Werken in de gezondheidszorg in het buitenland verzekeren bij stage, vrijwilligerswerk en betaald werk

 

Ben je verzekerd als gaat werken in de zorg in het buitenland

als arts, aio, co-schapper, verpleegkundige, stagiair of vrijwilliger?

JoHo: crossroad uit bundel

 

Medische en zorgwerkzaamheden in het buitenland verzekeren

landkaart met fotos van bekende plekken

Waarom specifiek verzekeren als je medische werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland?

 

 • Ga je als vrijwilliger, stagiair of werknemer in een buitenlands ziekenhuis werken, dan is dat in het algemeen een bijzondere en leerzame ervaring. Je wisselt kennis uit met de lokale artsen en draagt je steentje bij in de wereld. Het is bij medische werkzaamheden wel van belang aandacht te besteden aan het uitkiezen van een passende verzekering.
 • Bij vrijwel alle reis- en zorgverzekeringen is sprake van uitsluitingen zodra er een bepaalde soort medische werkzaamheden in het buitenland verricht gaan worden.
 • Lees meer in de vragen en antwoorden over het verzekerd zijn tijdens een verblijf in het buitenland waarbij ook sprake is van medische werkzaamheden en check de betrokken advieswijzer voor medische werkzaamheden als vrijwilliger, stagiair, verpleegkundige of arts

Welk medisch werk voer je uit in het buitenland en is dat verzekerd?

 • In de praktijk verschilt het per land en instelling welke handelingen er wel en niet van je gevraagd worden, en welke handelingen wel en niet zijn toegestaan volgens de lokale regelgeving. Daarnaast kan het ook voorkomen, bijvoorbeeld in noodsituaties, dat je handelingen verricht die misschien niet zijn toegestaan, maar waarbij je je moreel verplicht voelde om toch handelend op te treden.
 • Instellingen en organisaties waarvoor je aan het werk bent, zullen zich in het algemeen tot op bepaalde hoogte verzekerd hebben tegen risico’s, waaronder ongelukken veroorzaakt door, of onder het personeel. Daarnaast kan je ook zelf zorgen dat je tot op zekere hoogte verzekerd blijft tijdens je werkzaamheden.
 • De meest verzekeringen geven daarbij aan dat je handelingen alleen gedekt zijn als ze vallen binnen de richtlijnen die zijn opgesteld voor jouw beroepsgroep, functie of opleiding.

Welk soort medisch werk of medische handelingen kan je als vrijwilliger, stagiair of medewerker in het buitenland uitvoeren ?

 • Welk soort medisch werk of medische handelingen je als vrijwilliger, stagiair of medewerker in het buitenland mag uitvoeren zonder de dekking van Nederlandse verzekering te verliezen, hangt af van je functie (rol of opleiding).
 • Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen. Voor elke categorie staat in de wet welke beroepsgroep die handeling zelfstandig mag uitvoeren.
 • Er zijn 5 beroepsgroepen die sommige voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren. Het gaat daarbij om: artsen, tandartsen, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundig specialisten.
 • Daarnaast zijn er 3 beroepsgroepen die bepaalde voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener zonder toezicht door en tussenkomst van de opdrachtgever. Dit heet de functioneel zelfstandige bevoegdheid. Deze 3 beroepsgroepen zijn: verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten.

Wat zijn voorbeelden van handelingen die wel of niet onder de dekking van een verzekering vallen?

 • Je kunt de werkzaamheden onderverdelen in een drie categorieën: verzorgende werkzaamheden, medische handelen en licht medisch werk

Wat zijn verzorgende werkzaamheden in de zorg?

 • Verzorgend werkzaamheden kunnen in het algemeen door iedereen gedaan worden die de benodigde voorzichtigheid toepast.
 • Onder verzorgend werk wordt o.a. verstaan: bed verschonen, aandacht geven, eten rondbrengen.

Wat zijn medisch handelingen in de zorg:?

 • Medisch handelingen mogen in het algemeen alleen gedaan worden als ze tot het deskundigheidsgebied horen van degenen die ze uitvoert.
 • Zo mag een verloskundige hechten na een bevalling en mag een tandarts hechten na het trekken van een kies.
 • Onder medisch handelen vallen de volgende werkzaamheden:
  • Heelkundige handelingen (ingrepen waarbij het lichaamsweefsel zich niet direct herstelt, zoals een operatie of hechten)
  • Verloskundige handelingen (handelingen tijdens een bevalling)
  • Endoscopische handelingen (onderzoek waarbij in lichaamsholten wordt gekeken)
  • Catheterisatie handelingen ( stoffen met een buisje in lichaamsholten aanbrengen of verwijderen, zoals een infuus aanbrengen)
  • Injecties geven of vaccineren (bij injecties krijgt een patiënt met een holle naald een middel ingespoten)
  • Punctie geven (bij een punctie haalt een zorgverlener met een naald vocht of weefsel uit een orgaan)
  • Onder narcose brengen
  • Radioactieve stoffen gebruiken
  • Electieve cardioversie (een onregelmatig hartritme naar een regelmatige hartslag brengen)
  • Defibrillatie toepassen (dan krijgt een patiënt een elektrische schok zodat het hart weer normaal gaat kloppen)
  • Eektroconvulsieve therapie (dan veroorzaakt een zorgverlener met elektriciteit een epileptische toeval)
  • Geneeskundige steenvergruizing (dan verwijdert een zorgverlener bijvoorbeeld een niersteen met schokgolven uit het lichaam)
  • Kunstmatige bevruchting (handeling om een zwangerschap tot stand te brengen als dit niet op natuurlijke wijze kan)
  • Medicijnen op recept voorschrijven (Artsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten mogen medicijnen op recept voorschrijven. Dit mogen zij binnen hun deskundigheidsgebied).

Wat zijn licht medische werkzaamheden in de zorg?

 • Onder licht medisch werk wordt o.a verstaan alle handelingen die niet onder medisch handelen vallen. Waarbij je dit niet te letterlijk moet nemen maar echt kijkt naar werkzaamheden die geen of weinig risico met zich meebrengen.
 • Licht medisch werk mag in het algemeen gedaan worden door iedereen waarvan verwacht mag worden dat ze gezien opleiding, achtergrond of ervaring geen problemen zouden moeten opleveren.
 • Zo kan bijvoorbeeld een stagiair materialen aangeven aan een verpleegkundige of een arts, ondersteunen bij rapportages en observaties of in bepaalde gevallen iemands temperatuur opnemen of een wond verzorgen.

 

Verzekeringsadvies & Medisch werk in het buitenland

 

Verzekeringen voor medische werkzaamheden in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Verzekeringen voor medische werkzaamheden in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Hoe werkt de advieswijzer?

 • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
 • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

Welke dekking adviseert JoHo bij een reis naar het buitenland waarbij je ook medische werkzaamheden gaat uitvoeren?

 • JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om betaald, vrijwillig of als stage te gaan werken in het buitenland en daarbij medische werkzaamheden gaat uitvoeren om te zorgen dat:
  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
  • ze ook voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
  • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid. Voor beroepsaansprakelijkheid zijn er in het algemeen alleen mogelijkheden via instelling waarvoor je werkzaamheden gaat verrichten
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
 • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).

Advieswijzer voor verzekeringen en vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg in het buitenland

 • De Special ISIS verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
  • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
  • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
 • De Globetrotter verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
  • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
  • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
  • Aansprakelijkheid tijdens het werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.

Advieswijzer voor verzekeringen en stagelopen in de gezondheidszorg in het buitenland

 • De Special ISIS verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
  • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
  • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
 • De Globetrotter verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
  • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
  • Aansprakelijkheid tijdens de stage is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
 • OOM studeren in het buitenland verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk en fysiotherapie).
  • Aansprakelijkheid tijdens de stage is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
  • Repatriering naar NL zal wat minder snel gebeuren dan bij de andere verzekeringen (bijvoorbeeld bij gebroken been).

Advieswijzer voor verzekeringen en co-schappen in de gezondheidszorg in het buitenland

 • De Special ISIS verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
  • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
  • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
 • De Globetrotter verzekering
  • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
  • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
  • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
  • Aansprakelijkheid tijdens de co-schap is uitgesloten voor medische werkzaamheden.

Advieswijzer voor verzekeringen en betaald werk in de gezondheidszorg in het buitenland

 • De Globetrotter verzekering
  • Geschikt voor tijdelijk werk met medische werkzaamheden.
  • Geschikt voor medische werkzaamheden als tropenarts met een lokaal salari.s
  • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
  • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
 • Tropenarts en expatverzekeringen
  • Je kunt bij het gespecialiseerde JoHo onderdeel het adviesformulier invullen voor verzekeringen gericht op specifieke medische werkzaamheden waarbij je als verpleegkundige, arts of medisch medewerker in het  buitenland te maken krijgt. JoHo kan dan beter beoordelen welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

Welke dekking adviseert JoHo bij vrijwilligerswerk in het buitenland? 

JoHo adviseert iedereen die vrijwilligerswerk in het buitenland gaat verrichten om te zorgen dat:

 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en vrijwilligerswerk verrichten.
 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
 • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
 • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de vrijwillige werkzaamheden.
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd vrijwilligerswerk wilt doen in het buitenland?

Je medische kosten

 • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je vrijwillige werkzaamheden verricht.
 • Ga je langer dan 3 maanden werkzaamheden verrichten (met vergoeding) dan is je Nederlandse zorgverzekering niet meer van toepassing, en is een speciale verzekering, die ook zorg in het buitenland dan nog volledig dekt, een alternatief.

Je aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk

 • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

Je vrijwillige werkzaamheden

 • Ga je vrijwillige werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de speficieke advieswijzers.

Je bestemming

 • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
 • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn.

Vrijwillig werken binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  Vrijwillig werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

  Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

  Vrijwillig werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

  Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

  Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

  Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

  Hoe werkt de advieswijzer?

  • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
  • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

  Welke dekking adviseert JoHo bij een stage in het buitenland?  

  JoHo adviseert iedereen die gaat stagelopen in het buitenland om te zorgen dat

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en stagelopen.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de werkzaamheden van de stage.
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt stagelopen in het buitenland?

  Je medische kosten

  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt.
  • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

  Je aansprakelijkheid tijdens de stage

  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

  Je stagewerkzaamheden

  • Ga je stagelopen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke stage advieswijzers.

  Welke verzekering kies je bij een stage met vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

  • Als je binnen Europa (of  in een 'verdragsland'*) gaat stage lopen dan loop je het risico dat je stagevergoeding kan worden gezien als loon. Om te voorkomen dat je zorgverzekering tijdens of achteraf geen dekking meer biedt kies je één van de volgende verzekeringen:

  Welke verzekering kies je bij een stage zonder vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

  Welke verzekering kies je bij een stage: buiten Europa of in een niet-Verdragsland?*

  Welke verzekering kies je bij een stage: met bijzondere of gevaarlijke stagewerkzaamheden?

  Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je stageprogramma?

  * Wat zijn verdragslanden?

  Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

  Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

  Hoe werkt de advieswijzer?

  • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
  • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

  Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

  JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat:

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
  • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

  Waar moet je extra op letten?

  • Ga je werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke advieswijzers.
  • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken.
  • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

  Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

   Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

   Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

   Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

   Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

    

   Wat zijn Verdragslanden: eerste-werkdag landen?

   • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
   • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen). 
   • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien, blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

   Welke niet-Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

   • Bosnië-Herzegovina
   • Canada (exclusief Quebec)
   • Chili
   • India
   • Japan
   • Kaapverdië
   • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
   • Kosovo
   • Macedonie
   • Man (eiland)
   • Marokko
   • Montenegro
   • Servië
   • Tunesië
   • Turkije
   • Verenigde Staten
   • Zuid Korea

   Welke Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

   • België
   • Bulgarije
   • Cyprus (het Griekse deel)
   • Denemarken
   • Duitsland
   • Estland
   • Finland
   • Frankrijk
   • Griekenland
   • Hongarije
   • Ierland
   • IJsland (EER)
   • Italië
   • Kroatië
   • Letland
   • Liechtenstein (EER)
   • Litouwen
   • Luxemburg
   • Malta
   • Nederland
   • Noorwegen (EER)
   • Oostenrijk
   • Polen
   • Portugal
   • Roemenië
   • Slovenië
   • Slowakije
   • Spanje
   • Tsjechië
   • Zweden
   • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

   NB

   • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).

    

     

    

   Verzekeringen

    

    

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    
   JoHo: pagina topic
   Werken in de zorg in het buitenland verzekeren bij betaald werk, stage en vrijwilligerswerk. en je wel voldoende verzekerd als gaat werken in de zorg in het buitenland als arts, aio, co-schapper, verpleegkundige, stagiair of vrijwilliger?

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Verzekeren via JoHo  

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Aansluiten bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL