Wat zijn kenmerken van projectopzetters als het gaat om financiering & organisatievorm?

 • Bijna 90% van de PI's staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, waarvan 97% als stichting
 • Organisaties die al langer bestaan beschikken vaker over een keurmerk (ANBI, CBF e.a.) en sluiten zich eerder aan bij een netwerk dan jongere organisaties
 • In 40% van de PI's zijn vijf of minder mensen actief, in 30% zes tot 10 mensen.
 • Slechts 5% van de PI's heeft één of meerdere betaalde krachten in dienst
 • Betaalde krachten besteden gemiddeld 126 uur per maand aan het initiatief, zij die betaald en vrijwillig actief zijn 93 uur en zij die als vrijwilliger actief zijn 38 uur.
 • Naast tijd doneert 90% van de mensen die actief zijn in het PI ook zelf geld
 • 55% van de PI's beschikt over een jaarbudget van € 25.000; gemiddeld is het budget € 50.000.
 • De Nederlandse burger vormt voor de meeste PI’s de belangrijkste bron van inkomsten
 • 10% van de huishoudens in Nederland steunt kleinschalige goede doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, met een gemiddeld bedrag van €72.
 • Mensen voelen zich aangesproken door de kleinschaligheid, de ‘korte lijntjes’, de persoonlijke
 • contacten in de ontwikkelingslanden, de persoonlijke band met de initiatiefnemer, de concrete resultaten en de snelheid waarmee ze gerealiseerd worden
 • 37% van de initiatieven ontvangt naast donaties in Nederland ook donaties in de landen waar de projecten zijn opgezet; ook daar met name vanuit particulieren (via fondsenwervende activiteiten of door eigen bijdragen van betrokken bevolking)
 • 20% van de initiatieven ontvangt donaties van de lokale overheid, 16% vanuit religieuze instituten
 • PI's besteden gemiddeld 85% van hun budget in het ontwikkelingsland waar ze actief zijn; 26% doet dat 'volledig'

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten