Topics

 Hoofdstukken vermogensrecht van Nieuwenhuis - Boek & JoHo's

 

Hoofdstukken vermogensrecht van Nieuwenhuis - Boek & JoHo's

 

 

 

 

Plaats Footprints
Nieuws

 Nieuws

    

Tips & Advies
 
  JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
 
  JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
 
Aansluiten bij JoHo

Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

 

     

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk

Samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Hoofdstukken Vermogensrecht

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waaruit bestaat het vermogensrecht? - Chapter 1
  • Hoe komt een obligatoire overeenkomst tot stand? - Chapter 2
  • Waaruit bestaat een volmacht? - Chapter 3
  • Hoe stel je de inhoud van een overeenkomst vast? - Chapter 4
  • Hoe dwing je nakoming af? - Chapter 5
  • Wat gebeurt er bij niet-nakoming? - Chapter 6
  • Wat is een onrechtmatige daad? - Chapter 7
  • Zijn er nog andere bronnen van verbintenissen? - Chapter 8
  • Uit welke verbintenissen ontstaat nog meer een schadevergoeding? - Chapter 9
  • Wat houdt overdracht in? - Chapter 10
  • Executie en faillissement - Chapter 11
  • Wat is de rangorde bij verhaal? - Chapter 12
  • Wat is een pandrecht en een hypotheekrecht? - Chapter 13

Samenvattingen bij de vorige druk

Online: samenvattingen bij de 11e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Hoofdstukken Vermogensrecht

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij de bestudering van de stof

De eisen voor overdracht krachtens art. 3:83 jo 3:84 BW:

 • Geldige titel
 • Levering
 • Beschikkingsbevoegdheid

 Bij niet-nakoming kan een schuldeiser:

 • Nakoming vorderen (art. 3:296 BW)
 • De tegenprestatie opschorten (art. 6:262 BW)
 • De overeenkomst ontbinden (art. 6:265 jo 6:277 BW)

 Vormen van vertegenwoordiging zijn:

 • Lastgeving: dit is een obligatoire overeenkomst waarbij de lasthebber zich verplicht tegenover de lastgever om rechtshandelingen te verrichten voor rekening van de lastgever (artikel 7:414 BW)
 • Volmacht (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 3:60 e.v. BW: Er worden rechtshandelingen verricht in naam van een ander. De gevolmachtigde is niet aansprakelijk tenzij het tegendeel blijkt. Deze uitzonderingen zijn: ‘Buiten de volmacht handelen’ en ‘gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij de wederpartij’.
 • Zaakwaarneming (een vorm van vertegenwoordiging) artikel 6:198 e.v. BW: Je neemt de zaak waar voor de vertegenwoordiger in de periode dat deze (bijvoorbeeld) afwezig is en het zelf niet kan doen. (par. 3.2)

 De vereisten voor het vestigen van een hypotheek zijn:

 • Een geldige titel
 • Beschikkingsbevoegdheid
 • Een goederenrechtelijke overeenkomst die gepaard gaat met bepaalde formaliteiten (art. 3:98 jo 3:84 BW). De overeenkomst van vestiging dient te voldoen aan de volgende formaliteiten:
  • Een tussen partijen opgemaakte notariële akte gevolgd door inschrijving in de openbare registers (art. 3:260 BW).
  • Er dient te worden voldaan aan het individualiseringsvereiste.

Bron en meer informatie: BulletPoints bij Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis (voor JoHo abonnees)

Aansluiten bij JoHo?

Word JoHo abonnee!

om samenvattingen online te gebruiken 
& met korting in de webshop bestellen

   

  

  

Menu: verzekeringen

   

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Menu: Inspiratie
Crossroad: Partner
 
 
Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

    

Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

JoHo Vacatureservice

 • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
 • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
 • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
Menu: Vacatures

  

JoHo Shop: Zingeving & Verantwoording

JoHo Missie

Menu: Artikelen
Menu: Samenvattingen
Shop: Prijsinfo

Prijzen & Kortingen

 • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
 • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
 • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
 • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
 • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
Shop: Kortingen

JoHo service-abonnement kiezen

JoHo donateur worden en abonnement kiezen

 • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

Voor JoHo donateurs