Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland?

  Chapter 

 

Vragen & Antwoorden rond uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland

 

 • Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?
 • Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?
 • Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?
 • Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?
 • Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?
 • Wat moet je doen met je zorgverzekering?
 • Wat kan JoHo voor je doen?

 

 Vragen & Antwoorden voor JoHo donateurs

 

 • Is er controle op de uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de BRP?
 • Wat zijn de gevolgen en boetes als je je onterecht laat uitschrijven?
 • Welke fiscale gevolgen kan een uitschrijving bij de BRP hebben? 
 • Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen?
 • Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
 • Waar kan je je brief/postadres aanvragen?
 • Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres
 • Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft bij de BRP? 
 • Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?
 • Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?
 • Wat kan je doen als je een briefadres gaat opgeven en je basiszorgverzekering is stopgezet?
 • Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een (sociale) huurwoning, wat nu?
 • Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?
 • Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een koophuis. Wat nu?   
 • Wat kun je doen tegen gevolgen voor een eventuele hypotheekrente aftrek?
 • Wat zijn extra aandachtspunten rondom uitschrijven als je een eigen onderneming / ZZP in Nederland hebt?
 • Wat kan JoHo nog meer voor mij betekenen?

Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

 • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
 • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
 • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
 • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

 • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
 • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?

 • En aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP: o.a. zorgverzekeringen (lees meer), aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?

 • Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat je geen Nederlander meer bent. Je behoudt gewoon je Nederlandse paspoort.
 • Je behoudt ook gewoon je sofinummer als je bent uitgeschreven.

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?

 • Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?

 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
 • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
 • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
 • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
 • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.

Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?

 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn
 • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
 • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

 • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
 • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan .
 • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken , al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
 • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.

Wat moet je doen met je zorgverzekering?

 • Als je niet meer in aanmerking komt voor de basisverzekering omdat je bent uitgeschreven uit het BRP kan en moet je je zorgverzekering stopzetten (Lees hierover meer bij ziektekostenverzekering aanhouden of stopzetten)
 • Je internationale ziektekosten regel je dan via een speciale reisverzekering (als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland) of internationale ziektekostenverzekering (als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland). Lees meer.

Wat kan JoHo voor je doen?

 • JoHo kan helpen. JoHo krijgt dagelijks te maken met mensen die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken, of daar activiteiten gaan ontplooien die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van hun zorgverzekering
 • Voor het beste advies en hulp kun je gebruik maken van de BuitenlandZaken Service van JoHo
 • Voor een oriënterend advies kun je langskomen op een van de JoHo dagen die in het teken staat van lang vertrek naar het buitenland
 • Diverse JoHo keuzewijzers voor lang verblijf in het buitenland wijzen je de weg naar meer detailinfo

»

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Solidariteit: keuze maken

DSW Zorgverzekeraar was al de meest klantvriendelijke zorgverzekeraar van Nederland, maar is nu ook verkozen tot het meest ontwrichtende merk - het best scorende merk in termen van ‘opschudding’ op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer over DSW Zorgverzekeraar 

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten