Gevaarlijke reizen & Evacuatie uit het buitenland: van ambassade tot negatief reisadvies

 

Gevaarlijke gebieden in het buitenland, gevaarlijk situaties, de rol van de Nederlandse Ambassade en de reisadviezen van de overheid

 

Code groen, geel, oranje en code rood - Negatief reisadvies en kleurcodes - Problemen oplossen - Repatriëring en evacuatie -  Veilig blijven - Verzekerd blijven

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Reisadvies & kleurcodes

 • Wat betekent code geel, code oranje en code rood bij een negatief reisadvies?
 • Wat is een een negatief reisadvies, en wat zijn de gevolgen?
 • Wat moet je doen als je al op reis bent en je bestemming een negatief reisadvies krijgt?

Gevaar op reis & Problemen oplossen

 • Wanneer en waarvoor kan je de Nederlandse ambassade of het consulaat inschakelen als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?
 • Wat zijn de nood- en alarmnummers van banken, alarmcentrales, ambassades en verzekeringen?
 • Wanneer is het niet nodig contact op te nemen met de alarmcentrale van je verzekering, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Negatieve reisadvies & Verzekeringen

 • Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor je reisverzekering?
 • Welke verzekeringen blijven dekking bieden in een gebied met een negatief reisadvies?
 • Welke beperkingen zijn er op de dekking van een verzekering wanneer er een 'negatief' reisadvies is?
 • Hoe kan je reizen in een gebied met een negatief reisadvies verzekeren?
 • Hoe kan je evacuatie en repatriëring uit het buitenland verzekeren?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Wat moet je doen als je al op reis bent en je bestemming een negatief reisadvies krijgt?

Wat moet je doen als je al op reis bent en je bestemming een negatief reisadvies krijgt?

 • Neem in dit geval altijd contact op met je verzekeraar.
 • Als er een negatief reisadvies is afgegeven kan je dekking veranderen. Dit verschilt echter per verzekering. 
 • Voor landen met de kleur oranje of rood (= een "Negatief Reisadvies") zullen reguliere doorlopende reisverzekeringen veelal geen dekking meer bieden.
 • Sommige verzekeringen blijven dekking bieden tot je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor je reisverzekering?

Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor je reisverzekering?

Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je reisverzekering, je zorg- of activiteitenverzekering voor in het buitenland?

 • Reisverzekeringen geven in het algemeen geen dekking indien er een negatief reisadvies van kracht is. Alleen gespecialiseerde reisverzekeringen voor lang of bijzonder verblijf in het buitenland kunnen hier uitkomst bieden.
 • Zeker voor lange reizen, waarbij meerdere landen en continenten worden aangedaan, is het prettig om een reisverzekering te hebben waarvan de dekking niet direct vervalt zodra er een 'negatief' reisadvies is.
 • Een negatief reisadvies kan ook voor delen van een land worden uitgeroepen. Dit is dan geen belemmering voor je reisverzekering. In de rustige delen van het land is gewoon dekking.

Ben je in het buitenland ook verzekerd voor molest en wat is molest?

 • Een gespecialiseerde reisverzekering kan ook dekking bieden voor spoedeisende medische kosten (indien meeverzekerd) die het gevolg zijn van molest. 
 • Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij onder andere aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij, rellen. 
 • De precieze dekking in het geval van een negatief reisadvies, schade en molest verschilt echter per reisverzekering.

Verder reizen

 

Wanneer is het niet nodig contact op te nemen met de alarmcentrale van je verzekering, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Wanneer is het niet nodig contact op te nemen met de alarmcentrale van je verzekering, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Wat doet de alarmcentrale niet?

De alarmcentrale van je verzekering kan veel, maar niet alles. Je kunt bij hen niet terecht voor:

 • Spullen na laten sturen
 • Declaraties verwerken en inzien
 • Poliswijzigingen doorvoeren
 • Premie afschrijvingen toelichten of inzien

Wanneer is het niet nodig contact op te nemen met de alarmcentrale van je verzekering, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Verder is het tijdens je reis ook niet nodig om contact op te nemen met de bovengenoemde organisaties voor:

 • Diefstal van bagage.
  • Je kunt zelf vervangende goederen regelen. De claim kan worden ingediend bij de verzekeraar. Bellen heeft geen zin en is zonde van tijd/geld omdat de verzekeraar telefonisch niets kan toezeggen.
 • Diefstal van geld.
  • De genoemde organisaties zijn er helaas niet om geld voor je te regelen. Dit kan je het beste doen via je bank of een contactpersoon in Nederland.
 • Kleine medische uitgaven.
  • Deze kunnen na je reis worden geclaimd bij de verzekeraar. Zorg voor de benodigde formulieren en bonnetjes (zie polisvoorwaarden). Soms is de doktersrekening echter zo laag dat het geen zin heeft om deze te declareren omdat je bijvoorbeeld toch nog een eigen risico hebt per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekering en je kan dit voor of na je vertrek uitzoeken.
Wanneer en waarvoor kan je de Nederlandse ambassade of het consulaat inschakelen als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

Wanneer en waarvoor kan je de Nederlandse ambassade of het consulaat inschakelen als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?


Wanneer schakel je de Nederlandse ambassades of een consulaat in als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

 • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is echter geen récht, men is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
 • De rol van de ambassades staat tegenwoordig wat onder druk. Maar nog steeds is in veel landen een Nederlandse ambassade aanwezig, soms aangevuld met een of meerdere (vice)consulaten.
 • Een beroepsconsul (betaald en altijd van Nederlandse afkomst) heeft in het algemeen meer invloed op dienstverlening dan een honorair (of ere) consul. De honorair consul, met vaak een uitgebreid zakelijk netwerk, speelt vooral een rol bij het promoten van de handel en de cultuur van het land dat hem heeft aangesteld.
 • Consulaire hulp in het buitenland is trouwens niet gratis. Er gelden verschillende tarieven voor consulaire hulp en ook aan de afgifte voor akten en verklaringen zijn, net als in Nederland, kosten verbonden.
 • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
 • Het ambassade- of consulaat terrein is géén Nederlands grondgebied.

Bij de Nederlandse ambassade of consulaat kun je terecht voor onder andere

 • Paspoort issues, tijdelijke vervangingen en verlengingen.
 • Eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt c.q. wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn (sterke politieke instabiliteit, rampen, aanslagen).
 • Het sluiten van een huwelijk, aangifte bij geboorte of overlijden, opmaken van huwelijksaktes.
 • Hulp bij arrestatie, vermissing of overlijden van vrienden of familieleden.
 • Afgifte van consulaire akten; dit zijn notariële akten die een ambassadeur heeft opgesteld in zijn rol als notaris. Voorbeelden hiervan zijn samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testamenten. Enkele ambassades en consulaten zijn bevoegd om akten van de burgerlijke stand op te stellen. Voorbeelden hiervan zijn geboorteakten, huwelijksakten of overlijdensakten. Geboorte, huwelijk of overlijden moet dan wel zijn ingeschreven in het register van de ambassade of het consulaat.
 • Afgifte van consulaire verklaringen (als de lokale autoriteiten deze niet kunnen afgeven). Voorbeelden: verklaring van in leven zijn, verklaring van woonplaats, verklaring van de burgerlijke staat, als het niet mogelijk is deze van de lokale autoriteiten te krijgen; verklaring bewijs Nederlanderschap; aanvullende verklaring gedrag. Dit zijn geen akten volgens de notariswet of het Burgerlijk Wetboek.
 • Opstellen of geven van reisadviezen.
 • Ondersteuning bij culturele of handelsactiviteiten (netwerk, adressen, handelscultuur, sectorkansen, lijsten van Nederlandse clubs en verenigingen).
 • Bemiddeling als je in geldnood zit in het buitenland.
 • Informatie en advies op het gebied van het Nederlandse personenrecht, familierecht en het Nederlandse nationaliteitsrecht.

Bij de Nederlandse ambassade of consulaat kun je niet terecht voor onder andere

 • Betaling van privérekeningen, zoals hotelrekeningen, medische kosten, schulden en boetes.
 • Bemiddeling bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een verblijfs- of werkvergunning.
 • Notariële akten: ambassades voeren geen notariële handelingen meer uit; je kunt daarvoor terecht bij een notaris in het betreffende land. Soms vervult een ambassadeur beide rollen, is hij ook actief als notaris.
 • Het aanspannen van een proces namens jou als Nederlander, of het mengen in plaatselijke gerechterlijke procedures.
Problemen oplossen in het buitenland: van ambassade tot consulaat

Problemen oplossen in het buitenland: van ambassade tot consulaat

Waarvoor dient een ambassade of consulaat?

Waarvoor dient een ambassade of consulaat?

 • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is geen recht, de ambassade is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
 • Ambassades en consulaten zijn beiden vertegenwoordigingen van een regering in een ander land. Er is maar één ambassade per land. Het aantal consulaten hangt af van de hoeveelheid diplomatieke taken die daarnaast nog vervult moeten worden. Ambassades houden zich doorgaans bezig met het contact tussen hun regering en de regering van het gastland, consulaten zijn verantwoordelijk voor eigen burgers die reizen of verblijven in het gastland.
 • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
 • Ter info: het ambassade- of consulaat terrein is géén Nederlands grondgebied en de geboden hulp in het buitenland is lang niet altijd gratis. De consulaire tarieven voor verschillende landen en diensten zijn op deze site te vinden.
Wanneer en waarvoor kan je de Nederlandse ambassade of het consulaat inschakelen als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

Wanneer en waarvoor kan je de Nederlandse ambassade of het consulaat inschakelen als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?


Wanneer schakel je de Nederlandse ambassades of een consulaat in als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

 • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is echter geen récht, men is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
 • De rol van de ambassades staat tegenwoordig wat onder druk. Maar nog steeds is in veel landen een Nederlandse ambassade aanwezig, soms aangevuld met een of meerdere (vice)consulaten.
 • Een beroepsconsul (betaald en altijd van Nederlandse afkomst) heeft in het algemeen meer invloed op dienstverlening dan een honorair (of ere) consul. De honorair consul, met vaak een uitgebreid zakelijk netwerk, speelt vooral een rol bij het promoten van de handel en de cultuur van het land dat hem heeft aangesteld.
 • Consulaire hulp in het buitenland is trouwens niet gratis. Er gelden verschillende tarieven voor consulaire hulp en ook aan de afgifte voor akten en verklaringen zijn, net als in Nederland, kosten verbonden.
 • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
 • Het ambassade- of consulaat terrein is géén Nederlands grondgebied.

Bij de Nederlandse ambassade of consulaat kun je terecht voor onder andere

 • Paspoort issues, tijdelijke vervangingen en verlengingen.
 • Eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt c.q. wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn (sterke politieke instabiliteit, rampen, aanslagen).
 • Het sluiten van een huwelijk, aangifte bij geboorte of overlijden, opmaken van huwelijksaktes.
 • Hulp bij arrestatie, vermissing of overlijden van vrienden of familieleden.
 • Afgifte van consulaire akten; dit zijn notariële akten die een ambassadeur heeft opgesteld in zijn rol als notaris. Voorbeelden hiervan zijn samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testamenten. Enkele ambassades en consulaten zijn bevoegd om akten van de burgerlijke stand op te stellen. Voorbeelden hiervan zijn geboorteakten, huwelijksakten of overlijdensakten. Geboorte, huwelijk of overlijden moet dan wel zijn ingeschreven in het register van de ambassade of het consulaat.
 • Afgifte van consulaire verklaringen (als de lokale autoriteiten deze niet kunnen afgeven). Voorbeelden: verklaring van in leven zijn, verklaring van woonplaats, verklaring van de burgerlijke staat, als het niet mogelijk is deze van de lokale autoriteiten te krijgen; verklaring bewijs Nederlanderschap; aanvullende verklaring gedrag. Dit zijn geen akten volgens de notariswet of het Burgerlijk Wetboek.
 • Opstellen of geven van reisadviezen.
 • Ondersteuning bij culturele of handelsactiviteiten (netwerk, adressen, handelscultuur, sectorkansen, lijsten van Nederlandse clubs en verenigingen).
 • Bemiddeling als je in geldnood zit in het buitenland.
 • Informatie en advies op het gebied van het Nederlandse personenrecht, familierecht en het Nederlandse nationaliteitsrecht.

Bij de Nederlandse ambassade of consulaat kun je niet terecht voor onder andere

 • Betaling van privérekeningen, zoals hotelrekeningen, medische kosten, schulden en boetes.
 • Bemiddeling bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een verblijfs- of werkvergunning.
 • Notariële akten: ambassades voeren geen notariële handelingen meer uit; je kunt daarvoor terecht bij een notaris in het betreffende land. Soms vervult een ambassadeur beide rollen, is hij ook actief als notaris.
 • Het aanspannen van een proces namens jou als Nederlander, of het mengen in plaatselijke gerechterlijke procedures.
Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet als je op reis bent in het buitenland?


Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet als je op reis bent in het buitenland?


Wat doet een Nederlandse ambassade of het consulaat wel bij problemen op reis?

 • Een noodreisdocument afgeven in geval van verlies of diefstal van je reisdocument, in de vorm van een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Check wel of het noodreisdocument geldig is in het land waar je naartoe reist. Voor de Verenigde Staten gelden bijvoorbeeld afwijkende regels
 • Advies geven over het overmaken van geld uit Nederland als je in geldnood zit.
 • Familie of vrienden, via het ministerie van Buitenlandse Zaken, benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets.
 • In ernstige noodsituaties en onder bepaalde voorwaarden een lening geven om naar Nederland terug te keren. Het consulaat is niet verplicht een lening te geven. In elk geval moet vast staan dat niemand anders kan helpen.
 • Helpen om in contact te komen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen.
 • Zorgen dat relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures.
 • Contact opnemen met Nederlanders die gearresteerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie en vrienden in Nederland. Bij langdurige arrestaties en vastzitten in de gevangenis kan de ambassade, met jouw toestemming, contact opnemen met Bureau Buitenland van de Reclassering in Nederland. Dit heeft als doel om problemen bij terugkeer in Nederland te verkleinen en re-integratie te bevorderen.
 • Contacten onderhouden met de lokale autoriteiten bij het opsporen van vermiste personen.
 • Eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt of wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn zoals sterke politieke instabiliteit, rampen of aanslagen.
 • Consulaire akten (bijvoorbeeld een geboorteakte of samenlevingscontract) en consulaire verklaringen (bijvoorbeeld een verklaring van de burgerlijke staat, verklaring bewijs Nederlanderschap) afgeven.

Wat doet een Nederlandse ambassade of het consulaat niet bij problemen op reis?

 • Betere verzorging regelen in een ziekenhuis of gevangenis dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is.
 • Rekeningen betalen van bijvoorbeeld hotels, restaurants, medicijnen of artsen.
 • Vlieg- of treinbiljet betalen voor de terugreis naar Nederland.
 • Onderdak regelen, zoeken van werk of verkrijgen van een werkvergunning.
 • Iemand uit de gevangenis halen.
 • Het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen.
 • Onderzoek instellen naar een misdrijf.
 • Hulp verlenen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die in het land van die tweede nationaliteit verblijven.
 • Geld of bagage in bewaring nemen.
 • Bemiddelen in civielrechtelijke geschillen.
 • Een mogelijke misdaad onderzoeken.
 • Een begrafenis of crematie betalen.
 • Betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland.
 • Andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving.
Wat kan je doen als je op zoek bent naar de Nederlandse ambassade of het consulaat als je op reis bent in het buitenland?


Wat kan je doen als je op zoek bent naar de Nederlandse ambassade of het consulaat als je op reis bent in het buitenland?


 • Het adres en telefoonnummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat staat online of in een reisgids. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij je hotel, reisorganisatie of lokale politie.
 • Het telefoonnummer van de ambassades staan sinds begin 2016 doorgeschakeld naar de BZ contactcentrale van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze contactcentrale is dag en nacht bereikbaar. Mocht je het nummer van de ambassade niet voorhanden hebben, kun je altijd bellen naar +31 247 247 247.
 • Voor je op reis gaat, kun je deze gegevens ook opvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt deze gegevens ook vinden op internet: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het is verstandig om voor het bezoek eerst even telefonisch contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Je voorkomt dan dat je voor een dichte deur komt te staan.
 • Heb je geen geld of mogelijkheden om bij een ambassade of consulaat in de buurt te komen, kijk dan bij de verschillende andere vragen en problemen voor wat je dan te doen staat.
Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is en je in het buitenland in de problemen komt?

Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is en je in het buitenland in de problemen komt?

 • Is er geen ambassade of consulaat aanwezig, dan kan je een beroep doen op een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat die wel een ambassade of consulaat heeft.
 • De belangen van bijvoorbeeld Nederlanders kunnen daarnaast ook behartigd worden door honorair consuls, dit zijn mensen die deze taak vaak naast een zelfstandig beroep uitoefenen, niet altijd Nederlander zijn, maar wel vaak een link met Nederland hebben. Ze hebben ook minder bevoegdheden dan een beroepsconsul. Voor vragen over consulaire hulp kun je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.
Wat kan de ambassade wel en niet doen bij een sterfgeval in het buitenland?

Wat kan de ambassade wel en niet doen bij een sterfgeval in het buitenland?

Wat doet de ambassade wel bij een sterfgeval in het buitenland?

 • Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan de familie in Nederland op de hoogte worden gebracht/gehouden.
 • Een lijst geven van begrafenisondernemingen/rouwtransporteurs. Meestal neemt de alarmcentrale van de verzekeraar deze taak echter op zich.
 • Een indicatie geven van de kosten van een lokale begrafenis of crematie.
 • Bemiddelen bij het overmaken van geld van familie of vrienden in Nederland voor noodzakelijke handelingen - indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of indien er twijfel bestaat over de oorzaak van het overlijden, een kopie van het medisch, sectie- of politierapport opvragen bij de lokale autoriteiten - je desgewenst in contact brengen met een advocaat (maar ook dit is iets wat meestal aan de alarmcentrale uitbesteed zal worden).
 • Het is mogelijk via het Ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens te verkrijgen over de begrafenis of crematie, zoals de datum, de plaats, het grafnummer en het adres van de begraafplaats.

Wat doet de ambassade niet bij een sterfgeval in het buitenland?

 • Een mogelijke misdaad onderzoeken.
 • De begrafenis of crematie betalen.
 • Betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland.
 • Andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving.

Wie betalen de kosten in het geval van een sterfgeval in het buitenland?

 • De familieleden of vrienden worden geacht de kosten, die uit het overlijden in het buitenland voortvloeien, zelf te betalen. Is de familie niet in staat deze kosten te betalen, dan zullen de autoriteiten van het land van overlijden de kosten van begrafenis voldoen. Het is in dat geval niet mogelijk het stoffelijk overschot naar Nederland te laten overbrengen. De begrafenis of crematie zal dan ter plekke plaatsvinden, conform de plaatselijke gewoonten.
 • Heb je nog vragen, dan kun je je wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.
Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

 

Waar vind je de noodnummers van je verzekeraar?

 • Zie in de informatieblokken over noodnummers op deze pagina, of raadpleeg je polisblad.

Wanneer neem je contact op met de alarmcentrale, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

Let op dat dit meestal drie verschillende organisaties zijn.

 

Alarmcentrale

De alarmcentrale van je verzekering heeft alle handvatten om de problemen waar jij op reis mee geconfronteerd wordt, in goede banen te leiden. Je kunt daarbij denken aan:

 • Advies bij keuze van ziekenhuis
 • Contact met de behandelend arts door medisch team van de alarmcentrale
 • Verstrekken van betalingsgarantie aan ziekenhuis en/of ambulancedienst
 • Vertaling van medische rapporten
 • Accommodatie vinden voor reisgenoten die door jouw ziekenhuisbezoek niet verder kunnen reizen
 • Regelen voor vervangend chauffeur of transport voor jullie voertuig als jij uitgevallen bent en de enige bestuurder was.
 • Het regelen en betalen van een (retour)ticket naar Nederland vanwege familie-omstandigheden
 • Contact met het thuisfront bij calamiteiten
 • En diverse andere zaken.

Bel altijd zo spoedig mogelijk de alarmcentrale, of laat je contactpersoon bellen, zo mogelijk voordat je actie onderneemt, om latere problemen te voorkomen. De alarmcentrales van verzekeraars zijn 24/7 bereikbaar per telefoon. Neem je niet (tijdig) contact op dan loop je het risico achteraf geen vergoeding te krijgen, omdat je het zelf verkeerd hebt afgehandeld.

De alarmcentrale van je verzekering kan veel, maar niet alles. Je kunt bij hen niet terecht voor:

 • Geld overboeken als alles is gestolen
 • Spullen na laten sturen
 • Declaraties verwerken en inzien
 • Poliswijzigingen doorvoeren
 • Premie afschrijvingen toelichten of inzien

Verzekeraar

Tijdens de reis is het in het algemeen niet nodig de verzekeraar te bellen. Contact opnemen met de verzekeraar is enkel nodig bij:

 • Indienen claim. Dit gebeurt altijd schriftelijk, voorzien van de benodigde documenten en bewijsmaterialen. Zie hiervoor ook je polisvoorwaarden. Claims kunnen tijdens de reis, maar ook tot 28 dagen na terugkomst worden ingediend (dit laatste is vaak makkelijker).
 • Restitutie-verzoek bij vroegtijdige terugkeer (zie polisvoorwaarden).
 • Bij klachten over bijvoorbeeld de alarmcentrale.
 • Vraag over de dekking van je verzekering 
 • Verandering van je reisplannen (waardoor de dekking van je verzekering mogelijk verandert)

Tussenpersoon of organisatie waar je je verzekering hebt afgesloten

 • Voor een kopie van je polisbladen indien die tijdens de reis zijn gestolen.
 • Vragen over de dekking van je verzekering
 • Advies over de dekking als je bepaalde risicovolle activiteiten gaat ondernemen
 • Bij klachten over de verzekeraar.

Wanneer is het niet nodig contact op te nemen tijdens je reis?

 • Diefstal van bagage. Je kunt zelf vervangende goederen regelen. De claim kan worden ingediend bij de verzekeraar. Bellen heeft geen zin en is zonde van tijd/geld omdat de verzekeraar telefonisch niets kan toezeggen.
 • Diefstal van geld. De genoemde organisaties zijn er helaas niet om geld voor je te regelen. Dit kan je het beste doen via je bank of een contactpersoon in Nederland.
 • Kleine medische uitgaven. Deze kunnen worden geclaimd bij de verzekeraar. Zorg voor de benodigde formulieren en bonnetjes (zie polisvoorwaarden). Soms is de doktersrekening echter zo laag dat het geen zin heeft om deze te declareren omdat je bijvoorbeeld toch nog een eigen risico hebt per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekering en je kan dit voor of na je vertrek uitzoeken.

Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet?

 • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is geen recht, de ambassade is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
 • Ambassades en consulaten zijn beiden vertegenwoordigingen van een regering in een ander land. Er is maar één ambassade per land. Het aantal consulaten hangt af van de hoeveelheid diplomatieke taken die daarnaast nog vervult moeten worden. Ambassades houden zich doorgaans bezig met het contact tussen hun regering en de regering van het gastland, consulaten zijn verantwoordelijk voor eigen burgers die reizen of verblijven in het gastland.
 • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
 • Ter info: het ambassade- of consulaatterrein is géén Nederlands grondgebied en de geboden hulp in het buitenland is lang niet altijd gratis.

Afhankelijk van je probleem kan de ambassade of het consulaat:

 • een noodreisdocument afgeven in geval van verlies of diefstal van je reisdocument, in de vorm van een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Check wel of het noodreisdocument geldig is in het land waar je naartoe reist. Voor de VS gelden bijvoorbeeld afwijkende regels
 • advies geven over het per bank overmaken van geld uit Nederland als je in geldnood zit
 • familie of vrienden (via het ministerie van Buitenlandse Zaken) benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets
 • in ernstige noodsituaties en onder bepaalde voorwaarden een lening geven om naar Nederland terug te keren. Het consulaat is niet verplicht een lening te geven. In elk geval moet vast staan dat niemand anders kan helpen
 • helpen om in contact te komen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen
 • zorgen dat relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures
 • contact opnemen met Nederlanders die gearresteerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie en vrienden in Nederland
 • contacten onderhouden met de lokale autoriteiten bij het opsporen van vermiste personen
 • eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt of wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn zoals sterke politieke instabiliteit, rampen of aanslagen
 • consulaire akten (bijvoorbeeld een geboorteakte of samenlevingscontract) en consulaire verklaringen (bijvoorbeeld een verklaring van de burgerlijke staat, verklaring bewijs Nederlanderschap) afgeven.

Een ambassade of consulaat kan niet:

 • betere verzorging regelen in een ziekenhuis of gevangenis dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is
 • rekeningen betalen van hotels, restaurants, medicijnen, artsen, et cetera
 • vlieg- of treinbiljet betalen voor de terugreis naar Nederland
 • onderdak regelen, zoeken van werk of verkrijgen van een werkvergunning
 • iemand uit de gevangenis halen
 • het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen
 • onderzoek instellen naar een misdrijf
 • hulp verlenen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die in het land van die tweede nationaliteit verblijven
 • geld of bagage in bewaring nemen
 • bemiddelen in civielrechtelijke geschillen
 • een mogelijke misdaad onderzoeken
 • een begrafenis of crematie betalen
 • betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
 • andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving

Hoe vind je een ambassade of consulaat?

 • Het adres en telefoonnummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat staat in het plaatselijke telefoonboek of in een reisgids en online. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij je hotel, reisorganisatie of lokale politie.
 • Het telefoonnummer van de ambassades staan sinds begin 2016 doorgeschakeld naar de BZ contactcentrale van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze contactcentrale is dag en nacht bereikbaar. Mocht je het nummer van de ambassade niet voorhanden hebben, kun je altijd bellen naar +31 247 247 247.
 • Voor je op reis gaat, kun je deze gegevens ook opvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt deze gegevens ook vinden op internet: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Het is verstandig om eerst even telefonisch contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Je voorkomt dan dat je voor een dichte deur komt te staan.
 • Heb je geen geld of mogelijkheden om bij een ambassade of consulaat in de buurt te komen, kijk dan bij de verschillende andere vragen en problemen voor wat je dan te doen staat.

Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is?

 • Is er geen ambassade of consulaat aanwezig, dan kan je een beroep doen op een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat die wel een ambassade of consulaat heeft.
 • De belangen van bijvoorbeeld Nederlanders kunnen daarnaast ook behartigd worden door honoraire consuls, dit zijn mensen die deze taak vaak naast een zelfstandig beroep uitoefenen, niet altijd Nederlander zijn maar wel vaak een link met Nederland hebben. Ze hebben ook minder bevoegdheden dan een beroepsconsul. Voor vragen over consulaire hulp kun je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

ISIS verzekeringen: Special ISIS, ISIS Continu, ISIS Incoming, ISIS Au Pair

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 555

In USA:

 • (+1) 800 694 9832 (gratis in USA)

Goudse verzekeringen: Expatverzekering, NGO, SOS, Zendelingenpakket

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 557

In USA:

 • (+1) 800 694 9832 of (+1) 954 370 4538

a.s.r / Europeesche verzekeringen

 • (+31) 20 651 57 77

Allianz verzekeringen

 • Reisverzekeringen (o.a. Globetrotter): (+31) 20 592 92 92

 • Expatverzekering (Allianz World Wide Care Helpline): (+35) 31 630 1301

BUPA Global Assistance verzekeringen

 • International Travel Insurance +45 70 23 24 61

CareMed verzekering

 • Vanuit Noord en Zuid Amerika: (+1) 855 657 3434
 • Vanuit alle overige bestemmingen: +49 (0)69 75613 6991

Cigna Global Health verzekeringen

 • +44 (0)1475 788 182

Dan Divers verzekering

 • (+1) 919 684 9111

Expat & Co verzekeringen

Buiten USA

 • +32 (0) 26 69 08 80

In USA

 • (+1) 305-459-4896 of (+1) 786-472-8391

Globality Health Insurance verzekeringen

 • (+35) 22 70 44 43 131

International Expat Insurance (Henner) verzekeringen

Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) verzekeringen

 • Hulpverleningscentrale: +31 26 400 23 90

OOM verzekeringen

 • OOM Hulpcentrale (bij ziekenhuisopname of medische noodsituaties) +31 (0)70 353 21 35
 • OOM Reisverzekering (bij repatriering en hulp bij terugvlucht in noodsituaties) - ANWB Alarmcentrale +31 (0)70 353 21 40

Overige verzekeringen

 • Kijk op je polisblad of neem direct contact op met de verzekeraar
Wat zijn de nood- en alarmnummers van banken, alarmcentrales, ambassades en verzekeringen

Wat zijn de nood- en alarmnummers van banken, alarmcentrales, ambassades en verzekeringen

Hoe bereik je de alarmcentrale?

Bij iedere reisverzekering, zorgverzekering en ziektekostenverzekering kan gebruik gemaakt worden van een alarmcentrale. Een alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. De alarmcentrale van een verzekeraar assisteert bij noodsituaties. De hulp van een alarmcentrale is natuurlijk gebonden aan de dekking van de betreffende verzekering. Per verzekering heb je een alarmcentrale:

 • ISIS
  • Special Isis, Isis Incoming, Isis Au Pair, JoHo Isis Continu: Goudse Alarmcentrale: +31 182 544 555

  • Ben je in de USA, met de Special ISIS of JoHo Continu, bel dan: ISIS Assistance GMMI +1 800 694 9832

 • Goudse

  • Goudse Expat Pakket, Gouda Expatriate Policy, Goudse Zendelingen/NGO pakket: Goudse Alarmcentrale +31 182 544 557

  • Goudse Expat Pakket, Gouda Expatriate Policy, Goudse Zendelingen/NGO pakket in USA: Gouda Assistance +1 800 694 9832  (toll free binnen de USA) of +1-954-370-4538 (betaald)

  • Goudse Impulz verzekering voor urgent herstel aan uw verhuurde woning. +31 182 54 47 75

  • Goudse Zakenreis +31 182 544 555

 • Allianz Global Assistance

  • Allianz Assist: +31 20 592 92 92

  • Expatverzekering (Allianz World Wide Care Helpline): +35 31 630 1301

 • a.s.r / De Europeesche verzekeringen
  • Europeesche hulplijn: +31 20 651 57 77

 • BUPA Global Assistance verzekeringen

  • International Travel Insurance +45 70 23 24 61

 • CareMed Assist

  • Vanuit Noord en Zuid Amerika: (+1) 855 657 3434

  • Vanuit alle overige bestemmingen: +49 (0)69 75613 6991

 • Cigna Global Health verzekeringen

  • +44 (0)1475 788 182

 • Dan Divers

  • (+1) 919 684 9111

 • Expat & Co verzekeringen
  • Buiten USA: +32 (0) 26 69 08 80

  • In USA: (+1) 305-459-4896 of (+1) 786-472-8391

 • Globality Health Insurance verzekeringen

  • (+35) 22 70 44 43 131

 • International Expat Insurance (Henner) verzekeringen

 • Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) verzekeringen

  • Hulpverleningscentrale: +31 26 400 23 90

 • OOM verzekeringen

  • OOM Hulpcentrale (bij ziekenhuisopname of medische noodsituaties) +31 (0)70 353 21 35

  • OOM Reisverzekering (bij repatriering en hulp bij terugvlucht in noodsituaties) - ANWB Alarmcentrale +31 (0)70 353 21 40

Hoe bereik je de bank?

Er is niets vervelender dan een bankpas die gestolen wordt of kwijtraakt, zeker als je in het buitenland verblijft. Belangrijk is dan ook dat je je bankpas meteen blokkeert als je hier achterkomt. Ook voor algemene vragen in binnen- en buitenland kun je bij je bank terecht.

 • Voor alle bankpassen: Bankpassen Meldcentrale
  • Binnen Nederland: 0800 0313
  • Vanuit het buitenland: +31 88 3855372
  • Check ook of je bank de optie aanbiedt om via de bank app, of via internetbankieren, passen direct zelf te blokkeren.
 • Rabobank
  • Algemeen: Neem contact op met je lokale Rabobank of bel algemeen +31 (0)30 2160000
  • Blokkeren: +31 88 7226767 (Interhelp)
  • Blokkeren kan ook via de Rabo Bankieren App
 • ABN Amro
  • Algemeen en blokkeren: Binnen Nederland 0900 - 0024
  • Algemeen en blokkeren: Vanuit het buitenland: +31 10 241 17 20
  • Met standby service: Binnen Nederland 0800-0701 / Vanuit het buitenland +31 20 651 5927 (collect call mogelijk)
 • ING
  • Algemeen: +31 (0)20 2288888
  • Blokkeren: +31 (0)20 2288800
 • SNS bank
  • Algemeen & blokkeren: +31 30 633 30 00 (werkdagen en zaterdagen, binnen openingstijden)
  • Blokkeren buiten openingstijden: Binnen Nederland: 0800 – 0313
  • Blokkeren buiten openingstijden: Vanuit het buitenland: +31 88 3855372
 • Triodos
  • Op werkdagen: +31 30 6936511
  • Vanuit het buitenland: +31 88 385 5372
  • Buiten kantooruren: via de Bankpassen Meldcentrale (0800 0313)
 • ASN Bank
  • Via ASN Klantenservice
   • Binnen Nederland: 0800 0380
   • Vanuit het buitenland: +31 (0)70 3569333
  • Buiten kantooruren: via de Bankpassen Meldcentrale

Hoe bereik je de verzekerings-maatschappij?

Voor bijvoorbeeld vragen omtrent declaraties of het doorgeven van een wijziging:

 • ISIS
  • Tel (+31) (0)182 544204
 • Goudse Expat
  • Tel (+31) (0)182 544 916
 • Allianz Global Assistance
  • Tel (+31) (0)20 5618711
  • Fax (+31) (0)561 88 46
 • OOM
  • Tel (+31) (0)70 3532100
  • Fax (+31) (0)70 3601873
 • Europeesche
  • Tel (+31) (0)20 6515253
 • Dan Europe
  • +1 919 6842948
  • +1 800 4462671
 • Bupa (o.a. ook World Nomads)
  • Tel +45 70 20 70 48 (Denmark)

Hoe bereik je de creditcardmaatschappij?

Steeds meer mensen schaffen een creditcard aan, iets dat zeker in het buitenland bijna onmisbaar is. Hieronder vind je de alarmnummers waarmee je direct één van de medewerkers aan de lijn krijgt. Ook voor het blokkeren van je creditcard bij verlies of diefstal kun je hier terecht.

 • Alle maatschappijen: International Card Services
 • MasterCard
  • Vanuit binnen en -buitenland: 001-31 42 75 6690 (ook 'collect call')
  • mastercard.nl
 • American Express Creditcard
 • Visa Creditcard
  • Binnen Nederland: 0800 0223110.
  • Vanuit het buitenland: +31 410 581 9994
  • visa.nl
 • ABN Amro Creditcard Services
  • Algemeen: +31 (0)20 6 600 123 (lokaal tarief).
  • Creditcard blokkeren +31 (0)20 660 06 11
 • ING Creditcard
  • Algemeen: +31 20 2288888
  • Blokkeren: +31 20 2288800
 • SNS Creditcard Algemeen
  • Algemeen +31 30 633 3000
  • Blokkeren +31 (0)30 633 3051
 • Rabobank Creditcard
  • Algemeen: Neem contact op met je lokale Rabobank of bel algemeen +31 (0)88 722 6767
  • Blokkeren: +31 (0)88 7226767 (Interhelp)

Hoe bereik je de ambassade of het consulaat?

 • Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je per land de telefoon- en mailadres gegevens van de Nederlandse ambassades en consulaten.
 • Houd rekening met sluiting tijdens officiële feestdagen (vaak is er een lijst online met data waarop men gesloten is).
 • De ambassade is meestal ook buiten openingstijden bereikbaar voor consulaire vragen.
 • Sommige ambassades bedienen meerdere landen.
 • Is er in het land waar je bent geen Nederlandse ambassade of consulaat? Ga dan naar de ambassade van een ander EU-land. Meestal hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken op hun website een overzicht van de diverse ambassades.

Hoe bereik je de Helpdesk Bureau Nooddocumenten?

 • Voor meer informatie over (het verkrijgen van) nooddocumenten neem je contact op met de helpdesk van het Bureau Nooddocumenten op Schiphol, +31 20 603 86 92.
 • De helpdesk is 24 uur per dag geopend.
 • Soms is het er druk. Als je geen contact krijgt: hou vol en probeer het later nog eens.

Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

     

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroads uit selectie
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen