Kies je voor traditionele ontwikkelingshulp of voor modern particulier initiatief?

In media, op social media/fora en tijdens debatten wordt vaak een "je bent voor ontwikkelingshulp óf voor particulier initiatief" discussie gevoerd. Voorbeelden van "pro's" als hieronder worden dan aan één van beide "kampen" toegedicht:

Standaard typering Ontwikkelingshulp organisaties

 • structurele en lange termijn bijdragen; beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
 • doordachte start van duurzame ontwikkelingsprojecten, aandacht voor behoefte onderzoek
 • aandacht voor (vergelijkbaar) werk van overheid en andere organisaties
 • werken met counterparts waarmee afspraken vooral zakelijk zijn (itt vriendschappelijk)
 • hebben ook oog voor zaken als salarissen (van lokale counterparts), onderhoud, training, begeleiding, kennisoverdracht
 • geven aandacht aan monitoring, evaluatie, effectrapportage, analyse, reflectie; hebben "lerend vermogen"

Standaard typering Particulier Initiatief

 • persoonlijke inzet en betrokkenheid, staan dichtbij de doelgroep
 • persoonlijke verantwoording voor goede besteding van het opgehaalde geld
 • snelle bijdragen aan zaken die concreet nodig zijn, snelle toezeggingen en directe acties
 • vaak geen of weinig aandacht voor bredere context, politieke, economische, historische of culturele redenen voor (achterliggende) problematiek in een land
 • slaan vaak verkennings/onderzoek fase over, gaan direct aan de slag
 • werken vaak met één lokale contactpersoon die het project soms kwetsbaar maakt en grote invloed heeft op wat er wel en niet wordt aangepakt
 • zijn lang niet altijd transparant (geen heldere verslaglegging, jaarverslag e.d.), vaak alleen inhoudelijke/resultaat gerichte verslagen
 • willen vaak alles 'zelf doen', niet samenwerken met andere initiatiefnemers of organisaties, want dat vertraagt de effectiviteit & het tempo

En o ja

 • is het eigenlijk wel goed om te gaan 'helpen'? Zijn onderwijs, zorg of nutsvoorzieningen eigenlijk niet een taak van lokale overheden?

Waar sta jij?

 • Er zijn natuurlijk goed en slecht gerunde projecten van zowel ontwikkelingsorganisaties als van particuliere initiatiefnemers en kleine ngo's.
 • De hierboven benoemde -en andere- "pro's" zijn ongetwijfeld toepasbaar op beide partijen.
 • Toch kan het soms wat uitvergroten van wederzijdse visies en het voeren van discussies met voldoende nuance zeker zinvol zijn. Niet om elkaar langs een onvergelijkbare lat te leggen, niet voor een oordeel wie "goed" en wie "fout" bezig is. Wél om van elkaar te leren, elkaars kennis te gebruiken en de wederzijdse "lessons learned" te kunnen toepassen.
 • En zeker, bepaalde activiteiten en diensten zouden primair een taak van (lokale, regionale) overheden terplekke moeten zijn. Maar dan nog kan het steunen, of in goede samenwerking mede starten van, initiatieven vanuit de bevolking zelf nuttig zijn. Net als bijvoorbeeld in Nederland, zijn maatschappelijke initiatieven nodig naast overheidsinitiatieven (en soms, al dan niet tijdelijk, sneller gerealiseerd). Ook worden projecten, bijvoorbeeld een school of kliniek, steeds vaker geïnitieerd om vervolgens alsnog overgedragen te worden aan de overheid.
 • Deel je eigen visies, reageeer op anderen en discussieer mee over zin of onzin van ontwikkelingshulp of particulier initiatief op JoHo's platform World Supporter
 • Deel ook je eigen ervaringen, geleerde lessen en ja zelfs -of juist vooral ook- gemaakte fouten...ook al is dat niet altijd even makkelijk...: JoHo World Supporter

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten