Milieu, Onderzoek & Techniek: samenvattingen en studiehulp

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

Samenvattingen & Studiehulp: Milieu, onderzoek, statistiek , techniek en wetenschap

 

ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen

ICT, Techniek en transport: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders

Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders

Samenvattingen en studiehulp bij Strategic Management of Information Systems van Pearlson & Saunders

 • Boeksamenvatting bij Strategic management of information systems van Pearlson & Saunders is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn informatiesystemen en welke rol spelen ze binnen de strategie van een organisatie? - Chapter 1
 • Het strategisch gebruik van informatiemiddelen in de wereldeconomie - Chapter 2
 • Organisatiestrategie - Chapter 3
 • Globale samenwerkingen - Chapter 4
 • Het creëren en veranderen van bedrijfsprocessen - Chapter 5
 • De strategie van het informatiesysteem: infrastructuur en architectuur - Chapter 6
 • Het terugverdienen van investeringen in informatiesystemen - Chapter 7
 • Het bestuur van informatiesystemen - Chapter 8
 • Het managen van projecten - Chapter 10
 • Het managen van kennis - Chapter 11
 • Ethische overwegingen rond het gebruik van informatie - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Bedrijfseconomie en Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen Manager & Organisatie-adviseu

Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

Samenvattingen en studiehulp bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas

 • Boeksamenvatting bij Lean Production for Competitive Advantage van Nicholas is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. Fundamentals of Continuous Improvement
 • Chapter 3. Value Added and Waste Elimination
 • Chapter 4. Customer-focused Quality
 • Chapter 5. Small Lot Production
 • Chapter 6. Set-up Time Reduction
 • Chapter 7. Equipment Maintenance
 • Chapter 8. Pull Production Systems
 • Chapter 9. Focused Factories and Group Technologies
 • Chapter 10. Workcells and Cellular Manufacturing
 • Chapter 11. Standard Operations
 • Chapter 12. Quality at the Source and Mistake-Proofing
 • Chapter 13. Uniform Flow and Mixed-Model Scheduling
 • Chapter 14. Synchronizing and Balancing the Process
 • Chapter 15. Planning and Control in Pull Production
 • Chapter 16. Lean Production in the Supply Chain

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT en Techniek als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

Samenvattingen en studiehulp bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen

 • Boeksamenvatting bij Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt IT in? - Chapter 4
 • Wat is de typologie benadering? - Chapter 12
 • Wat zijn de processen binnen handelsondernemingen? - Chapter 13
 • Wat voor productieorganisaties bestaan er? - Chapter 14
 • Wat voor onderscheid kan gemaakt worden tussen goederenstromingen? - Chapter 15
 • Hoe zien de investerings- en verkoopproces bij verschillende organisaties er uit? - Chapter 16
 • Wat stellen dienstverlenende organisaties ter beschikking? - Chapter 17
 • Wat zijn non-profit organisaties? - chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Boekhouding en Accountancy als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

Samenvattingen en studiehulp bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase

 • Boeksamenvatting bij Operations and Supply Chain Management: The Core van Jacobs & Chase is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt operations and supply chain management in? - Chapter 1
 • Wanneer is een bedrijfsstrategie duurzaam? - Chapter 2
 • Hoe voorspel je de vraag? - Chapter 3
 • Hoe bepaal je de benodigde capaciteit? - Chapter 4
 • Hoe zien projecten eruit? - Chapter 5
 • Hoe ontwerp je een productieproces? - Chapter 6
 • Hoe ziet een dienst proces eruit? - Chapter 7
 • Wat verstaan we onder plannen omtrent verkoop en uitvoering? - Chapter 8
 • Hoe plan je materiële vereisten? - Chapter 9
 • Wat is kwaliteitsmanagement en Six Sigma? - Chapter 10
 • Hoe ziet voorraad management eruit? - Chapter 11
 • Wat verstaan we onder lean binnen supply chains? - Chapter 12
 • Waarom besteden bedrijven processen uit? - Chapter 13
 • Wat verstaan we onder locatie, logistiek en distributie? - Chapter 14

Naar de samenvatting

Table of contents English summary

 • What do Operations and Supply Chain Management mean? - Chapter 1
 • When is a business strategy sustainable? - Chapter 2
 • How do you predict the demand? - Chapter 3
 • How do you determine the required capacity? - Chapter 4
 • What do projects look like? - Chapter 5
 • How do you design a production process? - Chapter 6
 • What does a service process look like? - Chapter 7
 • What do we mean by sales and execution plans? - Chapter 8
 • How do you plan material requirements? - Chapter 9
 • What is quality management and Six Sigma? - Chapter 10
 • What does stock management look like? - Chapter 11
 • What does "lean" mean in supply chain management? - Chapter 12
 • Why do companies outsource processes? - Chapter 13
 • What do we mean by location, logistics, and distribution? - Chapter 14

To the English summary

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager of adviseur

Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh

 • Boeksamenvatting bij Inleiding IT-recht van De Vey Mestdagh is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het recht in de digitale wereld? - Chapter 1
 • Hoe wordt er omgegaan met privacyrechten in de digitale wereld? - Chapter 2
 • Wat is de E-overheid? - Chapter 3
 • Wat houdt het telecommunicatierecht in? - Chapter 4
 • Wat is de regelgeving omtrent intellectuele eigendom? - Chapter 5
 • Wat is er geregeld omtrent IT-contracten? - Chapter 6
 • Wat houdt E-Commerce in? - Chapter 7
 • Hoe geschiedt contracteren binnen de E-Commerce? - Chapter 8
 • Wat zijn de wettelijke regelingen omtrent computercriminaliteit? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen als advocaat of jurist

 

Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

Samenvattingen en studiehulp bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh

 • Boeksamenvatting bij IT voor juristen van De Vey Mestdagh is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat houdt IT-recht in? - Chapter 1
 • Hoe wordt de digitale informatie verwerkt door juristen? - Chapter 2
 • Hoe geschiedt de juridische informatievoorziening? - Chapter 3
 • Hoe wordt er gewerkt met informatiesystemen in de rechtspraktijk? - Chapter 4
 • Wat houdt kennismanagement in? - Chapter 5
 • Wat zijn kennissystemen en hoe helpen deze juristen bij de verwerking van informatie? - Chapter 6
 • Hoe wordt er gewerkt met kennissystemen in de rechtspraktijk? - Chapter 7
 • Wat is de invloed van het internet op de juridische dienstverlening? - Chapter 8
 • Welke andere aspecten brengt het gebruik van IT mee waar juristen rekening mee moeten houden? - Chapter 9

Naar de samenvatting

Meer lezen

ICT recht en intellectueel eigendom als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright

Samenvattingen en studiehulp bij Management Science Modeling van Winston & Albright

 • Boeksamenvatting bij Management Science Modeling van Winston & Albright is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Introductie modelleren
 • 2. Introductie werkbladmodelleren
 • 3. Regressie- en voorspellingsmodellen
 • 4. Introductie optimalisatie modellering
 • 5. Lineaire programmeringsmodellen
 • 6. Netwerkmodellen
 • 7. Optimalisatiemodellen met integer variabelen
 • 8. Non-lineaire optimalisatiemodellen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Management & Leiderschap als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als manager en organisatie-adviseur

 

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Natuur en milieubescherming: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Natuur en milieubescherming: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Wat is de invloed van sociale psychologie met betrekking tot omgeving en milieu? - Chapter 9
Boeksamenvatting bij Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief van Eldering

Boeksamenvatting bij Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief van Eldering

Samenvattingen en studiehulp bij Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief van Eldering

 • Boeksamenvatting bij Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief van Eldering is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is het belang bij het vergroten van culturele sensitiviteit van pedagogen? - Chapter 1
 • Wat is de samenstelling en positie van de allochtone populatie in Nederland? - Chapter 2
 • Wat is de kern van het theoretisch raamwerk in het kader van interculturele pedagogiek? - Chapter 3
 • Wat is de invloed van religie op cultuur? - Chapter 4
 • Wat is de sociale positie, participatie en culturele oriëntatie van allochtonen in Nederland? - Chapter 5
 • Wat zijn de verschillen in opvoeding per cultuur (crosscultureel)? - Chapter 6
 • Wat is de rol van opvoeding in allochtone gezinnen in Nederland? - Chapter 7
 • Hoe verloopt de adolescentieperiode? - Chapter 8
 • Hoe uit zich probleemgedrag bij jongeren en wat zijn bijbehorende risicofactoren? - Chapter 9
 • Begrippenlijst

Naar de samenvatting

Meer lezen

Pedagogiek en onderwijs als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen in het onderwijs en bij onderwijsinstellingen

Boeksamenvatting van Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law

Boeksamenvatting van Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law

Samenvattingen en studiehulp bij Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law

 • Boeksamenvatting van Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Repoeblik Maloekoe Selatan
 • Societe anonyme maritime et commerciale
 • Oost-Timor
 • Nederlandse spoorwegen
 • Danikovic
 • Vereniging van juristen voor de vrede
 • Kesbir
 • Euratom
 • Genocide Rwanda
 • Llanos Oil
 • Hasan Nuhanovic
 • Srebrenica
 • Iran
 • UN General Assembly Resolution 1514
 • UN General Assembly Resolution 1541
 • UN General Assembly Resolution 2625
 • Palestine
 • New Delhi Declaration
 • The “Ruggie principles”
 • The RIO declaration
 • AVVN Resolutie 377 A
 • UN General Assembly Resolution 3314
 • Bosnia
 • Yugoslavia
 • Iraq/Kuwait
 • Rwanda
 • Haïti
 • Kosovo
 • Veiligheidsraad 8 november 2002
 • Weapons of Mass destruction
 • Somalia
 • Peace and Security in Africa
 • The Situation in Libya
 • Taliban
 • Twin Towers
 • Terrorism
 • Ombudsperson
 • International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
 • Darfur
 • Lotus
 • Island of Palmas Case
 • The North Sea Continental shelf cases
 • Nuclear Tests Case
 • Tehran Hostages
 • Nicaragua
 • Qatar v. Bahrain
 • Aerial Incident at Lockerbie
 • Gabcikovo-Nagymaros Project
 • DRC Congo
 • Oil Platforms
 • DRC Congo v. Uganda
 • Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and Montenegro
 • River Uruguay
 • Germany v. Italy: Greece intervening
 • Reparation for Injuries Suffered in Service of the UN
 • Competence of the General Assembly
 • Presence of South Africa in Namibia
 • Threat of Nuclear Weapons
 • Nuclear Weapons in armed conflicts
 • Wall in the occupied Palestinian territory
 • Kosovo
 • Tadic
 • Tihomir Blaskic
 • Broeks
 • Loizidou
 • Al-Adsani
 • Demir and Baykara

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

Samenvattingen en studiehulp bij Omgevingsrecht van Boeve et al.

 • Een samenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Waaruit bestaat het omgevingsrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat de doorwerking in omgevingsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat de milieueffectrapportage? - Chapter 3
 • Wat is omgevingskwaliteit? - Chapter 4
 • Waaruit bestaat plannen binnen het omgevingsrecht? - Chapter 5
 • Wat wordt bedoeld met de regulering van activiteiten? - Chapter 6
 • Waaruit bestaan handhaving, rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht? - Chapter 7
 • Waaruit bestaat omgevingswet? - Chapter 8
 • Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk - BulletPoints

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering in binnen- en buitenland

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen

Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Analyseren in Kwalitatief Onderzoek: denken en doen van Boeije

Boeksamenvatting bij Analyseren in Kwalitatief Onderzoek: denken en doen van Boeije

Samenvattingen en studiehulp bij Analyseren in Kwalitatief Onderzoek: denken en doen van Boeije

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Inleiding
 • 2. De opzet van een kwalitatief onderzoek
 • 3. Kwalitatieve analyse en haar principes
 • 4. De technieken en methoden bij kwalitatieve analyse
 • 5. Het schrijfproces
 • 6. Onderzoekskwaliteit
 • Algemene tabel

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Study guide with Analysing Data using Linear Models by Van den Berg

Study guide with Analysing Data using Linear Models by Van den Berg

Study guide with Analysing Data using Linear Models

Oline summaries and study assistance with the 2022 edition of Analysing Data using Linear Models by Van den Berg

Related content on joho.org

Study guide with Analysis in qualitative research by Boeije

Study guide with Analysis in qualitative research by Boeije

Study guide with Analysis in qualitative research

Online summaries and study assistance with the 1st edition of Analysis in qualitative research by Boeije

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology van Burton

Boeksamenvatting bij An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology van Burton

Samenvattingen en studiehulp bij An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology van Burton

 • Boeksamenvatting bij An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology van Burton is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Waar te beginnen?
 • Hoofdstuk 2: Schrijven in APA stijl
 • Hoofdstuk 3: Kritisch denken
 • Hoofdstuk 4: Opstel
 • Hoofdstuk 5: Onderzoeksverslag
 • Hoofdstuk 6: In-tekst citaten
 • Hoofdstuk 7: Referentielijst
 • Hoofdstuk 8: Hoe te eindigen

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

Samenvattingen en studiehulp bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

 • Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is kwalitatief onderzoek in het kort? - Chapter 1
 • Wat is de relatie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek? - Chapter 2
 • Wat is de rol van ethiek bij wetenschappelijk onderzoek? - Chapter 3
 • Wat is de rol van literatuur bij kwalitatief onderzoek? - Chapter 4
 • Welke verschillende theoretische perspectieven zijn er? - Chapter 5
 • Wat is de epistemologische achtergrond? - Chapter 6
 • Hoe ziet het onderzoeksproces eruit bij kwalitatief onderzoek? - Chapter 7
 • Wat is het belang van onderzoeksvragen? - Chapter 8
 • Wat is participerende observatie? - Chapter 9
 • Wat is de rol van steekproeven binnen kwalitatief onderzoek? - Chapter 10
 • Het opstellen van kwalitatief onderzoek, hoe gaat dat in zijn? - Chapter 11
 • Welke typen interviews zijn er mogelijk voor kwalitatief onderzoek? - Chapter 12
 • Een verhaal gebruiken bij kwalitatief onderzoek, hoe gaat dat in zijn werk? - Chapter 13
 • Wat zijn focusgroepen? - Chapter 14
 • Wat is het doel van het verkrijgen van verbale data voor kwalitatief onderzoek? - Chapter 15
 • Wat is observatie en etnografie? - Chapter 16
 • Wat wordt verstaan onder visuele data? - Chapter 17
 • Wat is de rol van documenten als data? - Chapter 18
 • Wat is de rol van kwalitatief online onderzoek? - Chapter 19
 • Wat is gemedieerde data? - Chapter 20
 • Hoe gaat het documenteren van data in zijn werk? - Chapter 21
 • Wat is coderen? - Chapter 22
 • Wat is het belang van de context bij het analyseren van data? - Chapter 23
 • Wat zijn narratieve en hermeneutische analyses? - Chapter 24
 • Welke rol speelt computergebruik bij kwalitatieve analyse? - Chapter 25
 • Wat is tekstinterpretatie? - Chapter 26
 • Wat zijn de kwaliteitscriteria binnen kwalitatief onderzoek? - Chapter 27
 • Wat zijn alternatieven voor kwaliteitscriteria? - Chapter 28
 • Hoe ziet de rapportage eruit? - Chapter 29
 • Wat is de gefundeerde theoriebenadering? - Chapter 30
 • Wat is triangulatie? - Chapter 31
 • Hoe ziet de toekomst van kwalitatief onderzoek eruit? - Chapter 32

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Boeksamenvatting bij Applying Regression and Correlation: A Guide for Students and Researchers van Miles & Shevlin

Boeksamenvatting bij Applying Regression and Correlation: A Guide for Students and Researchers van Miles & Shevlin

Samenvattingen en studiehulp bij Applying Regression and Correlation: A Guide for Students and Researchers van Miles & Shevlin

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Multiple Regression
 • Categorical Independent Variables
 • Assumptions in Regression Analysis
 • Issues in Regression Analysis
 • Nonlinear and Logistic Regression
 • Moderator and Mediator

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Boeksamenvatting bij Beschrijvende Statistiek van De Boer & Van Groningen

Boeksamenvatting bij Beschrijvende Statistiek van De Boer & Van Groningen

Samenvattingen en studiehulp bij Beschrijvende Statistiek van De Boer & Van Groningen

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • joho_introductie.pdf
 • joho_hoofdstuk_1.pdf
 • joho_hoofdstuk_2.pdf
 • joho_hoofdstuk_3.pdf
 • joho_hoofdstuk_4.pdf
 • joho_hoofdstuk_5.pdf
 • joho_hoofdstuk_6.pdf
 • joho_hoofdstuk_7.pdf
 • joho_hoofdstuk_8.pdf
 • joho_hoofdstuk_9.pdf
 • joho_hoofdstuk_10.pdf

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Boeksamenvatting bij Conducting Research in Psychology: Measuring the Weight of Smoke van Pelham & Blanton

Boeksamenvatting bij Conducting Research in Psychology: Measuring the Weight of Smoke van Pelham & Blanton

Samenvattingen en studiehulp bij Conducting Research in Psychology: Measuring the Weight of Smoke van Pelham & Blanton

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What is the nature of the scientific methods? - Chapter 1
 • How does the scientific process work? - Chapter 2
 • What scales and measurement exist in psychological research? - Chapter 3
 • How do you convert the subjective to the objective? - Chapter 4
 • What types of misinterpretation can occur during research? - Chapter 5
 • What is non experimental research in psychology? - Chapter 6
 • What is experimental research in psychology? - Chapter 7
 • What is quasi-experimental research in psychology? - Chapter 8
 • How do you determine the best research approach? - Chapter 9
 • Conducting Research in Psychology: Measuring the Weight of Smoke - Pelham & Blanton - 4e druk - BulletPoints
 • Conducting Research in Psychology: Measuring the Weight of Smoke - Pelham & Blanton - 4th edition - Glossary

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

Study guide with A Conceptual Introduction to Psychometrics by Mellenbergh

Study guide with A Conceptual Introduction to Psychometrics by Mellenbergh

Study guide with A Conceptual Introduction to Psychometrics

Online summaries and study assistance with the 1st edition of A Conceptual Introduction to Psychometrics by Mellenbergh

Related content on joho.org

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics

Online summaries and study assistance with the 5th edition of Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics by Field

Studying Discovering Statistics by Field

 • About the book: The book is pleasant to use, as far as possible given the subject, because it takes into account that many people who work with SPSS are not necessarily fans of statistics, but only see it as an inescapable tool.
 • Study tips: Field can use as many cat pictures in his books, the material remains difficult for many students. Invest a little in your relationship with the book: You will have to use it a lot during the rest of your studies, so at least aim for a love/hate relationship.

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Effectonderzoek in de gedragswetenschappen van Van Loon e.a.

Boeksamenvatting bij Effectonderzoek in de gedragswetenschappen van Van Loon e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Effectonderzoek in de gedragswetenschappen van Van Loon e.a.

 • Boeksamenvatting bij Effectonderzoek in de gedragswetenschappen van Van Loon e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Inleiding
 • 2. Empirische methodologie
 • 3. Definities van relevante begrippen
 • 4. Ideaalmodel voor effectonderzoek
 • 5. Methodologische problemen
 • 6. Methodologische mogelijkheden

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods by Leary

Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods by Leary

Study guide with Introduction to Behavioral Research Methods

Online summaries and study assistance with the 6th edition of Introduction to Behavioral Research Methods by Leary

Studying Introduction to Behavioral Research Methods by Leary

 • Study tips: For most students statistics has not been the reason to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study.

What is Leary's book Introduction to Behavioral Research Methods about?

 • The book Introduction to Behavioral Research Methods is a widely used book in studies within the field of human and behavioural sciences. The book was specially written for student use.
 • The book focuses on the four main approaches to behavioral research; namely descriptive research, correlational research, experimental research and quasi-experimental research. The book explains how to conduct these methods and how to analyse the results. The book also examines the ethical issues that may arise during research into human behavior.

What are the main differences between the 6th and 7th editions?

Various updates were made in the 7th edition, including:

 • The subject of 'replicating research' is discussed in more detail.
 • The difference between reflective and formative measurements is explained in more detail.
 • Information has been added about doing research via the Internet, in view of the fact that the use of telephones with Internet connection has increased enormously in recent years.
 • The disadvantages and shortcomings of the traditional 0-hypothesis significance test are discussed further. Alternative methods for statistical inference are also discussed, including with regard to confidence intervals and effect sizes.
 • The order of topics dealt with within Chapters 11 and 12 has changed.
 • Information has been added about the safety of research via computers and the confidentiality of data.
 • Given the major fraud cases that have played a role since the last edition, information has also been added on this subject.
 • A new topic has been added, namely "ethical issues when analyzing research data and reporting the results".

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

 • Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Onderzoek
 • 2. Bladzijde 37-49
 • 3. Benaderingen (H4)
 • Bladzijde 357-359
 • Bladzijde 57-61
 • 4. Betrouwbaarheid en validiteit (blz. 61-80)
 • 5. Beschrijvend onderzoek en steekproeven (blz. 111-128)
 • 6. Experimenteel onderzoek
 • 7. Experimentele designs
 • 8. Quasi-experimentele designs
 • 9. Ethische kwesties
 • 10. Effectgrootte

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

Study guide with Multivariate Data Analysis Text Book by Leiden University

Study guide with Multivariate Data Analysis Text Book by Leiden University

Study guide with Multivariate Data Analysis Text Book

Online summaries and study assistance with Multivariate Data Analysis Text Book by Leiden University

Related content on joho.org

Study guide with Psychological testing: A practical introduction by Hogan

Study guide with Psychological testing: A practical introduction by Hogan

Study guide with Psychological testing: A practical introduction

Online summaries and study assistance with the 3rd edition of Psychological testing: A practical introduction by Hogan

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Research Methods and Data analysis for Psychology van Wilson & MacLean

Boeksamenvatting bij Research Methods and Data analysis for Psychology van Wilson & MacLean

Samenvattingen en studiehulp bij Research Methods and Data analysis for Psychology van Wilson & MacLean

 • Boeksamenvatting bij Research Methods and Data analysis for Psychology van Wilson & MacLean is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is wetenschap? - Chapter 2
 • Waarom is psychologie een wetenschap? - Chapter 3
 • Wat zijn veel voorkomende begrippen binnen de (psychologische) onderzoekswetenschap? - Chapter 4
 • Wat zijn verschillende onderzoeksmethoden? - Chapter 5
 • Wat zijn experimentele onderzoeksmethoden? - Chapter 6
 • Wat zijn verschillende onderzoeksdesigns zijn er bij experimentele onderzoeken? - Chapter 7
 • Wat zijn quasi-experimenten? - Chapter 8
 • Wat houden steekproeven binnen een onderzoek in? - Chapter 9
 • Wat is kwalitatief onderzoek? - Chapter 10
 • Wat zijn verschillende methoden van kwalitatief onderzoek? - Chapter 11
 • Wat houdt observatie onderzoekswetenschappelijk in? - Chapter 12
 • Hoe doe je onderzoek met behulp van vragenlijsten? - Chapter 13

Naar de samenvatting

Meer lezen

Algemene psychologie en Toegepaste psychologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als coach of psycholoog

Boeksamenvatting bij Research Methods for the Behavioral Sciences van Stangor

Boeksamenvatting bij Research Methods for the Behavioral Sciences van Stangor

Samenvattingen en studiehulp bij Research Methods for the Behavioral Sciences van Stangor

 • Boeksamenvatting bij Research Methods for the Behavioral Sciences van Stangor is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is gedragswetenschappelijk onderzoek? - Chapter 1
 • Hoe stel je een hypothese op? - Chapter 2
 • Welke rol speelt ethiek in onderzoek? - Chapter 3
 • Hoe meet je variabelen? - Chapter 4
 • Hoe bepaal je de betrouwbaarheid en validiteit van een meting? - Chapter 5
 • Hoe trek je een steekproef uit de populatie en hoe vat je de data samen? - Chapter 6
 • Wat is naturalistisch onderzoek en welke varianten zijn er? - Chapter 7
 • Hoe gebruik je inferentiële statistiek om een hypothese te toetsen? - Chapter 8
 • Hoe voer je correlationeel onderzoek uit? - Chapter 9
 • Wat is experimenteel onderzoek? - Chapter 10
 • Wat is een factorieel experimenteel design? - Chapter 11
 • Welke bedreigingen zijn er voor de validiteit van onderzoek? - Chapter 12
 • Hoe verhoog je de externe validiteit van onderzoek? - Chapter 13
 • Wat is een quasi-experimenteel onderzoeksdesign? - Chapter 14
 • Research Methods for the Behavioral Sciences - Stangor - 5e druk - TentamenTickets

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

Boeksamenvatting bij SPSS Hulp

Boeksamenvatting bij SPSS Hulp

Samenvattingen en studiehulp bij SPSS Hulp

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is SPSS? Een introductie (1)
 • Welke definities en begrippen komen voor in SPSS? (2)
 • Wat zijn afhankelijke en onafhankelijke variabelen? (3)
 • Wat zijn meetschalen van variabelen? (4)
 • Hoe berekent SPSS gemiddelden? (5)
 • Hoe berekent SPSS variantie? (6)
 • Hoe berekent SPSS betrouwbaarheidsintervallen? (7)
 • Wat houdt de SPSS methode Sum of Squares in? (8)
 • Hoe berekent SPSS de standaarddeviatie? (9)
 • Wat zijn vrijheidsgraden (10) en eenzijdige en tweezijdige toesten (11)?
 • Welke soorten effect sizes zijn er te onderscheiden? (12)
 • Wat is het onderscheidingsvermogen van een statistische toets (power)? (13)
 • Wat houden de SPSS designs Within- en between-subjects in? (14)
 • Hoe werkt het voorbereiden van SPSS data? (15)
 • Wat vertonen de Variabele View en Data View op het SPSS hoofdscherm? (16)
 • Hoe werkt het invoeren van variabelen en data (17) en wat zijn missing values (18) in SPSS?
 • Hoe worden outliers (extreme waarden) gecontroleerd in SPSS? (19)
 • Wat zijn mogelijke assumpties bij parametrische testen in SPSS? (20)
 • Hoe werkt het aanmaken van labels (21) en het splitsen van databestanden in SPSS? (22)
 • Hoe werkt het selecteren van data in SPSS? (23)
 • Hoe werkt het spiegelen van variabelen in SPSS? (24)
 • Hoe werkt het opschonen van data in SPSS? (25)
 • Hoe werkt het aanmaken van dummy's in SPSS? (26)
 • Wat is de essentie van beschrijvende statistiek? (27)
 • Wat doet de functie frequencies in SPSS? (28)
 • Wat houdt de Kolmogorov-Smirnov test in? (29)
 • Wat houdt Levene’s test in? (30)
 • Hoe werkt het analyseren van SPSS data (31) en correlaties (32)?
 • Wat kenmerkt de Pearson correlatie? (33)
 • Wat houden de Spearman Correlation & Kendall’s Tau in? (34)
 • Hoe werkt ANOVA in SPSS? (35)
 • Hoe werkt ANCOVA in SPSS? (36)
 • Hoe verschillen regressie en correlatie (37) en hoe werkt enkelvoudige regressieanalyse in SPSS (38)?
 • Hoe werkt de onafhankelijke T-toets in SPSS? (39)
 • Hoe werkt de multipele regressieanalyse in SPSS? (40)
 • Hoe werkt het analyseren van complexe SPSS data (41) met bijvoorbeeld de Mann-Whitney test (42)?
 • Hoe werkt de complexe regressieanalyse (43), zoals de logistische regressie (44) in SPSS?
 • Hoe werkt de afhankelijke (gepaarde) t-toets in SPSS? (45)
 • Hoe berekent SPSS de point-biserial correlatie? (46)
 • Hoe werkt het uitvoeren van de Wilcoxon signed rank test in SPSS? (47)
 • Hoe werkt. de one way repeated measures ANOVA toets in SPSS? (48)
 • Hoe werkt de Kruskal-Wallis test in SPSS? (49)
 • Hoe werkt de Friedman test in SPSS? (50)
 • Hoe werken factor-analyse (51) en de chi-kwadraattoets (52) in SPSS?
 • Hoe werkt de log-lineair analyse in SPSS? (53)
 • Hoe werkt de independent factorial ANOVA analyse in SPSS? (54)
 • Hoe werkt de factorial repeated measures ANOVA analyse in SPSS? (55)
 • Hoe werkt de factorial mixed ANOVA analyse in SPSS? (56)
 • Hoe werkt de MANOVA analyse in SPSS? (57)
 • Hoe werkt de factoriale MANOVA analyse in SPSS? (58)

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennis

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Boeksamenvatting bij SPSS Survival Manual van Pallant

Boeksamenvatting bij SPSS Survival Manual van Pallant

Leeswijzer bij SPSS Survival Manual van Pallant

 • Dit stevige handboek heeft als doel om het analyseren van statistische gegevens met het computerprogramma SPSS toegankelijker en stap-voor-stap uit te leggen.
 • In 2010 is de naam van het programma veranderd naar IBM SPSS. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe versie, in de nieuwe versies worden meestal slechts kleine updates verwerkt, waardoor boeken en samenvattingen bij meerdere versies bruikbaar zijn.
 • De officiele naam is IBM SPSS, dit wordt vaak afgekort, het programma wordt meestal gewoon SPSS genoemd.
 • De SPSS Survival Manual is met name bruikbaar als introductie tot SPSS, het behandelt ook enkele licht gevorderde onderwerpen maar andere boeken gaan dieper in op verdergaand gebruik van SPSS door gevorderden.
 • Het boek is prettig in gebruik omdat het stap-voor-stap begeleiding geeft in werken met SPSS.

Samenvattingen en studiehulp bij SPSS Survival Manual van Pallant

 • Boeksamenvatting bij SPSS Survival Manual van Pallant is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe ontwerp je een onderzoek waarbij SPSS wordt gebruikt? - Chapter 1
 • Hoe maak je een codeboek voor SPSS? - Chapter 2
 • Hoe begin je met IBM SPSS? - Chapter 3
 • Hoe maak je een bestand aan en voer je gegevens in SPSS in? - Chapter 4
 • Hoe kun je data in SPSS screenen en opschonen? - Chapter 5
 • Hoe gebruik je SPSS voor beschrijvende statistiek? - Chapter 6
 • Welke grafieken gebruik je om data weer te geven? - Chapter 7
 • Hoe manipuleer je data in SPSS? - Chapter 8
 • Hoe controleer je de betrouwbaarheid van een schaal? - Chapter 9
 • Hoe weet je welke methode je moet gebruiken in SPSS? - Chapter 10
 • Wanneer en hoe wordt een correlatieanalyse toegepast? - Chapter 11
 • Wat is het verschil tussen correlatie en partiële correlatie? - Chapter 12
 • Hoe voer je meervoudige regressie uit in SPSS? - Chapter 13
 • Hoe voer je logistische regressie uit in SPSS? - Chapter 14
 • Hoe voer je factoranalyse uit in SPSS? - Chapter 15
 • Hoe gebruik je SPSS voor niet-parametrische statistiek? - Chapter 16
 • Welke t-toetsen kunnen in SPSS gebruikt worden? - Chapter 17
 • Hoe gebruik je eenweg ANOVA in SPSS? - Chapter 18
 • Hoe gebruik je tweeweg ANOVA in SPSS? - Chapter 19

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek en methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als onderzoeker & wetenschapper

Boeksamenvatting bij Statistical Concepts: A Second Course van Lomax & Hahn-Vaughn

Boeksamenvatting bij Statistical Concepts: A Second Course van Lomax & Hahn-Vaughn

Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Concepts: A Second Course van Lomax & Hahn-Vaughn

 • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Anova
 • Multiple Comparison Procedures
 • Factorial Analysis of Variance
 • One Factor Fixed Effects Model with Single Covariate
 • Random- and Mixed-Effects Analysis of Variance Models
 • Linear Regression
 • Multiple Regression
 • Logistic Regression

Naar de samenvatting

Meer lezen

Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

Study guide with Statistical Methods for Psychology by Howell

Study guide with Statistical Methods for Psychology by Howell

Study guide with Statistical Methods for Psychology

  Online summaries and study assistance with the 8th edition of Statistical Methods for Psychology by Howell

   Studying Statistical Methods for Psychology by Howell

   • Study tips: For most students statistics has not been the reason to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study.

   Related content on joho.org

   Boeksamenvatting bij Statistics: The Art and Science of Learning from Data van Agresti & Franklin

   Boeksamenvatting bij Statistics: The Art and Science of Learning from Data van Agresti & Franklin

   Samenvattingen en studiehulp bij Statistics: The Art and Science of Learning from Data van Agresti & Franklin

   • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

   Inhoudsopgave

   • What is statistics? - BulletPoints 1
   • How to explore data with graphs and nummerical summaries? - BulletPoints 2
   • What roles do contingency, correlation and regression play in association testing? - BulletPoints 3
   • How do you gather data? - BulletPoints 4
   • What role does probability have in our daily lives? - BulletPoints 5
   • What are probability distributions? - BulletPoints 6
   • What are sampling distributions? - BulletPoints 7
   • Statistical inference: What are confidence intervals? - BulletPoints 8
   • Statistical inference: What do significance tests say about hypotheses? - BulletPoints 9
   • How do you compare two groups? - BulletPoints 10
   • How do you analyze the association between categorical variables? - BulletPoints 11
   • How do you analyze the association between quantitative variables: regression analysis? - BulletPoints 12
   • What is multiple regression? - BulletPoints 13
   • How do you compare groups: analysis of variance methods? - BulletPoints 14
   • What does nonparametric statistics mean? - BulletPoints 15

   Naar de samenvatting

   Meer lezen

   Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

   Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

   Study guide with The Individual by McLeod

   Study guide with The Individual by McLeod

   Study guide with The Individual

   Online summaries and study assistance with the 1st edition of The Individual by McLeod

   Related content on joho.org

   Study guide with Using multivariate statistics: Pearson New International Edition by Tabachnick

   Study guide with Using multivariate statistics: Pearson New International Edition by Tabachnick

   Study guide with Using multivariate statistics

    Online summaries and study assistance with the 6th edition of Using multivariate statistics by Tabachnick

    Related content on joho.org

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij sociale wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij sociale wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

     

    Onderzoeksmethoden en statistiek per vakgebied

    Uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij bedrijfswetenschappen en economie: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij bedrijfswetenschappen en economie: uitgelichte boeksamenvattingen

    Boeksamenvatting bij Business Research Methods van Blumberg

    Boeksamenvatting bij Business Research Methods van Blumberg

    Samenvattingen en studiehulp bij Business Research Methods van Blumberg

    • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat is de essentie van business- en managementonderzoeken? - Chapter 1
    • Hoe werken steekproeven? - Chapter 6
    • Hoe en wanneer worden enquêtes gebruikt om data te verzamelen? - Chapter 7
    • Hoe kunnen experimenten succesvol worden verricht? - Chapter 12
    • Waarom en wanneer worden vragenlijsten en meetinstrumenten gebruikt bij onderzoek? - Chapter 13
    • Wat is het doel van metingen en meetschalen bij onderzoek? - Chapter 14
    • Wat is de opbouw en het doel van een onderzoeksrapport? - Chapter 15

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Statistiek en Methoden als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als manager of organisatie-adviseur

     

    Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

    Boeksamenvatting bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

    Samenvattingen en studiehulp bij Economic Methodology: Understanding Economics as a Science van Boumans & Davis

    • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Inleiding economische methodologie
    • 1. Het beeld van de wetenschap
    • 2. Methoden van een positieve economie
    • 3. De ontdekkingslogica van Popper
    • 4. Lakatos en Kuhn
    • 5. De sociologie van wetenschappelijke kennis
    • 6. Postmodernisme, Pluralisme en Retorica
    • 7. Waardeoordelen in de economie

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker of wetenschapper

     

    Boeksamenvatting bij Essential Mathematics for Economic Analysis van Sydsaeter & Hammond

    Boeksamenvatting bij Essential Mathematics for Economic Analysis van Sydsaeter & Hammond

    Samenvattingen en studiehulp bij Essential Mathematics for Economic Analysis van Sydsaeter & Hammond

    • Boeksamenvatting bij Essential Mathematics for Economic Analysis van Sydsaeter & Hammond is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • 1. Algebra
    • 2. Equations
    • 3. Miscellaneous introductory topics
    • 4. One variable
    • 5. Functions
    • 6. Differentation
    • 7. Derivatives
    • 8. Single-variable optimization
    • 9. Integration
    • 10. Financial economics
    • 11. Many variables
    • 12. Comparative statics
    • 13. Multivariable optimization
    • 14. Constrained optimization
    • 15. Matrix and vector algebra
    • 16. Determinants and inverse matrices
    • 17. Linear programming

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Bedrijfseconomie & Economische wetenschappen als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Manager & Organisatie-adviseur

     

    Boeksamenvatting bij Managerial Statistics van Keller

    Boeksamenvatting bij Managerial Statistics van Keller

    Samenvattingen en studiehulp bij Managerial Statistics van Keller

    • Boeksamenvatting bij Managerial Statistics van Keller is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Inleiding - chapter 1
    • Tabellen en diagrammen - chapter 2
    • Grafieken en presentaties - chapter 3
    • Analyse en beschrijving van data - chapter 4
    • Steekproeven in de praktijk - chapter 5
    • Kansen en mogelijkheden - chapter 6
    • Discrete variabelen en investeringen - chapter 7
    • Continue variabelen - chapter 8
    • Verdelingen - chapter 9
    • Schattingen - chapter 10
    • Significantie - chapter 11
    • Conclusies trekken - chapter 12
    • Het vergelijken van populaties - chapter 13
    • Analyse van de variantie - chapter 14
    • Chi-kwadraat toets - chapter 15
    • Simpele lineaire regressie en correlatie - chapter 16
    • Meervoudige regressie - chapter 17
    • Modellen opstellen - chapter 18
    • Geen parameters - chapter 19
    • Tijdsreeksen en voorspelling - chapter 20
    • Statistische processen beheren - chapter 21
    • Beslissingsanalyse - chapter 22
    • Conclusie - chapter 23

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Bedrijfsorganisatie en Economie als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Manager of Organisatie-adviseur:

     

    Boeksamenvatting bij Research Methods for Business Students van Saunders ea.

    Boeksamenvatting bij Research Methods for Business Students van Saunders ea.

    Samenvattingen en studiehulp bij Research Methods for Business Students van Saunders ea.

    • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Wat is de aard van bedrijfs- en managementonderzoek? (1)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe genereer je een onderzoeksonderwerp? (2)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe controleer je literatuur kritisch? (3)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Wat zijn verschillende onderzoeksfilosofieën en benaderingen? (4)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe formuleer je een onderzoeksdesign? (5)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe krijg je toegang tot data en onderzoeksethiek? (6)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe selecteer je een steekproef? (7)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe gebruik je secundaire data? (8)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe verzamel je primaire data door observatie? (9)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe verzamel je primaire data met interviews? (10)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe verzamel je primaire data met vragenlijsten? (11)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe analyseer je kwantitatieve data? (12)
    • Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde - Hoe analyseer je kwalitatieve data? (13)

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker of wetenschapper

     

    Boeksamenvatting bij Statistics for Business and Economics van Newbold et al.

    Boeksamenvatting bij Statistics for Business and Economics van Newbold et al.

    Samenvattingen en studiehulp bij Statistics for Business and Economics van Newbold et al.

    • Boeksamenvatting bij Statistics for Business and Economics van Newbold et al. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Hoe kunnen data grafisch worden weergegeven? - Chapter 1
    • Hoe kunnen data numeriek worden beschreven? - Chapter 2
    • Hoe werkt kansberekening? - Chapter 3
    • Hoe kun je kansmodellen gebruiken voor discrete wilekeurige variabelen? - Chapter 4
    • Hoe kun je kansmodellen gebruiken voor continue willekeurige variabelen? - Chapter 5
    • Hoe kun je een goede steekproef uit de populatie verkrijgen? - Chapter 6
    • Hoe kun je schattingen verkrijgen voor een enkele populatie? - Chapter 7
    • Hoe kun je parameters schatten voor twee populaties? - Chapter 8
    • Hoe kun je hypothesen opstellen voor een enkele populatie? - Chapter 9
    • Welke testprocedures zijn er voor het verschil tussen twee populaties? - Chapter 10
    • Hoe werkt een enkelvoudige regressie? - Chapter 11
    • Hoe werkt een meervoudige regressie? - Chapter 12
    • Welke andere onderwerpen zijn belangrijk in regressie analyse? - Chapter 13
    • Hoe kun je categorische data analyseren? - Chapter 14
    • Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 15
    • Hoe kun je data met metingen in de loop van de tijd analyseren? - Chapter 16
    • Welke andere procedures zijn er beschikbaar voor het trekken van steekproeven? - Chapter 17

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper:

     

    Boeksamenvatting bij The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al

    Boeksamenvatting bij The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al

    Samenvattingen en studiehulp bij The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al.

    • Boeksamenvatting bij The Practice of Statistics for Business and Economics van Moore et al is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Distributions - chapter 1
    • Relationships - chapter 2
    • Producing Data - chapter 3
    • Probability and sampling distributions - chapter 4
    • Probability theory - chapter 5
    • Introduction to inference - chapter 6
    • Inference for distributions - chapter 7
    • Inference for proportions - chapter 8
    • Inference for two-way tables - chapter 9

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Bedrijfsorganisatie & Economie als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Manager en Organisatie-adviseur

     

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij medische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij medische wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

    Boeksamenvatting bij The Analysis of Biological Data van Whitlock & Schluter

    Boeksamenvatting bij The Analysis of Biological Data van Whitlock & Schluter

    Samenvattingen en studiehulp bij The Analysis of Biological Data van Whitlock & Schluter

    • Boeksamenvatting bij The Analysis of Biological Data van Whitlock & Schluter is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • 1. Steekproeven en statistiek
    • 2. Data tonen
    • 3. Data beschrijven
    • 4. Schatten met onzekerheid
    • 5. Kans
    • 6. Het testen van hypotheses
    • 7. Proporties analyseren
    • 8. Kansmodellen vormen om te gebruiken bij frequentie data
    • 9. Contingency analyse: associaties tussen categorische variabelen
    • 10. De normaalverdeling
    • 11. Inferentie in een normaal populatie
    • 12. Vergelijking tussen twee gemiddelden
    • 13. Omgaan met schendingen van aannames
    • 14. Het ontwerpen van experimente
    • 15. Het vergelijken van gemiddelden tussen twee of meer groepen
    • 16. Correlatie tussen numerieke variabelen
    • 17. Regressie
    • 18. Meerdere verklarende variabelen
    • 19. Statistieke methodes op de computer
    • 20. Waarschijnlijkheid
    • 21. Meta-analyse: het verbinden van informatie uit meerdere onderzoeken

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Wetenschap en Onderzoek als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen binnen Onderzoeker & Wetenschapper

     

    Boeksamenvatting bij Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis ea.

    Boeksamenvatting bij Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis ea.

    Samenvattingen en studiehulp bij Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis ea.

    • Boeksamenvatting bij Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek van Zielhuis ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat is de functie vandit soort onderzoek? - Chapter 1
    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: welke onderzoeksfasen zijn er te onderscheiden? - Chapter 2
    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat is de rol van literatuur en literatuuronderzoek? - Chapter 4
    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: welke instrumenten zijn er om mee te meten? - Chapter 7
    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: hoe verwerk je gegevens? - Chapter 8
    • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: hoe werkt het publicatieproces? - Chapter 9

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Wetenschap en Onderzoek als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen binnen Onderzoeker & Wetenschapper

     

    Boeksamenvatting bij Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science van Berg & Latin

    Boeksamenvatting bij Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science van Berg & Latin

    Samenvattingen en studiehulp bij Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation van Berg & Latin

    • Boeksamenvatting bij Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science van Berg & Latin is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat is de essentie van onderzoek rondom gezondheid, lichamelijke opvoeding en recreatie? - Chapter 1
    • Wat is de rol van ethiek in onderzoek met proefpersonen? - Chapter 2
    • Waarom is het ophalen van informatien belangrijk voor een startend onderzoek? - Chapter 3
    • Wat is de opbouw van een onderzoeksvoorstel en verslag? - Chapter 4
    • Hoe voltooi je het onderzoeksverslag? - Chapter 5
    • Hoe schrijf je een goed onderzoeksverslag? - Chapter 6
    • Wat zijn statistische concepten? - Chapter 7
    • Waarom zijn centrale ligging en variabiliteit de meest gebruikte en belangrijkste beschrijvende statistiek? - Chapter 8
    • Waarom zijn hypothesetesten belangrijke statistische procedures voor de onderzoeker? - Chapter 9
    • Wat voor relaties en voorspellingen spelen in rol bij onderzoek? - Chapter 10
    • Wat is de bedoeling van het vergelijken van gemiddelden bij onderzoek? - Chapter 11
    • Wat valt onder geselecteerde nonparametrische statistiek? - Chapter 12
    • Wat is het doel van metingen en datacollectie omtrent het onderzoeksdesign? - Chapter 13
    • Wat is het doel van experimentele validiteit en controle bij het uitvoeren van onderzoek? - Chapter 14
    • Wat is het doel van experimenteel onderzoek en designs? - Chapter 15
    • Wat is het doel van niet experimenteel of beschrijvend onderzoek? - Chapter 16
    • Wat zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden? - Chapter 17
    • Hoe is kwaliteitcontrole in onderzoek te waarborgen? - Chapter 18
    • Hoe werkt assessment en toepassing van onderzoek? - Chapter 19

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Sport en Toerisme als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

     

    Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer

    Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer

    Samenvattingen en studiehulp bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer

    Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Processen in de geneeskunde - Wat te doen naar aanleiding van een klacht? - Chapter 1
    • Processen in de geneeskunde - Hoe is het probleem af te leiden van de klacht? - Chapter 2
    • Processen in de geneeskunde - Hoe is de differentiële diagnose af te leiden van het probleem? - Chapter 3
    • Processen in de geneeskunde - Hoe is de diagnose af te leiden van de differentiële diagnose? - Chapter 4
    • Processen in de geneeskunde - Wat is de nut en functie van diagnostische instrumenten? - Chapter 5
    • Processen in de geneeskunde - Wat is een diagnose? - Chapter 6
    • Processen in de geneeskunde - Hoe is een behandeling af te leiden van een diagnose? - Chapter 7
    • Processen in de geneeskunde - Hoe is een behandeling optimaal te begeleiden? - Chapter 8
    • Processen in de geneeskunde - Welke preventieve maatregelen zijn te nemen in het ziekteproces? - Chapter 9
    • Processen in de geneeskunde - Wat is het nut van samenwerken en verwijzen? - Chapter 10
    • Processen in de geneeskunde - Wat is het nut van verslaglegging en registratie? - Chapter 11
    • Processen in de geneeskunde - Hoe om te gaan met medische fouten? - Chapter 12
    • Processen in de geneeskunde - Wat te doen bij patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie? - Chapter 13

    Naar de samenvatting

    Samenvattingen en studiehulp gebruiken: Boeksamenvatting bij Het Geneeskundig Proces van Grundmeijer

    Meer lezen

    Medische vaardigheid en Verpleging als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als arts en verpleegkundige

    Boeksamenvatting bij Recepten voor een Goed Gesprek van Esch e.a.

    Boeksamenvatting bij Recepten voor een Goed Gesprek van Esch e.a.

    Samenvattingen en studiehulp bij Recepten voor een Goed Gesprek van Esch e.a.

    • Boeksamenvatting bij Recepten voor een Goed Gesprek van Esch e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    Deel 1:

    • De arts-patiënt relatie - Chapter 2
    • Basisprocessen van de communicatie - Chapter 3
    • Emoties in het arts-patiënt contact - Chapter 4
    • Structuur en regulerende vaardigheden - Chapter 6
    • Omgaan met emoties - Chapter 7
    • structuur van het eerste deel van het consult - Chapter 7
    • vragen en verwachtingen van de patiënt - Chapter 8
    • het gerichte deel van de anamnese - Chapter 9
    • De volledige algemene- en tractusanamnese - Chapter 13
    • Grenzen stellen en appendix - Chapter 17

    Deel 2:

    • Weerstand in de omgang met een patiënt - Chapter 1
    • Conflicthantering in de medische praktijk - Chapter 2
    • Het geven van informatie - Chapter 3
    • Adviseren van patiënten - Chapter 4
    • Richtlijnen voor het geven van slecht nieuws - Chapter 5
    • Gespreksvoering in de palliatieve- en terminale zorg - Chapter 6
    • Anamnese van de seksualiteit - Chapter 7
    • De heteroanamnese en het driegesprek - Chapter 8
    • De algemene anamnese - Chapter 10
    • Recepten voor specifieke situaties - Chapter 11

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Sociale geneeskunde en Gezondheidsrecht als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als arts of zorgverlener

    Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij sociale wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

    Statistiek en onderzoeksmethoden bij sociale wetenschappen: uitgelichte boeksamenvattingen

    Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

    Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

    Samenvattingen en studiehulp bij An Introduction to Qualitative Research van Flick

    • Boeksamenvatting bij An Introduction to Qualitative Research van Flick is gedeeld op JoHo WorldSupporter

    Inhoudsopgave

    • Wat is kwalitatief onderzoek in het kort? - Chapter 1
    • Wat is de relatie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek? - Chapter 2
    • Wat is de rol van ethiek bij wetenschappelijk onderzoek? - Chapter 3
    • Wat is de rol van literatuur bij kwalitatief onderzoek? - Chapter 4
    • Welke verschillende theoretische perspectieven zijn er? - Chapter 5
    • Wat is de epistemologische achtergrond? - Chapter 6
    • Hoe ziet het onderzoeksproces eruit bij kwalitatief onderzoek? - Chapter 7
    • Wat is het belang van onderzoeksvragen? - Chapter 8
    • Wat is participerende observatie? - Chapter 9
    • Wat is de rol van steekproeven binnen kwalitatief onderzoek? - Chapter 10
    • Het opstellen van kwalitatief onderzoek, hoe gaat dat in zijn? - Chapter 11
    • Welke typen interviews zijn er mogelijk voor kwalitatief onderzoek? - Chapter 12
    • Een verhaal gebruiken bij kwalitatief onderzoek, hoe gaat dat in zijn werk? - Chapter 13
    • Wat zijn focusgroepen? - Chapter 14
    • Wat is het doel van het verkrijgen van verbale data voor kwalitatief onderzoek? - Chapter 15
    • Wat is observatie en etnografie? - Chapter 16
    • Wat wordt verstaan onder visuele data? - Chapter 17
    • Wat is de rol van documenten als data? - Chapter 18
    • Wat is de rol van kwalitatief online onderzoek? - Chapter 19
    • Wat is gemedieerde data? - Chapter 20
    • Hoe gaat het documenteren van data in zijn werk? - Chapter 21
    • Wat is coderen? - Chapter 22
    • Wat is het belang van de context bij het analyseren van data? - Chapter 23
    • Wat zijn narratieve en hermeneutische analyses? - Chapter 24
    • Welke rol speelt computergebruik bij kwalitatieve analyse? - Chapter 25
    • Wat is tekstinterpretatie? - Chapter 26
    • Wat zijn de kwaliteitscriteria binnen kwalitatief onderzoek? - Chapter 27
    • Wat zijn alternatieven voor kwaliteitscriteria? - Chapter 28
    • Hoe ziet de rapportage eruit? - Chapter 29
    • Wat is de gefundeerde theoriebenadering? - Chapter 30
    • Wat is triangulatie? - Chapter 31
    • Hoe ziet de toekomst van kwalitatief onderzoek eruit? - Chapter 32

    Naar de samenvatting

    Meer lezen

    Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

    Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

    Study guide with Bryman's Social Research Methods by Clark et al.

    Study guide with Bryman's Social Research Methods by Clark et al.

    Study guide with Bryman's Social Research Methods

     Online summaries and study assistance with the 6th edition of Bryman's Social Research Methods by Clark et al.

     Related content on joho.org

     Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

     Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics by Field

     Study guide with Discovering statistics using IBM SPSS Statistics

     Online summaries and study assistance with the 5th edition of Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics by Field

     Studying Discovering Statistics by Field

     • About the book: The book is pleasant to use, as far as possible given the subject, because it takes into account that many people who work with SPSS are not necessarily fans of statistics, but only see it as an inescapable tool.
     • Study tips: Field can use as many cat pictures in his books, the material remains difficult for many students. Invest a little in your relationship with the book: You will have to use it a lot during the rest of your studies, so at least aim for a love/hate relationship.

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference van Shadish e.a.

     Boeksamenvatting bij Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference van Shadish e.a.

     Samenvattingen en studiehulp bij Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference van Shadish e.a.

     • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Hoofdstuk 1: Experimenten en gestandaardiseerde causale gevolgtrekking
     • Hoofdstuk 2: Validiteit van de statistische gevolgtrekking en interne validiteit
     • Hoofdstuk 3: Begripsvaliditeit en externe validiteit
     • Hoofdstuk 4: Quasi-experimentele designs zonder controlegroep of zonder pretest-resultaten
     • Hoofdstuk 5: Quasi-experimentele designs met zowel controlegroep als pretest
     • Hoofdstuk 6: Quasi-experimenten: ‘Interrupted Time-Series Designs’
     • Hoofdstuk 7: Onderbroken regressie designs
     • Hoofdstuk 8: Gerandomiseerde experimenten

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

     Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

     Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

     Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a.

     • Boeksamenvatting bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences van Linting e.a. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • 1. Onderzoek
     • 2. Bladzijde 37-49
     • 3. Benaderingen (H4)
     • Bladzijde 357-359
     • Bladzijde 57-61
     • 4. Betrouwbaarheid en validiteit (blz. 61-80)
     • 5. Beschrijvend onderzoek en steekproeven (blz. 111-128)
     • 6. Experimenteel onderzoek
     • 7. Experimentele designs
     • 8. Quasi-experimentele designs
     • 9. Ethische kwesties
     • 10. Effectgrootte

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

     Study guide with Mastering Modern Psychological Testing by Reynolds & Livingston

     Study guide with Mastering Modern Psychological Testing by Reynolds & Livingston

     Study guide with Mastering Modern Psychological Testing

     Online summaries and study assistance with the 1st edition of Mastering Modern Psychological Testing by Reynolds & Livingston

     Related content on joho.org

     Study guide with Introduction to the Practice of Statistics by Moore, McCabe & Craig

     Study guide with Introduction to the Practice of Statistics by Moore, McCabe & Craig

     Study guide with Introduction to the Practice of Statistics

     Online summaries and study assistance with the 10th edition of Introduction to the Practice of Statistics by Moore, McCabe & Craig

     Prints & Pickup with Introduction to the Practice of Statistics

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Psychological Research van Mook

     Boeksamenvatting bij Psychological Research van Mook

     Samenvattingen en studiehulp bij Psychological Research van Mook

     • Boeksamenvatting bij Psychological Research van Mook is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Hoe kunnen ideeën worden getest? - Chapter 1
     • Hoe ga je om met theorieën en gegevens binnen de psychologie? - Chapter 2
     • Hoe kunnen systematisch gegevens worden verzameld? - Chapter 3
     • Hoe kunnen observaties binnen een onderzoek worden beschreven? - Chapter 4
     • Welke valkuilen bestaan bij het beschrijven van observaties? - Chapter 5
     • Hoe doe je experimenten met een afhankelijke variabele? - Chapter 6
     • Hoe kunnen experimenten worden gecontroleerd? Deel 1 - Chapter 7
     • Hoe kunnen experimenten worden gecontroleerd? Deel 2 - Chapter 8
     • Hoe doe je experimenten met meer dan één onafhankelijke variabele? - Chapter 9
     • Wat zijn kenmerken van experimenten met lage N? - Chapter 10
     • Wat zijn quasi-experimenten en wat kan het nut zijn? - Chapter 11
     • Wat betekenen de termen betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid binnen onderzoek? - Chapter 12
     • Wat zijn ethische overwegingen bij het doen van psychologisch onderzoek? - Chapter 13
     • Wat is het verschil tussen onderzoekspsychologie, populaire psychologie en Intuïtieve psychologie? - Chapter 14
     • Psychological Research - Mook - BulletPoints
     • Psychological research van Mook - Oefenen

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

     Boeksamenvatting bij Psychological Testing van Kline

     Boeksamenvatting bij Psychological Testing van Kline

     Samenvattingen en studiehulp bij Psychological Testing van Kline

     • Boeksamenvatting bij Psychological Testing van Kline is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Wat zijn het belang en de grondbeginselen van de evaluatie van Individuen? Het doen van metingen - Chapter 1
     • Wat zijn het belang van het bedenken en maken van Items betreffende psychologische testen? - Chapter 2
     • Hoe werkt het ontwerpen en scoren van een schaal betreffende psychologische testen? - Chapter 3
     • Hoe werkt dataverzameling betreffende psychologische testen? - Chapter 4
     • Wat houdt de klassieke testtheorie in? - Chapter 5
     • Wat houdt de moderne testtheorie in? - Chapter 6
     • Hoe is de betrouwbaarheid van testscores en testitems te waarborgen? - Chapter 7
     • Hoe is de betrouwbaarheid van beoordelaars te waarborgen bij psychologische testen? - Chapter 8
     • Hoe kun je validiteit beoordelen aan de hand van inhoud en criteriamethoden bij psychologische testen? - Chapter 9
     • Hoe kun je validiteit beoordelen bij psychologische testen via de interne structuur van het item? - Chapter 10
     • Hoe zijn ethiek en professionaliteit te waarborgen bij psychologische testen? - Chapter 11
     • Hoe kun je aan informatie over psychologische testen uit verschillende domeinen komen? - Chapter 12
     • Abonneechapter met een BulletPoint samenvatting van Psychological Testing - Kline - 1e druk
     • Abonneechapter met oefenvragen per chapter van Psychological Testing - Kline - 1e druk

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

     Study guide with Psychometrics: An Introduction by Furr & Bacharach

     Study guide with Psychometrics: An Introduction by Furr & Bacharach

     Study guide with Psychometrics: An introduction

     Online summaries and study assistance with Psychometrics: An introduction on joho.org

     More summaries and study assistance with Psychometrics: An introduction on worldsupporter.org

     Prints & Pickup with Psychometrics through joho.org

     Table of content (Inhoudsopgave)

     • Hoofdstuk 1 - Wat omvat de psychometrie allemaal?
     • Hoofdstuk 2 - Wat is belangrijk bij het toekennen van cijfers aan psychologische eigenschappen?
     • Hoofdstuk 3 - Wat betekenen variabiliteit en covariabiliteit?
     • Hoofdstuk 4 - Wat is test dimensionaliteit en wat is factor analyse?
     • Hoofdstuk 5 - Wat houdt het basisbegrip betrouwbaarheid in?
     • Hoofdstuk 6 - Hoe kunnen empirische schattingen van de betrouwbaarheid worden gedaan?
     • Hoofdstuk 7 - Wat is het belang van betrouwbaarheid?
     • Hoofdstuk 8 - Wat is validiteit?
     • Hoofdstuk 9 - Hoe kun je bewijs voor convergente en discriminante validiteit evalueren?
     • Hoofdstuk 10 - Welke soorten reactiebias zijn er?
     • Hoofdstuk 11 - Welke soorten test bias zijn er?
     • Hoofdstuk 12 - Hoe ziet een confirmatieve factor analyse eruit?
     • Hoofdstuk 13 - Wat stelt de generalizability theory (G theorie)?
     • Hoofdstuk 14 - Wat stelt de Item Response Theorie (IRT) en welke modellen zijn er?

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Real World Research van Robson

     Boeksamenvatting bij Real World Research van Robson

     Samenvattingen en studiehulp bij Real World Research van Robson

     • Samenvattingen en studiehulp voor milieu, onderzoek, statistiek en techniek is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Hoofdstuk 1: Onderzoeken
     • Hoofdstuk 2: Benaderingen voor sociale onderzoeken
     • Hoofdstuk 3: Ideeën ontwikkelen
     • Hoofdstuk 4: Algemeen bij onderzoeken
     • Hoofdstuk 5: Fixed design
     • Hoofdstuk 6: Flexible designs
     • Hoofdstuk 7: Evaluation, action and change
     • Hoofdstuk 8: Vragenlijsten en steekproeven
     • Hoofdstuk 9: Interviews
     • Hoofdstuk 11: Observatiemethoden
     • Hoofdstuk 12: Additional methods of data collection
     • Hoofdstuk 14: Analysis of Qualitative data

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

     Boeksamenvatting bij Research Methods: A Process of Inquiry van Graziano

     Boeksamenvatting bij Research Methods: A Process of Inquiry van Graziano

     Samenvattingen en studiehulp bij Research Methods: A Process of Inquiry van Graziano

     • Boeksamenvatting bij Research Methods: A Process of Inquiry van Graziano is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Wat is de invloed van nieuwsgierigheid, creativiteit en toewijding op psychologie als wetenschap? - Chapter 1
     • Hoe verloopt het proces van wetenschappelijk onderzoek? - Chapter 2
     • Waarom is het stellen van goede onderzoeksvragen belangrijk? - Chapter 3
     • Wat is het doel van metingen bij psychologisch wetenschappelijk onderzoek? - Chapter 4
     • Hoe werkt de statistische analyse van data in psychologisch onderzoek? - Chapter 5
     • Wat is de methodiek achter naturalistische observatie en casusonderzoek? - Chapter 6
     • Wat is de methodiek achter correlationeel en differentieel onderzoek? - Chapter 7
     • Waarom is het belangrijk om de geldigheid van onderzoekhypotheses te toetsen? - Chapter 8
     • Hoe waarborgen controleprocedures de geldigheid van onderzoek? - Chapter 9
     • Wat zijn onafhankelijke groepdesigns met één variabele? - Chapter 10
     • Wat valt onder correlated-groups en single-subject designs? - Chapter 11
     • Wat valt onder factorial designs? - Chapter 12
     • Wat is de methodiek achter veldexperimenten, programma-evaluatie en enquête-onderzoeks (een tweede kijk op veldwerk)? - Chapter 13

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

     Study guide with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information by Morling

     Study guide with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information by Morling

     Study guide with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information

     Online summaries and study assistane with the 4th edition of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information by Morling

     Prints & Pickup with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information

     • Nederlandse printsamenvatting bij Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information
     • Pre-order and pickup or use the postal service

     Related content on joho.org

     Study guide with Science fictions: Exposing fraud, bias, negligence and hype in science by Ritchie

     Study guide with Science fictions: Exposing fraud, bias, negligence and hype in science by Ritchie

     Study guide with Science fictions: Exposing fraud, bias, negligence and hype in Science

     Online summaries and study assistance with Science fictions

     Table of content / Inhoudsopgave

     • Hoofdstuk 1 - Wat is wetenschap?
     • Hoofdstuk 2 - Wat is de replicatiecrisis in de wetenschap?
     • Hoofdstuk 3 - Wat is wetenschappelijke fraude?
     • Hoofdstuk 4 - Wat is bias in de wetenschap?
     • Hoofdstuk 5 - Wat is nalatigheid in de wetenschap?
     • Hoofdstuk 6 - Wat is hype in de wetenschap?
     • Hoofdstuk 7 - Wat zijn perverse prikkels in de wetenschap?
     • Hoofdstuk 8 - Wat kunnen we doen tegen wanpraktijken in de wetenschap?

     Prints & Pickup with Science Fictions

     • Nederlandse printsamenvatting bij Science fictions: Exposing fraud, bias, negligence and hype in science
     • Pre-order and pickup or use the postal service

     Related content on joho.org

     Study guide with Statistical Methods for the Social Sciences by Agresti

     Study guide with Statistical Methods for the Social Sciences by Agresti

     Study guide with Statistical Methods for the Social Sciences

     Online summaries and study assistance with the 5th edition of Statistical Methods for the Social Sciences By Agresti

     Prints & Pickup with Statistical Methods for the Social Sciences

     • Nederlandse printsamenvatting bij Statistical Methods for the Social Sciences
     • Pre-order and pickup or use the postal service

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Statistics for the Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau

     Boeksamenvatting bij Statistics for the Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau

     Samenvattingen en studiehulp bij Statistics for the Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau

     • Boeksamenvatting bij Statistics for the Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Wat is statistiek volgens Gravetter & Wallnau? - Chapter 1
     • Wat zijn frequenties en frequentieverdelingen? - Chapter 2
     • Welke centrummaten zijn er en hoe gebruik je deze? - Chapter 3
     • Wat is spreiding en hoe beschrijf je dit? - Chapter 4
     • Hoe gebruik je standaardscores? - Chapter 5
     • Welke kansberekeningen zijn er? - Chapter 6
     • Wat is er belangrijk bij kansen en steekproeven? - Chapter 7
     • Hoe werkt het toetsen van hypothesen? - Chapter 8
     • Hoe werk je met de T-Toets? - Chapter 9
     • Hoe werkt de T-toets voor twee onafhankelijke groepen? - Chapter 10
     • Hoe werkt de T-toets voor twee gerelateerde groepen? - Chapter 11
     • Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 12
     • Hoe werkt ANOVA met herhaalde metingen? - Chapter 13
     • Hoe werkt ANOVA met twee factoren? - Chapter 14
     • Hoe en waarom wordt er gewerkt met correlatie? - Chapter 15
     • Hoe en waarom wordt er gewerkt met regressie? - Chapter 16
     • Welke Chi-toetsen zijn er en wanneer gebruik je deze? - Chapter 17
     • Hoe en wanneer wordt er gewerkt met de binomiaal test? - Chapter 18
     • Hoe pas je statistische analyse toe? Appendix
     • Statistics for The Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - BulletPoints
     • Statistics for The Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - Begrippenlijst

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Coach & Psycholoog

     Study guide with Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen by Drenth and Sijtsma

     Study guide with Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen by Drenth and Sijtsma

     Study guide with Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen

     Online summaries and study assistance with the Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen by Drenth & Sijtsma

     Prints & Pickup with Cognition: Exploring the Science of the Mind

     • Nederlandse printsamenvatting bij Cognition: Exploring the Science of the Mind
     • Pre-order and pickup or use the postal service

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Thrive: The power of evidence-based psychological therapies van Layard & Clark

     Boeksamenvatting bij Thrive: The power of evidence-based psychological therapies van Layard & Clark

     Samenvattingen en studiehulp bij Thrive: The power of evidence-based psychological therapies van Layard & Clark

     • Boeksamenvatting bij Thrive: The power of evidence-based psychological therapies van Layard & Clark is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Wat is het probleem? - Chapter 1
     • Welke geestesziekten worden onderscheiden? - Chapter 2
     • Hoeveel mensen lijden er aan een mentale ziekte? - Chapter 3
     • Krijgen mensen met een mentale ziekte hulp? - Chapter 4
     • Hoe heeft het invloed op mensenlevens? - Chapter 5
     • Wat zijn de economische kosten? - Chapter 6
     • Hoe worden geestesziekten veroorzaakt? - Chapter 7
     • Helpt therapie? - Chapter 8
     • Hoe zijn therapieën ontwikkeld? - Chapter 9
     • Wat werkt voor wie? - Chapter 10
     • Kunnen we ons meer therapie veroorloven? - Chapter 11
     • Hoe kan toegang tot psychologische therapieën verbeterd worden? - Chapter 12
     • Wat werkt voor jonge mensen? - Chapter 13
     • Kunnen we geestesziekten voorkomen? - Chapter 14
     • Welke rol speelt cultuur bij het terugdringen van mentale klachten? - Chapter 15
     • Hoe kan het aantal mensen dat lijdt aan mentale pijn verminderd worden? - Chapter 16

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Academische vaardigheden en Onderzoeksvaardigheden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

     Boeksamenvatting bij Toegepaste statistiek: Inductieve technieken van Van Peet

     Boeksamenvatting bij Toegepaste statistiek: Inductieve technieken van Van Peet

     Samenvattingen en studiehulp bij Toegepaste statistiek: Inductieve technieken van Van Peet

     • Boeksamenvatting bij Toegepaste statistiek: Inductieve technieken van Van Peet is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • joho_hoofdstuk_1.pdf
     • joho_hoofdstuk_2.pdf
     • joho_hoofdstuk_3.pdf
     • joho_hoofdstuk_4.pdf
     • joho_hoofdstuk_5.pdf
     • joho_hoofdstuk_6.pdf
     • joho_hoofdstuk_7.pdf
     • joho_hoofdstuk_8.pdf
     • joho_hoofdstuk_9_paragraaf_9.3.pdf
     • joho_hoofdstuk_10.pdf
     • joho_hoofdstuk_11.pdf
     • joho_hoofdstuk_12.pdf

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

     Study guide with Introduction to and application of research methods and statistics Custom UU edition by Morling and Carr et al.

     Study guide with Introduction to and application of research methods and statistics Custom UU edition by Morling and Carr et al.

     Study guide with Introduction to and application of research methods and statistics Custom UU edition

     Online summaries and study assistance with the 1st edition of Introduction to and application of research methods and statistics by Morling and Carr

     About the book

     The book Introduction to and Application of Research Methods and Statistics is a book that has been specially compiled for Utrecht University. It is based on two other books:

     • Research Methods (Beth Morling, fourth edition)
     • The Art and Science of Social Research (Deborah Carr et al., second edition).

     The fact that this book is a compilation of two other books is also clearly reflected in the structure of the book. The original chapter numbers have been retained in this book, so it does not follow a logical structure, but goes from 1-2-3-7-10-11 [..] back to 4 and so on. In this summary we have chosen to follow this order.

     Related content on joho.org

     Boeksamenvatting bij Understanding Research Custom Edition UU van Neuman

     Boeksamenvatting bij Understanding Research Custom Edition UU van Neuman

     Samenvattingen en studiehulp bij Understanding Research Custom Edition UU van Neuman

     • Boeksamenvatting bij Understanding Research Custom Edition UU van Neuman is gedeeld op JoHo WorldSupporter

     Inhoudsopgave

     • Wat is het belang van onderzoek? - Chapter 1
     • Hoe vertaal je een onderzoeksvraag naar een onderzoeksplan? - Chapter 2
     • Welke rol speelt ethiek in onderzoek? - Chapter 3
     • Hoe werkt het nemen van steekproeven? - Chapter 4
     • Waarom en hoe meten we? - Chapter 5
     • Wat is vragenlijstonderzoek en welke vormen zijn er? - Chapter 6
     • Hoe werkt het uitvoeren van experimenteel onderzoek? - Chapter 7
     • Wanneer doe je non-reactief onderzoek en hoe werkt dit? - Chapter 8
     • Hoe werkt het statistisch analyseren van de data? - Chapter 9
     • Hoe werkt observatie in veldonderzoek en op welke manieren kan dit? - Chapter 10
     • Wat is historisch-vergelijkend onderzoek? - Chapter 11
     • Hoe schrijf je een onderzoeksverslag binnen de psychologie? - Chapter 12
     • Understanding Research - Neuman - BulletPoints

     Naar de samenvatting

     Meer lezen

     Statistiek & Methoden als studie en kennisgebied

     Werken en jezelf ontwikkelen als Onderzoeker & Wetenschapper

      

     Studiehulp & Alternatieven

      

     Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

     Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

      

     Stage, Vrijwilligerswerk & Werken in het buitenland

      

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen techniek en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen techniek en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen duurzaamheid, natuurbehoud en milieu-instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

     Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen duurzaamheid, natuurbehoud en milieu-instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

      

     Support center & Bestellingen

      

     JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
     JoHo: paginawijzer

      Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

      Tools & Info

     1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
     2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

      

      

     JoHo: concept

     JoHo Missie, Visie & Concept

     Missie & Visie

     • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
     • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

     Concept

     • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
     • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
     • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
     JoHo: footprint achterlaten

     To my lists & bundles

     (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

     JoHo: pagina topic
     Samenvattingen en studiehulp voor onderzoek, statistiek, techniek en wetenschap