Hoe werk je samen en deel je je kennis en ervaring met andere initiatiefnemers of startende projecten?

Niet samenwerken en geen kennis delen betekent ook kansen missen op vooruitgang!

 • neem deel aan (netwerk)bijeenkomsten, ontmoetingsdagen, workshops & trainingen gericht op Particulier Initiatief
 • deel je kennis en ervaringen via World Supporter, je eigen website, social media, blog, (jaar)verslag of nieuwsbrief en breng leeraspecten actief onder de aandacht van andere initiatiefnemers
 • leg contacten via social media als Twitter, Facebook en Linkedin om op de hoogte te blijven van de voortgang van andere initiatiefnemers, of om vragen te stellen en/of een discussie te starten
 • deel je ervaringen via bijvoorbeeld blogs op een of meerdere van de diverse platforms voor Particulier Initiatiefnemers
 • zoek in Nederland of ter plaatse contact met andere initiatiefnemers en stichtingen en creëer een inspirerende setting en open sfeer voor het bespreken en delen van positieve en negatieve ervaringen, lessons learned, gekozen oplossingen. Veel geleerde lessen zijn vaak onafhankelijk van regio of projectthematiek; dus kijk ook eens ruimer om je eigen netwerk heen. Voorbeelden van projectoverstijgende gedeelde thema's:
  • kun je de mensen uit je kerndoelgroep zelf ook (financieel of in middelen) laten bijdragen
  • effectief communiceren met partners in ontwikkelingslanden
  • hoe werf je creatief fondsen
  • hoe evalueer je projecten
  • hoe trek je vastgelopen contacten weer vlot
 • participeer constructief en genuanceerd aan diverse discussie fora, laat lessons learned zien en benoemd zowel de dingen die goed als minder goed of fout gaan
 • denk bij 'samenwerken' niet alleen aan relevante Nederlandse initiatieven, maar juist ook aan lokale soortgelijke organisaties

Maar realiseer je ook:

 • het opzoeken en contact krijgen met andere initiatiefnemers, stichtingen en organisaties kost vaak tijd; men is druk, heeft andere prioriteiten of de kernfocus van het initiatief ligt net anders waardoor ook kansen en problemen anders zijn
 • samenwerken is ook geven en nemen; verplaats je in de belangen van de ander en stel activiteiten voor waarbij je in elkaars belangen of prioriteiten voorziet, je van elkaar kan leren, waarbij je krachten kunt bundelen om zo samen tot nieuwe en betere projecten te komen
  • maak gebruik van gedeelde projectcoördinatoren (die daardoor een steviger bestaan kunnen opbouwen, meer profiteren van gedeelde training)
  • vraag samen offertes op waardoor de prijs wellicht iets kan zakken
  • versterk elkaars activiteiten door wederzijdse expertise in te zetten
  • wanneer je allebei ter plaatse bent en elkaars project goed kent heb je meer mogelijkheden voor inhoudelijk sparren / positief kritisch te zijn, kan je ook wederzijds een oogje in het zeil houden, eventueel werk overnemen als de een tijdelijk terug gaat naar Nederland, of verlof neemt/even bijtankt
  • deel kosten voor het vervoer van (extra) bagage of het verschepen van materialen
  • stel gezamenlijk een subsidie-aanvraag op, waardoor je de drempelcriteria wel haalt of inhoudelijk sterker staat
 • (leren) samenwerken kost tijd en volharding om vertrouwen op te bouwen, te ontdekken wat je samen (beter) kunt doen: je moet (regelmatig) contact onderhouden of bij elkaar komen. Die tijd gaat hoe dan ook ten koste van je eigen project, maar levert je als het goed is uiteindelijk meer op.
 • samenwerken werkt vaak vooral goed als je samen iets nieuws/extra's begint, in plaats van een gezamenlijke activiteit bij een van beide onder te brengen (waardoor een van de partijen de regie verliest)
 • samenwerken en samen activiteiten ontplooien betekent ook meer uitleggen aan je achterban welke partij bij welke activiteit een aandeel levert of verantwoordelijk is; focus vooral op wat je daarmee extra kan bereiken of voor elkaar kan krijgen
 • particulier inititatiefnemers zijn vaak doeners, sterk gemotiveerd en met een grote wilskracht. 'Het zelf allemaal uitzoeken en ervaren' hoort daar in beginsel ook bij.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten