Waar gaat Psychology van Gray & Bjorklund over? - Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek is een van de meest gebruikte inleidende boeken in de psychologie.
 • Het boek geeft een stevige, omvangrijke introductie maar is toegankelijk geschreven.
 • De insteek van dit boek is zorgen dat de stof goed wordt begrepen; het noemt niet alleen hoe verschillende onderdelen van de psychologie in elkaar zitten, maar legt ook uit waarom.
 • Het boek neemt de biologische en cognitieve basis van de psychologie als uitgangspunt. Het beschrijft vooral hoe mensen normaal gesproken functioneren, voor een uitgebreide uitleg van stoornissen en afwijkend gedrag zijn andere boeken meer geschikt. Dit boek geeft een stevige introductie tot de basis van de menselijke geest en gedrag.

 

Hoe is dit boek ingedeeld?

 • Het boek is als volgt opgebouwd: eerst de basis van geest en gedrag, dan de functies van het lichaam, vervolgens ontwikkeling en sociale psychologie, en tot slot persoonlijkheid.
 • De indeling van het boek bestaat uit acht onderdelen:
  • Uitleg van psychologie als wetenschap vormt het begin van het boek, ook wordt besproken welke methoden worden gebruikt.
  • Vervolgens gaat het boek in op de genetische en cognitieve basis van de psychologie.
  • Daarna gaat het boek in op de fysiologische mechanismen achter gedrag.
  • Dan komen de zintuigen aan bod: sensatie en perceptie.
  • Vervolgens wordt het menselijk intellect uitgelegd.
  • Na de algemene uitleg van intellect wordt ingegaan op ontwikkeling.
  • Daarna worden de sociale aspecten van de psychologie besproken.
  • Tot slot volgt een introductie van wat persoonlijkheid inhoudt, wat stoornissen zijn en welke soorten behandelingen bestaan.

 

Door wie is dit boek geschreven?

 • Peter Gray is de hoofdauteur van het boek.
 • David F. Bjorklund is co-auteur en heeft bij de 7e druk meegeholpen om het boek nog verder te verbeteren en interactiever te maken.

 

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten