Projectstart & Initiatief in het buitenland

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Project

&

Initiatief in het buitenland

 

Project opzetten - Samenwerken - Project draaiende houden

 

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  JoHo tools voor abonnees: Adviescoaching bij een project starten of initiatief nemen in het buitenland - Bundel

     

  Vergelijken & Afwegen

   Vergelijken & Afwegen

   Welke aandachtspunten zijn er als je materialen wilt inzamelen en versturen?

   • Transport van goederen lijkt vaak een goed idee omdat goederen in Nederland goedkoop en in overvloed aanwezig zijn.
   • Maar vaak zijn de transportkosten zo hoog dat het vervoeren van goederen uiteindelijk duurder is dan de goederen ter plaatse aan te schaffen.
   • Door de goederen ter plaatse aan te schaffen wordt ook nog de locale economie gestimuleerd. Koop liever dáár en werk zoveel mogelijk met lokale middelen en mensen.
   • In India of Afrika bijvoorbeeld is veel goede kleding voorhanden. En worden allerlei projecten gerund waarbij kleding terplaatse wordt gemaakt om inkomsten te genereren. Inzameling en gratis verspreiding werkt dan eigenlijk juist contra-productief.
   • Scholen nemen materiaaldonaties vaak dankbaar aan, maar dat betekent nog niet dat bijvoorbeeld de schoolboeken ook aansluiten op het lopende onderwijscurriculum. Gevaar bestaat dat het materiaal ongebruikt achterblijft.
   • Bij het doneren van apparatuur is het ook handig rekening te houden met begeleiding bij het gebruik van die apparatuur, leesbare handleidingen, (kosten van) onderhoud en beschikbaarheid van reserve-onderdelen.
   • Maak zo veel mogelijk een afweging of de donaties een acute situatie tijdelijk kunnen verbeteren, of dat ze juist in de weg zitten van duurzame(r) initiatieven die inkomsten of werkgelegenheid bevorderen
   • In sommige gevallen is de aanschaf van materiaal terplaatse juist enorm kostbaar (of onmogelijk); dan is 'containerhulp' een optie
   • Alternatief is het Kringloop idee: wél inzamelen van spullen alleen deze niet verschepen maar juist doorverkopen: de (extra) opbrengsten van die verkoop kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezet voor training en opleiding in een vakopleiding/werkgelegenheidsproject terplekke

   Tip:

   • Als je goederen gaat vervoeren, maak dan gebruik van organisaties die speciale tarieven en mogelijkheden hebben voor NGO's, goede doelen en stichtingen; kijk bijvoorbeeld eens bij Fair Trade Solutions

   Welke aandachtspunten zijn er als je inkomsten genererende activiteiten naast je project wilt opzetten?

   • Wat is je doel van de inkomsten genererende activiteiten:
    • als nevenactiviteit en inkomstenbron voor de sociale activiteit van het project (de school, kliniek, het zorgcentrum, opvangcentrum, enz.)
    • als hoofdactiviteit
   • dragen de inkomsten genererende bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen van kansarme mensen.
   • op welke manier ga je eventuele ‘winst’ inzetten (bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de lokale gemeenschap, aan kansarme groepen, aan aanverwante sociale projectactiviteiten)
   • werk naast een projectplan ook een business model/bedrijfsplan uit
   • in hoeverre staat de winst die je denkt te behalen met de inkomsten genererende activiteiten in redelijke verhouding tot de investeringen (financiën, middelen, enz.), rekening houdend met verschillende ontwikkelingsscenario's (positief, neutraal, negatief)
   • welke maatregelen kan je nemen om ongewenste neveneffecten te voorkomen (kinderarbeid, andere vormen van uitbuiting, milieubelasting, concurrentievervalsing/marktverstoring)
   • op welke manier ga je het eigenaarschap van de inkomsten genererende activiteiten verdelen (eindverantwoordelijkheid bij anderen dan je zelf leggen)
   • op welke organisatorische/juridische manier ga je de inkomsten genererende activiteiten scheiden van de sociale/project activiteiten
   Crossroads
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   Competenties verbeteren & Contenties verhogen

   Wat zijn gedeelde kenmerken, basiseigenschappen, van projectopzetters?

   Achtergronden initiatiefnemers

   • Hoewel e.e.a. in beweging is, zijn er voornamelijk 50-plussers actief in particuliere initiatieven (PI's).
   • De gemiddelde leeftijd van de leden van PI’s is 54 jaar. 35% wordt ook pas na zijn/haar 50e actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
   • De gemiddelde leeftijd waarop mensen actief worden is 43 jaar.
   • PI’s die al langer bestaan kennen een hogere gemiddelde leeftijd dan jongere PI’s. Toch geldt ook voor de jongere PI’s dat de gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar ligt.
   • Mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd, hoewel het aantal vrouwen stijgende is onder nieuwe initiatiefnemers
   • 50% van de initiatiefnemers rekent zichzelf tot een geloofsgemeenschap
   • 60% van de initiatiefnemers heeft een vaste baan in Nederland, 30% is gepensioneerd, 10% studeert, is werkeloos of is verantwoordelijk voor het huishouden
   • 70% heeft een HBO/WO opleiding gevolgd en verdient modaal tot bovenmodaal

   Welke vaardigheden en competenties heeft de 'ideale emigrant of vertrekker naar het buitenland'?

   Wie is de ideale emigrant of vertrekker?

   ...die bestaat uiteraard niet. De competenties waarover een arts die als enige niet-Afrikaan in een klein ziekenhuisje in oost-Kenia gaat werken verschillen uiteraard van die van een startend ondernemer die een joint-venture op de booming Chinese markt wil opzetten.

   Toch is er een aardig rijtje samen te stellen van vaardigheden en competenties waarvan het fijn is als je die als expat of emigrant hebt:

   • authentiek zijn (bij jezelf blijven met open blik naar anderen en andere culturen, bewustzijn van eigen krachten en tekortkomingen)
   • betrokken zijn (verantwoordelijkheid nemen, loyaal zijn, stimuleren van betrokkenheid van anderen)
   • kunnen communiceren; interculturele communicatievaardigheden: zonder vooroordelen openstaan voor andere culturen, jezelf willen verdiepen in de lokale taal & cultuur, je Nederlandse -vaak wat harde- taal en manier van spreken loslaten, groeten bij binnenkomen en weggaan, het weglaten van de typisch Nederlandse 'prikkelende' humor, afleren om omgezouten je mening te geven
   • creatief zijn: oplossingsgericht denken, ideeën aandragen
   • flexibel zijn, willen aanpassen: 1) aanpassen aan dagelijkse leven en algemene levensomstandigheden in andere cultuur 2) aanpassen aan andere interactievormen met mensen uit de gastcultuur 3) aanpassen aan andere werkomstandigheden

   Log in en ontdek meer vaardigheden & kenmerken ...

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

   Voorbereiden & Checken

    

   Voorbereiden op het opzetten van een project in het buitenland

    

   Voorbereiden & Checken

   Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het opstarten van je project(plan)?

   Zet eerst kort (& later uitgebreider) op papier / online wat je van plan bent. Zoom daarbij in op minimaal:

   Je Persoon

   • Waarom wil je actief worden met een eigen project? Wat zijn je drijfveren?
   • Wil je er lang genoeg mee doorgaan?
   • Heb je zelf voldoende basisfinanciering om op te kunnen starten?
   • Heb je zelf voldoende tijd om een en andere te kunnen blijven coördineren, heb je hulp in je omgeving of kan je dat krijgen?
   • Wil je je vakanties de komende jaren vaak "opofferen" door daar langs te gaan?
   • Wat denk je zelf aan te kunnen: hoeveel tijd en energie heb je? Maak geen beloftes die je niet na kan komen.

   Het Idee

   • Wat voor soort project wil je opstarten en waarom? Wat is de aanleiding en wat wil je ermee bereiken?
   • Ga je een eigen project opzetten en / of ga je een samenwerking aan met een bestaand lokaal project of een lokale organisatie waar je van kan leren of die je wilt gaan steunen?
   • Welke project-activiteiten gericht op welke doelgroep(en) wil je gaan uitvoeren?
   • Past je idee binnen de lokale behoeftes, prioriteiten en bestaande structuren? Heb je dat getoetst met je contactpersonen, lokale organisaties of mensen die de situatie ter plaatse kennen? Heb je de doelgroep(en) zelf geraadpleegd of actief betrokken in de planvorming? Heb je ook aandacht voor de minder zichtbare groepen betrokkenen?
   • Ben je op de hoogte van de lokale tradities en gebruiken?
   • Heb je lokaal voldoende draagvlak voor je idee?
   • Wat ga je doen als je er na een paar jaar mee op wilt houden en men vanuit Nederland je idee niet wil voortzetten, wat gebeurt er dan lokaal, kan het project straks zonder jouw geld en inspanningen verder, waar halen ze dan hun inkomsten vandaan?

   De Uitwerking

   • Welke fases gaat je project doorlopen (vanaf de voorbereiding tot aan de einddatum); wat wil je concreet gaan bereiken (output), wat zijn de op lange termijn beoogde resultaten (effect), de verwachte einddatum c.q. datum dat e.e.a. zelfstandig door moet gaan?
   • Welke concrete doelstellingen zie je voor je en kun je die SMART formuleren (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden)
   • Welke concrete activiteiten kun je in deze fase benoemen?
    • Denk zowel aan concrete producten als aan minder concrete processen (training, kennisopbouw etc.).
    • Werk het projectplan uit, maak een planning en draaiboek.
    • Doe dat bijvoorbeeld met de DRAM methode: van Doelstelling via Resultaten naar Plan van Aanpak tot Overzicht van benodigde Middelen.
   • Hoe zie je samenwerking met welke contactpersonen of partners voor je? Kun je samen met lokale overheden optrekken om daarmee de duurzaamheid en kans op overleving te vergroten?
   • Welke onderdelen kent je projectbegroting en hoe ga je het financieren (waar gaan de inkomsten vandaan komen, en wat is het alternatief als een subsidiegever niet door mocht gaan)?
   • Hoe ga je evalueren en hoe bied je nazorg (je moet straks verantwoording afleggen aan subsidiegevers of donateurs)?

   Verder Oriënteren

   • Wie is er al actief in Nederland in dat gebied of met een vergelijkbaar idee?
   • Welke buitenlandse/lokale/internationale initiatieven zijn er al in de buurt of in het betrokken gebied actief?
   • Met welke wet- en regelgeving moet je (hier en daar) rekening houden?

   De Organisatie

   • Welke organisatievorm / rechtspersoon ga je hanteren (bijvoorbeeld een nieuwe stichting)? Of hoe richt je de samenwerking met een bestaande organisatie in?
    • Met een stichting is het vaak makkelijker om subsidie te krijgen en fondsen te werven.
    • Met een stichting blijft het privé-vermogen van bestuur en vrijwilligers buiten schot, tenzij er aantoonbaar wanbeleid is gevoerd.
   • Wat neem je op in je statuten?
    • De meeste notarissen hebben kant- en klare statuten voor goede-doelen-organisaties.
    • Bij de notaris leg je de statuten vast. De kosten bedragen tussen de € 350,- en 500,-.
   • Wanneer schrijf je de rechtspersoon /stichting in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
    • Daarvoor betaal je een jaarlijkse bijdrage van een paar tientjes per jaar.
    • Je kunt o.a. vervolgens een bankrekening op naam van de stichting openen.
   • Wil je een ANBI verklaring aanvragen bij de Belastingdienst?
    • Check de voorwaarden en extra verplichtingen; het belangrijkste voordeel is dat donateurs hun schenking dan af kunnen trekken van de inkomstenbelasting.

   De Financiering

   • Op welke manier(en) wil je de opstart van je projectactiviteiten financieren? Hoe wordt het project op de langere termijn financieel zelfstandig?
    • Geld kan komen van donateurs: organiseer bijv. voorlichtingsactiviteiten om ondersteuning te krijgen voor je organisatie
    • Geld kan komen van plaatselijke bedrijven
    • Geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben, weliswaar steeds minder, speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven. Er zijn ook diverse kleinere fondsen.
    • Geld kan komen van activiteiten die inkomsten opleveren

   Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het afstemmen van motivaties en verwachtingen met lokale counterparts en contactpersonen?

   Voorbeeld van een vragenlijst voor een gesprek met je partner over motivaties en de verwachtingen:

   • Samenwerken: om wat te bereiken? Wat is ons gezamenlijke doel/het gedeelde belang?
   • De belangstelling en motivatie voor het project: is het project echt helemaal beider prioriteit?
   • Wat is de wederzijdse inzet? Welke medewerkers kunnen zich vrij maken om aan het project te werken? Wie brengt welke middelen in?
   • Hoe lang werken we samen?
   • Is het een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid of is er een bepaalde hiërarchie?
   • Wie valt er allemaal binnen de samenwerking en wie heeft er een stem?
   • Welke lokale bijdragen zijn er te verwachten (bv. van overheid) en hoe kunnen er lokaal fondsen gemobiliseerd worden?
   • Hoe gaan we samen geld voor het project proberen te werven? Hoeveel geld is nodig en hoe lang duurt het project?
   • Wat zijn de verwachtingen van de schenkers en sponsors die het project ondersteunen?
   • Wat zijn onze specifieke kennis en vaardigheden?
   • Kunnen we belangrijke contacten aanbrengen of toegang bieden tot interessante netwerken?
   • Welke toegang hebben we tot materialen, diensten of producten?

   Ultieme Checklist voor Lang verblijf in het buitenland & Emigratie - Abonneebundel

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: verzekeringenmenu

      

   Inspireren & Samenwerken

   Wat zijn ervaringen van JoHo donateurs?

   • "Eerlijk zijn over je eigen succesen en failures...tja. Ik heb voortdurend dilemma's en voel soms ongemak bij de activiteiten die we uitvoeren. Maar ik worstel ook met het uiten van al die twijfels, ben soms bang dat we met onze stichting de financiering verliezen. Tegelijkertijd; bij bijeenkomsten merk ik vaak dat iederéén zoekende is." (Kenia)
   Inspireren & Samenwerken

   Tips & ervaringen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Tip of Quote: checken

   Tips van JoHo donateurs

   • Als je zelf een project start, zoek dan altijd eerst een betrouwbare, lokale uitvoerende organisatie om mee samen te werken.
   • Doe iets structureels, denk aan de langer termijn oplossing.
   • Verwar ontwikkelingssamenwerking niet direct met particuliere hulp, blijf bescheiden en reeël over je mogelijke (eigen) bijdragen
   • Zorg voor een goede afstemming met je ontwikkelingspartner. Bedenk niet alleen zelf wat je zou willen doen, maar laat je partner aangeven waar behoefte aan is.
   • Realiseer je dat je eigen perspectief beperkt is, luister en kijk voordat je met je eigen (beperkte) denkbeelden komt.
   • Leg concrete doelstellingen vast en formuleer ze duidelijk.

   Quotes van JoHo donateurs

   • "Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden. Oriënteer je goed in het projectgebied en bekijk welke organisaties met vergelijkbare projecten bezig zijn. Er is lokaal vaak meer ervaring dan je denkt"
   • "Samenwerking met een partnerorganisatie in een ontwikkelingsland moet groeien. Begin daarom liever met een klein en eenvoudig project"
   • '"Zorg dat de doelgroep zelf het beheer van projecten in handen houdt om het project duurzaam te maken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat ze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de onderhoud van gebouwen"
   • "Werk aan je eigen professionalisering. Ben bereid om te leren van organisaties die net wat verder zijn"
   Crossroad: Inspiratiemenu

       

   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   Word JoHo landenambassadeur en help landgenoten op weg bij hun lang verblijf of emigratie

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je beantwoordt specifieke vragen omtrent lang verblijf in jouw woonland of -regio.
   • Je inspireert anderen met insiders tips via blogs, foto's, video's, requests op WorldSupporter.
   • Je inventariseert initiatieven in jouw land waar Nederlanders bij betrokken zijn.
   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden

   Tips van JoHo donateurs

   • hou online een dagboek of persoonlijk magazine bij voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt in alle fasen van het opstarten en runnen van je project of social business

   Crossroad: vacaturemenu

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   JoHo Assortiment: Uitgelicht

    

   Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

   Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Tip

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: shopmenu