Verzekering & Verzekeringsrecht

 

  Topics & Thema(tools)

 Verzekeringen en verzekeringsrecht

 

Verkennen - Vergelijken - Verdiepen - Versterken - Verspreiden

JoHo: crossroad kiezen
JoHo: nieuws checken
 • Reizen in een gebied met een negatief reisadvies zijn niet verzekerd via een gewone reisverzekering. 
 • Alleen een gespecialiseerde reisverzekering voor lang of...
lees meer

Corona & Contenties

 • De afgelopen maanden is ieder mens en iedere organisatie beproefd op de competenties ‘...
lees meer
Bron: JoHo Nieuws

De decembermaand is de traditionele periode om van zorgverzekering te wisselen. Elk jaar wijzigt de premie, de inhoud van de basisverzekering en aanvullende pakketten en de...

lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  JoHo: themapagina begrijpen

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   2 - Inhoud & Oriëntatie

   2 - Verkennen & Oriënteren

   • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
   • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
   • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

   Wat betekent verzekerd zijn en wat is nou echt een verzekering?

   Wat betekent verzekerd zijn en wat is nou echt een verzekering?

   Wat wil een verzekering afsluiten eigenlijk zeggen ?

   • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringsnemer (degene die afsluit)  aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringsnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

   en dat wil zeggen....

   • Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt:Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering. Uit de definitie valt af te leiden waaraan een overeenkomst moet voldoen om een verzekering te zijn. (Wiki)

   dus

   1. Er zijn twee partijen, een verzekeraar (de verzekeringsmaatschapppij) en een verzekeringnemer (jij) die een afspraak maken (een overeenkomst aangaan)
   2. De verzekeraar verplicht zich, in ruil voor een premie (een geldbedrag) tot het doen van één of meer uitkeringen;
   3. Bij aanvang van die afspraak bestaat er nog geen duidelijkheid over dat er uberhaupt een uitkering gedaan gaat worden, wanneer die uitkering gedaan gaat worden of tot welk bedrag een uitkering wordt gedaan of hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren;
   4. Tegenover de betaling van premie door de verzekeringnemer staat de uitkering door de verzekeraar indien, zoals de wet het omschrijft, ‘het risico wordt verwezenlijkt’. In andere woorden: wanneer de verzekerde gebeurtenis of situatie zich voordoet.
   5. Belangrijk is de onzekerheid bij de partijen. Er moet wettelijk sprake zijn van een onzekere factor bij beide partijen. Deze onzekere factor kan op diverse manieren tot stand komen, zoals de wet omschrijft:
   6. Er bestaat geen duidelijkheid over wanneer een uitkering wordt gedaan; of tot welk bedrag en uitkering wordt gedaan; of hoelang de premiebetaling zal duren.

    

   Verzekeringswoordenboek : Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar goed lezen en begrijpen

   Verzekeringswoordenboek : Hoe kan je de voorwaarden van een verzekering of de mails van verzekeraar goed lezen en begrijpen


   Acceptatieplicht

   • Verzekeraars hebben de plicht mensen als verzekerden te accepteren voor de basisverzekering ziektekosten.
   • bij andere verzekeringen mag een verzekeraar klanten afwijzen als hij bijvoorbeeld het risico te hoog vindt

   Afsluitprovisie

   • De beloning die een bemiddelende organisatie of persoon (tussenpersoon)  ontvangt voor het onderbrengen van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.
   • De provisie is meestal een beperkt percentage van de premie.

   Assurantiebelasting

   • Bij het afsluiten van de meeste verzekeringen betaal je ook belasting. Deze belasting heet de assurantiebelasting.
   • Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting op 21%. Daarvoor lag dat rond de 9%.
   • Deze belasting betaal je aan de verzekeraar of je tussenpersoon, die de belasting vervolgens weer afdraagt aan de overheid.
   • De belasting wordt in het algemeen doorberekent in de premie (de kosten) van je verzekering

   Basispakket

   • De zorgverzekering kent een wettelijk vastgesteld basispakket voor noodzakelijke zorg.
   • Je bent verplicht je voor dit basispakket te verzekeren bij een zorgverzekeraar.
   • Zorgverzekeraars zijn verplicht je zonder medische keuring voor dit basispakket te accepteren.

   Begunstigde

   • Dat is degene die volgens de verzekeringspolis gerechtigd is de verzekeringsuitkering in ontvangst te nemen.
   • Behalve bij een overlijdensverzekering is dit meestal de verzekerde zelf.

   Bijverzekeren

   • Het afsluiten van een aanvullende verzekering.

   Claim

   • Dat is jouw verzoek aan de verzekeraar om tot het vergoeden van een schade over te gaan die door de verzekering wordt gedekt.

   Dagwaarde

   • Dat is de waarde van datgene dat je verzekerd hebt (zaak/object) op het moment van schade.
   • Vrijwel altijd minder dan wat het kost op het moment dat je schade oploopt

   Dekking

   • Wil zeggen : wat er verzekerd is en voor welk bedrag.

   Eigen risico

   • Dat deel van de kosten dat je zelf moet betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen je verzekerd bent.
   • Vaak kun je het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen.
   • Een hoger eigen risico betekent in het algemeen dat zelf een lagere premie betaalt
   •  

   Ongevallenverzekering

   • Een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen.
   • Het gaat hier meestal om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.

   Polis

   • De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, ondertekend door de verzekeraar.

   Polisblad

   • Het polisblad, dat onderdeel van de polis is, vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden.
   • Denk hierbij bijvoorbeeld aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico, en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

   Premie

   • Het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn.
   • De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald

   Tussenpersoon

   • Een tussenpersoon adviseert mensen over eventueel af te sluiten verzekeringen en brengt deze vervolgens onder bij een verzekeraar.
   • Ook wel verzekeringsadviseur of intermediair genoemd

   Verzekeraar

   • Een bedrijf (of organisatie) dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking

   Verzekerde

   • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.
   • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd
   • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen)

    Verzekeringnemer

   • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.De verzekeringnemer is ‘de contractpartij, degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt
   • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden.

   Verzekeringsmaatschappij

   • Ander woord voor verzekeraar

   Verzekeringsverplichting

   • De verplichting je voor een bepaalde zaak te laten verzekeren.
   • In Nederland zijn de basisverzekering tegen ziektekosten en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor wie een auto, motor, brommer heeft, verplicht.

   Verzekeringsvoorwaarden

   • In de verzekeringsvoorwaarden wordt onder meer bepaald onder welke omstandigheden de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en jou als verzekerde zijn
   Wat betekent deze regeling of verzekeringsterm bij zorg en ziektekosten?

   Wat betekent deze regeling of verzekeringsterm bij zorg en ziektekosten?

   Wat is een Basiszorgverzekering?

   • De basiszorgverzekering is het zorgverzekeringspakket dat iedereen die in Nederland woonachtig is wettelijk verplicht is te hebben.
   • De overheid, niet de verzekeringsmaatschappijen, bepaalt wat er in het basispakket zit.
   • Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.
   • Hoewel de inhoud van de basiszorgverzekering wettelijk bepaald is, zijn er bij verzekeraars verschillende varianten af te sluiten.
   • De verschillen tussen de basisverzekeringen hebben alleen betrekking op niet-spoedeisende zorg. Als er zich een acute en ernstige situatie voordoet, kan je als verzekerde bij alle Nederlandse ziekenhuizen en huisartsenposten terecht, ongeacht het type polis.

   Wat is een naturapolis?

   • De meeste zorgverzekeraars hebben een naturapolis als voornaamste product.
   • Deze polis is voordeliger dan zijn tegenhanger, de restitutiepolis.
   • Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners.
   • Alleen bij deze zorgverleners krijg je de volledige vergoeding, zoals die geldt voor jouw verzekering.
   • Ga je naar een andere arts of een ander ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 tot 80 procent.
   • Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

   Wat is een restitutiepolis?

   • De restitutiepolis is voor mensen die het belangrijk vinden om zelf een zorgverlener uit te kunnen kiezen zonder beperkt te worden door de vraag of deze wel of niet een contract met de zorgverzekeraar heeft.
   • Bij een restitutiepolis  kies je altijd zelf naar welke arts, therapeut of naar welk ziekenhuis je gaat. Dit heeft geen invloed op de vergoeding.

   Wat is een combinatiepolis?

   • In de laatste jaren is de combinatiepolis in opkomst om maar dit zijn vaak polissen met lastige voorwaarden. De combinatiepolis is namelijk een combinatie tussen een natura- en restitutiepolis.
   • Je kunt bij deze verzekering kiezen voor een behandeling bij een gecontracteerde instelling (natura) of een niet-gecontracteerde instelling. Bij de eerste zal de behandeling vergoed worden, bij de laatste kan het zo zijn dat je de kosten eerst zelf voor moet schieten of dat slechts een deel wordt vergoed. 

   Wat is een aanvullende verzekering?

   • Naast de basiszorgverzekering (natura, restitutie of combinatie), kun je je polis uitbreiden met een aanvullend pakket. De verzekeringsmaatschappijen bepalen zelf hoe deze er uit komen te zien en wat de aanvullende verzekeringen kosten. De verschillen tussen de pakketten van de diverse maatschappijen zijn daarom groot. Kosten die je kunt verzekeren via aanvullende pakketten zijn bijvoorbeeld: tandheelkunde, fysiotherapie, anticonceptie, alternatieve geneesmiddelen en brillen.

   Wat is wettelijk eigen risico?

   • Het verplicht eigen risico, waar iedereen in Nederland van boven de 18 jaar mee te maken heeft, bedraagt in 2018  € 385.
   • Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten die uit je basispakket worden vergoed, doorbelast zal krijgen van je zorgverzekering.
   • Er zijn enkele zaken waarvan de overheid heeft bepaald dat je er geen eigen risico over hoeft te betalen. Het gaat dan om:
    • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
    • verloskundige zorg en kraamzorg;
    • specifieke zorg bij bepaalde chronische aandoeningen (te weten: diabetes mellitus type 2, COPD en CVR);
    • wijkverpleging;
    • nacontroles bij orgaandonatie;
    • reiskosten bij orgaandonatie.

   Wat is vrijwillig eigen risico

   • Naast het verplicht eigen risico, dat in de wet is vastgelegd, kun je er voor kiezen om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.
   • Je geeft hiermee aan dat je een groter bedrag zelf zal betalen in het geval je kosten maakt uit de basisverzekering.
   • Je ontvangt hiermee een korting op je premie die kan oplopen tot enkele tientjes per maand.
   • Je kunt maximaal € 500 vrijwillig eigen risico nemen.

   Wat is een eigen bijdrage?

   • Naast het eigen risico, bestaat er voor bepaalde ziektekosten nog een eigen bijdrage.
   • Voor de kosten uit het basispakket is dit wettelijk bepaald, bij de aanvullende pakketten bepalen de verzekeraars dit zelf.
   • Er geldt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor hulpmiddelen, zittend ziekenvervoer en kraamzorg.
   • Het is uit te leggen aan de hand van een praktische voorbeeld:
    • Stel dat je in 2021 gebruik maakt van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van € 300. De wettelijke eigen bijdrage hiervoor is € 98. Deze kosten betaal je zelf. Het bedrag dat daarna overblijft: € 300 - € 98 = € 202. Dat bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van € 385. Dus deze kosten betaal je ook nog zelf. Je houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 385 - € 202 = € 183.
    • Zoals je ziet, kan er dus tegelijk een eigen bijdrage én een eigen risico op één factuur van toepassing zijn!

   Wat is een overstapperiode?

   • Als je van zorgverzekering wil veranderen, dien je je opzegging uiterlijk 31 december te hebben ingediend. Als je gebruik wilt maken van de overstapservice van een verzekeraar geldt ook 31 december als uiterste datum. Als je zelf zorg draagt voor de stopzetting, heb je tot uiterlijk 31 januari de tijd om je aanvraag in te dienen bij de betreffende maatschappij. Je polis gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.


   Wat is de Wet Langdurige Zorg - WLZ

   • Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
   • De WLZ is niet een verzekering waar je je bewust voor aanmeldt maar waar je impliciet voor verzekerd bent als je in Nederland woont en werkt.
   • De premie wordt betaald via belastingen. Je bent met deze verzekering gedekt voor zaken die niet onder de Nederlandse zorgverzekering vallen, zoals thuiszorg, dagactiviteiten, noodzakelijk taxivervoer of verblijf in een instelling voor gehandicaptenzorg.
   • Als je verzekerd bent voor de WLZ, ben je ook verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om te toetsen of je inderdaad WLZ verzekerd bent, kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

   Wat is zorgtoeslag?

   • Zorgtoeslag is een financiële compensatie voor de zorgpremie.
   • Je hebt recht op zorgtoeslag als:
    • je 18 jaar of ouder bent
    • je de Nederlandse nationaliteit hebt of in het bezit bent van een verblijfsvergunning
    • je een Nederlandse basiszorgverzekering hebt.
    • je inkomen niet hoger is dan het daarvoor geldende maximum.
    • je vermogen niet boven de vastgestelde grens uitkomt.
   • De maximale zorgtoeslag, voor de laagste inkomens bedraagt € 107 per maand (zonder toeslagpartner).
   • Als je een zorgverzekering neemt met een hoger eigen risico, kunnen de hoogte van je zorgpremie en die van de zorgtoeslag nagenoeg gelijk zijn.
   • Zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.
   4 - Afweging

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   Verdiepen & Bestuderen: Menu

   5 - Verdieping

   5 - Verdieping & Versterking

   • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     

   Voorbereiden & Verzekeren: Menu

          

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

      

   Inspireren & Samenwerken: Menu
   Inspireren & Samenwerken: via JoHo WorldSupporter
   Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
   Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
   Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
   Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
   Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
   Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
   Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
   Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
   Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
   Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
   Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
   How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

       

   Ervaren & Werken: Menu

   ........................

   JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

   JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden

     

   Beslissingen & Contenties: Menu
   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

    Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

    JoHo abonnement (€20,- p/j)

    • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
    • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
    • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
    • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
    • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
    • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

     of met een JoHo donateurschap

    JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

    • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
    • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
    • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
    • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

     

    Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

    9 - Beslissing

    9 - Beslissen & Berusten

    • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
    • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
    • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen
    Verzekeringen & JoHo: Kenmerken

    Verzekeringen & JoHo: Kenmerken

    Kenmerken JoHo verzekeringen

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

     

    Evalueren & Vervolgen: Zoeken

    Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

    Evalueren & Vervolg: De gekoppelde pagina's aan dit thema
    10 - Evalueren

    10 - Evalueren & Vervolgen

    • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
    • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
    • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

     

     

    JoHo: deze pagina delen
    JoHo: begrijpen

    JoHo Missie, Visie & Concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
    JoHo: footprints achterlaten

     

    Webshop & Services

     

    Shop & Kringloop: Menu