Materieel strafrecht van De Hullu - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

 

Gegevens van de 6de druk

 • Auteurs: J. de Hullu
 • ISBN: 9789013128840
 • Jaar van uitgave: juli 2015

 

Gegevens van de 5de druk

 • Auteurs: J. de Hullu
 • ISBN: 9789013072884
 • Jaar van uitgave: juni 2011

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk

Samenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk van Materieel strafrecht

 Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Materieel strafrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoe is het materieel strafrecht afgebakend? - Chapter 1
  • Wat is de wetgeving op het gebied van strafrecht? - Chapter 2
  • Wat is de objectieve kant van het strafbare feit? - Chapter 3
  • Hoe ziet de subjectieve zijde van het strafbare feit er uit? - Chapter 4
  • Wat is de inhoud van de verschillende strafuitsluitingsgronden? - Chapter 5
  • Wat is de inhoud van de leerstukken poging en voorbereiding? - Chapter 6
  • Wat houdt deelneming binnen het strafrecht in? - Chapter 7
  • Wat is meervoudige aansprakelijkstelling? - Chapter 8
  • Moet het materiële strafrecht worden herzien? - Chapter 9

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 6e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Materieel strafrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

Crossroad: kiezen uit de bundel
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws