 2
 • Hoe worden ondernemingen toegerust met vermogen? - Chapter 3
 • Hoe werken aandeelhouderschap en het lidmaatschap? - Chapter 4
 • Hoe zit de interne organisatie van ondernemingen in elkaar? - Chapter 5
 • Wie kan ondernemingen vertegenwoordigen en wat zijn de regels? - Chapter 6
 • Hoe werkt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in ondernemingen? - Chapter 7
 • Hoe wordt de structuur en inrichting van een ondernemingsvorm gewijzigd? - Chapter 8
 • Wat is het concernrecht? - Chapter 9
 • Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en buitenlandse vormen van vennootschappen en hoe ontwikkelen ze zich? - Chapter 10
 • Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 5e druk van De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze et al. - Chapter

Naar de samenvatting

Meer lezen

Fiscaal recht en belastingsrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Samenvattingen en studiehulp bij Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue is gedeeld op JoHo WorldSupporter is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Economie is keuzes maken in schaarste
 • Hoofdstuk 2: De markt en de circular flow
 • Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod resulteert in een marktevenwicht
 • Hoofdstuk 4: Elasticiteit van vraag en aanbod
 • Hoofdstuk 5: Falen van de markt: publieke goederen en externe invloeden.
 • Hoofdstuk 6: Bedrijven en hun kosten
 • Hoofdstuk 7: volledig vrije mededinging
 • Hoofdstuk 8: Monopolie
 • Hoofdstuk 9: monopolistische concurrentie en oligopolie
 • Hoofdstuk 10: BNP en economische groei
 • Hoofdstuk 11: business cycles, werkloosheid en inflatie
 • Hoofdstuk 12: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
 • Hoofdstuk 13: Fiscaal beleid, tekorten en leningen.
 • Hoofdstuk 14: Geld, banken en financiële instituties
 • Hoofdstuk 15: Rentevoeten en monetair beleid
 • Hoofdstuk 16: Internationale handel en wisselkoersen

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Essentials of economics van Brue

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans

Boeksamenvatting bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans

Samenvattingen en studiehulp bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans

 • Boeksamenvatting bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Is er een eeuw van de grondwet? - Chapter 1
 • Waar komt de grondwet vandaan? - Chapter 2
 • Wat is de bron van de grondwetten? - Chapter 3
 • Wie zijn de voorlopers van de grondwetten? - Chapter 4
 • Wat zijn de antieke constituties? - Chapter 5
 • Waar liggen de Romeinse wortels van de Romeinse rechtsorde? - Chapter 6
 • Wat zijn de constituties van de Middeleeuwen? - Chapter 7
 • Wat zijn de vroegmoderne constituties? - Chapter 8
 • Wat was de eerste generatie van de monarchale constituties? - Chapter 9
 • Wat was de tweede generatie van de revolutionaire constituties? - Chapter 10
 • Wat was de derde generatie van de restauratieve constituties? - Chapter 11
 • Wat was de vierde generatie van de liberale constituties? - Chapter 12
 • Wat was de vijfde generatie van de imperiale constituties? - Chapter 13
 • Wat was de zesde generatie van de Leviathan-constitutie? - Chapter 14
 • Wat was de zevende generatie van de bevrijdingsconstitutie? - Chapter 15
 • Wat was de achtste generatie van de liberaal-democratische constitutie? - Chapter 16
 • Wat vertelt de geschiedenis? - Chapter 17
 • Wat is een grondwet of een constitutie? - Chapter 18
 • Wat is het constitutionele verwantschap? - Chapter 19
 • Wat doet een grondwet? - Chapter 20
 • Wat is de juridische betekenis van grondwetten? - Chapter 21
 • Wat zijn de economische aspecten van een grondwet? - Chapter 22
 • Wat zijn de politieke aspecten van een grondwet? - Chapter 23
 • Welke emoties veroorzaakt de grondwet? - Chapter 24
 • Wat is de wortel van de boom van kennis? - Chapter 25
 • Is de grondwet een legitimiteitsvehikel? - Chapter 26
 • Wat is het verhaal van de grondwet? - Chapter 27
 • Wat is de constitutionele beleving? - Chapter 28
 • Wat is internalisering? - Chapter 29
 • Waarom zijn er zoveel grondwetten? - Chapter 30

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve

Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve

 • Boeksamenvatting bij Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I: Inleiding en zakenrecht van Zwalve is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 •  Deel I: Beknopte geschiedenis van het Europese privaatrecht: Ius Commune en Ius Proprium - Chapter 1
 • Deel I: De omvang van de receptie - Chapter 2
 • Deel I: Aard en bestanddelen van het Ius Commune - Chapter 3
 • Deel I: Kort overzicht nationale codificaties - Chapter 4
 • Deel II: Eigendom en bezit: Ius Commune - Chapter 5
 • Deel II: Frans recht - Chapter 6
 • Deel II: Duits recht - Chapter 7
 • Deel II: Engels recht - Chapter 8
 • Deel III: Eigendomsoverdracht van roerende zaken: Ius Commune - Chapter 9
 • Deel III: Frans recht - Chapter 10
 • Deel III: Duits recht - Chapter 11
 • Deel III: Engels recht - Chapter 12
 • Deel IV: Cessie: Ius Commune - Chapter 13
 • Deel IV: Frans recht - Chapter 14
 • Deel IV: Duits recht - Chapter 15
 • Deel IV: Engels recht - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss & Barentsen

Boeksamenvatting bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss & Barentsen

Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss & Barentsen

 • Boeksamenvatting bij Inleiding Nederlands sociaal recht van Heerma van Voss & Barentsen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het sociaal recht? - Chapter 1
 • Welke typen arbeidsverhoudingen zijn er? - Chapter 2
 • Wat komt er kijken bij arbeidsovereenkomsten? - Chapter 3
 • Wat omvat het arbeidsrecht? - Chapter 4
 • Wat zijn de belangrijkste plichten van de werknemer? - Chapter 5
 • Wat zijn de belangrijkste plichten van de werkgever? - Chapter 6
 • Welke regels bestaan er met betrekking tot arbeidsonderbreking? - Chapter 7
 • Welke regels bestaan er met betrekking tot arbeidsomstandigheden? - Chapter 8
 • Welke mogelijkheden bestaan er om arbeidsovereenkomsten te wijzigen? - Chapter 9
 • Op welke wijzen kan een arbeidsovereenkomst eindigen? - Chapter 10
 • Op welke overige wijzen kan een arbeidsovereenkomst eindigen? - Chapter 11
 • Welke organen voor werkgevers en werknemers zijn er? - Chapter 12
 • Wat omvat de collectieve arbeidsovereenkomst? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent collectieve acties? - Chapter 14
 • Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad? - Chapter 15
 • Waaruit bestaat het socialezekerheidsrecht? - Chapter 16
 • Wat omvat het werkloosheidsrecht? - Chapter 17
 • Welke regelingen bestaan er omtrent arbeidsongeschiktheid? - Chapter 18
 • Welke regelingen bestaan er omtrent ziekten van de werknemer? - Chapter 19
 • Wat is de definitie van een sociale voorziening, en welke sociale voorzieningen kennen wij? - Chapter 20

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Onrechtmatige daden: Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts van Nieuwenhuis

Boeksamenvatting bij Onrechtmatige daden: Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts van Nieuwenhuis

Samenvattingen en studiehulp

 • Startpagina Rechten en Criminologie: UL Leiden - Toolshop is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 1
 • Wat is risico-aansprakelijkheid? - Chapter 2
 • Wat is de juridische definitie van een causaal verband? - Chapter 3
 • Wat is de juridische definitie van samenloop? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Personen- en Familierecht & Erfrecht: In een notendop van Ter Haar & Kolkman

Boeksamenvatting bij Personen- en Familierecht & Erfrecht: In een notendop van Ter Haar & Kolkman

Samenvattingen en studiehulp bij Personen- en Familierecht & Erfrecht: In een notendop van Ter Haar & Kolkman

 • Boeksamenvatting bij Personen- en Familierecht & Erfrecht: In een notendop van Ter Haar & Kolkman is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt personen- en familierecht in? - Chapter 1
 • Wat is erfrecht? - Chapter 2
 • Wat houdt personen- en familierecht in? - TentamenTest 1
 • Wat is erfrecht? - TentamenTest 2
 • Wat houdt personen- en familierecht in? - BulletPoints 1
 • Wat is erfrecht? - BulletPoints 2

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Samenvattingen en studiehulp bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is rechtseconomie? - Chapter 1
 • Wat is welvaart, hoe werken markten en wat is de invloed van de overheid? - Chapter 2
 • Eigendomsrechten - Chapter 3
 • Overeenkomsten - Chapter 4
 • Onrechtmatige daad - Chapter 5
 • Geschillenbeslechting - Chapter 6
 • Onvolledige mededinging, het monopolie - Chapter 7
 • Milieurecht - Chapter 8
 • Sociale zekerheid - Chapter 9
 • Misdaad en straf - Chapter 10

Naar de samenvatting

Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Recht en efficiëntie: Een inleiding in de economische analyse van het recht van Van Velthoven & Van Wijck

Meer lezen

Fiscaal Recht en Belastingrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

Samenvattingen en studiehulp bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder

 • Boeksamenvatting bij Recht van de Europese Unie van Amtenbrink & Vedder is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Een inleiding tot het Europees recht - Chapter 1
 • Wat is het institutionele kader van de Europese Unie? - Chapter 2
 • Welke besluitvormingsprocedures zijn er in de Europese Unie? - Chapter 3
 • Welke rechtsbeginselen gelden in de Europese Unie? - Chapter 4
 • Hoe is de rechtsbescherming geregeld in de Europese Unie? - Chapter 5
 • Wat houdt het marktintegratiebeleid in? - Chapter 6
 • Wat houdt het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in? - Chapter 7
 • Welke mededingingsregels gelden in de Europese Unie? - Chapter 8
 • Wat is het economisch en monetair beleid van de Europese Unie? - Chapter 9
 • Wat houdt het sectorenbeleid en het flankerend beleid in? - Chapter 10
 • Wat is er geregeld omtrent het externe beleid van de Europese Unie? - Chapter 11
 • Hoe geschiedt de ontwikkeling van de Europese integratie? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht van Nuytinck

Boeksamenvatting bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht van Nuytinck

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht van Nuytinck

 • Boeksamenvatting bij SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht van Nuytinck is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Welke functie vervult het personen- en familierecht en waar is dit recht geregeld? - Chapter 1
 • Wat zijn de algemene bepalingen van het personen- en familierecht? - Chapter 2
 • Waar gaat het naamrecht over en welke rol vervult dit recht binnen het personen- en familierecht? - Chapter 3
 • Wat is de betekenis van de woonplaats binnen het recht? - Chapter 4
 • Welke regelgeving is er met betrekking tot de burgerlijke stand? - Chapter 5
 • Welke wettelijke regelingen zijn er omtrent het huwelijk? - Chapter 6
 • Wat is het geregistreerd partnerschap? - Chapter 7
 • Waarover gaat het huwelijksvermogensrecht? - Chapter 8
 • Welke regels zijn er voor de scheiding (van tafel en bed)? - Chapter 9
 • Wat is de regelgeving omtrent de onderhoudsplicht? - Chapter 10
 • Waarom is de afstamming wettelijk gezien van belang en wat is de regelgeving? - Chapter 11
 • Hoe is de adoptie wettelijk geregeld? - Chapter 12
 • Wat houdt minderjarigheid in? - Chapter 13
 • Wie heeft het gezag over een minderjarige? - Chapter 14
 • Welke rechten op omgang en informatie zijn er? - Chapter 15
 • Hoe worden meerderjarigen wettelijk beschermd tegen zichzelf? - Chapter 16
 • Welke regelgeving is er omtrent afwezigheid, vermissing en het vaststellen van overlijden? - Chapter 17
 • Wat is de regelgeving omtrent het erfrecht? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea.

 • Boeksamenvatting bij SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst van Hijma ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn rechtshandelingen en overeenkomsten? - Chapter 1
 • Hoe komt een rechtshandeling tot stand? - Chapter 2
 • Hoe werken volmacht en vertegenwoordiging? - Chapter 3
 • Welke gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid bestaan er? - Chapter 4
 • Wat zijn de gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid? - Chapter 5
 • Wat zijn algemene voorwaarden? - Chapter 6
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van de overeenkomst voor partijen? - Chapter 7
 • Wanneer heeft een overeenkomst rechtsgevolgen voor derden? - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a.

 • Boeksamenvatting bij SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt verbintenissenrecht in? - Chapter 1
 • Wat houdt nakoming in? - Chapter 2
 • Wat houdt niet-nakoming in? - Chapter 3
 • Welke schulden en vorderingen kunnen ontstaan uit verbintenissen? - Chapter 4
 • Hoe komen verbintenissen aan een einde en wat houdt verjaring in? - Chapter 5

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier e.a.

Boeksamenvatting bij SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier e.a.

 

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier e.a.

 • Boeksamenvatting bij SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 1
 • Hoe is de aansprakelijk voor eigen gedragingen geregeld (art. 6:162)? - Chapter 2
 • Waar gaat het bij kwalitatieve aansprakelijkheid om (afd. 6.3.2)? - Chapter 3
 • Het leerstuk productaansprakelijkheid; kan de producent worden aangesproken? - Chapter 4
 • Hoe is de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen geregeld (art. 185 WVW)? - Chapter 5
 • Wat is het doel van de regeling inzake oneerlijke handelspraktijken? - Chapter 6
 • Het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad; is de overheid aansprakelijk? - Chapter 7
 • Wat wordt verstaan onder werkgeversaansprakelijkheid? - Chapter 8
 • Hoe wordt de omvang van de schadevergoeding bepaald? - Chapter 9
 • Wat houdt de tijdelijke regeling verhaalsrechten in (art. 6:197)? - Chapter 10
 • Wat is zaakwaarneming en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 11
 • Wat is onverschuldigde betaling en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 12
 • Wat is ongerechtvaardige verrijking en hoe werkt dat juridisch? - Chapter 13
 • Welke andere vorderingen zijn er mogelijk op grond van 6:162? - Chapter 14
 • Wat is verjaring en wat is de juridische functie? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Studieboek materieel strafrecht van Kelk & De Jong

Boeksamenvatting bij Studieboek materieel strafrecht van Kelk & De Jong

 

Samenvattingen en studiehulp bij Studieboek materieel strafrecht van Kelk & De JongBoeksamenvatting bij Studieboek materieel strafrecht van Kelk & De Jong

 • is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Welke essentialia kent het Nederlandse strafrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn strafbare feiten en daders? - Chapter 2
 • Wat is het legaliteitsbeginsel? - Chapter 3
 • Wat houdt het begrip wederrechtelijkheid in? - Chapter 4
 • Wat betekent causaliteit in het strafrecht? - Chapter 5
 • Wat betekent schuld in het strafrecht? - Chapter 6
 • Waarin kunnen strafuitsluitingsgronden worden onderverdeeld? - Chapter 7
 • Welke voorwaarden gelden er voor strafbare poging? - Chapter 8
 • Welke vormen van deelneming en medeplegen zijn er? - Chapter 9
 • Wanneer zijn rechtspersonen strafbaar? - Chapter 10
 • Wat zijn de strafrechtelijke sancties en meting? - Chapter 11
 • Welke strafrechtelijke sancties kunnen er ten uitvoer gelegd worden? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - UL

Studiebundel Rechten Bachelor 3 - UL

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

Samenvattingen en studiehulp bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof

 • Boeksamenvatting bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht van Hijma & Olthof is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1
 • Wat zijn de belangrijke begrippen in het vermogensrecht? - Chapter 2
 • Welke plaats heeft de rechtshandeling in het vermogensrecht? - Chapter 3
 • Hoe geschiedt de vertegenwoordiging in het vermogensrecht? - Chapter 4
 • Wat houdt de rechtsvordering in? - Chapter 5
 • Wat houdt het goederenrecht in? - Chapter 6
 • Hoe geschiedt de overdracht van een goed? - Chapter 7
 • Welke aparte gevallen van overdracht zijn er? - Chapter 8
 • Welke vormen van derdenbescherming zijn er bij het verkrijgen van een goed? - Chapter 9
 • Wat houdt verjaring in? - Chapter 10
 • Wat zijn het bezit en het houderschap? - Chapter 11
 • Waar staat het bewind in de Nederlandse wetgeving? - Chapter 12
 • Wat houdt de gemeenschap in? - Chapter 13
 • Wat houdt eigendom in? - Chapter 14
 • Wat zijn beperkte rechten? - Chapter 15
 • Wat zijn (beperkte) gebruiksrechten? - Chapter 16
 • Wat zijn (beperkte) zekerheidsrechten en het verhaalsrecht? - Chapter 17
 • Wat is het verbintenissenrecht? - Chapter 18
 • Welke bijzondere overeenkomsten zijn er? - Chapter 19
 • Hoe gaat de verbintenis over, teniet en komt deze tot stand? - Chapter 20
 • Wat zijn de rechten van de schuldeiser? - Chapter 21
 • Hoe geschiedt de nakoming van verbintenissen? - Chapter 22
 • Hoe kan de nakoming opgeschort worden? - Chapter 23
 • Wat houdt schuldeisersverzuim in? - Chapter 24
 • Wanneer is er recht op schadevergoeding wegens wanprestatie? - Chapter 25
 • Wat zijn de regels omtrent schadevergoeding? - Chapter 26
 • Welke regels gelden er omtrent de onrechtmatige daad? - Chapter 27
 • Wat houden zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in? - Chapter 28
 • Wat zijn obligatoire overeenkomsten? - Chapter 29
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand? - Chapter 30
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van een overeenkomst? - Chapter 31
 • Wat houdt de wederkerige overeenkomst in? - Chapter 32
 • Bijzondere overeenkomsten I: wat houden koop en ruil in? - Chapter 33
 • Bijzondere overeenkomsten II: wat zijn de regels omtrent goederen? - Chapter 34
 • Bijzondere overeenkomsten III: wat is er geregeld omtrent werkzaamheden? - Chapter 35
 • Bijzondere overeenkomsten IV: welke overige typen zijn er? - Chapter 36
 • Wat is het overgangsrecht bij het vermogensrecht? - Chapter 37

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot

Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot

Samenvattingen en studiehulp bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot

 • Boeksamenvatting bij SBR 2: Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Over dit boek

 • Goederenrecht van Snijders & Rank-Berenschot geeft op systematische wijze en overzicht van het Nederlandse goederenrecht. De algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren, zowel nationaal als internationaal, staan centraal.
 • Het boek bevat veel voetnoten, waardoor je gemakkelijk extra verdieping over de onderwerpen kunt vinden.
 • Goederenrecht maakt onderdeel uit van de Studiereeks Burgerlijk Recht. Deze achtdelige serie vormt een compleet en samenhangend geheel over het Nederlandse burgerlijk recht.

Inhoudsopgave

 • Hoe ziet de basis van het goederenrecht er uit? - Chapter 1
 • Wat houdt het in om een bezitter of een houder te zijn? - Chapter 2
 • Wat is eigendom en wat houdt het in om eigendom te bezitten? - Chapter 3
 • Op welke manieren kunnen goederen verkregen worden? - Chapter 4
 • Hoe verloopt de overdracht van goederen? - Chapter 5
 • Wat zijn beperkte rechten en hoe worden deze behandeld? - Chapter 6
 • Wat zijn zekerheidsrechten? - Chapter 7
 • Welke beperkte genotsrechten zijn er? - Chapter 8
 • Wanneer is er sprake van beslag, verhaal en voorrang? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras e.a.

Boeksamenvatting bij Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras e.a.

 • Boeksamenvatting bij Stein/Rueb Compendium Burgerlijk procesrecht van Gras e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het burgerlijk procesrecht in? - Chapter 1
 • Welke belangrijke beginselen kent het burgerlijk procesrecht? - Chapter 2
 • Welke rechter is in welke gevallen bevoegd? - Chapter 3
 • Wie zijn de partijen in het procesrecht? - Chapter 4
 • Welke regels zijn er omtrent de dagvaarding? - Chapter 5
 • Hoe verloopt de rechtbankprocedure? - Chapter 6
 • Welke regels zijn er omtrent de bewijslevering? - Chapter 7
 • Wat houdt samenvoeging in? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels omtrent het vonnis in het burgerlijk procesrecht? - Chapter 9
 • Welke rechtsmiddelen kent het burgerlijk procesrecht? - Chapter 10
 • Wat is de procedure bij de kantonrechter? - Chapter 11
 • Wat houdt het kort geding in? - Chapter 12
 • Wat is de verzoekschriftprocedure? - Chapter 13
 • Wat zijn de middelen arbitrage, mediation en bindend advies? - Chapter 14
 • Welke Europese invloeden zijn zichtbaar in het Nederlands burgerlijk procesrecht? - Chapter 15
 • Hoe is de executie geregeld? - Chapter 16
 • Wat houdt het executoriaal beslag in? - Chapter 17
 • Wat houdt het conservatoir beslag in? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

Samenvattingen en studiehulp bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

 • Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe heeft het strafprocesrecht zich ontwikkeld? - Chapter 1
 • Wat is het karakter van het Nederlandse strafproces? - Chapter 2
 • Welke invloed heeft het EVRM op het Nederlandse strafprocesrecht? - Chapter 3
 • Wat is het strafprocessuele model? - Chapter 4
 • Hoe wordt toegang tot de rechter verkregen? - Chapter 5
 • Hoe vervolgt het Openbaar Ministerie? - Chapter 6
 • Welke rechten hebben de verdachte en zijn raadsman? - Chapter 7
 • Wat is de rol van het slachtoffer in het strafproces? - Chapter 8
 • Wat houdt het vooronderzoek in? - Chapter 9
 • Hoe worden dwangmiddelen toegepast? - Chapter 10
 • Hoe is het voorarrest geregeld? - Chapter 11
 • Welke eisen worden er aan de dagvaarding en tenlastelegging gesteld? - Chapter 12
 • Wat gebeurt er tijdens het onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent het bewijs? - Chapter 14
 • Hoe worden onregelmatigheden in het strafprocesrecht gesanctioneerd? - Chapter 15
 • Wat zijn de eisen omtrent het vonnis? - Chapter 16
 • Welke rechtsmiddelen zijn er? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat regelt het bestuursrecht? - Chapter 1
 • Welke personen worden er onderscheiden in het bestuursrecht? - Chapter 2
 • Hoe worden de publiekrechtelijke bevoegdheden verleend? - Chapter 3
 • Welke handelingen kan het bestuur nemen? - Chapter 4
 • Welke soorten besluiten kunnen er onderscheiden worden? - Chapter 5
 • Hoe is de verhouding tussen burgers en bestuursorganen geregeld? - Chapter 6
 • Hoe oefent het bestuur haar bevoegdheden uit? - Chapter 7
 • Wat zijn de formele regels voor besluitvorming? - Chapter 8
 • Welke materiële normen gelden er voor de besluitvorming? - Chapter 9
 • Wat zijn de regels omtrent bijzondere besluiten? - Chapter 10
 • Wat zijn de regels omtrent nadeelcompensatie bij een rechtmatige overheidsdaad? - Chapter 11
 • Onder welke omstandigheden is er recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige overheidsdaad? - Chapter 12
 • Hoe moet de overheid omgaan met privaatrechtelijke regels? - Chapter 13
 • Hoe kan er toezicht worden gehouden en hoe worden de regels gehandhaafd? - Chapter 14
 • Wat houden de herstelsancties in? - Chapter 15
 • Welke bestraffende bestuurlijke sancties zijn er? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Het bestel (Politeia) van Plato

Boeksamenvatting bij Het bestel (Politeia) van Plato

Samenvattingen en studiehulp bij Het bestel (Politeia) van Plato

 • Boeksamenvatting bij Het bestel (Politeia) van Plato is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Boek 1 van Politeia van Plato
 • Boek 2 van Politeia van Plato
 • Boek 3 van Politeia van Plato
 • Boek 4 van Politeia van Plato
 • Boek 5 van Politeia van Plato
 • Boek 6 van Politeia van Plato
 • Boek 7 van Politeia van Plato
 • Boek 8 van Politeia van Plato
 • Boek 9 van Politeia van Plato

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale relaties en politiek als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het bestuur, de overheid en de regelgeving in het buitenland en NL

Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen

Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen

Samenvattingen en studiehulp bij International Law van Henriksen

 • Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
 • What are the sources of international law? - Chapter 2
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3
 • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
 • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
 • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
 • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
 • What is the international law of the sea? - Chapter 8
 • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
 • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
 • What is international economic law? - Chapter 11
 • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
 • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
 • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
 • What is international criminal law? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

 • Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht - Chapter 1
 • Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6) - Chapter 2
 • De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) - Chapter 3
 • Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8) - Chapter 4
 • Huwelijksvermogensrecht en faillissement - Chapter 5
 • Geregistreerd partnerschap - Chapter 6
 • Samenleven buiten geregistreerd partnerschap - Chapter 7
 • Pensioen - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

Samenvattingen en studiehulp bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp

 • Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 3: Goederenrecht van Reehuis & Heisterkamp is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt het goederenrecht in - Chapter 1
 • Wat zijn openbare registers? - Chapter 2
 • Wat zijn de regelingen voor verkrijging en verlies van goederen? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels voor overdracht? - Chapter 4
 • Hoe zit de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid inelkaar? - Chapter 5
 • Wat zijn de manieren van levering en derdenbescherming? - Chapter 6
 • Wat zijn de wijzen van verkrijging door verjaring? - Chapter 7
 • Wat is bezit? - Chapter 8
 • Wat zijn de regels van gemeenschap? - Chapter 9
 • Wat is eigendom? - Chapter 10
 • Wat houdt het burenrecht en mandeligheid in? - Chapter 11
 • Wat zijn beperkte rechten op goederen? - Chapter 12
 • Wat houden appartementsrechten in? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent verhaal en voorrang? - Chapter 14
 • Wat is het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud? - Chapter 15
 • Wat is een financiëlezekerheidsovereenkomst? - Aanhangsel

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik

Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik

Samenvattingen en studiehulp bij Handboek erfrecht van Van Mourik

 • Boeksamenvatting bij Handboek erfrecht van Van Mourik is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 en de betekenis van het algemeenovergangsrecht? - Chapter 1
 • Wat zijn de algemene bepalingen van het erfrecht? - Chapter 2
 • Wanneer is er sprake van erfopvolging bij versterf? - Chapter 3
 • Wat is de wettelijke verdeling in het erfrecht bij versterf? - Chapter 4
 • Wat zijn de wilsrechten in het erfrecht bij versterf? - Chapter 5
 • Wat zijn de algemene aspecten van de uiterste wilsbeschikking? - Chapter 6
 • Wat zijn de bijzondere aspecten van de uiterste wilsbeschikking? - Chapter 7
 • Wie kunnen de uiterste wilsbeschikkingen maken en wie genieten daaruit voordeel? - Chapter 8
 • Wat zijn makingen onder tijdsbepaling en makingen onder voorwaarde? - Chapter 9
 • Wat is de legitieme portie? - Chapter 10
 • Welke andere wettelijke rechten bestaan er? - Chapter 11
 • Wat zijn de keuzemogelijkheden van de erfgenaam in het huidige recht? - Chapter 12
 • Wat zijn de gevolgen van erfopvolging? - Chapter 13
 • Wat is de rechtspositie van de executeur? - Chapter 14
 • Wat is het testamentair bewind? - Chapter 15
 • Welke regels gelden er ten opzichte van vereffening? - Chapter 16
 • Wat zijn de hoofdlijnen van de verdeling? - Chapter 17
 • Wat zijn de hoofdlijnen van het schenkingsrecht? - Chapter 18
 • Wat zijn de hoofdlijnen van het internationaal erfrecht? - Chapter 19

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom

Boeksamenvatting bij Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom

Samenvattingen en studiehulp bij Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom

 • Boeksamenvatting bij Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn uitwinbaarheid en verhaalsbevoegdheid? - Chapter 1
 • Hoe wordt de rangorde in crediteuren bepaald? - Chapter 2
 • Hoe werkt verhaalsbeslag? - Chapter 3
 • Welke bijzonderheden kent het verhaalsbeslag? - Chapter 4
 • Hoe werkt faillissement? - Chapter 5
 • Wat is de positie van de fiscus? - Chapter 6
 • Welke gevallen kunnen leiden tot benadeling in verhaalsmogelijkheden? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Ondernemingsrecht & Rechtspersonen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Leviathan van Hobbes

Boeksamenvatting bij Leviathan van Hobbes

Samenvattingen en studiehulp bij Leviathan van Hobbes

 • Boeksamenvatting bij Leviathan van Hobbes is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is zintuigelijke perceptie? - Chapter 1
 • Wat is voorstelling? - Chapter 2
 • Wat zijn de gevolgen van voorstelling? - Chapter 3
 • Wat is spraak, reden en wetenschap? - Chapter 4 & Chapter 5
 • Wat zijn de innerlijke bewegingen van dieren? - Chapter 6
 • Wat is het eind of resolutie van redenaties? - Chapter 7
 • Wat zijn de deugden genaamd Intellectueel, welke soorten kennis zijn er en wat is macht? - Chapter 8 & Chapter 9 & Chapter 10
 • Wat zijn manieren en welke verschillen zijn er hierin? - Chapter 11
 • Wat is religie? - Chapter 12
 • Wat zijn de oorzaken van geschillen? - Chapter 13
 • Wat zijn de eerste natuurlijke wetten en contracten? - Chapter 14
 • Wat zijn de andere natuurlijke wetten? - Chapter 15
 • Wat zijn personen, acteurs en personificatie? - Chapter 16
 • Wat is de gemeenschap en de oorzaak hiervan? - Chapter 17
 • Wat is het recht van de soeverein bij een gestichte gemeenschap? - Chapter 18
 • Welke verschillende gemeenschappen zijn er en hoe wordt de soeverein opgevolgd? - Chapter 19
 • Wat is het verschil tussen paternalisme en despotisme? - Chapter 20
 • Welke vrijheid hebben de onderdanen? - Chapter 21
 • Welke politieke en private systemen hebben de onderdanen? - Chapter 22
 • Welke rol spelen de ministers? - Chapter 23
 • Hoe wordt de voeding en het voorbestaan van de Gemenebest verzekerd? - Chapter 24
 • Welke rol spelen de raadgevers? - Chapter 25
 • Wat zijn burgerlijke wetten? - Chapter 26
 • Wat zijn misdaden, vrijstellingen en verzachtende omstandigheden? - Chapter 27
 • Wat zijn straffen en beloningen? - Chapter 28
 • Wat zijn de zwakke punten van de gemeenschap? - Chapter 29
 • Wat moet de soeverein doen? - Chapter 30

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale relaties en politiek als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het bestuur, de overheid en de regelgeving in het buitenland en NL

Studiebundel Rechten Masters - UL

Studiebundel Rechten Masters - UL

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Samenvattingen en studiehulp bij European Union Law van Barnard & Peers

 • Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Inhoudsopgave

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
 • What are the sources of international law? - Chapter 2
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3
 • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
 • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
 • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
 • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
 • What is the international law of the sea? - Chapter 8
 • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
 • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
 • What is international economic law? - Chapter 11
 • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
 • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
 • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
 • What is international criminal law? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij AB Klassiek van Barkhuysen

Boeksamenvatting bij AB Klassiek van Barkhuysen

Samenvattingen en studiehulp bij AB Klassiek van Barkhuysen

 • Boeksamenvatting bij AB Klassiek van Barkhuysen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zegt het arrest "Noordwijkerhout/Guldemond" over de definitie van een onrechtmatige daad door de overheid? - Chapter 2
 • Moet al het overheidshandelen op een wettelijke grondslag gebaseerd zijn, zoals besloten in het arrest "Fluoridering"? - Chapter 4
 • Is een bestuurlijke boete een criminal charge zoals bedoeld in EVRM 6? - Chapter 6
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid na vernietiging van een besluit? - Chapter 7
 • Wat is er besloten over het recht op toegang tot een onpartijdige (bestuurs)rechter in de zaak "Benthem"? - Chapter 8
 • Wat is de formele rechtskracht van besluiten, zoals vastgesteld in de zaak Heesch/vd Akker? - Chapter 9
 • Wat zegt het arrest "Landbouwvliegers" over onrechtmatige regelgeving? - Chapter 10
 • Wat zegt het arrest "IKON" over de beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijk handelen van bestuursorganen? - Chapter 11
 • Wat zegt het arrest "GCN Nieuwegein II" over de toetsing van overheidscontracten? - Chapter 12
 • Wanneer is er sprake van onaanvaardbare doorkruising, zoals bespoken in het arrest "Windmill"? - Chapter 13
 • Wat is de unierechtelijke invloed op de toepassing van het vertrouwensbeginsel in terugvorderingsgeschillen? - Chapter 15
 • Hoe moet het vertrouwensbeginsel worden geïnterpreteerd volgens het arrest "Felix/Aruba"? - Chapter 16
 • Wat zegt het arrest "Long lin" over het onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke rechtshandelingen? - Chapter 20
 • Wat zegt het "Maxis/Praxis" arrest over het verbod van willekeur? - Chapter 22
 • Wat zegt het arrest "Kraaijeveld" over de doorwerking van EU recht in de nationale rechtsorde? - Chapter 23
 • Wat zegt het "Jetski" arrest over het specialiteitsbeginsel? - Chapter 28
 • Hoe ver reikt de handhavingsplicht van de overheid? - Chapter 31
 • Wat zegt het "Vie D'Or" arrest over aansprakelijkheid van een toezichthouder bij falend toezicht? - Chapter 33
 • Wat zegt het "Wouwse Tol" arrest over het égalité devant les charges publiques beginsel? - Chapter 38
 • Wat is de reikwijdte van het Handvest van de Grondrechten van de EU zoals vastgesteld in het "Akerberg Fransson" arrest? - Chapter 39
 • Hoe moet het "recht op behoorlijk bestuur" worden geïnterpreteerd? - Chapter 41
 • Wat is de definitie van een bestuursorgaan zoals toegelicht in het arrest "Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio"? - Chapter 42
 • Wat zegt het arrest "Meldingsstelsel Leeuwarden" over besluitbegrip als toegangsbewijs voor rechtsbescherming? - Chapter 44

Naar de samenvatting

Meer lezen

Arrest & Jurisprudentie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

 • Een samenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het omgevingsrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat de doorwerking in omgevingsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat de milieueffectrapportage? - Chapter 3
 • Wat is omgevingskwaliteit? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat plannen binnen het omgevingsrecht? - Chapter 5
 • Wat wordt bedoeld met de regulering van activiteiten? - Chapter 6
 • Waaruit bestaan handhaving, rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht? - Chapter 7
 • Waaruit bestaat omgevingswet? - Chapter 8
 • Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea.

 • Boeksamenvatting bij Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht van De Bruijn ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht - Chapter 1
 • Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6) - Chapter 2
 • De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) - Chapter 3
 • Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8) - Chapter 4
 • Huwelijksvermogensrecht en faillissement - Chapter 5
 • Geregistreerd partnerschap - Chapter 6
 • Samenleven buiten geregistreerd partnerschap - Chapter 7
 • Pensioen - Chapter 8

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij European Union Law van Chalmers

Boeksamenvatting bij European Union Law van Chalmers

Samenvattingen en studiehulp bij European Union Law van Chalmers

 • Boeksamenvatting bij European Union Law van Chalmers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is de Europese integratie verlopen en wat houdt het EU-Verdrag in? - Chapter 1
 • Welke instellingen heeft de Europese Unie? - Chapter 2
 • Welke wetgeving is er binnen de Europese Unie? - Chapter 3
 • Hoe is de de Europese Unie als rechterlijke orde ingericht? - Chapter 4
 • Wat is de autoriteit van het recht van de Europese Unie? - Chapter 5
 • Welke fundamentale rechten heeft de Europese Unie? - Chapter 6
 • Hoe wordt EU-recht toegepast door nationale rechters? - Chapter 7
 • Wat houdt de inbreukprocedure van artikel 258 VWEU in? - Chapter 8
 • Hoe is het bestuur van de Europese Unie geregeld? - Chapter 9
 • Hoe gaat rechterlijke toetsing in zijn werk in de Europese Unie? - Chapter 10
 • Mag je vrij reizen binnen de Europese Unie? - Chapter 11
 • Welke rechten hebben niet-Europeanen binnen de Europese Unie? - Chapter 12
 • Welke regels heeft de Europese Unie tegen discriminatie? - Chapter 13
 • Hoe is het strafrecht in de Europese Unie geregeld? - Chapter 14
 • Hoe verhouden EU-recht en internationaal recht zich tot elkaar? - Chapter 15
 • Hoe is de interne markt van de Europese Unie geregeld? - Chapter 16
 • In hoeverre is de Europese Unie een economische en monetaire unie? - Chapter 17
 • Welke regels zijn er met betrekking tot de vrijheid van goederenverkeer in de EU? - Chapter 18
 • Welke regels zijn er met betrekking tot het vrije verkeer van diensten in de EU? - Chapter 19
 • Mag je in andere landen in de Europese Unie werken? - Chapter 20
 • Hoe worden nationale belangen beschermd in de EU? - Chapter 21
 • Mededingingsrecht: functie en handhaving? - Chapter 22

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

 

 

Boeksamenvatting bij Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens ea.

Boeksamenvatting bij Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens ea.

 • Boeksamenvatting bij Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de plaats en het doel van het strafprocesrecht? - Chapter 1
 • Welke bronnen kent het Nederlands strafprocesrecht? - Chapter 2
 • Wat zijn de uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht? - Chapter 3
 • Welke hoofdpersonen en organen zijn er in het strafprocesrecht? - Chapter 4
 • Wat is competentieverdeling ? - Chapter 5
 • Hoe werkt vervolgbaarheid? - Chapter 6
 • Wat is de plaats en rol van beleid? - Chapter 7
 • Hoe ziet het onderzoek in strafzaken er uit? - Chapter 8
 • Wat zijn de uitgangspunten van de raadkamerprocedure? - Chapter 9
 • Hoe ziet het opsporingsonderzoek er uit? - Chapter 10
 • Hoe vindt gerechtelijk vooronderzoek plaats? - Chapter 11
 • Welke dwangmiddelen zijn er? - Chapter 12
 • Wie neemt besluiten met betrekkking tot de vervolging en de voortzetting daarvan? - Chapter 13
 • Hoe ziet de dagvaarding er uit? - Chapter 14
 • Uit welke onderdelen bestaat onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 15
 • Hoe komt de rechter tot beraadslaging en einduitspraak? - Chapter 16
 • Welke rechtsmiddelen zijn er? - Chapter 17
 • Zijn er nog overige afwijkende procedures? - Chapter 18
 • Het Nederlands Strafprocesrecht - Corstens & Borgers - 9e druk - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

Samenvattingen en studiehulp bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca

 • Boeksamenvatting bij EU Law: Text, Cases, and Materials van Craig & De Burca is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Ontwikkeling van de EU - Craig - Chapter 1
 • Competentie en het Verdrag van Lissabon - Craig en De Burca - Chapter 3
 • Instrumenten en de hierarchie van normen in de EU - Craig en De Burca - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Europees recht & Europese Unie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu

Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu

Samenvattingen en studiehulp bij Materieel strafrecht van De Hullu

 • Boeksamenvatting bij Materieel strafrecht van De Hullu is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het materieel strafrecht afgebakend? - Chapter 1
 • Wat is de wetgeving op het gebied van strafrecht? - Chapter 2
 • Wat is de objectieve kant van het strafbare feit? - Chapter 3
 • Hoe ziet de subjectieve zijde van het strafbare feit er uit? - Chapter 4
 • Wat is de inhoud van de verschillende strafuitsluitingsgronden? - Chapter 5
 • Wat is de inhoud van de leerstukken poging en voorbereiding? - Chapter 6
 • Wat houdt deelneming binnen het strafrecht in? - Chapter 7
 • Wat is meervoudige aansprakelijkstelling? - Chapter 8
 • Moet het materiële strafrecht worden herzien? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

Samenvattingen en studiehulp bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge

 • Boeksamenvatting bij Ons strafrecht 2: Strafprocesrecht van Keulen & Knigge is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe heeft het strafprocesrecht zich ontwikkeld? - Chapter 1
 • Wat is het karakter van het Nederlandse strafproces? - Chapter 2
 • Welke invloed heeft het EVRM op het Nederlandse strafprocesrecht? - Chapter 3
 • Wat is het strafprocessuele model? - Chapter 4
 • Hoe wordt toegang tot de rechter verkregen? - Chapter 5
 • Hoe vervolgt het Openbaar Ministerie? - Chapter 6
 • Welke rechten hebben de verdachte en zijn raadsman? - Chapter 7
 • Wat is de rol van het slachtoffer in het strafproces? - Chapter 8
 • Wat houdt het vooronderzoek in? - Chapter 9
 • Hoe worden dwangmiddelen toegepast? - Chapter 10
 • Hoe is het voorarrest geregeld? - Chapter 11
 • Welke eisen worden er aan de dagvaarding en tenlastelegging gesteld? - Chapter 12
 • Wat gebeurt er tijdens het onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 13
 • Wat zijn de regels omtrent het bewijs? - Chapter 14
 • Hoe worden onregelmatigheden in het strafprocesrecht gesanctioneerd? - Chapter 15
 • Wat zijn de eisen omtrent het vonnis? - Chapter 16
 • Welke rechtsmiddelen zijn er? - Chapter 17

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk

Boeksamenvatting bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk

Samenvattingen en studiehulp bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk

 • Boeksamenvatting bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Inleiding socialezekerheidsrecht - Chapter 1
 • Het socialezekerheidsstelsel (o.a. gezondheid, Zvw en Wmo) - Chapter 2
 • Werknemersverzekeringen - Chapter 3
 • Bescherming bij ziekte - Chapter 4
 • Sociaal risico: arbeidsongeschiktheid (o.a. Wet WIA) - Chapter 5
 • Sociaal risico: werkloosheid - Chapter 6
 • Ouderdom (AOW) - Chapter 7
 • Anw - Chapter 8
 • AKW - Chapter 9
 • Bestaansminimumuitkeringen - Chapter 11
 • Re-integratie - Chapter 12
 • Handhaving - Chapter 13
 • Internationaal socialezekerheidsrecht - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen

Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen

Samenvattingen en studiehulp bij Bijzonder strafrecht van Kristen

 • Boeksamenvatting bij Bijzonder strafrecht van Kristen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Historische ontwikkeling van het bijzonder strafrecht - Chapter 2
 • Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch recht - Chapter 3
 • De Wet op economische delicten - Chapter 6
 • De Algemene wet inzake rijksbelastingen - Chapter 8
 • Fiscale delicten - Chapter 9
 • De Wet op het financieel toezicht - Chapter 10
 • Marktmisbruik - Chapter 11
 • Het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht - Chapter 12
 • Wederrechtelijkheid in het bijzonder strafrecht - Chapter 13
 • Subjectieve bestanddelen - Chapter 14
 • Sancties - Chapter 15
 • De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing - Chapter 16
 • Vervolging en berechting - Chapter 17

 

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting van Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk

Boeksamenvatting van Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk

Samenvattingen en studiehulp bij Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk

 • Boeksamenvatting van Ons strafrecht 1: het materiële strafrecht van Lindenberg & Wolswijk is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het Nederlands strafrecht ingericht? - Chapter 1
 • Welke theorieën zijn er over het opleggen van straf? - Chapter 2
 • Welke belangrijke beginselen gelden er binnen het strafrecht? - Chapter 3
 • Wanneer is er sprake van strafbaarheid? - Chapter 4
 • Hoe moet de objectieve zijde van het delict worden behandeld? - Chapter 5
 • Wat houdt het bestanddeel 'opzet' in? - Chapter 6
 • Wanneer is er sprake van schuld en culpa? - Chapter 7
 • Welke strafuitsluitingsgronden zijn er? - Chapter 8
 • Wanneer zijn voorbereiding en poging strafbaar? - Chapter 9
 • Wanneer is er sprake van deelneming? - Chapter 10
 • Wat houdt functioneel daderschap in? - Chapter 11
 • Wanneer is er sprake van samenloop? - Chapter 12
 • Wanneer is er sprake van vervolgbaarheid? - Chapter 13
 • Welke straffen en maatregelen zijn er? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.

 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat regelt het bestuursrecht? - Chapter 1
 • Welke personen worden er onderscheiden in het bestuursrecht? - Chapter 2
 • Hoe worden de publiekrechtelijke bevoegdheden verleend? - Chapter 3
 • Welke handelingen kan het bestuur nemen? - Chapter 4
 • Welke soorten besluiten kunnen er onderscheiden worden? - Chapter 5
 • Hoe is de verhouding tussen burgers en bestuursorganen geregeld? - Chapter 6
 • Hoe oefent het bestuur haar bevoegdheden uit? - Chapter 7
 • Wat zijn de formele regels voor besluitvorming? - Chapter 8
 • Welke materiële normen gelden er voor de besluitvorming? - Chapter 9
 • Wat zijn de regels omtrent bijzondere besluiten? - Chapter 10
 • Wat zijn de regels omtrent nadeelcompensatie bij een rechtmatige overheidsdaad? - Chapter 11
 • Onder welke omstandigheden is er recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige overheidsdaad? - Chapter 12
 • Hoe moet de overheid omgaan met privaatrechtelijke regels? - Chapter 13
 • Hoe kan er toezicht worden gehouden en hoe worden de regels gehandhaafd? - Chapter 14
 • Wat houden de herstelsancties in? - Chapter 15
 • Welke bestraffende bestuurlijke sancties zijn er? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Recht en Bestuur als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als advocaat of jurist

Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

Samenvattingen en studiehulp bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik

 • Boeksamenvatting bij Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding van Van Mourik is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de aspecten van het huwelijk en de ontbinding daarvan? - Chapter 1
 • Wat zijn de algemene kenmerken van huwelijksvermogensrecht? - Chapter 2
 • Welke rechten en plichten kennen echtgenoten? - Chapter 3
 • Wat is wettelijke gemeenschap van goederen? - Chapter 4
 • Welke aspecten kent de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen? - Chapter 5
 • Wat zijn huwelijkse voorwaarden? - Chapter 6
 • Wat zijn verrekenbedingen? - Chapter 7
 • Wat is koude uitsluiting? - Chapter 8
 • Wat zijn vergoedingsrechten? - Chapter 9
 • Hoe verloopt faillissement en schuldsanering? - Chapter 10
 • Welke aspecten kent internationaal privaatrechtelijk huwelijksvermogensregime? - Chapter 11
 • Hoe werkt het geregistreerd partnerschap? - Chapter 12
 • Hoe verloopt de beëindiging van het huwelijk? - Chapter 13
 • Wat houdt het echtscheidingsconvenant in? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Meer lezen

Erfrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 7: Bewijs van Rutgers & Krans

Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 7: Bewijs van Rutgers & Krans

Samenvattingen en studiehulp bij Pitlo Deel 7: Bewijs

 • Boeksamenvatting bij Pitlo Deel 7: Bewijs is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Inleiding tot het bewijs
 • 2. Algemene bepalingen van bewijsrecht
 • 3. Schriftelijk bewijs
 • 4. Getuigen
 • 5. Voorlopig getuigenverhoor
 • 6. Deskundigen
 • 7. Plaatsopneming en bezichtiging
 • 8. Voorlopig deskundigenonderzoek, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

Samenvattingen en studiehulp bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde

 • Boeksamenvatting bij Van de BV en de NV van Van Schilfgaarde is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de BV en de NV? - Chapter 1
 • Hoe worden de BV en de NV opgericht? - Chapter 2
 • Wat is er geregeld omtrent het kapitaal van de vennootschap, het eigen vermogen en de vermogensbescherming? - Chapter 3
 • Wat zijn de regels omtrent het overdragen van aandelen? - Chapter 4
 • Wat zijn de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van het bestuur? - Chapter 5
 • Wanneer is er sprake van gebondenheid aan derden? - Chapter 6
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)? - Chapter 7
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de raad van commisarissen (RvC)? - Chapter 8
 • Hoe geschiedt de toetsing van besluiten? - Chapter 9
 • Wat zijn de regels omtrent het jaarverslag en de jaarrekening? - Chapter 10
 • Wat houdt de geschillenregeling en het recht van enqûete in? - Chapter 11
 • Wat is er geregeld omtrent de statutenwijziging, omzetting en ontbinding? - Chapter 12
 • Wat zijn de regels omtrent fuseren? - Chapter 13
 • Wat houdt de structuurvennootschap in? - Chapter 14
 • Waarom staat de structuurvennootschap onder vuur? - Chapter 15
 • Wat is er op Europees niveau geregeld omtrent de vennootschap? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Ondernemingsrecht en Rechtspersonen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a.

Boeksamenvatting bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a.

 • Boeksamenvatting bij Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Leeswijzer bij de 5e en 6e druk van Nederlands Burgerlijk Procesrecht van Snijders e.a. - Chapter 0
 • Wat zijn de kenmerken, functies en bronnen van het burgerlijk procesrecht? - Chapter 1
 • Wie zijn de deelnemers van het civiele proces? - Chapter 2
 • Hoe wordt er omgegaan met de kosten van het civiele proces? - Chapter 3
 • Hoe geschiedt de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg? - Chapter 4
 • Welke afwijkingen van de normale dagvaardingsprocedure zijn er mogelijk? - Chapter 5
 • Wat zijn de regels omtrent het bewijs binnen de civiele procedure? - Chapter 6
 • Hoe geschiedt de procedure bij de kantonrechter? - Chapter 7
 • Welke rechtsmiddelen kent de dagvaardingsprocedure? - Chapter 8
 • Wat houdt de verzoekschriftprocedure in? - Chapter 9
 • Welke voorlopige voorzieningen kent de civiele procedure? - Chapter 10
 • Welke civiele rechtsgebieden kennen een bijzonder procesrecht? - Chapter 11
 • Wat houden arbitrage en bindend advies in? - Chapter 12
 • Wat is het conservatoir beslag en executierecht? - Chapter 13
 • Hoe wordt er geprocedeerd bij internationale rechters? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht & Overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat & Jurist

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Samenvattingen en studiehulp bij Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

 • Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat omvat het internationaal privaatrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat het internationaal bevoegdheidsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat het conflictenrecht? - Chapter 3
 • Wat omvat het recht inzake erkenning en tenuitvoerlegging? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Insolventierecht van Vriesendorp

Boeksamenvatting bij Insolventierecht van Vriesendorp

Samenvattingen en studiehulp bij Insolventierecht van Vriesendorp

 • Boeksamenvatting bij Insolventierecht van Vriesendorp is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Supersamenvatting Insolventierecht - Chapter 0
 • Waar gaat insolventierecht over? - Chapter 1
 • Wat gebeurt er als de schuldenaar in financiële moeilijkheden raakt? - Chapter 2
 • Hoe werken de informele reorganisatie en het onderhands akkoord? - Chapter 3
 • Hoe werkt de surseance van betaling, de rechterlijke inmenging met beperkingen voor de schuldenaar? - Chapter 4
 • Hoe werkt faillissement? - Chapter 5
 • Hoe werkt de schuldsanering natuurlijke personen? - Chapter 6
 • Wat is de internationale context van het insolventierecht? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Privaatrecht en overeenkomsten als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Samenvattingen en studiehulp per opleiding: Criminologie Bachelor aan de Universiteit Leiden - Bundel

Samenvattingen en studiehulp per opleiding: Criminologie Bachelor aan de Universiteit Leiden - Bundel

Boeksamenvatting bij Actuele criminologie van Van Dijk

Boeksamenvatting bij Actuele criminologie van Van Dijk

Samenvattingen en studiehulp bij Actuele criminologie van Van Dijk

 • Boeksamenvatting bij Actuele criminologie van Van Dijk is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Verkenning van het gebied van criminologie - Chapter 1
 • De eerste stap in onderzoek: beschrijven - Chapter 2
 • Beleid in de strafrechtelijke keten - Chapter 3
 • Psychologische achtergronden van daderschap - Chapter 4
 • Economisch en sociologisch perspectief - Chapter 5
 • Preventie van criminaliteit - Chapter 6
 • Penologie - Chapter 7
 • Slachtofferschap - Chapter 8
 • Zware criminaliteit - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht en Criminologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Advocaat en Jurist:

Boeksamenvatting bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al.

Boeksamenvatting bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al.

 • Boeksamenvatting bij Criminological Theory. Context and Consequences van Lilly et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • De context en de betekenis van theorie - Chapter 1
 • Zoektocht naar de criminele mens - Chapter 2
 • De verwerping van het individualisme - Chapter 3
 • Criminaliteit in de Amerikaanse samenleving - Chapter 4
 • De afgezonderde samenleving: de oorsprong van Controletheorie - Chapter 5
 • De complexiteit van controle: Hirschi’s twee theorieën en verder - Chapter 6
 • De ironie van overheidsinterventie - Chapter 7
 • Sociale macht en de constructie van criminaliteit: conflicttheorie - Chapter 8
 • Nieuwe richtingen in kritische theorie - Chapter 9
 • Het genderperspectief van criminologie - Chapter 10
 • Misdaden van machtigen: theorieën over witteboordencriminaliteit - Chapter 11
 • De terugkeer van straffen: conservatieve criminologie - Chapter 12
 • De keuze voor criminaliteit: de Routineactiviteiten- en de Rationele Keuzetheorie - Chapter 13
 • De zoektocht naar de criminele mens opnieuw bekeken: biosociale theorieën - Chapter 14
 • Nieuwe inzichten in biosociale theorie: perspectieven en beleid - Chapter 15
 • De ontwikkeling van criminelen: theorieën over de levensloop - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Strafrecht als studie en kennisgebied

Werken en ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Boeksamenvatting bij De samenleving: Kennismaking met de sociologie van Macionis ea.

Boeksamenvatting bij De samenleving: Kennismaking met de sociologie van Macionis ea.

Samenvattingen en studiehulp bij De samenleving: Kennismaking met de sociologie van Macionis ea.

 • Boeksamenvatting bij De samenleving: Kennismaking met de sociologie van Macionis ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is de kern van de discipline "sociologie" (visie, theorie en methode)? - Chapter 1
 • Wat houden de sociologische theorie en methode in? - Chapter 2
 • Wat is cultuur? - Chapter 3
 • Hoe ziet het socialisatieproces eruit gedurende de verschillende levensfasen? - Chapter 4
 • Hoe uit zich sociale interactie in het dagelijks leven? - Chapter 5
 • Hoe definieert de samenstelling van groepen zich? - Chapter 6
 • Wat is de wisselwerking tussen economie, verzorgingsstaat en politiek? - Chapter 7
 • Wat houdt sociale stratificatie in? - Chapter 8
 • Wat houdt mondiale stratificatie in? - Chapter 9
 • Wat ligt ten grondslag aan het arbeid- en zorgbeleid in Nederland? - Chapter 10
 • Wat is de benadering van deviant gedrag? - Chapter 11
 • Welke theorieën bestaan er over migratie en etnische diversiteit? - Chapter 12
 • Wat is de sociologische kijk op onderwijs, zorg en gezondheid? - Chapter 13
 • Wat is de sociologische kijk op seksualiteit? - Chapter 14
 • Wat is de sociologische kijk op het gezin? - Chapter 15
 • Wat is de sociologische kijk op religie? - Chapter 16
 • Hoe benadert de sociologie vraagstukken over bevolking, verstedelijking en milieu? - Chapter 17
 • Wat is de kern van een moderne en postmoderne samenleving? - Chapter 18
 • Welke kernbegrippen, namen en theorieën staan centraal in de sociologie? - Chapter 19

Naar de samenvatting

Meer lezen

Sociologie en maatschappelijke dienstverlening als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen op het gebied van sociaal en maatschappelijk werk

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics

Online summaries and study assistance with the 5th edition of Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Studying Discovering Statistics by Field

 • About the book: The book is pleasant to use, as far as possible given the subject, because it takes into account that many people who work with SPSS are not necessarily fans of statistics, but only see it as an inescapable tool.
 • Study tips: Field can use as many cat pictures in his books, the material remains difficult for many students. Invest a little in your relationship with the book: You will have to use it a lot during the rest of your studies, so at least aim for a love/hate relationship.

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije

Boeksamenvatting bij Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije

Samenvattingen en studiehulp bij Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije

 • Boeksamenvatting bij Onderzoeksmethoden van Scheepers & Boeije is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 Introductie: wetenschap als communicatieproces
 • Hoofdstuk 2 Het onderzoeksplan
 • Hoofdstuk 3 Benaderingen van onderzoek
 • Hoofdstuk 4 Theorieën en hypothesen
 • Hoofdstuk 5 Definiëren en operationaliseren
 • Hoofdstuk 6 Het experiment
 • Hoofdstuk 7 Enquêtes
 • Hoofdstuk 8 Kwalitatief onderzoek
 • Hoofdstuk 9 Gebruikmaken van bestaande gegevens
 • Hoofdstuk 10 Communiceren over onderzoek

Naar de samenvatting

Meer lezen

Wetenschap en onderzoek als studie en kennisgebied

Werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij onderzoeksorganisaties of wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland

 

  

Help desk & FAQ

JoHo & Leiden: support centers en partners

JoHo & Leiden: support centers en partners

Bezoektijden

 • Vrije bezoektijden: vanaf 13 maart 2024 op elke woensdag van 12.00-16.00 uur (gedurende de zomer ruimere openingstijden).
 • In maart 2024 is de heropening van de vestiging in Leiden. Aangezien het monumentale JoHo pand in Den Haag (Paviljoensgracht 18) door de gemeente noodgedwongen wordt afgebroken en herbouwd, zal het hoofkantoor van JoHo gedurende die periode ook gehuisvest zijn in de Leidse vestiging.

Samenvattingen & Pickup Points

Samenvattingen en studiehulp 

 • Alle samenvattingen en studiehulp materialen worden online gepubliceerd op JoHo.org en JoHo WorldSupporter.org.
 • De samenvattingen die geprint beschikbaar zijn kunnen besteld worden via de Samenvattingen Shops op JoHo.org en thuisbezorgd of afgehaald worden.
 • JoHo abonnees kunnen hun JoHo PinPoints voor gratis printsamenvattingen ook inzetten bij postbestellingen.
 • Check je eigen studie: Samenvattingen en studiehulp in Leiden

Samenvattingen en studiehulp: Pickup

 • Je kunt vooraf via je eigen accountpagina printsamenvattingen of studiehulp bestellen en klaar laten leggen.
  • Ga naar de Samenvattingen toolpagina van jouw opleiding en check welke Printsamenvattingen er voor jou beschikbaar zijn.
  • Log in, check je Pinpoints (vraag extra Pinpoints aan indien je er niet genoeg hebt).
  • Voeg de geprinte samenvattingen toe aan je winkelmandje.
  • Kies voor afhalen bij een pickup point (pickupbalie).
  • Haal je bestelling op tijdens een van de afhaalmomenten.
 • Ter plaatse bestellen
  • Indien je niet vooraf besteld hebt, dan kan dat ook ter plaatse. Zorg er dan wel voor dat je je inloggegevens bij de hand hebt en indien nodig, je betaalgegevens en -benodigdheden.
  • Ben je (nog) niet bij JoHo aangemeld, dan kun je dat online of ter plekke abonnee worden en direct een bestelling plaatsen. Er geldt dan soms een korte wachttijd.
  • Het is niet mogelijk om geprinte samenvattingen af te halen zonder dat je bij JoHo bent aangesloten.

Pickup Points: Lokatie en tijd

 • Labyrint  - studievereniging voor psychologie Leiden
 • Emile  - studievereniging voor pedagogiek Leiden
 • JoHo Leiden
  • Pickup dagen elke woensdag van 12.00-16.00 uur.
  • Pickup adres: Stationsweg 2D, Leiden

Coaching-, Reis- en Verzekeringsservices

  Coaching voor je persoonlijke ontwikkeling

  Coaching bij vertrek naar buitenland

  • Zie de themapagina's en toolshops op JoHo.org voor o.a.
   • Stages, Vrijwilligerswerk of Betaald werk in het buitenland
   • Gap Year, Backpacken of wereldreis maken in het buitenland
   • Emigratie & Vertrek naar het buitenland
   • Veiligheid & Gezondheid in het buitenland
   • Lees meer bij: coaching bij vertrek naar buitenland 

  Verzekeringen bij vertrek naar het buitenland

  WorldSupporter winkel

  • Er is in het JoHo support center in Leiden ook een WorldSupporter winkel met de backpacker outlet, de fair trade shop en de reiskringloop. Hie kan je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.
  • Bezoektijden: elke woensdag van 12.00-16.00 uur (gedurende de zomer ruimere openingstijden)

   Bijbanen & Werken voor JoHo

   • JoHo blijft doorlopend op zoek naar (parttime) medewerkers, auteurs, Summary supporters & WorldSupporter bloggers. Check de actuele mogelijkheden of neem contact op
   • Lees meer bij: JoHo & bijbanen  

   JoHo & Locaties

   • De afgelopen jaren heeft het verlenen van online support, het online gebruik van alle tools, samenvattingen, keuzehulp en advieswijzers door JoHo donateurs, abonnees en verzekerden een grote vlucht genomen. De omstandigheden in het jaar 2020/21 zorgde voor een versnelling van deze ontwikkeling, evenals een versnelde groei van de postorderservices. De behoefte aan fysieke contactmomenten bleek dermate afgenomen dat de rol van het fysieke support center daarmee steeds verder afnam
   • Vanaf zomer 2021 zijn de meeste services van de support centers overgenomen door de online, de telefonische en de postorderservices van JoHo, en worden de eventuele pickup services verzorgd door de lokale studiepartners en studieverenigingen

     Kaart & Adres

     JoHo in Leiden

     • Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
     • 2 minuten lopen van het Centraal Station
     • Bezoektijden: elke woensdag van 12.00-16.00 uur (gedurende de zomer ruimere openingstijden)
     • Contact opnemen 

     JoHo support and pickup points: English version

     Aanmelden, actief worden of tools gebruiken

      

     Aansluiten bij JoHo

      

     JoHo tools inzetten

      

       

      Aanmeldingen & JoHo: Startpagina's I

      Aanmeldingen & JoHo: Startpagina's I

      Samenvattingen & JoHo: startpagina's

      Samenvattingen & JoHo: startpagina's

         

       

      JoHo: concept begrijpen

      JoHo Missie, Visie & Concept

      Missie & Visie

      • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
      • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

      Concept

      • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
      • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
      • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
      JoHo: pagina topic
        RECHTEN: Universiteit Leiden - Toolshop
      JoHo: footprint achterlaten
      Pagina bewaren in je bundels:

      (Service voor ingelogde JoHo donateurs)