Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

  Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

  • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
  • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

  Wanneer kies je welke medische dekking?

  Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking

  • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
  • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.
  • 'Basis' dekking kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is
  Met de 'All-in' dekking:
  • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
  • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
  • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
  • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar. All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
  Met de 'Extra' dekking:
  • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS verzekering.
  • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
  • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
  Met de 'Basis' dekking:
  • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
  • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

  Wat betekent spoedeisende medische zorg?

  • Spoedeisende medische zorg in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
   • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
   • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
   • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten
   • Preventieve zorg zoals halfjaarlijkse tandartscontrole of de meeste kosten rond een zwangerschap, zijn uitgesloten

  Wanneer worden bestaande aandoeningen vergoed?

  Al onder geneeskundige behandeling?

  • Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet?
  • Dan kunnen de kosten niet vergoed worden, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er sprake was van levensbedreigende klachten.

  Uitstel van de behandeling mogelijk?

  • Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd dan worden de kosten niet vergoed worden

  Welke medische kosten zijn uitgesloten van vergoeding?

  Voorgeschreven medicijnen

  • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
  • Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen.

  Preventieve medicijnen & Medische hulpartikelen

  • Niet vergoed worden bijvoorbeeld vaccinaties en malariapillen, het aanmeten van brillen en contactlenzen en medische keuringen

  Niet erkende arts of zorginstelling

  • Niet vergoed worden de kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.
  • De kosten van een alternatief genezer of therapeut worden niet vergoed

  fysiotherapie behandelingen

  • fysiotherapie is alleen vergoed als het noodzakelijk is vanwege een ongeval of operatie;

  Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

  • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
  • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
  • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

  Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

  Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

  • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval. De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
  • De kosten voor spoedeisende tandheelkundige hulp aan het natuurlijke gebit is gedekt als die hulp nodig is om de acute pijn te verlichten.
  • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
  • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
  • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

   Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

  • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
  • Bij de Special ISIS er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
  • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op expatverzekering.nl (een gespecialiseerde JoHo website)

  Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering en over het opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

  • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
   • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
   • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
   • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
  • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt

  Meer lezen en polisvoorwaarden

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  JoHo 'chapter 'pagina

   

  Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten