Tussenjaar of gap year in het buitenland verzekeren

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

Tussenjaar of gap year in het buitenland & Verzekeren

 

 

Waarom zou je je specifiek verzekeren als je een tussenjaar, of gap year, gaat doen in het buitenland?

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage
 • Je kunt te maken krijgen met een ongeval. De kans op ongelukken in het buitenland is vaak wat groter dan thuis
 • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen
 • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt
 • Je kunt te maken krijgen met vervroegde terugkeer omdat er iets met jou of je directe familie is gebeurd
 • Je kunt in noodsituaties belanden en direct hulp nodig hebben
 • In alle gevallen biedt een passende verzekering uitkomst
Tussenjaar in het buitenland: wat is het, waarom doen, en waar kan je het beste heen?

Tussenjaar in het buitenland: wat is het, waarom doen, en waar kan je het beste heen?

Wat houdt het in?: 

 

Wat is een tussenjaar in het buitenland?

 • Een tussenjaar is een langere periode tussen twee opleidingen, tussen een opleiding en een baan of tussen twee banen. Waarbij je min of meer bewust kiest om niet direct van de een over te stappen op de ander
 • Een tussenjaar is in het algemeen niet letterlijk een jaar maar kan variëren van een paar maanden tot een jaar
 • De internationale term voor een tussenjaar is 'gap year', al wordt gap year wat vaker gebruikt als het gaat om een een wat minder serieuze invulling van de periode

Hoe kan je een tussenjaar in het buitenland vullen?

 • Je kunt je taalkennis perfectioneren en je kunt lessen volgen in onderwerpen naar eigen keuze, van kunst en geschiedenis tot mediastudies.
 • Je kunt ook werkervaring opdoen en je competenties verbeteren door stage te lopen bij een lokaal bedrijf.
 • Je kunt jezelf en en een ander gaan helpen door vrijwilligerswerk te gaan doen.
 • Je kunt je rugzak met belevenissen gaan vullen door een lange of wereldreis te maken.
 • Je kunt het ook allemaal doen en er geen tussenjaar van maken, maar het startjaar van de rest van je (zinvolle) leven.
Wat hou je er aan over?: 
 
 • werk- of leerervaring op die gebieden die voor je studiekeuze of loopbaan van belang kunnen zijn. Voordat je een richting kiest is toch fijn om een beetje te weten waar je aan gaat beginnen
 • ervaring met het opgaan in een andere cultuur, zonder dat je last hebt van je vrienden, familie of andere beperkingen
 • een berg aan zelfkennis waar je je hele leven van blijft profiteren
 • een hoop nieuwe vrienden of kennissen
Wat neem je mee?: 

 

 • Voldoende budget om het net zo lang uit te houden als je wilt, of voldoende werkzin om ter plaatse geld te gaan verdienen
 • Het besef dat als je weer terugkomt je misschien meteen weer weg wilt.. dus neem voldoende tijd om ook thuis weer even te acclimatiseren
 • Het besef dat je na de periode dat je bent weggeweest wel eens heel anders over je toekomst zou kunnen gaan denken
 • Het besef dat je na de periode dat je bent weggeweest wel eens precies hetzelfde over je toekomst zou kunnen denken
In hoeverre ben je verzekerd voor de risico's?: 

 

Wat zijn de risico's van een tussenjaar in het buitenland?

 • De dekking van je zorgverzekering kan komen te vervallen als je bijvoorbeeld gaat werken in het buitenland
 • Je kunt last krijgen van heimwee en eerder naar huis willen (maar dan kan je best veel tegen doen, en je ook op voorbereiden!)
 • Je kunt problemen krijgen met de organisatie waarmee  je naar het buitenland vertrekt (lees meer bij problemen oplossen in het buitenland)

Wat zijn de gevolgen als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis beland?

 • Mocht je in het ziekenhuis belanden dan kan het zijn dat je zelf voor de kosten moet opdraaien als je niet een verzekering hebt afgesloten die jouw activiteiten dekt

Ben je verzekerd voor een tussenjaar in het buitenland?

 • Een tussenjaar in het buitenland kan binnen je lopende reis- en zorgverzekering vallen als je niet te lang naar het buitenland gaat, geen betaalde werkzaamheden of bijzondere activiteiten gaat ondernemen . In de meeste gevallen is een speciale verzekering aan te raden of echt noodzakelijk
 • Lees meer over het verzekeren van een tussenjaar het buitenland
Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

1 - je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
 • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €180 (bruto) per maand of €1800 op jaarbasis (in loon of natura)

2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €180 per maand of meer of €1800 op jaarbasis

3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

   

  Verzekeringen & Advies

   

  Tussenjaar of gap year in het buitenland verzekeren: Advieswijzer

  Tussenjaar of gap year in het buitenland verzekeren: Advieswijzer

  Welke dekking adviseert JoHo als je een tussenjaar of gap year in het buitenland gaat doen? 

  JoHo adviseert iedereen die voor een tussenjaar of een gap periode naar het buitenland gaat, om te zorgen dat

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen, leren en werken.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaardkosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens vrijwilligerswerk of stage
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt een tussenjaar of gap year wil doen buitenland?

  Je medische kosten tijdens je tussenjaar

  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit, of omdat je werkt of vrijwilligerswerk doet
  • Ga je onderzoek doen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kies dan een verzekering die daar rekening mee houdt
  • * Ga je naast je studie ook langer dan 3 maanden vrijwilligerwerk doen, of werken met vergoeding, in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea

  Je aansprakelijkheid tijdens je tussenjaar

  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen. Kies  een verzekering die daar rekening mee houdt

  Welke verzekering kies je bij een tussenjaar of verblijf binnen Europa of in een Verdragsland*

   Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van meer dan 180 euro per maand

   Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van minder dan 180 euro per maand

   Welke verzekering kies je bij een tussenjaar buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

   Bij een verblijf buiten Europa of in in een niet- Verdragsland

   Tussenjaar of gap year onder speciale omstandigheden of met specifieke werkzazamheden

   Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je tussenjaarprogramma?

   Verzekeringen voor een wereldreis of lange reis: Advieswijzer

   Verzekeringen voor een wereldreis of lange reis: Advieswijzer

   Hoe werkt de advieswijzer?

   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze en de andere pagina's, kunt lezen.
   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

   Welke dekking adviseert JoHo bij lange reizen en wereldreizen?

   • JoHo adviseert iedereen die lang op reis gaat om te zorgen dat:
    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
    • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
   • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

   Advies bij reizen tot 6 maanden

   JoHo ISIS Continu verzekering

   • Voor reizen tot 3 maanden

   JoHo Special ISIS verzekering

   • voor reizen tot 6 maanden
   • aflopende verzekering.

   JoHo World & Europeesche

   • voor reizen tot 6 maanden
   • doorlopende verzekering.

   Advies bij reizen langer dan 6 maanden

   JoHo Special ISIS 

   • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
   • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
   • tot 4 jaar af te sluiten

   JoHo Allianz Globetrotter

   • Kies zelf de verzekerde rubrieken.
   • Bij deze verzekering moet je van tevoren wel precies weten wat je gaat doen
   • Tot 2 jaar af te sluiten

   Advies bij reizen met vrijwilligerswerk of betaald werk

   Advieswijzer voor verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland 

   Advieswijzer voor verzekeringen voor betaald werk in het buitenland

   Advieswijzers voor verzekeringen voor risicovol werk in het buitenland

   Verzekeringen voor Working Holiday in het buitenland (werken en reizen): Advieswijzer

   Verzekeringen voor Working Holiday in het buitenland (werken en reizen): Advieswijzer

   Hoe werkt de advieswijzer?

   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

   Welke dekking adviseert JoHo als je gaat reizen en werken in het buitenland? 

   JoHo adviseert iedereen die naast zijn reis ook gaat werken in het buitenland om te zorgen dat:

   • Ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
   • Ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
   • Ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
   • Ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
   • Ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
   • Ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
   • Ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
   • Ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
   • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).

   Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn (popup)

   Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen (verdragslanden), waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

   Wat zijn 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)?

   • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
   • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen). 
   • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien, blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

   Welke niet-Europese landen behoren tot de 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)

   • Bosnië-Herzegovina
   • Canada (exclusief Quebec)
   • Chili
   • India
   • Japan
   • Kaapverdië
   • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
   • Kosovo
   • Macedonie
   • Man (eiland)
   • Marokko
   • Montenegro
   • Servië
   • Tunesië
   • Turkije
   • Verenigde Staten
   • Zuid Korea

   Welke Europese landen behoren tot de eerste-werkdag landen

   • België
   • Bulgarije
   • Cyprus (het Griekse deel)
   • Denemarken
   • Duitsland
   • Estland
   • Finland
   • Frankrijk
   • Griekenland
   • Hongarije
   • Ierland
   • IJsland (EER)
   • Italië
   • Kroatië
   • Letland
   • Liechtenstein (EER)
   • Litouwen
   • Luxemburg
   • Malta
   • Nederland
   • Noorwegen (EER)
   • Oostenrijk
   • Polen
   • Portugal
   • Roemenië
   • Slovenië
   • Slowakije
   • Spanje
   • Tsjechië
   • Zweden
   • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

   NB

   • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).

   Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

   Werken binnen Europa of in een Verdragsland (zoals Canada en de VS)*

    Werken met vergoeding van meer dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

    • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

    Werk met vergoeding van minder dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

    Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland (zoals Australië en Nieuw Zeeland) *

    Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

    Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

    Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

    Verzekeringen als je gaat leren of studeren in het buitenland: Advieswijzer

    Verzekeringen als je gaat leren of studeren in het buitenland: Advieswijzer

    Hoe werkt de advieswijzer?

    • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
    • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

    Welke dekking adviseert JoHo bij een studie in het buitenland?  

    JoHo adviseert iedereen die gaat leren of studeren in het buitenland om te zorgen dat

    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en studeren.
    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
    • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaardkosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
    • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de studie
    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

    Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt leren of studeren in het buitenland?

    Je medische kosten

    • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt
    • Ga je naast je studie ook langer dan 3 maanden stagelopen of werken (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)',  dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea

    Je aansprakelijkheid tijdens de studie

    • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

    Je studiewerkzaamheden

    • Ga je onderzoek doen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kies dan een verzekering die daar rekening mee houdt.

    Welke verzekering kies je bij een studie, cursus of training in het buitenland: tot 90 dagen?

    Doorlopende verzekeringen

    Aflopende gespecialiseerde verzekeringen

    Welke verzekering kies je bij een studie, cursus of training in het buitenland: langer dan 90 dagen

    Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je studieprogramma?

    Als je in de VS studeert en jouw verzekering moet voldoen aan de eisen van het J1-visum?

    Als je een volledige studie in het buitenland gaat volgen die langer duurt dan vier jaar?

    Special ISIS: advieswijzer voor tussenjaar of gap year in het buitenland

    Special ISIS: advieswijzer voor tussenjaar of gap year in het buitenland

    Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je een tussenjaar en gap year gaat doen

     

    1 - Bestemming & Gebied

    • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
    • Kies 'Wereld' dekking ' als je naar één of meer andere landen gaat.

    2 - Aansprakelijkheid

    • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
    • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
    • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval je in je tussenjaar ook stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

    3 - Sport & Avontuur

    • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
    • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen, check dan pagina over activiteiten en dekking

    4 - Medische kosten

    Tussenjaar met studie in buitenland:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

    Tussenjaar met taalcursus in buitenland:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

    Tussenjaar in combinatie met onderzoek naar dieren:

    • Kies 'Extra' dekking  voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
    • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

    Tussenjaar met studie of vrijwilligerswerk in combinatie met onderzoek in de (medische) zorg:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
    • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
    • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

    Tussenjaar met studie of taalcursus in combinatie met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) met een waarde van van meer dan 180 euro p/mnd:

    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.

    Eigen risico:

    • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

    5 - Repatriëring

    • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
    • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

    6 - Bagage

    • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
    • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt , zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

    7 - Ongevallen

    • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
    • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

    8 - Rechtsbijstand

    • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking
     

      

       

      

     Verzekeringen & Aanvragen

      

      

      

     JoHo: crossroad uit bundel
     JoHo: footprint achterlaten
      
     (service voor JoHo donateurs & abonnees)
      
      
     JoHo: delen en inspireren

      

      

     Meer over JoHo en je verzekeringen

     Informatie en faq zoeken
     JoHo checken

     Waarom zou je je verzekeren?

     • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
     • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

     • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

     • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

     • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

     Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

     • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

     • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

     • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

     • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

     • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

     Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

     • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
     • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

     Sluit je aan bij JoHo 

     Contact opnemen
      
     CONTACT
      
     Contactformulier
      
     Telefoon & Afspraken
     di t/m do tussen 11.00 - 17.00
     +31 (0)88-3214567
     Skype: op joho.foundation
      
     JoHo vestigingen in NL