Psychiatrie & Psychische stoornis: studie en kennis

 

Psychiatrie en psychische stoornis als studie en kennisgebied

 

Specialisme - Diagnose stellen - Therapie

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

  Wat is psychiatrie?

  Wat is psychiatrie?

   Wat behoort tot de psychiatrie?

   • Psychiaters zijn bezig met de oppervlakte, met datgene wat men aan een patiënt kan zien en horen.
   • Symptomen behorende tot het domein van de psychiater kunnen psychische oorzaken hebben, maar het is evenzeer mogelijk dat zij kunnen worden teruggevoerd op lichamelijke ziekten (bv. Depressie veroorzaakt door hypothyreoïdie). Omgekeerd kunnen psychische factoren stoornissen veroorzaken op lichamelijke vlak: anorexia nervosa.
   • Psychiatrie heeft dus overlapping met andere specialismen, maar de nadruk ligt op psychische symptomen of psychische oorzaken.

   Wat behoort niet tot de psychiatrie?

   • Diepgaande beschouwingen en speculaties over wat er achter en onder psychische klachten zit, spelen in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie geen rol van betekenis. Ook geeft de psychiatrie geen diepe inzichten in de psyche of in de samenhang tussen lichaam en geest.
   • Door bestudering van de psychiatrie krijgt men weliswaar meer oog voor de structuur van psychische processen en wat daarin mis kan gaan, maar verwerft men niet automatisch meer zelfkennis.
   Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

   Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

   • In de psychiatrie houd je je bezig met preventie, wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden.
   • De psychiatrie biedt de mogelijkheid om veel te leren over angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, etc.
   • De werkzaamheden kunnen zowel op de polikliniek als op de afdeling plaatsvinden.
   • Op de polikliniek neem je een uitgebreide anamnese af, die bestaat uit de voorgeschiedenis, de familiegeschiedenis maar ook de jeugd en medicatie- en alcoholgebruik. Na de anamnese vindt mogelijk intern overleg en aansluitend een tweede gesprek met de patiënt plaats.
   • Op de psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) kun je worden geplaatst op de acute psychiatrie (open of gesloten afdeling).
   Durven versus angst hebben: begrippen, definities en inzichten

   Durven versus angst hebben: begrippen, definities en inzichten

   Wat is durf of moed?

   Wat is durf of moed?

   Wat is durf?

   • Durf, of moed, is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
   • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

   Wat zijn aan durf gerelateerde begrippen en competenties?

   • Lef hebben
   • Moed hebben
   • Risico's durven nemen
   • Verantwoordelijkheid nemen
   • Verantwoordelijkheid uitstralen

   Quotes

   • Courage is not the absence of fear, but the mastery of it - Mark Twain
   • I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. - Nelson Mandela
   • Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go - T.S. Elliot
   Wat is zelfvertrouwen?

   Wat is zelfvertrouwen?

   Wat is zelfvertrouwen hebben?

   • Zelfvertrouwen is het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.
   • Zelfvertrouwen gaat over het vertrouwen in jezelf. Het kan gaan over het hebben van vertrouwen dat je een bepaalde taak kan volbrengen. In de kern zal het echter meer gaan over een basaal vertrouwen in jezelf, ongeacht of je iets bereikt of niet.
   • Je zou kunnen zeggen dat iemand die een hoge mate van zelfwaardering heeft, ook veel zelfvertrouwen uitstraalt. Zelfvertrouwen bouwt ook voort op zelfacceptatie, waarbij je jezelf accepteert met al je ‘plussen en minnen’.

   Wat zijn met zelfvertrouwen samenhangende begrippen en competenties?

   • Impact
   • Zelfbewustheid
   • Zelfverzekerdheid
   • Zelfwaardering
   • Zelfsturing: een eigen koers kiezen en dit weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening houdend met je eigen persoonlijke missie, visie of drijfveren, sterke en zwakke kanten, interessen, waarden en ambities.
   Wat is stabiliteit en wat betekent je mentaal stabiel en in balans voelen?

   Wat is stabiliteit en wat betekent je mentaal stabiel en in balans voelen?

   Wat is stabiliteit en is je mentaal stabiel en in balans voelen?

   • Stabiliteit staat voor een zeker stevigheid en in balans zijn.
   • Als mens kun je een gevoel van stabiliteit herkennen wanneer er een ingrijpende gebeurtenis is, maar je merkt dat je daar goed mee om kunt gaan.
   • Stabiliteit gaat over een diepgeworteld vertrouwen in jezelf en het leven. Dat je alle stormen die het leven je soms geeft, aan kan. Je boot stevig genoeg is.

   “Do not be afraid to face your difficulty. Turn toward it. Lean into the wind. Hold your ground.”

   Jack Kornfield,

    

   Wat is angst en angstig zijn?

   Wat is angst en angstig zijn?

   Wat is angst?

   • Angst bestaat uit een subjectief gevoel van bang zijn of angstig zijn en fysiologische reacties, zoals versnelde hartslag en ademhaling, verhoogde bloeddruk en hormonale veranderingen. Het lichaam vertoont een fight-or-flight respons. Dit is dat het lichaam zich klaarmaakt om te vechten of te vluchten.
   • Gevoelens van angst zijn functioneel en adaptief omdat ze beschermend zijn. Angst zorgt voor een grotere overlevingskans.
   • Angst is een dimensie, dus het is lastig om een grens te trekken tussen normale en pathologische angst.
   • Pathologische angst wordt beoordeeld op intensiteit, soort gedrag, de duur en de aard van de uitlokkende gebeurtenis.

   Wat is bang zijn?

   • Bang zijn (fear) wil zeggen dat je een specifieke emotionele reactie ervaart op een identificeerbaar object, zoals een slang of een spin (vergelijkbaar met een reactie in een noodsituatie). Het is een zeer intense reactie waardoor je in één keer wakker geschud wordt.
   • Vaak gaat de bangheid weg wanneer het gevaar geweken is. Het bang zijn kan dus gecontroleerd worden.
   • Bangheid kan rationeel of irrationeel van aard zijn. De waargenomen oorzaak van het bang zijn kan juist, of verkeerd ingeschat worden of juist ingeschat maar verkeerd geïnterpreteerd. Een intense, irrationele bangheid wordt ook wel een fobie genoemd.

   Wat is angstig zijn?

   • Angstig zijn (anxiety) wil zeggen dat je moeite hebt met het identificeren van datgene wat de angst veroorzaakt, waardoor je moeite heeft met het beheersen van de emotie.
   • Het optreden van angst is vaak onvoorspelbaar. Het lijkt wel alsof de angst steeds op de achtergrond is en op elk moment ineens kan intreden. Angstig zijn is een staat van constante verhoogde waakzaamheid en niet een reactie op acute nood. Angstig zijn wordt ook wel gedefinieerd als een spanning voor een gebeurtenis die nog moet komen. Deze gebeurtenis wordt als dreigend ervaren, maar heeft nog geen vaste vorm, zoals bij bangheid wel het geval is.
   • Met angstig zijn kunnen mensen vaak moeilijker omgaan, omdat het als onvoorspelbaar en oncontroleerbaar wordt ervaren en het een vasthoudend karakter heeft.

   Wat is het verschil tussen bang zijn en angstig zijn?

   Bangheid en bang zijn heeft drie componenten waarmee het te onderscheiden valt van angstig zijn:

   • de subjectieve ervaring van dreiging,
   • de fysiologische reacties op deze dreiging (trillen, zweten, en hartkloppingen),
   • bepaalde gedragingen om de bedreigende situatie te vermijden of zo snel mogelijk te verlaten, of om het gevoel van vrees kwijt te raken.
   Wat is paniek, en in paniek raken?

   Wat is paniek, en in paniek raken?

   Wat wil paniek zeggen?

   • Wanneer er een stressvolle situatie voordoet dan gaat het lichaam energie gebruiken, en heb je een snellere ademhaling en hartslag.
   • Door die inspanning neemt vaak ook de angst toe, wat kan leiden tot hyperventilatie.
   • De combinatie van de stressfactor met de fysieke gevolgen van deze stress, kunnen resulteren in een situatie die beschreven kan worden als paniek.
   • Paniek is de situatie waarin een extreme angst zich geheel van je overneemt.
   • Het lichaam reageert daar ook sterk op, waardoor het moeilijk is jezelf rustig te krijgen.
   • Je lijf heeft het als het ware over genomen van je verstand.
   Wat is een angststoornis, angstfobie, sociale angst of dwangstoornis?

   Wat is een angststoornis, angstfobie, sociale angst of dwangstoornis?

   Wat is een angststoornis?

   • Een angststoornis is een pathologische angst die iemand heeft en diegene lijdt eronder. Mensen met een angststoornis ervaren subjectief angst, fysiologische reacties, vermijdingsgedrag en irrationele gedachten.

   Wat is een separatie angststoornis?

   • De separatieangststoornis is een angst voor het gescheiden worden van thuis of degenen aan wie men gehecht is. Er volgt een heftige angstreactie als een separatie plaatsvindt. De diagnose wordt alleen aan kinderen en jeugd gesteld.

   Wat is een angstfobie?

   • Een angstfobie is een angst voor minimaal zes maanden voor een bepaald object of bepaalde situatie die buitenproportioneel is. Er zijn vijf verschillende hoofdcategorieën: Dieren, Natuurverschijnselen, Bloed-injectie-verwonding, Situationeel, Overig

   Wat is een sociale angststoornis?

   • De sociale angststoornis is een angst voor sociale contacten of situaties waar beoordeling plaats kan vinden. Vermijding is ook voorkomend bij deze angststoornis.

   Wat is een paniekstoornis?

   • Een paniekstoornis is als paniekaanvallen spontaan en zonder duidelijke aanleiding optreden. Hierdoor kan angst om aanvallen te krijgen ontstaan en het aantal aanvallen toenemen.

   Wat is agorafobie?

   • Agorafobie is de angst in situaties waar men moeilijk weg kan of waarin geen hulp beschikbaar is als men last krijgt van paniek achtige symptomen of andere symptomen die schaamte kunnen veroorzaken.

   Wat is een gegeneraliseerde-angststoornis?

   • De gegeneraliseerde-angststoornis is een angst en bezorgdheid over meerdere gebeurtenissen of activiteiten. Het uit zich in veel piekeren.
   Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

   Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

   Wat is wijsheid rond emoties, evenwichtigheid, stabiliteit en stress

    

   When it is dark enough, you can see the stars.

   Ralph Waldo Emerson

    

   Patience is not passive waiting.
   Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.

   Ray A. Davis

    

   Do not be afraid to face your difficulty.
   Turn toward it.
   Lean into the wind. Hold your ground.

   Jack Kornfield

    

   You cannot find yourself till you lose yourself.

   Abhijit Naskar

    

   A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.

   Lao Tzu

    

   De herberg

    

   Dit mens-zijn is een soort herberg: elke dag weer nieuw bezoek.
   Een vreugde, een depressie, een benauwdheid;
   Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

    

   Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij!
   Zelfs als er een menigte verdrietigheden binnenkomt
   die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

    

   Behandel dan elke gast toch met eerbied
   Misschien komt hij de hele boel ontruimen
   om plaats te maken voor een nieuwe mogelijkheid...

    

   Wees blij met iedereen die langs komt.
   Zij zijn je stuk voor stuk gestuurd van gene zijde
   om jou als raadgevers te dienen.

   Rumi

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

        

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

   Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen