Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

Checklist voor vrijwilligerswerk, werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

Baan in Nederland

checken van je opzegtermijn

aankondigen van je opzegging / verhuizing naar het buitenland

overdrachtsdossier maken voor de collega's die je werk gaan overnemen c.q. voor je leidinggevende

feedback / getuigschrift / referentie op social media vragen van je werkgever (bij voorkeur Engelstalig, of zelf laten vertalen

Werk vinden

inschatting maken van het minimum salaris dat nodig is om te kunnen leven met je gezin, aan de hand van opgestelde overall budget

checken van visumvereisten en -procedures voor (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van werkvisa

mogelijke activiteiten in je nieuwe thuisland in kaart brengen; voor jezelf, je partner en eventuele kinderen

bepalen met welke activiteit(en) je inkomsten gaat genereren: eigen bedrijf, (expat) baan, pensioen

uitzoeken met welke competenties en werkzaamheden je vanuit je nieuwe woonland ook werk op afstand kunt verrichten, voor opdrachtgevers in Nederland of elders op de wereld

overwegen van vrijwilligerswerk: als opstap, gewenning, kans op netwerken of als extra community bijdrage

bekijken van vacatures en potentiële werkgevers via de JoHo organisatieprofielen (voor baan of vrijwilligersjob)

Uitgezonden worden

checken van expatbeleid huidige werkgever (als je wordt uitgezonden)

verdiepen in de diverse contractvormen die er zijn als je wordt uitgezonden

gebruik maken van de Checklist Aandachstpunten als je in gesprek gaat met je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

gebruik maken van de Checklist Mogelijke ondersteuning door je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

Bedrijf of project starten

uitzoeken van back-up werkmogelijkheden voor de opstart/beginfase

opstarten van netwerken in je nieuwe bedrijfsomgeving

maken van een persoonlijke analyse (competenties en vaardigheden van jezelf en partner)

maken van marktanalyse, SWOT analyse en opstellen van bedrijfsplan

advies inwinnen van een gespecialiseerd juridisch adviseur omtrent lokale / landelijke regelgeving in je nieuwe woon- & werkland

je verdiepen in (lokale) verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid

gebruik maken van de Checklist Marktverkenning bij het starten van een eigen bedrijf (zie Topic pagina of Crossroads)

gebruik maken van de Extra aandachtspunten als je wilt ondernemen in een ontwikkelingsland (zie Topic pagina of Crossroads)

Bedrijf in NL beëindigen

inventariseren bij KvK wat actiepunten zijn als je je bedrijf gaat beëindigen (o.a. formele uitschrijving)

fiscale afrekening in orde maken met Belastingdienst in Nederland

betalen van inkomstenbelasting over eventuele verkoopwinst (of stakingswinst) van je bedrijf: verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde op moment van beëindiging

betalen van belasting over eventuele opgebouwde oudedagsreserve, lijfrente, pensioen, aanmerkelijk belang

betalen van vennootschapsbelasting (in het geval van bv)

juridische beëindiging (liquideren) regelen van je bedrijf (o.a. bestuur ontmantelen)

crediteurenlijst opstellen en betalingen verrichten

debiteurenlijst opstellen en openstaande facturen innen

afspraken maken wat je met openstaande voorraden en inventaris doet

Voorbereiden

uitzoeken van mogelijkheden voor extra trainingen, aanleren van nieuwe vaardigheden, wennen aan werktaal & -cultuur

advies vragen aan een verzekeringsexpert over internationaal pensioen en/of extra pensioenvoorzieningen

gebruik maken van de Tips om een goede start te maken in je nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

gebruik maken van de Tips hoe je je kunt oriënteren op een nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

gebruik maken van de Checklist diploma-waardering en opstellen internationaal CV (zie Topic pagina of Crossroads)

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten