Op welke thema's richten projectopzetters zich vooral en hoe werken ze samen?

Samenwerking

 • Ruim 90% van de PI's werkt in het ontwikkelingsland samen met één of meerdere partners
 • 27% werkt samen met een lokale (ontwikkelings)organisatie, 25% met een lokaal vertrouwenspersoon, 10% met een Westers contactpersoon die terplekke woont, 13% met een onderwijsinstelling en bijna 10% met de lokale overheid

Thematiek

 • Bijna 30% van de projecten is gericht op onderwijs&opleiding, 20% op gezondheid, ruim 15% op zorg & welzijn, 10% op inkomen
 • 47% van de projecten richt zich specifiek op (de leefomstandigheden van) kinderen en jongeren
 • Hoe langer het PI bestaat, hoe groter het aantal leden, hoe groter de beschikbare budgetten en hoe groter het aantal landen waarin men actief is
 • 86% van de initiatiefnemers vindt het belangrijk te investeren in professionalisering van de partnerorganisatie; 68% doet dat ook daadwerkelijk
  • zelfstandig trainen en coachen van partners
  • investeren in lokale leraren en adviseurs die bijscholing kunnen geven
  • investeren in betere verslaglegging en zelfstandige fondsenwerving

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten