Het Nederlands strafprocesrecht van Corstens en Borgers - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Gegevens bij de 8e druk:

 • Auteur(s): Corstens, Borgers
 • Jaar van uitgave: 2014
 • ISBN: 9789013124019
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk

Samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens & Borgers

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Het Nederlands strafprocesrecht

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is de plaats en het doel van het strafprocesrecht? - Chapter 1
  • Welke bronnen kent het Nederlands strafprocesrecht? - Chapter 2
  • Wat zijn de uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht? - Chapter 3
  • Welke hoofdpersonen en organen zijn er in het strafprocesrecht? - Chapter 4
  • Wat is competentieverdeling ? - Chapter 5
  • Hoe werkt vervolgbaarheid? - Chapter 6
  • Wat is de plaats en rol van beleid? - Chapter 7
  • Hoe ziet het onderzoek in strafzaken er uit? - Chapter 8
  • Wat zijn de uitgangspunten van de raadkamerprocedure? - Chapter 9
  • Hoe ziet het opsporingsonderzoek er uit? - Chapter 10
  • Hoe vindt gerechtelijk vooronderzoek plaats? - Chapter 11
  • Welke dwangmiddelen zijn er? - Chapter 12
  • Wie neemt besluiten met betrekkking tot de vervolging en de voortzetting daarvan? - Chapter 13
  • Hoe ziet de dagvaarding er uit? - Chapter 14
  • Uit welke onderdelen bestaat onderzoek ter terechtzitting? - Chapter 15
  • Hoe komt de rechter tot beraadslaging en einduitspraak? - Chapter 16
  • Welke rechtsmiddelen zijn er? - Chapter 17
  • Zijn er nog overige afwijkende procedures? - Chapter 18
  • Het Nederlands Strafprocesrecht - Corstens & Borgers - 9e druk - BulletPoints

Samenvattingen bij de vorige druk

Belangrijkste veranderingen: van de 9e druk ten opzichte van de 8e druk

 • In de 9e druk is de inhoud geupdatet op basis van veranderde wetgeving en jurisprudentie sinds de 8e druk.
 • In de 9e druk wordt een paar nieuwe onderwerpen behandeld, zoals de Salduzwetgeving, de wetgeving aangaande de uitbreiding van de rechten van slachtoffers en nabestaanden, de Wet digitale processtukken Strafvordering, de wet tot uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis en de wetgeving betreffende het recht op informatie in strafprocedures.

JoHo.org: samenvattingen bij de 8e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 8e druk
 • Online BulletPointsamenvatting bij de 8e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Het Nederlands strafprocesrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws