Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?

Brief en bericht ontvangen van het CAK dat je een zorgverzekering moet afsluiten?

 • Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het CAK (vroeger Zorginstituut Nederland, dat daarvoor CvZ heette) waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren. Het CAK controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Het is dus mogelijk dat je een brief ontvangt, terwijl je terecht je Nederlandse basisverzekering gestopt is.

 • De bewijslast ligt bij jou zelf. Jij zult moeten aantonen dat je niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Zie verder de FAQ met betrekking tot het CAK of de SVB.

Boete omdat je je basiszorgverzekering niet terecht hebt opgezegd na je vertrek naar het buitenland?

 • Wanneer je basiszorgverzekering niet terecht gestopt is, kan er een boete uitgedeeld worden. De hoogte van de boete wordt bepaald door de maandpremie van de zorgzekering die je hebt opgezegd maal het aantal maanden dat je in het buitenland bent geweest + 30% van het totaalbedrag daar nog eens bovenop. Dus maandpremie x aantal maanden + 30%.

Uitschrijven uit Nederland bij de de Gemeente (BRP)?

Wat zijn de risico's als je onterecht je zorgverzekering door laat lopen als je naar het buitenland gaat?

 • Er word door sommigen nog wel eens gedacht "ik ga werken, maar wil eigenlijk mijn zorgverzekering liever aanhouden. Als ik een claim indien, hoeft de verzekeraar er toch nooit achter te komen dat ik aan het werk was? "
 • Dat brengt wel flinke risico's met zich mee als je geen alternatieve zorgverzekering (of reisverzekering die zorg dekt zonder dat je Nederlandse zorgverzekering) hebt afgesloten. Zorgverzekeraars gaan doorvragen als je een claim indient waarbij het om aanzienlijke bedragen gaat, en juist bij hoge kosten wil je natuurlijk dat je wel vergoeding krijgen. De risico's kunnen hier variëren van een paar duizend euro voor een simpele ingreep tot meer dan 100.000 euro bij echte ongelukken of ingrijpende medische handelingen.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten