Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature, International Edition - Larsen & Buss - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

Gegevens bij de 2e internationale druk

 • Auteur(s): Larsen, Buss, Wismeijer, Song
 • Druk/jaar van uitgave: 2,  2017
 • ISBN: 9780077175177

Gegevens bij de vijfde Europese druk

 • Auteur(s): Randy J. Larsen & David M. Buss
 • Druk/Jaar van uitgave: 5, 2013
 • ISBN: 9780078035357

Gegevens bij de eerste Europese druk

 • Auteur(s): Randy J. Larsen & David M. Buss
 • Druk/Jaar van uitgave: 1, 2001
 • ISBN: 9780077145644
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition

Summaries with Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al.

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Personality Psychology

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

Print: Summary in chapters in support centers

Content Prints with Personality Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is personality? - Chapter 1
  • How can personality be measured? - Chapter 2
  • How can characteristics of personality be described and classified? - Chapter 3
  • Which issues in theory and measurement do we know? - Chapter 4
  • What about disposition stability, coherence and change? - Chapter 5
  • What can we say about personality and genetics? - Chapter 6
  • What is important to know about physiological approach? - Chapter 7
  • What are evolutionary perspectives? - Chapter 8
  • What are important psychoanalytic approaches? - Chapter 9
  • What about personality and motives? - Chapter 10
  • What is the cognitive approach to personality? - Chapter 11
  • What is Intelligence? - Chapter 12
  • What are emotions? - Chapter 13
  • How does the self-concept come about? - Chapter 14
  • What is the link between personality and social interaction? - Chapter 15
  • What about gender, sex and personality? - Chapter 16
  • Are there significant differences in personality between different cultures? - Chapter 17
  • What about stress, coping, adjustment and health? - Chapter 18
  • What are personality disorders? - Chapter 19
  • Which six domains exist within personality psychology? - Chapter 20
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Wat is persoonlijkheid? - Chapter 1
  • Hoe kan persoonlijkheid worden gemeten? - Chapter 2
  • Hoe kunnen eigenschappen van persoonlijkheid worden beschreven en ingedeeld? - Chapter 3
  • Welke theorieën zijn er met betrekking tot het meten van persoonlijkheid? - Chapter 4
  • Ontwikkelt persoonlijkheid zich tijdens verschillende levensfases? - Chapter 5
  • Is iemands persoonlijkheid (ook) genetisch bepaald? - Chapter 6
  • Welke biologische/fysiologische theorieën bestaan er met betrekking tot persoonlijkheid? - Chapter 7
  • Welke invloeden heeft de evolutie gehad op persoonlijkheid? - Chapter 8
  • Wat is de psychoanalytische benadering van persoonlijkheid? - Chapter 9
  • Hoe verhouden motieven en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 10
  • Wat is de cognitieve benadering van persoonlijkheid? - Chapter 11
  • Hoe verhouden intelligentie en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 12
  • Hoe verhouden emoties en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 13
  • Hoe ontstaat het zelfconcept? - Chapter 14
  • Wat zijn interpersoonlijke aspecten van persoonlijkheid? - Chapter 15
  • Welke invloed heeft het geslacht op persoonlijkheid? - Chapter 16
  • Zijn er grote verschillen in persoonlijkheid tussen verschillende culturen? - Chapter 17
  • Welke invloed hebben stress en gezondheid op persoonlijkheid en andersom? - Chapter 18
  • Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? - Chapter 19
  • Welke zes domeinen bestaan er binnen de persoonlijkheidspsychologie? - Chapter 20

Booksummaries with previous editions

Joho.org: summaries with the 2nd international edition of the book

JoHo.org: summaries with the European edition of the book

Related summaries & other materials with Personality Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: Summaries and study assistance per field of study

ExamTickets with Personality Psychology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

 HEXACO model has 6 letters and stands for The Big Five + a sixth factor

 The two main limitations of twin studies are both related to the environment: the environment is often the same and twins are not representative of the environment (the population).

 The sequence of Id, Ego and Superego from Freud can be remembered by the length of the words: Id (first and primitive part of the personality), Ego, (derived from Id) and Superego (in which moral values, ideals and expectations of the society).

 To remember the difference between Spence's instrumentality and expressiveness: instrumentality is about personality traits (personal instruments) and expressiveness is about what you show (expression) of emotions.

More ExamTickets (for JoHo subscribers)

 Log in as a subscriber and read more tips in Dutch about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws